NOZ § 1 186/1 podle EP

Vložil Pavel, 26. Květen 2013 - 0:06 ::

NOZ § 1 186/1

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

Komentář EP str. 156:

"Ustanovení jednoznačně stvrzuje, že v případě převodu vlastnictví jednotky dosavadním vlastníkem na jinou osobu se zálohy (které dosud nebyly použity, nebyly tedy spotřebovány ani vyúčtovány) dosavadnímu vlastníkovi jednotky – převodci – nevracejí.

Tyto zálohy se potom stanou závazkem osoby odpovědné za správu domu vůči novému vlastníkovi jednotky (nabyvateli).

Převodce má možnost zohlednit stav zaplacených záloh na příspěvky (zejména např. v případě, že se vytvářejí dlouhodobé zálohy na budoucí stavební úpravy) ve sjednané kupní ceně, za kterou je vlastnické právo k jednotce převáděno. Jde výlučně o záležitost smlouvy mezi převodcem a nabyvatelem."

Hezký den!

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 26. Květen 2013 - 0:31

Pane Pavle, myslím, že není třeba zveřejňovat zde každý nesmysl každého grafomana, který se snaží psát o novém občanském zákoníku. O nevypořádání záloh jsem psal už zde: http://www.portalsvj.cz/…zase-popletl.

Vybraná záloha na správu domu se s bývalým vlastníkem jednotky nevypořádá, což znamená pouze to, že zůstává i nadále závazkem právnické osoby vůči plátci zálohy, a to až do jejího úplného spotřebování. K tomu viz citát z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. května 2003, sp. zn. 32 Odo 293/2002:

  • „Pouze platná smlouva o postoupení pohledávek může mít za následek změnu v osobě věřitele, kdy nový věřitel (postupník) nabývá nejen postupovanou pohledávku, ale spolu s ní též aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu.“

Jde o zcela triviální záležitost jednoduchého práva, jejíž výklad nečiní nikomu žádné potíže – kromě paní Pavly Schodelbauerové a pár dalších popletů, včetně tří soudců Nejvyššího soudu.

lake

Vložil Pavel, 26. Květen 2013 - 0:49

NOZ se liší od ObčZ. Liší se i ustanovení o převodu vlastnického práva. Do jaké míry, je obtížné říci.

Na přednáškách k NOZ, které jsem zatím absolvoval (PF UK a doc. Havel), se k SVJ nikdo nechtěl vyjádřit.

Další přednášky mám naplánované na červen a červenec. Uvidíme, co přednášející řeknou k názoru EP.

Ale pokud bych připustil „argument racionálního zákonodárce“ (vím, že to v ČR není prakticky možné, ale soudy tuto teorii někdy používají), tak jak vysvětlit § 1 186/2 o přechodu dluhů souvisejících se správou domu na nabyvatele jednotky?

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".