nový právní předpis z.č.104/2015 Sb.

Vložil eliška holubová (bez ověření), 20. Srpen 2015 - 13:47 ::

Dnem 1.1.2016 nabývá účinnosti nový zákon č. 104/2015 Sb.,kterým se mění zák. č. 67/2013 Sb. a zák. č.458/2000Sb. V zák.č.167/2013 Sb. se mění §2 písm.a)bodě 2 a písm.b) a § 6 . V něm se mluví o instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii. Tisíce bytů, možná desetisíce, však nemají instalovány měřidla dle zákona o metrologii , ale jakési poměrové indikátory. Jak bylo diskutováno nejen v tomto foru, toto nejsou měřidla, ale jakési ukazatele něčeho. Co tedy s tím? Budeme si muset po 1.1.2016 nain­stalovat na radiátory certifikovaná měřidla?

  • měření tepla

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anežka holubová (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 6:26

Co to je, prosím, zařízení pro rozdělování nákladů … ?

Vložil § (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 7:54

„Zařízení pro rozdělování nákladů“ je každé zařízení, do něhož vstupují náklady (nerozdělené, což se patrně dovodí z kontextu) a z něhož vystupují náklady rozdělené, čímž došlo k požadovanému rozdělování nákladů.

O povaze takového zařízení se neuvádí ničeho.

Vložil lake, 21. Srpen 2015 - 8:26

Pan § se mýlí, nebo si snad dělá z tazatelky legraci. Zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění je jednoznačně definováno ve vyhlášce č. 194/2007 Sb. takto:

194/2007 Sb. § 7a
(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

lake

Vložil § (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 8:49

Děkuji panu lakovi za upřesnění, moje předchozí pozorování „O povaze takového zařízení se neuvádí ničeho.“ se ukázalo nesprávným. (Ne že by to, co se uvádí, bylo nějak informativní. Není totiž uvedeno, o indikátor čeho se jedná, lze pouzě dovodit, že o indikátor nákladů, což je definice kruhem. Hluk i vlhkost s dodaným teplem jistě souvisí.)

V ostatním je můj předchozí výklad snad v pořádku.

Vložil lake, 21. Srpen 2015 - 10:32

Pane §,

označení „indikátor rozdělování nákladů na vytápění“ je prostě zařízení, které slouží k rozdělování nákladů na vytápění při společném poskytování služby vytápění. Zákon nemůže postihnout všechna myslitelná zařízení, která je možno použít k tomuto účelu.

Kdysi jsem zde uveřejnil úvahu o tom, že přístroj splňující zákonnou definici může být i jablko Golden Delicious, položené na otopném tělese: http://www.portalsvj.cz/…nejsi-reseni. Zákon takové řešení nevylučuje.

Je zajímavé, že žádný z indikátorů dostupných na trhu (a splňujících zákonnou definici) nenaplňuje cíl, který stanovila příslušná evropská směrnice: „… aby uživatel bytu měl individuální měřiče, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie a skutečnou dobu její spotřeby“ (http://www.portalsvj.cz/…t-indikatory#…).

Žádný z indikátorů – už z principu jejich funkce – takové hodnoty nezjišťuje a neposkytuje. Ale to našim zákonodárcům nevadí …

lake

Vložil Petr Patočka, 21. Srpen 2015 - 12:56

Směrnice 2012/27/UE jednoznačně připouští použití indikátorů pro rozdělování nákladů.

2012/27/UE stačí si vyhledat.

Taky tu jeden tvrdil, že použití měřičů tepla nikdy nebude povinné.

Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

Vložil RadekV, 21. Srpen 2015 - 13:23

Instalace je (někde) povinná, použití nikoli…

Vložil Jožin (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 19:43

Od 1.1.2016 bude použítí povinné. V případě dohody se nemusí rozúčtovávat podle vyhlášky 372/2001, ale dohodnutá pravidla musí vycházet z náměrů „měřidel“.

Vložil Jožin (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 20:10

Opravuji, od 1.1.2016 bude použití povinné ve všech případech, kde bude povinnost instalace. Ve všech těchto případech (nelze změnit ani dohodou) se rozúčtování nákladů na vytápění provede dle zákona o službách 67/2013 a vyhlášky 372/2001. Dohodou lze stanovit pravidla rozúčtování pouze v případech, kdy nebude povinnost instalace.

Vložil Alka (bez ověření), 5. Prosinec 2015 - 12:30

Od 1.1.2016 platí vyhláška 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Paragrafem č. 8 této vyhlášky se ruší vyhláška č. 372/2001.

Vložil RadekV, 25. Srpen 2015 - 11:54

Vzhledem k tomu, že žádný zákon ani vyhláška neurčují, kterak se ono rozúčtování má provádět, pak nemůže být povinné.

Vložil Alka (bez ověření), 5. Prosinec 2015 - 12:46

Vyhláška 372/2001 a stejně tak vyh. 269/2015. určují postup – algoritmus provedení rozúčtování.

Postup vymezuje podmínky, stanoví meze, určuje hodnoty, a obsahuje základní prvek každého programu tj. cyklus opakování. Koneckonců důkazem, že vyhlášky obsahují algoritmus (neplést se vzorcem) je to, že existuje bezpočet programů, které rozúčtování provádějí.

Pokud rozúčtování děláte pro menší skupinu, tak do 100 bytových jednotek, vystačíte si i s MS Excelem. Cyklus v MS Excelu nahradíte dalšími listy (datová krychle). Dle mých zkušeností, si většinou vystačíte s třemi opakováními cyklu (listy MS Excelu).

Vložil Jožin (bez ověření), 25. Srpen 2015 - 16:35

Zde http://www.portalsvj.cz/…-372–2001-sb#… máte ustanovení zákona o službách a návrhu vyhlášky učinných od 1.1.2016, která upravují pravidla rozúčtování. Je Vám něco v těchto pravidlách nejasné?

Vložil helena27, 12. Prosinec 2016 - 10:28

Dobrý den, chci se zeptat jak je to se základní složkou teplé vody když jí mám už několik let odpojenou.Jedná se o místnost 21m2kde jsem dříve podnikala a tet už mnoho let tuto místnost neužívám,(jen jako sklad pro odložené věci.)Z tohoto důvodu jsem nechfirmou odpojit vodu jak teplou tak studenou. Ústřední platím na metry čtvereční. Tet mi ale přišel dopis od Realitní kanceláře že budu platit i teplou vodu dle metru čtvereční, základní složku dle vyhláška 104/2015Sb.přesto že vodu v místnosti nemám. Vztahuje se táto vyhláška i na teplou vodu stejně jako na ústřední topení, a z jakého důvodu?

Vložil lake, 25. Srpen 2015 - 16:55

Jožine,
to co obsahuje návrh novelizované vyhlášky samozřejmě nesou pravidla rozúčtování ani náhodou. Taková pravidla by musel napřed někdo pro SVJ vypracovat a shromáždění by je muselo schválit.

lake

Vložil Jožin (bez ověření), 25. Srpen 2015 - 17:12

Samožrejmě. To bude muset SVJ udělat během r. 2016 tak, aby byla shromážděním schválená pravidla v souladu s citovanými pravidly danými zákonem o službách a novelizovanou vyhláškou, a mohla se uplatnit se od nového zúčtovacího období.

Vložil RadekV, 26. Srpen 2015 - 8:59

Zákon může uložit povinnost „nějak se dohodnout“?

Vložil Jožin (bez ověření), 26. Srpen 2015 - 18:08

Dohodnout se, to myslíte souhlasem všech? O tom lake nepsal, psal o schválení.

Vložil Vítek (bez ověření), 20. Srpen 2015 - 16:00

Není pravda, že se v § 6 mluví jen o instalaci měřidel dle zákona o metrologii. V § 6 odst. 2 je přece uvedeno: „Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění…“

Vložil MartinII, 20. Květen 2019 - 11:13

67/20213 Sb.

§ 3 (1) Službami jsou zejména … .

(2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mám dotaz, zda

1/ si může dát společenství do stanov, že mezi službu počítanou dle osob patří drobná údržba

2/ a kdo definuje „drobná údržba“, tedy zda to je i (vcelku) pravidelná měsíční údržba domu

Děkuji

Vložil Olivia (bez ověření), 20. Květen 2019 - 11:38

„zda si může dát společenství do stanov, že mezi službu počítanou dle osob patří drobná údržba“

To už se zde řešilo. Byl zde rovněž nápad dát vše do služeb. Právní úprava je nejasná.

Vložil n (bez ověření), 20. Květen 2019 - 11:22

Drobná údržba domu není služba. Oprava klik na dveřích na spol. chodbách taky není služba. Služba je dodávka vody SV, TUV, tepla, úklid, výtahy, náklady na spol. osvětlení,...... Ovšem např. malé oprav výtahu související s jeho provozem se dávAjí do služby výtah. Nenapsal jste o co se konkrétně jedná, těžko to tedy lze jednoznačně zařadit,co je u vás služba a co není.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".