Novela NOZ podepsána prezidentem

Vložil Pavel, 20. Prosinec 2016 - 23:34 ::

Dnes prezident podepsal malou novelu NOZ (Sněmovní tisk 642, Senátní tisk 2).

Zajímavý je čl. II/6:

„6. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.“

Jedná se o další potvrzení, tentokrát ze strany zákonodárců, že i na SVJ vzniklá do 31.12.2013 se vztahují pasáže o bytovém spoluvlastnictví v NOZ.

Pokud by se snad podle navrhovatele novely, LRV a zákonodárců nevztahovaly pasáže o bytovém spoluvlastnictví i na stará SVJ, tak by nebylo nutné, aby si stará SVJ upravovala název podle NOZ resp. by nebylo nutné stará SVJ od této povinnosti osvobodit.

Předpokládám, že tento legislativní čin pomůže soudců při rozhodování, zda se na stará SVJ vztahují pasáže o bytovém spoluvlastnictví.

Hezký den!

  • Novela NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anonPa (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 10:48

Pavle,

také já moc děkuji za Vaše příspěvky. Mně opravdu pomáhají.

Děkuji i za kultivovanost (musím použít stejný termín, je nejvýstižnější), se kterou většinou reagujete na příspěvky, někdy jen invektivy, jiných diskutujících.

Do r. 2017 Vám přeji všechno dobré, sobecky pak i plodnost na tomto portálu :-)

Pavla

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:48

Pavlo,

děkuji.

V roce 2017 bude několik judikátů a novel zákonů, takže bude o čem psát.

Vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil vilém (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 23:57

Jo to máte pravdu, Pavlík je tak kultivovaný, až je mi z toho někdy na bl.tí!

Vložil janica, 26. Prosinec 2016 - 16:40

Bylo by nejlepší, kdybyste na tento web vůbec nechodil a nevyjadřoval se, aby jste neměl psychické a somatické problémy. Pokud se týká pana Pavla, tak se jedná o autora, který zná situaci SVJ z praktického hlediska. Jeho vyjádření, rady jsou užitečné pro činnost SVJ, i když s ním nemusíme ve všem souhlasit. Jestliže je to portál SVJ, tak je třeba rady a pomoci, jak statutářům, tak členům SVJ. Proto snad ho někdo založil. V poslední době se to tady zvrhlo k vzájemnému napadání až k vulgárním příspěvkům. Kdo nechcete poradit, dát k dispozici svůj poznatek, zkušenost či radu, tak se raději ani nevyjadřujte.

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:49

Janico,

na některé „příspěvky“ je lepší nereagovat.

Vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil Dvořák (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 15:21

Díky pane Pavle za Vaše příspěvky. Ne vždy s Vámi souhlasím, ale způsob formulací Vašich příspěvků bývá srozumitelný a kulturní. Takové příspěvky jsou obohacující. Ještě jednou děkuji za ně.

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:51

Pane Dvořáku,

děkuji.

Není divu, že když diskutujeme o NOZ a ZOK, tak že mohou být rozdílné názory.

Vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 12:55

Naprostá většina SVJ nesla vždy název „Společenství vlastníků“, případně menšina „Společenství pro dům“. Nikdy jsem se nesetkal s SVJ, které by neslo jiný název, tuším, že jsem snad viděl SVJ s názvem „Sdružení pro dům“, ale to je spíše rarita.

§3042 je v zákoně už tři roky a jeho znění je jasné a srozumitelné snad i pro laika: Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

Nevidím nejmenší důvod, proč by se SVJ s názvem „Společenství pro dům“ mělo přejmenovávat. Název je naprosto jednoznačný a nikoho neklame. Osobně mám zkušenost, že většina lidí, potažmo vlastníků, stejně netuší, co to SVJ je, k čemu to je a proč to je, a sami sebe nazývají „nájemníky“ a své záležitosti chodí vyřizovat „na družstvo“ nebo „na byťák“, členy výboru nazývají „domovníky“ nebo „předsednictvem“. V tomto kontextu řešit nějaký název, který si často nepamatují ani členové výboru, je směšné.

Už na školeních v roce 2013 a 2014 upozorňovali v diskusích přítomní advokáti školitele na tento paragraf. Pravda je, že spousta lektorů jenom tupě citovala §1200 bez souvislostí. Byl jsem svědkem poměrně výživných diskusí, kdy se lektor (právnická autorita) snad poprvé dozvěděl o existenci §3042.

Báchorku o povinnosti změnit název SVJ šířila především Notářská komora a několik advokátních kanceláří, které se specializují na servis spojený s rekodifikací, pro které tyto změny představovaly pěkný byznys. Většina notářů se na rekodifikaci pěkně napakovala (byť spíše v souvislosti s obchodními korporacemi a masovému přizbůsobování ZOKu). Od notářů a těchto parazitujících advokátních kanceláří, které distribuovaly tiskové zprávy a zaplatily PR články v denním tisku, to pak převzaly správcovské firmy a nesmysl se šířil do světa světelnou rychlostí.

Vložil zyx (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 13:51
Jen bych upozornil, že neznáme pana Pavla, předsedu SVJ a BD (jak sám o sobě uvedl), ale co uvedl v tomto svém vláknovém-ne-dotazu, bylo pouze pro účel obhajoby neobhájitelné­ho cit.
„..Jedná se o další potvrzení, tentokrát ze strany zákonodárců, že i na SVJ vzniklá do 31.12.2013 se vztahují pasáže o bytovém spoluvlastnictví v NOZ. …

…Předpokládám, že tento legislativní čin pomůže soudců při rozhodování, zda se na stará SVJ vztahují pasáže o bytovém spoluvlastnictví…“
I proto se ve svých reakcích, které svým ne-dotazem rozdmýchal, zabývá pouze partikulární změnou názvu SVJček a nikoli tím o co mu SKUTEČNĚ jde: hledat argumenty pro popírání práva uvedeného v §3028, §3063, …aj.
 

viz. dále http://www.portalsvj.cz/…-na-1208-noz#…

i když chápu, že se najde další množství „dobroserů“, kteří by rádi ukázali starým SVJ jak dobrý je Pospílovo-dítě (NOZ). Kde vůbec je tomuto dobroserovi konec? Odpykává si svou „politickou odpovědnost“ v europarlamentě?


Proti lidem jako je předseda-Pavel je nutné se okamžitě a se vší razancí ohradit a nenechat jim ani píď místa na jejich roztahování (stejně jako vylézání z pod kamene, broukům komoušíkům), nebo se nadějeme další re-privatizace a to při převodu vlastnických podílů hlupců na správní firmy a fyrmyčky vedených poťouchlými předsedy případně jejich kamarády.

Vložil rozsudek (bez ověření), 24. Prosinec 2016 - 16:58

Jestli to již na tomto portálu bylo uvedeno, tak se omlouvám za duplicitu. Nemám to ověřené, údajně Usnesením vrchního soudu v Praze z 23.9.2016 sp­.zn.7 Cmo 315/2016 byly uceleným způsobem řešeny otázky týkající se SVJ(2000) coby právnické osoby a právního režimu, jímž se řídí.Též byla řešena otázka povahy jednotek(2000) a jejich možné transformace na jednotky dle NOZ. Z rozsudku vyplývá, že jednotky(2000) lze transformovat na jednotky dle NOZ pouze v rámci speciálního právního procesu za souhlasu 100% vlastníků jednotek. A že SVJ(2000) coby právnická osoba se řídí NOZ.

Vložil ježíšek (bez ověření), 24. Prosinec 2016 - 18:35

by podle NOZ dělal jenom blb.

Vložil cle (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 12:27

Zdůvodněte.

Vložil Vostrý (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:25

Zyx,

podle všech dosavadních rozsudků soudů se i SVJ vzniklá podle ZoVB řídí podle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. S uvedenými rozsudky se můžete seznámit zde:

http://www.portalsvj.cz/…tnost-stanov

Tento soudní spor míří k odvolacímu soudu, tak uvidíme, jak si s ním poradí.

Dalším je judikát j.č. 25Cm42/2014. V tomto judikátu se mimo jiné uvádí:

„Soud zde odkazuje na ust. § 1206 odst. 2 z.o., dle něho bylo shromáždění žalovaného usnášeníschopné.“

Přestože se jedná v předmětném sporu o SVJ vzniklé před účinnosti NOZ se stanovami z r. 2012, odvolává se soud na NOZ část „bytové spoluvlastnictví“ (§ 1206).

I podle dalšího vyjádření soudu

http://www.portalsvj.cz/…omu-doplneno

se „bytové spoluvlastnictví“ v NOZ vztahuje i na SVJ vzniklá před účinností NOZ.

A jak to vidí Ústavní soud? V Usnesení ústavního soudu IV.ÚS 3108/15 ze dne 5. 1. 2016 http://kraken.slv.cz/IV.US3108/15 najdeme odpověď.

Stěžovatel se bránil proti rozsudku KS, jak uvádí ÚS, následovně:

„Proti rozsudku krajského soudu se stěžovatel brání ústavní stížností ze dne 20. 10. 2015, v níž navrhuje, aby Ústavní soud toto rozhodnutí zrušil. Namítá zásah do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, který spatřuje v tom, že obecný soud aproboval postup, podle něhož splátky úvěru na zateplení domu jsou zahrnuty do fondu oprav a vybírány jako příspěvky na správu domu. Krajský soud měl dovodit, že na danou jednotku vzniklou v režimu zákona č. 72/1994 Sb. nelze aplikovat úpravu tzv. nového občanského zákoníku a že smlouva i nadále váže výhradně původního vlastníka jednotky. Z § 1186 o. z. navíc nevyplývá převod dluhu ze zákona.“

A ÚS dále uvádí:

„Krajský soud nevykročil z ústavního rámce své rozhodovací činnosti, pokud na základě dostatečného skutkového i právního hodnocení věci dospěl k ústavně konformnímu závěru, podle kterého přešel podle § 1186 odst. 2 obč. zák. na stěžovatele jako nabyvatele nebytové jednotky i závazek z úvěru od banky čerpaného za účelem opravy budovy, resp. povinnost podílet se na jeho splácení formou příspěvků do fondu oprav. Krajský soud přihlédl i k okolnosti, že stěžovatel, který byl před převodem jednotky jejím nájemcem, si musel být vědom investic do oprav domu a s tím případně spojeného zadlužení; ze zákona navíc plyne povinnost převodce informovat nabyvatele, jaké dluhy související se správou domu a pozemku na něj přejdou. V této souvislosti lze pro úplnost poukázat na právní názor Nejvyššího soudu, podle něhož pojem „správa domu“ užitý v § 15 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. zahrnuje taktéž opravy společných částí domu, mj. náklady na zateplení fasády (rozsudek ze dne 2. 4. 2014, sp. zn. 31 Cdo 4294/2011, dostupný na www.nssoud.cz).“

„Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.“

Takže ÚS jednak odmítl stěžovatelovo tvrzení, že na jednotku vzniklou v režimu zákona č. 72/1994 Sb. nelze aplikovat úpravu tzv. nového občanského zákoníku a dále že postup podle § 1186 NOZ považuje za ústavně konformní (v případě, že by se SVJ vzniklá podle ZoVB neřídila nadále dle NOZ, jak tvrdil stěžovatel, nemohl by se uplatnit § 1186 z „bytového spoluvlastnic­tví“ NOZ).

Žádný judikát, který by potvrzoval lakeho výklad, že se SVJ vzniklá podle ZoVB neřídí „bytovým spoluvlastnictvím“ NOZ jsem nezaznamenal.

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:54

Pane Vostrý,

sice se říká „opakování matka moudrosti“, ale to neplatí pro všechny zdejší přispěvatele. Někteří zkrátka nepochopí, protože jsou přesvědčeni o své pravdě a nedokáží se smířit s realitou.

Vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil anon. (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:09

O to se právě snaží vykladači ve výkladu NOZ včetně Pavla. Pokud by to bylo tak, jak vykládají vykládači, tak bychom museli naši jednotku, která je v našem výlučném vlastnictví povinně převést do společného chumlu. Tudle, malované nudle. Vy všichni vykladači, trhněte si nohou. Vždyť správní firmy se tváří, jakoby to byl jejich majetek a tak taky jednají v vlastníky, když si to nechají líbit. Nebo vy to neznáte ve svém okolí?

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 14:40

anone.,

nemusíte mít strach. Definice staré jednotky je zakonzervovaná v § 3063 NOZ.

Pokud 100% vlastníků neodsouhlasí, že se staré jednotky převedou na nové jednotky, tak navždy staré jednotky zůstanou starými jednotkami.

Něco jiného jsou stará SVJ a jejich podřízení či nepodřízení NOZ a to ve všech ustanoveních NOZ. O tom je toto vlákno, nikoliv o definici jednotek.

Zatím literatura a judikatura svědčí názoru, že i stará SVJ plně podléhají NOZ, kromě názvu.

Hezký den!

Pavel

Vložil Noname, 24. Prosinec 2016 - 9:28

Pane Pavle, pokud je definice staré jednotky zakonzervovaná v § 3063 NOZ, co to pro mě znamená? Musím např. změnit prohlášení vlastníka, nebo je nadále platné to stávající?

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:57

Noname,

staré jednotky zůstanou starými jednotkami, pokud nedojde ke změně Prohlášení při souhlasu 100%.

Nemusíte dělat vůbec nic a budete mít i nadále staré jednotky. Je o tom již ijudikatura.

Vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil Noname, 2. Leden 2017 - 21:25

Děkuji a taky přeji všechno nejlepší v novém roce. Noname

Vložil anon. (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:46

Nekecejte tady pořád ty nesmyly. Mne nepřesvědčíte. Mne svůj názor nevnutíte, na to jste malý pán. Řiďte se čím chcete a na mě zapomeňte. Chováte se jako připosraný tajtrlík.

Vložil Vostrý (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 15:04

Anone.,

vy byste se svými názory dopadl jako ten nešťastník p. Hrudka, který uvěřil lakeho radám a podal ústavní stížnost. Samozřejmě prohrál viz http://kraken.slv.cz/IV.US3108/15

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 14:52

anone.,

napsal jste " Pokud by to bylo tak, jak vykládají vykládači, tak bychom museli naši jednotku, která je v našem výlučném vlastnictví povinně převést do společného chumlu."

Protože se evidentně jedná o nesprávné tvrzení, tak jsem se Vám ho snažil vysvětlit.

No, nepovedlo se.

Mějte hezké Vánoce.

Pavel

Vložil HajdyHou (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 1:45

pane Pavle,

asi nerozumím psanému textu: ale v ST642 a kterýžto Vy opisujete je uvedeno
Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 NEJSOU ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb

takže podle mého názoru tato novelizace něco ruší a nikoliv cosi přikazuje a platí co již bylo v tomto vlákně uvedeno cit. „zákonidárci zrušili to, co tam vůbec nebylo“.

Je tedy podle Vás nějaký rozdíl mezí tím co uvádí ST642 tzn. „NEJSOU“
a uváděla li by novelizace slovo „JSOU“
- což neuvádí, ale Vy operujete jako by uváděla a nad tím pak konstrujete údajnou povinnost SVJ(2000) řídit se NOZ v části určené pro SVJ(2012)?

Nepřešlápl jste náhodou na špatnou nohu?

Vložil HajdyHou (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:14
jen bych dodal, že tvrzení pana Pavla cit.
„..Pokud by se snad podle navrhovatele novely, LRV a zákonodárců nevztahovaly pasáže o bytovém spoluvlastnictví i na stará SVJ, tak by nebylo nutné, aby si stará SVJ upravovala název podle NOZ resp. by nebylo nutné stará SVJ od této povinnosti osvobodit…“
je hrubého zrna manipulativní demagogie. DZ nic takového neuvádí, ani to z ní neplyne. ST642 jen zpřesňuje výklad, zvlášť když je to uvedeno v sekci „PŘECHODNÁ USTANOVENÍ“
Metodická pomucka pro prípravu návrhu právních predpisu
V přechodných ustanoveních právních předpisu se upravuje vztah nové právní úpravy k dřívější (dosavadní) právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým, a to v zájmu právní jistoty a ochrany práv v dobré víre nabytých na základě předchozí právní úpravy. V případě, kdy se přijímá zcela nová právní úprava určitých právních vztahu, které dosud upraveny nebyly, obsahují přechodná ustanovení obvykle pravidla pro implementaci těch ustanovení nového právního předpisu, která nelze bez dalšího aplikovat okamžitě od jeho účinnosti. Jiná pravidla chování nelze do přechodných ustanovení zařazovat.

Smyslem přechodných ustanovení je především odstranit nebo alespoň zmírnit negativní důsledky, které by mohly při střetu dosavadní a nové právní úpravy vzniknout. Za tím účelem přechodná ustanovení zpravidla upravují odlišné předpoklady pro existenci a obsah právních vztahu vzniklých podle dosavadní a podle nové právní úpravy. Pokud má nová právní úprava svými účinky zasáhnout do právních vztahu vzniklých na základě dosavadní právní úpravy, je třeba, aby návrh právního předpisu obsahoval přechodná ustanovení, která budou způsob a důsledky takového střetu řešitÚčelem přechodných ustanovení je zejména ochrana právní jistoty a práv nabytých v dobré víre a změna přechodných ustanovení by zpochybnila jak jejich účel tak samotné právní vztahy, které jsou jimi chráněny, při vzniku každé další nové právní úpravy je proto třeba vztah nové právní úpravy k právní úpravě dřívější řešit také novými přechodnými ustanoveními.
Je tedy zřejmé, že očekávat že cit. „…Jedná se o další potvrzení, tentokrát ze strany zákonodárců, že i na SVJ vzniklá do 31.12.2013 se vztahují pasáže o bytovém spoluvlastnictví v NOZ…“ je zcela nedůvodné a cit. „..by nebylo nutné, aby si stará SVJ upravovala název podle NOZ resp. by nebylo nutné stará SVJ od této povinnosti osvobodit…“ je právě TOU manipulativní demagogií. Spíše jde o lhaní.
Vložil */ (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:33

A co judikát VS z 23.9.2016, 7 Cmo 315/2016 – dr. Holejšovský

Vložil HajdyHou (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 14:38

Já ho nemám. Takže sem dejte validní link na něj, a můžete se mne ptát až si jej prostuduji.

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 14:45

Nemám ho po ruce, ale domnívám se, že ho zde publikovala Magda. Je to její kauza. Alespoň, když jsem ho četl, tak mi argumenty připomínaly argumenty Magdy.

Hezký den!

Pavel

Vložil HajdyHou (bez ověření), 5. Leden 2017 - 14:27

No, nedal jste ho sem ani po 14-dnech, ale někdo jiný ho sem přece jenom dal.

No, pokud jde o tento judikát: tak kauza není u konce (jak Magda předestřela) a nelze na jejím základě (odhlédneme li od toho, že to je zatím jen jedna nelétavá „vlaštofka“) manipulovat TAK, jak to děláte Vy, tvrdíte li že ST642 zavádí výjimku namísto toho, že pouze zpřesňuje výklad a to je DÁNO už tím kde je změna v ST642 uvedena: v sekci „PŘECHODNÁ USTANOVENÍ“.

Vložil HajdyHou (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 6:39

Já ho nemám. Domníváte li se ale, že zmíněný judikát může nějak zvalidnit či zlidštit Vaše argumentační fauly, tedy sem dejte validní link na něj, a třeba těm, kteří čtou Vaši filipiku přidáte argumenty a my zde pak seznáme se znaky jimiž se ubírá soudcokracie Vašeho „oblíbeného Holejšovského“.

Domníváte li se dále, že jde o rosudek „od Magdy“ tak jej najděte – prošel jsem jejích cca 30 příspěvků od 9/2016 ale uvedený jsem tam nenašel. Tak teď hledejte Vy, prosím.

Vložil xyz (bez ověření), 22. Prosinec 2016 - 22:11

Pane Pavle, při vší úctě k Vám, jste to pěkně zvojtil.

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 0:35

xyz,

nejsem si vědom. Můžete argumentovat?

Hezký den!

Pavel

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 9:23

Pane Pavle, dokážete si vysvětlit, co vedlo zákonodárce k udělení výjimky spolkům a společenstvím vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013. Přemýšlel jste nad tím? Aby jim naznačil, že pro ně platí, anebo spíše neplatí pasáže o bytovém spoluvlastnictví. Pokud by se podle Vašeho výkladu na ně uvedené pasáže vztahovaly, tak postrádám smysl oné výjimky. Já si to vysvětluji tak, že někdo si uvědomil, že udělal „botu“ a touto novelizací se k ní, byť velmi nešikovně přiznává. Ale pravda je třeba úplně někde jinde.

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 10:01

xyz,

důvod pro osvobození od povinnosti měnit název je uveden v důvodové zprávě ke ST 642.

Že se i na stará SVJ vztahuje celý NOZ, nyní mimo názvu, je uváděno v literatuře a judikatuře. Pouze několik jednotlivců, většinou bez právního vzdělání, uvádí něco jiného.

Tím netvrdím, že by nemohl být NOZ napsán pochopitelněji. K tomuto problému jsem zde napsal hodně příspěvků.

Hezký den!

Pavel

Vložil * (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 10:49

Běžete do zádele s těmi vašími výklady. Chcete být náramná autorita, ale nejste. Pořád tady někomu něco vnucujete. Jste obyčejný šašek.

Vložil Oldfox (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 19:39

Rozumny clovek pochopi. Nekdo proste vede a ridi jak SVJ a BD a dalsi a nekdo je jen velky (a) vych***ek co chce pouze parazitovat. Ale to je nase povaha.

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 10:59

Oldfoxi,

vše nej do roku 2017.

Hezký den!

Pavel

Vložil * (bez ověření), 25. Prosinec 2016 - 20:14

Oldfoxi, děkuju za smysluplnou odpověď. Rozumný člověk to pochopí. Někdo hold o tom pouze tzv.zasvěceně tlachá a jiný to dělá, tak ví o čem to je. No takových tady je..... Poslední dobou se tady se zasvěcenými tlachači roztrhnul pytel.

Vložil anon25 (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 10:37

Už zase se nám pokoušíte vnutit něco, co není pravda. Tak se tím řiďte a nevnucujte nám to. My podle vašeho výkladu skákat nehodláme.

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 11:28

anone25,

nikomu nic nevnucuji, konejte si ve svém SVJ jak chcete.

V našem SVJ budeme konat podle platného práva.

Hezký den!

Pavel

Vložil bohuš (bez ověření), 26. Prosinec 2016 - 0:05

Pavlíku, žádné SVJ není tvoje!! Tak jako není tvoje žádné BD a tak jako není tvoje žádná dozorčí rada ve které sedíš a bereš za to prachy! Je to pouze tvoje jakoby zaměstnání tak se tu neoháněj rádoby dojemnými slovními obraty „naše SVJ“ nebo „naše BD“!!

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 10:21

Pane Pavle, může podle současné judikatury SVJ 2000 podnikat?

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 11:26

xyz,

žádné SVJ nesmí podnikat.

Hezký den!

Pavel

Vložil Dudekk (bez ověření), 22. Prosinec 2016 - 16:52

Já tedy nevím, ale § 1200 OZ má nadpis Založení společenství vlastníků. Protože SVJ vzniklá do 31. 12. 2014 vznikala podle zákona o vlastnictví bytů, neznamená to, že ode dne účinnosti OZ (1. 1. 2014) musí znovu vzniknout podle OZ, tedy mj. § 1200 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, tzn. mít v názvu „společenství vlastníků“. Je prostě vidět, že bytové spoluvlastnictví je „připláclé“ k OZ na poslední chvíli bez jakýchkoliv hlubších úvah…

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 1:11

Pane Dudkku,

nadpis v právním předpisu, stejně jako poznámka pod čarou, nemá normotvornou funkci. Pouze má usnadnit práci s předpisem.

Pokud bych přistoupil na výklad, že § 1 200 NOZ platí pouze při založení společenství, tak bych mohl tvrdit, že stanovy PŘI založení musí obsahovat náležitosti podle § 1 200/2 NOZ, ale kdykoliv PO založení již není upraveno, co mají stanovy obsahovat. Asi se shodneme na tom, že je to nesmysl. Já se domnívám, že i při jakékoliv novelizaci stanov po založení musí stanovy obsahovat náležitosti podle § 1 200/2 NOZ.

Samozřejmě musí stanovy podle NOZ obsahovat i název „společenství vlastníků“. Protože řada starých SVJ tento název nesplňovala (viz důvodová zpráva ke ST 642), proto se přijala uvedená novela.

Nadpis Založení společenství vlastníků je nevhodně umístěn. Pod tímto nadpisem by měl být § 1198, § 1199, § 1200/1 a § 1201. Ustanovení § 1200/2 a § 1200/3 by měla mít samostatný nadpis Stanovy.

Souhlasím s Vámi, že po účinnosti NOZ se stará SVJ nezakládají ani nevznikají, pouze musí mít ve stanovách náležitosti podle § 1 200/2 NOZ. Jedná se o statusovou záležitost a tak je to kogentní ustanovení.

Dále s Vámi souhlasím, že bytové spoluvlastníctví je k NOZ násilím připláclé bez vazeb na ostatní části NOZ a hlavně bez výslovného přechoďáku, zda se stará SVJ řídí nebo neřídí bytovým spoluvlastnictvím. Skutečnost, čím se řídí subjekty upravené NOZ je pro všechny subjekty výslovně upravena, pouze u SVJ to výslovně upraveno není. Proto jsou soudní spory.

Hezký den!

Pavel

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 9:54

„Pokud bych přistoupil na výklad, že § 1 200 NOZ platí pouze při založení společenství, tak bych mohl tvrdit, že stanovy PŘI založení musí obsahovat náležitosti podle § 1 200/2 NOZ, ale kdykoliv PO založení již není upraveno, co mají stanovy obsahovat. Asi se shodneme na tom, že je to nesmysl.“
Ano pane Pavle, tohle tvrzení je opravdu nesmysl a poněkud svérázný výklad zákona, naštěstí zde máme § 3028(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Tedy nikoli pouze „PŘI“, ale i"POTOM".

Vložil Pavel, 23. Prosinec 2016 - 10:04

xyz,

neberu Vám Váš názor.

Já se řídím literaturou a judikaturou.

Hezký den!

Pavel

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 11:37

No a co má být? Řiďte se čím chcete.

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 12:36

Pane xyz pokud píšete pod stejným nickem jako já, tak to asi není košér.

Vložil xyz (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 13:22

Vy jste byl ten, kdo použil můj nick.

Vložil HajdyHou (bez ověření), 23. Prosinec 2016 - 3:17

pane Pavle,

umístění článku v předpisu normotvornou povahu má, stejně tak jako jeho název.

Tvrzení, že v tomto vlákně je něčí nějaký výklad ze kterého plyne, že cit. Vás „§ 1 200 NOZ platí pouze při založení společenství“ je manipulativní nepravda. Zde takový „výklad“ není a proto není důvodné abyste se proti němu ohrazoval.

Že novelizace NOZ zjevně NEukládá starým SVJ svůj název uzpůsobit dle §1200 NOZ jsem již v tomto vlákně uvedl.

„…Samozřejmě musí stanovy podle NOZ obsahovat i název „společenství vlastníků“. …“

Souhlasím s tím, že jde o (nejen Vaše) „zbožné přání“, podložené Vaším nepozorným čtením toho, co novela v ST642 skutečně uvádí.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".