Novela nahlížecího paragrafu (§ 1179). Vlastnické hnutí zvedá hlavu. Prosím o pozměňovací návrhy

Vložil TN. (bez ověření), 9. Květen 2018 - 21:03 ::

SČMBD se naštěstí nepodařilo přes silný lobbing zrušit § 1179. Rozhodl jsem se vstoupit do boje a obtěžovat poslance, dokud nenajdu někoho, kdo předloží poslanecký návrh změny. Za tímto účelem je třeba navrhnout konkrétní změnu, tedy novelizované znění § 1179 tak, aby mělo hlavu a patu, bylo prosaditelné a v případě úspěchu a schválení nenadělalo víc škody, než užitku, a sepsat k němu důvodovou zprávu.

Protože ve skutečnosti § 1179 považuji za naprosto základní paragraf celého bytového spoluvlastnictví a ve vazbě na čl. 17 LZPS (právo na informace) za absolutně kogentní a nezrušitelný, ale praxe správců a zejména SBD je pochopitelně opačná, protože bez průběžného poskytování informací mohou volně tunelovat rozpočty SVJ, okrádat vlastníky a stavět je do role bezmocných pozorovatelů, je nezbytné posílit právo vlastníků na účinnou kontrolu správy domu a hospodaření SVJ.

SČMBD se podařilo do novely NOZ (viz http://www.portalsvj.cz/…-hnuti-na-ko) protlačit spoustu nenápadných změn, které fakticky zruší vlastnické právo v ČR a přiblíží společenství vlastníků k bytovému družstvu (rozuměj, aktivní vlastník vědom si svých práv se stane pouhou loutkou a bezedným vědrem plným peněz v rukou papalášů z SBD). Novela NOZ umožní velícímu štábu SČMBD zavelet „oslíčku, otřes se“ a dukáty z 1,3 miliónů oslů se budou sypat, bez možnosti jednotlivců cokoli ovlivnit. Je však možné, že pokud by se nám podařilo zakotvit do NOZ právo na informace dostatečně silně, aktivní vlastníci dostanou do rukou mocný ofenzivní nástroj, který by měl umožnit otevřít pasivní většině oči. Bez informací není demokracie, bez demokracie není vlastnické právo.

Současné znění § 1179 je:

Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. 

Současná formulace je nešťastná z následujícíh důvodů:

 • lze se seznámit pouze s „hospodařením“ (přičemž není jasné, co zákon myslí „hospodařením“, zákon pojem nedefinuje podobně jako nedefinuje „domácnost“; každý ví, co je domácnost, každý ví, co je hospodaření, ale kdo se někdy soudil o nahlížení do listin SVJ, zjistil, že co je jasné selskému rozumu, nemusí být jasné soudci či soudkyni)
 • lze se seznámit pouze se „správou domu a pozemku“ (zákon definuje v § 1189)
 • lze nahlížet pouze „do smluv uzavřených ve věcech správy“ (do smluv neuzavřených ve věcech správy nahlížet nelze)
 • lze nahlížet „do účetních knih“ (definuje § 13 ZoÚ)
 • lze nahlížet „do dokladů“ (správci slovo „dokladů“ vykládají „účetních dokladů, čímž zužují význam a obsah slova "doklad“)

Podle mého názoru by přitom postačovala následující formulace:

Každý vlastník jednotky má právo nahlížet do všech listin společenství vlastníků jednotek a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Co se vyřeší:

V současnosti mnoho špatně řízených SVJ upírá vlastníkům právo nahlížet do čehokoliv jiného, než 1. smluv uzavřených ve věcech správy, 2. účetních knih, 3. účetních dokladů (faktur). Dovolují pouze prohlédnout tyto dokumenty a zakazují pořizovat výpisky, natož kopie vlastním fotoaparátem. Sice se zdá, že aktuální judikatura (viz http://www.portalsvj.cz/…-l-i-ks-hrad) je vůči aktivním vlastníkům relativně vstřícná, ale bohužel častá je i praxe opačná, kdy soudy nepřiznávají vlastníkům právo okopírovat si relevantní listiny (viz http://www.portalsvj.cz/…ne-nahlizeni), vlastníci se musí zbytečně soudit, utrácet své peníze, přitom výbor (SBD) disponuje neomezenými prostředky na advokáty a může se odvolávat a udolávat oponující vlastníky, dokud svůj boj sami nevzdají, nebo je k tomu nedonutí tupí sousedé.

Proto navrhuji jednoznačnou formulaci:

Každý vlastník jednotky má právo nahlížet do všech listin společenství vlastníků jednotek a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Díky této široké formulaci získá vlastník právo nahlížet do „všech listin“, to jest taktéž do:

 • všech smluv (tj. nejen smluv uzavřených ve věcech správy)
 • inventarizačních zápisů a inventurních soupisů (§ 29–30 ZoÚ)
 • daňového přiznání
 • rozpočtu
 • technické a stavební dokumentace k společným částem domu
 • revizních zpráv, zpráv inspekčních a z kontrolních dnů
 • posudků, přípravné, zadávací, projektové dokumentace k opravám, rekonstrukcím a modernizacím, protokolu o otevírání obálek apod.
 • právních spisů
 • zápisů z jednání shromáždění
 • zápisů z jednání výboru (popř. rozhodnutí předsedy)
 • do korespondence
 • atd.

…No a hlavně bude konečně konstatováno, že vlastník má právo pořídit kopie všech listin a nebude muset ztrácet energii zbytečnými žalobami.

 • právo na informace
 • Novela NOZ
 • NOZ § 1179

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil karel789, 22. Květen 2018 - 17:33

Jak je to tedy nyní s fotokopiemi? Ve stanovách máme, že můžeme nahlížet a dělat si výpisky. Ale nechci si opisovat faktury a výpis z uctu apod? Jak postupovat?

Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 22. Květen 2018 - 17:56

Právně je to jasné.

Praktické provedení je obtížnější: Fotoaparát neposkytuje kvalitní kopie. Lepší je ruční skener připojený k laptopu.

Vložil Pan Nahlížeč (bez ověření), 22. Květen 2018 - 20:28

Doporučte konkrétní skener – alza.cz nebo czc.cz

Vložil Evča (bez ověření), 11. Květen 2018 - 23:35

Můžete mi, prosím, objasnit, jak si představujete kopírování jakýchkoli písemností v držení SVJ, za jejichž řádnou archivaci odpovídají především statutáři, když SVJ třeba zaměstnává uklízečky, topiče apod. a jejich výplatní pásky si pár členů společenství okopíruje a pak je třeba ukáže známým, jak jsou ti „lotři“ u nás placení… Jak jistě víte, plat-mzda-odměna podléhá ochraně coby „osobní údaj“. Mně totiž připadá doslova svévolné kopírování čehokoli, jak prosazujete, úplně „na hlavu“. SVJ jsou, ať se nám to líbí, či ne, právnické osoby a podle toho se musí určitým způsobem chovat. Čímž nemám na mysli bránit členům společenství nahlížet do jakýchkoli dokladů, ověřit si jejich správnost, zaúčtování apod. Ale obecně zpřístupnit cokoli k osobnímu pořizování kopií je učiněná hloupost. Jak pak mají výboráři ručit, že se interní údaje SVJ (třeba ony mzdy) neocitnou ve zcela nepovolaných rukou? Vám by vůbec nevadilo, kdyby Máňa od naproti, které to ukázal Břéťa, pobíhala po známých, že ten Novák určitě krade vodu, když má tak nízkou spotřebu… ?

Vložil cdx (bez ověření), 12. Květen 2018 - 9:02

Kdybyste napsala, že „na hlavu“ je celé svj, tak byste určitě měla pravdu. Takhle ji ovšem nemáte. Máňa odvedle si může pobíhat kde chce a svj jí to nemůže zakázat, ani svj do toho nic není. A co je na tom tajného, kolik dostane uklízečka za úklid? Když to bude Máňa odvedle vědět, tak to třeba uklidí za mzdu niží. A ještě dotaz. Vy dáváte někomu výplatní pásku?

Vložil Evča (bez ověření), 12. Květen 2018 - 13:03

Ale ano, situace okolo SVJ je v mnoha ohledech skutečně celá „na hlavu“, zejména proto,že stát jim přisoudil roli-postavení (status) firem, což si spousta vlastníků vůbec neuvědomuje.

A co je tajného na tom,„kolik bere Máňa odvedle“? Tajného asi nic, ovšem mzdové (nebo platové) údaje nejsou bez souhlasu osoby, které se tento údaj týká, veřejně dostupné. Ostatně v nedávné době se dokonce ústavní soud vyjádřil ke zveřejňování platů úředníků ve státní správě – ani zde není možné tyto údaje poskytovat jen tak, protože zrovná „já to chci vědět.“

Zkrátka Váš názor, že máte možnost (neřknu-li právo) vědět, kolik bere Máňa od vedle za úklid na podkladě toho, že Vám Váš známý „od vedle“ přinese nepříklad její mzdový list, protože si ho holt zkopíroval, je mylný. Neb (opět) zapomínáte, že se pohybujete v prostřední právnické osoby, nikoli „jen“ mezi spoluvlastníky, jež nezastřešuje žádná právnická osoba, akorát snad pověřený správce určený svobodnou vůlí spoluvlastníků. Jenže SVJ nevznikají na základě svobodného rozhodnutí spoluvlastníků, nýbrž dikcí zákona vzniká právnická osoba s pevně definovaným statusem, v rámci něhož koná, zavazuje se atd.

A samozřejmě – výplatní pásek náleží každému zaměstnanci, tedy i Máni, pokud má uzavřenou se SVJ řádnou pracovní smlouvu – třeba dohodu o provedení práce. Takže ano, SVJ „je hodně do toho“, zda Máňa či kdokoli jiný, někde nepobíhá s údaji nedotýkajícími se bezprostředně jí, a budete se divit, může jí to dokonce i zakázat. Ostatně – když to neudělá, pak takovéto vedení SVJ neplní řádně své povinnosti…

Vložil Misme, 12. Květen 2018 - 6:16

Evčo, jako mnoho jiných, a není to invektiva, jen prosté konstatování faktu, jste dosud nepochopila, co v našich životech obnáší zákony č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník. Oni se ani právní vzdělanci nejsou schopni dohodnout na jediném výkladu, takže opravdu nejde o invektivu. Z toho „nejediného výkladu“ logicky plyne, že my, řadoví občané, jsme prakticky z obliga. To bylo za prvé.

Za druhé, pokud společenství funguje de facto jako prostředník „posunu mých peněz“, pak mi nemůže bránit v kontrole, kam ty peníze šly.

Za třetí, ukázala jste typický problém na české hroudě. Jakkoliv zde řádí hysterie ohledně GDPR, tomu nejdůležitějšímu, tj. aby Máňa nevyslepičila, co jí ukázal Břéťa (předpokládám, že „ukázal“ údaje z dokumentů vedených k SVJ), se prakticky osvěta nevyskytuje. V „našem“ SBD i ředitel či zaměstnanci právního oddělení, tj. na místech, kde by člověk očekával jakousi úroveň povědomí o problematice osobních údajů, vykecají vše. Pak je ale ta hysterie ohledně GDPR vlastně i pochopitelná – proč řešit trezory, když přes tlamu dosud ještě nikdo nikomu za vyslepičení osobních údajů nedal, a zajistit v takové situaci vhodné důkazy, pokud tedy nejde o cílené „provokační interview“, není zrovna jednoduché.

Za čtvrté, pokud jde o konkrétní uvedené příklady a výhrady, tož asi tolik: uklízečka může být rodinným příslušníkem či jinak osobně spřízněnou osobou statutára, a jelikož všichni víme, jak to chodí např. u poslanců a vrcholných politiků (zde viz např. kauza premiéra Nečase) a jejich zaměstnanců, či jinak (přes finance) spřízněné osoby, bylo by bláhové dělat si iluze o výjimečné čestnosti právě „mého“ statutára, případně „ochránce“ mých osobních údajů. Rozumný statutár kontrolu chápe a vítá, protože kontrola brání vzniku smyšlenek, zaručených kuloárových zpráv, pomluv atd., zkrátka rozladěnosti „jeho“ společenství. A obdobně tomu je i v tom dalším případě, tj. spotřeba služby, kterou je odběr vody. Proč bychom neměli vědět, že Novák má od doby, co je ve funkci Břéťa, nulový odběr vody?

Jak můžete věřit, že ve vašem společenství je vše OK, když neznáte fakta? A jak chcete zajistit pořádek, když fakta jsou nedostupná?

Vložil Evča (bez ověření), 12. Květen 2018 - 12:39

Především – ve Vašem názoru nespatřuji žádnou invektivu, pokud diskutujeme slušně, pak je každý názor cenný, i když s ním nemusí protistrana souhlasit. Nemám vůbec nic proti kontrole, naopak ji všemi dvaceti podporuji. Ale vadí mi kopírování všelikých dokumentů, jelikož jsou v držení („v majetku“) SVJ, nikoli jeho členů. Potíž nastala již okamžikem, kdy stát učinil ze společenství právnické osoby, tedy „firmy“, a z jejich členů jakoby zaměstnance. Neboli – dovedete si představit, že by si zaměstnanci jakékoli organizace chodili na osobní (ekonomické) oddělení kopírovat mzdové i jiné údaje zaměstnanců, a třeba i smlouvy s obchodním partnerem XX uzavřené představenstvem, i když by malou část firmy vlastnili? Já si to představit nedovedu… Už kdysi zde lake vysvětloval, a ne jednou, že právnická osoba „Společenství vlastníků“ není totéž, co její členové, což je daný fakt, který je zohledněn např. i v § 1180, odst. (2) NOZ. (Jistě, moudré hlavy ho nyní, aby se situace okolo SVJ opět o to více zamotávala, navrhují novelizací zrušit…) Vy máte snahu vše smíchat v jednom pytli, aniž byste brala v potaz faktický status SVJ a rozlišila jej. Budiž Vám ale ke cti, že v tom nejste sama, neboť i někteří soudci, jak známo z poslední doby, trpí přeludy, když ve slově „nahlížet“ spatřují rovněž úkon „pořizovat kopie“. Zřejmě by nutně měli absolvovat minimálně týdenní kurz jazyka českého zaměřený na terminologii (obsah) slov a slovních spojení, aby napříště nepouštěli do světa učiněné bláboly…

Ale vrátím se ještě ke kontrole – ano, je nutná. Já jako vlastník s využitím zákonného práva § 1179 zjistím vše, co o manipulaci s mými penězi či penězi spoluvlastníků vědět potřebuji. A prakticky kdykoli. A nepotřebuji k tomu žádné kopie. Náš výbor nemá sebemenší problém předložit kdykoli cokoli, co nám není jasné. Jistě, existují statutáři, a žel jich není málo, co si přijetím funkce člena výboru tzv. honí ego, aby si dokázali, jací jsou borci, sledujíc pouze své sobecké zájmy či zájmy své rodiny. Jenže to už je na vlastnících samotných, koho do řídícího orgánu SVJ pustí – vyšlou, aby důsledně hájil jejich práva, avšak taky bděl nad dodržováním povinností, ctil zákony i stanovy a dle nich hospodárně investoval každou korunu. Na druhou stranu – být v současné době ve výboru, je čím dále větší řehole, a taktéž čím dále více vlastníků se obávají takovouto funkci přijmout. Vždyť vlastníci ručí „jen“ za případné závazky společenství do výšky svého spoluvlastnického podílu, kdežto „výboráci“ ručí prakticky za vše, a k tomu veškerým svým majetkem, a dokonce řadu let i po ukončení výkonu funkce. Obávám se proto, že minimálně funkce předsedy časem dospěje v mnoha společenstvích do polohy „profesionalizace“, tedy přítomnosti cizího člověka, který se problematikou bytového spoluvlastnictví den co den zabývá, ať už z pohledu práva, ekonomiky či techniky, stavařiny, mezilidských vztahů… a kdoví čeho ještě.
A ještě dám k dobru příhodu starou několik let: Stala jsem se, aniž bych chtěla a jakkoli k tomu přispěla, účastnicí srovnávání položek „fondu oprav“, respektive správy vůbec, mezi dvěma SVJ, jejichž vedení, potažmo správce, byli k pořizování kopií zcela benevolentní. Jistá členka jednoho svj pobíhala s účetními sestavami po sídlišti mezi svými známými a hloubali, kolik kde se utratilo peněz, jak je to možné, a že „ti to mají tak“ a proč „my jinak“… zkrátka bylo z toho tenkráte docela haló a výbory měli co vysvětlovat, jak je možné, že se mimo SVJ dostaly zcela interní „firemní“ údaje de facto na veřejnost. Neboli i takovéto průšvihy reálně hrozí, pakliže se neomezené kopírování dokonce uzákoní a nebude jej možné přiměřeně regulovat ani stanovami. Následně asi budu velmi zvědavá, kdo si za takovéhoto zmatečného legislativního prostředí do výboru v podstatě s oprátkou na krku ochotně sedne…

Vložil Kolaudant (bez ověření), 22. Květen 2018 - 19:11

Jak může být zaměstnanec ten kdo mesicne platí? U nás ve firmě jsou zaměstnanci ti co penize dostávají, nikoli ti, kteří ručí za úvěry firmy.

Ti co ručí jsou akcionáři. A ti platí svůj management, aby jim ten cirkus vedl.

Asi jste chtěla napsat, že člen společenství je akcionář, tedy spoluvlastnik a vybor je jeho management. Ale asi jste se uklikla. To se stává.

Vložil JaVa, 22. Květen 2018 - 19:02

„Já jako vlastník s využitím zákonného práva § 1179 zjistím vše, co o manipulaci s mými penězi či penězi spoluvlastníků vědět potřebuji. A prakticky kdykoli. A nepotřebuji k tomu žádné kopie.“

Milá paní,měla by jste si ovšem uvědomit,že takových jedinců,jako jste Vy,kteří mají fenomenální fotografickou paměť,jakou měl např. pan „Ransdorf“,je mezi „řadovými členy“ velmi málo a proto je pro ně potřebné, mít právo, pořizovat si kopie všech dokumentů,které se správy SVJ týkají,jelikož se jedná o řádnou správu jejich společného majetku, za kterou ručí velikostí svého spoluvlastnického podílu!

Nebo si snad myslíte ,že řadovým členům SVJ je souzeno pouze platit a na nic se nevyptávat,tzn.že jsou jen „ovce ke stříhání“?

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil cd (bez ověření), 12. Květen 2018 - 20:52

Máte to trošku pomotané. Jako člen společenství máte povinnost přispívat na správu domu. Když vaše peníze přistanou na účtu svj, tak už nejsou vaše, ale právnické osoba, která má vůči vám závazek. Tak jakápak manipulace s vašimi penězi. Právnická osoba má povinnost peníze použít na správu domu. Další vaše popletenost je v tom, že členové výboru zastupují právnickou osobu svj a ne vlastníky. Z toho logicky vyplývá, že hájí zájmy právnické osoby. Vlastníci se v svj zastupují sami, pokud nedají plnou moc někomu jinému.

Vložil Misme, 13. Květen 2018 - 7:06
Vložil TN. (bez ověření), 12. Květen 2018 - 12:49

Nahlížení do personálního spisu zaměstnance bude třeba s poukazem na § 312 zákoníku práce dovyložit. Zatím si myslím, že vlastník jednotky bude mít právo nahlížet do PS, DPČ a DPP, jestli bude mít právo nahlížet do mzdových listů, výplatních pásek, záznamu o zdravotní prohlídce apod. je otázka, nad kterou se bude třeba hluboce zamyslet. Nicméně nepředpokládám, že by kterékoliv SVJ shromažďovalo všechny tyto listiny https://ppropo.mpsv.cz/…sobnihospisu , čili časté dilema, zda dovolit či nedovolit nahlédnout, to asi nebude.

Vložil soudce z lidu (bez ověření), 10. Květen 2018 - 12:00

Vlastník jednotky má právo seznámit se všemi podklady a informacemi, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Tato osoba má povinnost vlastníkovi předložit veškeré podklady v listinné i elektronické podobě týkající se správy domu a pozemku k nahlédnutí a pořízení kopie. Předložení k nahlédnutí a nahlížení s pořizováním kopie na vlastní náklady vlastníka, v pracovní době osoby odpovědné za správu domu a pozemku, je bezúplatné.

Když kogentně, tak kogentně. Tím je ošetřeno účetnictví, faktury, smlouvy, výběrová řízení, emailová komunikace, SMS. A kdo co může, musí je tam také. Také šlus s neodůvodněnými vícenáklady, že to paní musela hledat. Od toho je placená vlastníky.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 10. Květen 2018 - 9:21

Já myslím, že se nikam s vašim návrhem neposuneme. Ale snahu vítám. 

I kdyby v zákoně bylo napsáno, že vlastník na právo každé ráno na čerstvou kávu, vždy bude někdo, kdo mu ji nedá nebo nebo chtít z miliónu důvodů dát. I sebelepší zákon bude vždy někým sabotován. A v tento moment vám zbude to samé, co zbývá teď. Tedy jít k soudu a přesvědčit toho soudce, který vydá rozhodnutí.

I po „vaší“ !novele! budou stále výbory(SBD), které budou předávání informací bránit a jediná cesta je bude jako vlastník žalovat. To jsou roky a milión peněz. Stejně jako teď. A SBD to dobře ví, že jednotlivcům dříve nebo později dojde pára, motivace, peníze. Novela něčeho, co je už teď dostatečné, je k ničemu. SBD nedonutí změnit svůj přístup.

Jediné, co donutí změnit přístup SBD jsou lidi, vlastníci. A pokud ti nebudou chtít, a budou ofce, tak vaše novela není řešením.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Květen 2018 - 10:24

Viktorrrre z AK Klusák, už jste vyhráli byť jedinou žalobu o nahlížení?

Vložil Viktorrrrrr (bez ověření), 10. Květen 2018 - 10:48

Mně tím nevyprovukujete.

Lidi nás v našem domě o informace nemusí žalovat, protože máme Domsys. A tam je vše vidět. A když chtějí více, tak jim to necháme skopírovat a dokonce na SVJ kopírce a zdarma. Proto tvrdím, že jací vlastníci, takový výbor a správce.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".