nezvolení správce v bytovém domě

Vložil Anonymous, 17. Květen 2017 - 10:38 ::

Dobrý den,
prosím o sdělení názoru na následující věc:
V bytovém domě jsou čtyři bytové jednotky, vymezené podle starého zákona o vlastnictví bytů. Jeden z vlastníků neplatí příspěvky do fondu oprav. Podle § 1192 NOZ nebyl správce zvolen. Jsou zbývající vlastníci oprávněni vymáhat proti „neplatiči“ neuhrazené příspěvky a podat na něho žalobu? Děkuji za vyjádření. Jan Novák

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Květen 2017 - 13:59

  oprávněnost požadavku platby do fondu oprav, který pro vlastnické bydlení dle zákona 72/1994 Sb. i dle nového obč. zákoníku neexistuje. Soudy nižšího stupně to sice většinou neznají, ale pokud je odpůrce na úrovni tak Vás v odvolacím řízení smete.

  Vložil páčko (bez ověření), 17. Květen 2017 - 19:52

  Při vymezení jednotek bylo nutný zpracovat prohlášení vlastníka a v něm bylo podle ZoVB povinný určit osobu pověřenou správou domu. Pokud dotyčnej nebyl odvolanej tak má právo vymáhat neuhrazený příspěvky od neplatiče, páč je tím správcem ve smyslu §1192 a „může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku“.

  Vložil Spořil (bez ověření), 17. Květen 2017 - 16:41

  Máte fondové hospodaření?

  Vložil anon. (bez ověření), 17. Květen 2017 - 11:20

  Pokud skutečně máte v bytovém domě vymezené bytové jednotky podle ZoVB, tak společenství u vás už dávno vzniklo ze zákona a je správcem domu. To, že není zaregistrované a nemáte zvolený stat. orgán je váš problém. Zda vás až nyní zaregistrují, když se změnil zákon,nebo si společnství budete muset založit podle NOZ, to já netuším. Vymáhat budete muset, ale musíte si v tom nejdříve udělat pořádek. Bez toho asi těžko cokoliv vymůžete.

  Vložil Anonymus (bez ověření), 17. Květen 2017 - 11:47

  Upřesňuji, že v domě jsou pouze čtyři bytové jednotky, takže povinnost založit společenství není.

  Vložil anon. (bez ověření), 17. Květen 2017 - 12:04

  No to nemusí, ale pokud podle NoZV již existuje, tak se snad musí nejdříve vyřešit. Nebo myslíte, že ne.

  Vložil MartinII, 17. Květen 2017 - 17:49

  V bytovém domě jsou čtyři bytové jednotky, vymezené podle starého zákona o vlastnictví bytů. Jeden z vlastníků neplatí příspěvky do fondu oprav. Podle § 1192 NOZ nebyl správce zvolen. Jsou zbývající vlastníci oprávněni vymáhat proti „neplatiči“ neuhrazené příspěvky a podat na něho žalobu?

  • – – – – – – – – – – – – –
  • Nevím, zda vzniklo v dotyčném domě (4 byty) společenství. Ale i když se společně hospodaří bez vzniku SVJ, tak platí obdobně jako před 1.1.2014 dle 40/41964 Sb., že podílníci mají práva a povinnosti, tentokráte dle 89/2012 Sb.
  • Žalovat rozhodně můžete, a pokud není dlužník v insolvenci tak byste se měli svých práv domoci
  • Nevím zda se společné kase říká v tomto případě fond oprav
  • To že jste si neuzvolili "domovníka důvěrníka, pokud nemáte společenství (když máte jen 4 byty), je věc jiná

  Předpokládám, že pro vás nyní dle 89/2012 Sb. platí

  Část třetí – Absolutní majetková práv a Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky.

  § 1117 Každý spoluvlastník má právo k celé věci.

  § 1118 Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno…

  § 1120 (1) Plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů.

  Oddíl 2: Spoluvlastnický podíl

  § 1121 Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.

  § 1122 (1) Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka … .

  Oddíl 3: Správa společné věci

  § 1126 (1) Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci. (2) Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají … .

  § 1127 Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

  § 1128 (1) O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. (2) Rozhodnutí má právní účinky pro všechny spoluvlastníky v případě, že …

  § 1129 (1) K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, … , (2) Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle odstavce 1 …

  § 1131 Rozhodne-li většina spoluvlastníků o opatření potřebném pro zachování nebo zlepšení společné věci …

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".