Nevyplacení přeplatku z vyúčtování

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 1. Únor 2019 - 10:59 ::

V květnu 2018 jsem reklamoval vyúčtování za r. 2017 (doručené v dubnu), z vyúčtování mi vznikl přeplatek, ale byly v něm chyby, které jsem našel, reklamace byla včasná.

Dodnes jsme neobdržel odpověď na reklamaci, kterou jsem zaurgoval v prosinci.

Dodnes mi ale ani nebyl vyplacen přeplatek.

Zašel jsem tento týden za účetní a řekla mi, že si přeplatek započetli proti nějakému staršímu dluhu, o kterém jsem neměl tušení. O započtení mě ale neinformovali.

Celý postup se mi jeví podivný.

 1. na reklamaci nereagovali
 2. přeplatek údajně započetli proti údajnému dluhu, ale o započtení mě neinformovali

Jak se nyní mám zachovat? Písemně mi odmítají cokoli potvrdit.

Logická otázka se samozřejmě nabízí, že když dosud nereagovali na reklamaci, tak vlastně přeplatek není splatný, čili postupují jakoby správně, že mi přeplatek nevyplatili. (Analogicky, kdyby mi vznikl nedoplatek, nejsem povinen ho zaplatit, dokud mi neodpoví na reklamaci.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 2. Únor 2019 - 1:17

  „…Dodnes jsme neobdržel odpověď na reklamaci… když dosud nereagovali na reklamaci, tak …“

  komu jste „reklamaci“ poslal? SVJ nebo správci? Komunikujete li „s účetní“, pak se jeví, že ke správci. Dle zák. 67/2013 musíte reklamaci poslat „poskytovateli služeb“. Poskytovatelem je SVJ. Z pohledu zákona jste tedy neprovedl úkony, které lze považovat za podání námitek ve smyslu §8/2 zák. 67/2013.

  Nepodal li jste řádně námitky (§8/2), nemá SVJ (ani ten správce) povinnost, Vám odpovídat.

  Nepodal li jste řádně námitky (§8/2), je výše přeplatku stranami (Vámi a SVJ) nesporná a nesporovaná ve výši, o které tvrdí účetní správce", že přeplatek započetla.

  Nebyl li výše uvedený nesporovaný přeplatek vyplacen (nebo řádně započten (s platnou pohledávkou)) v termínu dle §7/3 zák., došlo k porušení §7/3 a důsledkem je Vaše právo uplatnit sankci dle §13 zákona (50 Kč/den, nebylo li toto právo anihilováno postupem dle §13/2) – sankci za porušení povinnosti dle §7/3 (sankci za porušení §8/2, se mně jeví, že uplatnit z výše uvedeného Vašeho zanedbání, nemůžete).

  Zvažte dále, že jste o zápočtu nebyl informován resp. poskytovatel doposud neprojevil vůli k započtení
  „…k započtení postačí i jednostranný úkon („učinění projevu vůle k započtení vůči druhému účastníku“),…“ https://www.dauc.cz/dokument/…
  Ve Vašem případě, tedy nejde o „zápočet“, ale o neoprávněné zadržování přeplatku v nesporné a nesporované výši (zda za to konkrétně může správce nebo účetní je Vám jedno. Vám je odpovědný poskytovatel → SVJ).

  „…Jak se nyní mám zachovat? Písemně mi odmítají cokoli potvrdit…“

  Skutečný „projev vůle k zápočtu“ pro období od termínu dle §7/3 zák. neexistuje doposud, a Vy tedy můžete (1) vypočíst pokutu dle §13 zák. za porušení povinnosti dle §7/3 zák. a započíst ji k následující platební povinnosti vůči SVJ (2) poté, kdy Vy sám provedete cit. „…jednostranný úkon („učinění projevu vůle k započtení vůči druhému účastníku“),…“ tzn. vůči SVJ, a pak provést zápočet v nesporované výši na svou následující platební povinnost vůči SVJ.

  Čmuchal

  PS: až provedete kroky dle ad-1+2, tak se začnou „dít věci“. Měl byste se na ně připravit samostudiem a/nebo konzultací s nějakým „právním psem“ …(advokátem)

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 2. Únor 2019 - 20:03

  Samozřejmě, že si dopisuji s SVJ. Ale mám také telefon a nohy a i v dnešní době je občas jednodušší a rychlejší vykomunikovat některé otázky ústně (např. se můžete zeptat, zda byla SVJ doručena reklamace a co se děje či co SVJ plánuje konat).

  Vložil Anon. (bez ověření), 1. Únor 2019 - 11:51

  Pokud jste členem SVJ a osobou odpovědnou za správu je SVJ, pak se v těchto věcech obracejte pouze na SVJ a to písemně tak, aby jste měl prokázáno doručení. S žádnou účetní (zřejmě zaměstnanec najatého správce) nejednejte,není to Váš partner. Pokud jste neměl žádný starý dluh, pak Vám nevyplacený přeplatek ve Vámi uznané výši započtěte na platby letošních záloh s tím že jim tuto skutečnost prokazatelně oznámíte SVJ. A uvidíte, že se začnou starat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".