Neúplný zápis ze shromáždění

Vložil salve, 11. Květen 2013 - 19:32 ::

Jakým způsobem lze dosáhnout doplnění zápisu. Na shromáždění jsem požadoval uvést do zápisu některé skutečnosti. Ohledně těchto bodů proběhla dosti bouřlivá diskuze.

K mému překvapení však zápis mnou požadovaný bod neobsahoval, v dalším případě byl uveden zkresleně (pro výbor byl výhodnější). Požádal jsem tedy zapisovatele o opravu.

Předpokládám, že mi vyhoví, zápis doplní a znova vyvěsí.

Co ale dělat v případě, že se tak nestane?

  • zápis ze shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil salve, 12. Květen 2013 - 7:15

Níže přikládám výpis stanov, týkající se zápisu.
Nemusí to tedy být jen o hlasování.
--------------------------------------------------
16. Z jednáni shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a) datum a místo konáni shromážděni

b) prezenční listinu s uvedením velikosti spoluvlastnických podílu

c) přijatá usnesen!

d) výsledky hlasováni

e) námitky členů proti rozhodnuti společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolovánl

f) označeni spoluvlastníka jednotky, který hlasoval za společné členy

g) datum pořízení zápisu a podpis statutárního orgánu

Přílohu zápisu zjednáni shromážděni tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a plné moci k zastupování nepřítomných členů.
--------------------------------------------------

A doplňuji, že jeden bod byl rozhodný nesouhlas s placením kabel. TV ze záloh na provoz a správu domu.

Druhý bod se týkal reklamace vyúčtování.

Vložil Zdenek 22, 11. Květen 2013 - 22:39

Zápis ze shromáždění má obsahovat zejména výsledky rozhodování či hlasování o skutečnostech, které patří do pravomoci shromáždění. Pokud jste v zápisu nenalezl skutečnosti, které jste sice požadoval uvést, které ale nebyly hlasovatelné nebo o kterých se nehlasovalo, pak se nedivte.

Vložil lake, 11. Květen 2013 - 20:00

§ 11 odst. 3

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".