Nesrozumitelné účetnictví.

Vložil Elektro (bez ověření), 9. Září 2017 - 14:22 ::

Nesrozumitelné účetnictví 10.září 2017. Jsem absolventem PŠ elektro a členem výboru s.r.o. Elektro. Dále jsem vlastníkem byt.jednotky v SVJ. O účetnictví mám pouze rámcové zkušeností získanév re- vizní komisi s.r.o. Před schvalováním úč. závěrky SVJ bylo mi umožněno nahlédnout do účetních sestav SVJ a to do Vyúčtování zálohových plateb za SVJ, HK a ÚD. Ve „Vyúčtování zál. plateb“ je vykázána částka pod textem „ záloha na opravy“ ve výši 312 tis. Kč a skutečné náklady rovněž 312 tis. V HK a ani v ÚD jsem záznamy o těchto nákladech na žádném účtu nenašel. Vykázané další položky ve „Vyúčtování“ u zálohových plateb v porovnání se skutečnými náklady jsou nesrozumitelné, protože čísla účtů v HK a jejich texty a ani částky nejsou souhlasné. Dále mi není mi jasné, jak je možné, že vykázané obraty podle účtů v HK a nebo v ÚD a jejich texty, nejsou srovnatelné s vyúčto- váním záloh. ÚD totiž není veden podle účtů s výjimkou Pokladny a BÚ . Každý takový zápis na těchto účtech a to jak na str. MD či DAL, je na druhém řádku zapsán shodnou částkou na protiúčtu. Součet obratů jednotlivých účtů je jak na str. MD i DAL pochopitelně souhlasný a nekoresponduje s HK.. Texty uvedené u většiny jednotlivých účetních zápisů v ÚD jsou nesrozumitelné o jaký účetní případ. se jedná. Bylo mi sděleno, že účetnictví SVJ se vede buď majetkovým, nebo výsledkovým způsobem. O jaký způsob účtování našeho SVJ se jedná nemohu pochopit. HK je sestavena podle účtů za jednotlivé účetní třídy a to bez rozlišení na majetkové či výsledkové účty. Účty výsledkové mají v HK vykázaný jak PS, obrat na MD i DAL a konečný zůstatek. Příklad: účet 315-dodávka tepla má vykázaný PS, náklady na MD a obrat na str. DAL a i částku KS. Odkud se vzal PS, MD jsou náklady na teplo, obrat na str. DAL ?! a KS? Chápu, že. majetkové účty mají v HK vykázaný jak obraty na MD i DAL a PS a KS. Nebyly mně poskytnuty ani výsledky inventarizace u majetkových účtů, ani saldokonto dodavatelů či. odběratelů, ani zálohy podle členů SVJ. Považuji za zcela zbytečné poukazovat na další nedostatky v účetnictví. Domnívám se, že není možné aby takovýto software byl poskytnut SVJ. Zřejmě se jedná o nepochopení software účetním. Neznám autora tohoto software. Má někdo stejný názor na způsob zpracování takového účetnictví? Elektro.

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil KL (bez ověření), 10. Září 2017 - 9:48

Zkuste www.klaiex.webnode.cz najdete zde základní info o účtu SVJ.

Jinak bez náhledu konkrétních dokladů a účetních knih se obtížně vyjadřuje k něčemu co člověk nevidí.

Jinak PS na 315 může avizovat, že nebylo k rozvahovému dni provedeno zúčtování skutečných nákladů.

Píšete,že chápete, že MD na 315 jsou náklady na teplo, u obratů DAL a KS máte otazník, současně v úvodu píšete, že máte „rámcové zkušenosti s účetnictvím“. Sorry, nemáte vůbec nic. Jinak by jste věděl, že na DAL 315 je výše uvedené zúčtování skutečných nákladů se zálohami…

Vložil účetní (bez ověření), 9. Září 2017 - 14:41

Když si někdo myslí, že je členem výboru s.r.o., tak se nelze divit, že účet 315 považuje za výsledkový. Nejedná se o nepochopení SW účetním, ale o nepochopení účetnictví Elektrem.

Vložil MartinII, 12. Září 2017 - 6:35

Porozuměl jsem, že je členem výboru Elektro s.r.o., nikoli členem výboru SVJ.

Elektro se snaží porozumět účetnictví asi proto, že ho osoba odpovědná (dle NOZ) nevysvětlila a neobhájila.

Jako pouhý vlastník bytu postupuje Elektro dle NOZ § 1179 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná … hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů“.

Zkuste se zeptat účetní, pokud vás neodkáže na výbor a výbor na účetní (ping-pong).

My dostáváme přehled nákladů (částka, hrazeno komu a zhruba za co). Výbor se ale neobtěžuje sdělit rozdíl mezi stavem účtu a stavem tzv. fondu oprav (pokud víme, kde ho v účetnictví hledat a pokud výbor ví, že to jsou rozdílné částky), tedy stav závazků a pohledávek (kdo je „dlužen“ nám). Ke stavu financí je nutno k zůstatku účtu započítat stav pokladny.

Vložil AsiTak, 12. Září 2017 - 7:40

Nahlížet do sestav účetnictví má pouze ten, kdo účetnictví rozumí. Ostatní mají číst zprávy o hospodaření, materiál jazykem laika bez účetních termínu popisující stav hospodaření. Výbor by měl zajistit zpracování takových zpráv a nedělat školící středisko na účetnictví. Součástí zprávy může být i účetní sestava, pokud obsah ve zprávě je popsán.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".