Neoprávněné užívání společných prostor

Vložil Sykyna, 9. Leden 2019 - 16:46 ::

Dobrý den, SVJ vystěhovalo ze sušárny cizí věci, které zde zbyly po bývalém zemřelém majiteli a ze strany dědiců nebyla vůle tyto věci zlikvidovat i přes nespočet urgencí, jak telefonických (SMS máme uložené) a též písemných (doporučeně). Tento dědic byt po zemřelém prodal, tudíž přestal být vlastníkem čehokoliv v baráku a i přes to, užíval prostory neoprávněně a zdarma. Nyní po roce nám došla trpělivost a po předchozím oznámení jsme tyto věci nechali odvést na náklady SVJ. Bývalý vlastník se nyní po věcech shání (cca po 3 letech). Podle mne my nemáme vůči němu žádnou povinnost… Máte někdo nějaké zkušenosti s touto situací?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ornest (bez ověření), 4. Červen 2019 - 13:03

  „Tento dědic byt po zemřelém prodal, tudíž přestal být vlastníkem čehokoliv v baráku“

  Nechápu Vaši logiku. Tím, že prodám nemovitou věc, nepřestanu být vlastníkem movitých věcí s prodanou nemovitou věcí nesouvisejících, leda že by prodej i těchto věcí byl uveden ve smlouvě.

  Vložil Sykyna, 4. Červen 2019 - 13:09

  Co je na tom k nepochopení…tím, že prodal byt, prodal i svá podílová vlastnictví na nebytové prostory, tudíž tam jeho krámy nemají co pohledávat, už to chápete? A my ostatní máte toto strpět?

  Vložil Ornest (bez ověření), 4. Červen 2019 - 16:41

  Podle dotazu neřešíte užívání prostor, ale odstranění (zničení?) cizí věci.

  Užívání prostor (obecně věci) se neřeší odstraněním (ničením?) (jiné) cizí věci, ale žádostí (ev. se soudní asistencí) o vyklizení prostor, resp. žádostí (opět ev. se soudní asistencí) o úhradu za užívání prostor ve výši obvyklého nájemného.

  Co je na tom nejasného?

  Cizí věci jste předala do úschovy? Do skladu? Vrátila jste je vlastníkovi věcí? Zatím jste to neuvedla. Žádal Vás o vrácení věcí, věci mu vraťe, nebo mu kupte nové.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 9. Leden 2019 - 17:47

  Sykyno, není mi jasné, když se bývalý vlastník-dědic jednotky shání po věcech po zůstaviteli, proč se obrací na SVJ? A pokud už se tak stalo a vůči SVJ si nárokuje něco, o čem se domnívá, že je součástí dědictví, které neodmítl, pak mu musí být také jasné, že vlastnictví zavazuje. Jako dědic získal krom práv také povinnosti, ke kterým se patrně bude muset postavit čelem. Jelikož členové statutárního orgánu jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, pak za dobu, po kterou byla místnost sušárny obsazena věcmi po zůstaviteli, které mimochodem přešly do vlastnictví dědice, vzniká vlastníkům jednotek nárok na odškodnění, neboť místnost sušárny nemohli objektivně užívat k účelu, ke kterému byla určena. S tím jsou spojeny samozřejmě nemalé finanční náhrady, neboť v případě pronájmu společných prostor v domě je obvykle omezení spoluvlastnického práva na užívání pronajaté místnosti ostatním vlastníkům jednotek kompenzováno finančně. Když k tomu připočtu, že odvoz a likvidace věcí po zůstaviteli, potažmo dědici, také představovaly nějaké výdaje, pak je vhodné, aby mu SVJ tzv. předložilo účet. A bohužel se nejedná o právo na straně SVJ, ale doslova o povinnost, kterou je potřeba splnit bez zbytečného prodlení.

  Zdeněk II

  Vložil Sykyna, 4. Červen 2019 - 11:36

  Dobrý den, pár měsíců zpět jsem byla ráda, za váš názor, mohl byste i nyní reagovat? Jak jsem psala v prvním dotazu, SVJ vystěhovalo na své náklady věci „cizí osobě“, která „okupovala“ naši sušárnu bezmála 3 roky a zdarma. Tato osoba nás (mě) udala na Policii ČR, že jsem jí věci ukradla, vyhodila atd..Byla jsem předvolána na Policii, kde vyslechli mou verzi (jednala jsem jako předseda SVJ) a případ odložili, nicméně „osoba“ se nevzdala a udala nás (mě) na Přestupkovou komisi, kde jí bylo sděleno, že toto řešit nebudou, neboť nemá k dispozici žádné důkazy (tvrdila, že tam byl majetek pomalu nevyčíslitelné hodnoty)…osoba se nevzdává a stále nás (mě) někde popotahuje, naposledy za mnou byli policajti s tím, že mi chtějí položit nějaké doplňující otázky typu…kdo vystěhoval majetek, kam byl vystěhován, kdo ho kde přebral atd…Už mi toto začíná vadit, neboť si myslím, že právo je na naší straně a nechápu, proč se tím zaobírá Policie…řekla jsem osobě, ať si nás dá klidně k soudu, ale ona ví, že v podstatě nemá nic v ruce , tudíž nám to chce znepříjemnit alespoň touto cestou. Ale mě už to začíná vadit a chtěla bych se nějak bránit. Co byste dělali vy?

  Vložil Misme, 4. Červen 2019 - 14:59

  Nádherně jste zdokumentovala typické pátrání české policie. Podívejte, nevím, jestli vám má rada pomůže, ale existuje trestní zákoník, v něm § 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a zde se v odstavcích 1 a 2 dočtete:

  (1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

  Sluší se dopsat i odstavec třetí:

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  Pokud by mě ve stejné situaci někdo otravoval, poučila bych ho, tzn. kohokoliv, i policii, v tomto smyslu. Domnívám se, že rada výše od Zdeněk II (bez ověření), 9. Leden 2019 – 17:47 je OK.

  Přeji hodně štěstí a pevné nervy.

  Vložil Sykyna, 5. Červen 2019 - 6:21

  Moc vám děkuji za reakci, alespoň někdo tady z nás nedělá zloděje…kam jsme to dopracovali, že právo bude na straně lumpa? A co naše práva? Ještě jednou díky…

  Vložil 1x (bez ověření), 5. Červen 2019 - 6:41

  Tristní je stav této společnosti. A to ve všech směrech, ne jenom v bytovém spoluvlastnictví.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Červen 2019 - 12:29

  doložila bych to, co chtějí, jednoznačnými důkazy – o jaký přesně majetek se jednalo (doložte fotografiemi a přesným soupisem),kdo majetek vystěhoval a kam, kde je uložen nebo jak byl zlikvidován. Určitě to máte potvrzeno likvidačním protokolem nebo dokladem o uložení na skládce.

  Vložil Sykyna, 4. Červen 2019 - 13:13

  Mne by zajímalo, jak by to řešili ostatní výbory, kdyby na vás tlačili vlastníci (ti skuteční, co tam byty vlastní a bydlí tam), že chtějí mít přístup do sušárny. Tak nevím no…možná jsme měli někde sehnat jiné nebytové prostory a milému bývalému vlastníkovi jeho krámy uskladnit tam na své náklady ne? Nebo?

  Vložil Ornest (bez ověření), 4. Červen 2019 - 16:46

  „jsme měli někde sehnat jiné nebytové prostory a milému bývalému vlastníkovi jeho krámy uskladnit tam na své náklady ne?“

  Ano, to je řešení souladné s právem, chcete-li zabrané prostory užívat. Náklady s tím spojené můžete požadovat po vlastníkovi věcí.

  Nenapsala jste, zda vlastník komunikuje.

  Nemůžete si přisvojit nalezenou věc.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 4. Červen 2019 - 13:32

  A kde jsou ty věci?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Červen 2019 - 13:32

  nikde nevidím vaši odpověď na otázku, kam jste ty věci odvezli? jak jste je zlikvidovali? Jiné výbory to dělají tak, že doporučeně vyzvou vlastníka věcí, aby je odstranil, neučiní-li tak, věci zdokumentují, sepíšou, a následně pokud jde o věci vyšší hodnoty někde uloží a skladné vymáhají po vlastníkovi, nebo prokazatelně! (tj. likvidační protokoly, potvrzení uložení na skládku apod.) zlikvidují když jde o bezcenný „bordel“.

  Takhle jste to provedli? Nebo jak?

  Vložil Sykyna, 10. Leden 2019 - 9:13

  Moc děkuji za odpověď..

  Vložil Franta Flinta (bez ověření), 9. Leden 2019 - 23:42

  Zcela vyčerpávající informace k problému! Není co dodat!!!!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".