Neoprávněné užívání společných prostor

Vložil Sykyna, 9. Leden 2019 - 16:46 ::

Dobrý den, SVJ vystěhovalo ze sušárny cizí věci, které zde zbyly po bývalém zemřelém majiteli a ze strany dědiců nebyla vůle tyto věci zlikvidovat i přes nespočet urgencí, jak telefonických (SMS máme uložené) a též písemných (doporučeně). Tento dědic byt po zemřelém prodal, tudíž přestal být vlastníkem čehokoliv v baráku a i přes to, užíval prostory neoprávněně a zdarma. Nyní po roce nám došla trpělivost a po předchozím oznámení jsme tyto věci nechali odvést na náklady SVJ. Bývalý vlastník se nyní po věcech shání (cca po 3 letech). Podle mne my nemáme vůči němu žádnou povinnost… Máte někdo nějaké zkušenosti s touto situací?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 9. Leden 2019 - 17:47

  Sykyno, není mi jasné, když se bývalý vlastník-dědic jednotky shání po věcech po zůstaviteli, proč se obrací na SVJ? A pokud už se tak stalo a vůči SVJ si nárokuje něco, o čem se domnívá, že je součástí dědictví, které neodmítl, pak mu musí být také jasné, že vlastnictví zavazuje. Jako dědic získal krom práv také povinnosti, ke kterým se patrně bude muset postavit čelem. Jelikož členové statutárního orgánu jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, pak za dobu, po kterou byla místnost sušárny obsazena věcmi po zůstaviteli, které mimochodem přešly do vlastnictví dědice, vzniká vlastníkům jednotek nárok na odškodnění, neboť místnost sušárny nemohli objektivně užívat k účelu, ke kterému byla určena. S tím jsou spojeny samozřejmě nemalé finanční náhrady, neboť v případě pronájmu společných prostor v domě je obvykle omezení spoluvlastnického práva na užívání pronajaté místnosti ostatním vlastníkům jednotek kompenzováno finančně. Když k tomu připočtu, že odvoz a likvidace věcí po zůstaviteli, potažmo dědici, také představovaly nějaké výdaje, pak je vhodné, aby mu SVJ tzv. předložilo účet. A bohužel se nejedná o právo na straně SVJ, ale doslova o povinnost, kterou je potřeba splnit bez zbytečného prodlení.

  Zdeněk II

  Vložil Sykyna, 10. Leden 2019 - 9:13

  Moc děkuji za odpověď..

  Vložil Franta Flinta (bez ověření), 9. Leden 2019 - 23:42

  Zcela vyčerpávající informace k problému! Není co dodat!!!!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".