Neoprávněná rekonstrukce?

Vložil Lukyno (bez ověření), 10. Září 2014 - 14:50 ::

Zdravím všechny, řešíme v našem domě (22 bytových jednotek) takový zapeklitý problém: V domě je 7 bytů v soukromém vlastnictví a zbylých 15 vydražila firma, která poté založila družstvo a tyto byty pronajímá. Ihned po vydražení provedla tato společnost rekonstrukci, např. výměna dlažby na pavlači, drobné opravy střechy apod. vše v částce cca 500 tis. korun. S námi sedmi vlastníky rekonstrukci vůbec nekonzultovala, nebyla schůze nic. Nic jsme neschválili. A nyní po nás chtějí zaplatit podíl z té rekonstrukce. Mají na to právo?

  • náklady na správu
  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil RadekV, 10. Září 2014 - 20:17

Kdy se dům začal dělit a rozprodávat? Kdy vzniklo SVJ?

Vložil Lukynooo (bez ověření), 11. Září 2014 - 14:32

SVJ vzniklo ze zákona asi 4 roky předtím, ale nebylo funkční. Oficiálně bylo zapsáno (po schůzi u notáře) až cca půl roku po provedení zmíněných rekonstrukcí. Nicméně faktury jsou vystavené na SVJ a jako objednatel je také uvedeno SVJ. Nicméně v době rekonstrukcí SVJ defacto nefungovalo, nemělo přidělené IČ a nemohlo si ani nic objednat.

Vložil lake, 12. Září 2014 - 11:40

Pane Lukynoo,
nesprávně píšete o jakési „rekonstrukci“, i když šlo pouze i opravu společných částí. Naučte se nazývat věci pravými jmény a nezamotávejte to.

Základní otázkou je zda SVJ skutečně vydalo náklad, o kterém tvrdí, že jej vydalo. Tazvaná „faktura“ neznamená sama o sobě vůbec nic. Jde o kus papíru. Doporučuji Vám nahlédnout do dokladů a účetnictví SVJ. Společenství je povinno prokázat náklad skutečně vynaložený právnickou osobou a řádně zavedený do účetnictví právnické osoby. Není-li to v účetnictví SVJ dohledatelné, pak společenství žádný náklad nemělo, není věřitelem a nemá na úhradu nárok.

Pokud SVJ takový náklad prokazatelně vynaložilo, pak další otázkou je, zda se jednalo o náklad nutný na správu domu (na správu, provoz, údržbu, opravy společných částí). Tuto skutečnost je povinno tvrdit a prokazovat SVJ.

Pokud to SVJ prokáže, posoudí se, zda se jednalo o náklad účelně vynaložený na daný účel. Neúčelnost byste musel tvrdit a prokazovat Vy, například porovnáním s cenou obvyklou za obdobnou zakázku ve stejném rozsahu.

Pokud se jednalo o náklad nutný, pak je ovšem bezvýznamná Vaše poznámka o potřebě souhlasu tří čtvrtin vlastníků jednotek. Toto ustanovení se nepoužije.

lake

Vložil Emill (bez ověření), 11. Září 2014 - 21:50

Kdo objednává ten platí. M.j. fa je proplacena?

Vložil Poradce (bez ověření), 11. Září 2014 - 23:02

Výrok „Fakturu lze vystavit jen na základě objednávky“ nelze podložit právním předpisem.

Vložil Polák (bez ověření), 10. Září 2014 - 16:30

Jste povinen podílet se na nutných nákladech souvisejících se správou domu vynaložených účelně. Bylo Vám prokázáno, že se o jednalo o takové náklady?

Polák

Vložil Lukynooo (bez ověření), 11. Září 2014 - 14:33

Jak se to prokazuje?

Vložil Anonymoussss (bez ověření), 10. Září 2014 - 16:09

Bohužel ano,mají větší podíl,stejně by vás přehlasovali,s ně­jakou schůzí a schvalováním si vůbec vrásky nedělají. Právo mocnějšího,to je bohužel realita všedních dní. O zákonech se diskutuje a debatuje ale je to o ničem … realita je prostě jiná.

Vložil Lukynooo (bez ověření), 11. Září 2014 - 14:34

Pokud se nepletu, tak k takto rozsáhlé rekonstrukci je třeba souhlasu tříčtvrtin všech členů, což bez nás sedmi nemají…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".