Nechtěná revize odkouření topidel v bytech

Vložil ones, 20. Únor 2009 - 12:58 ::

Dobrý den, předesílám, že nemám v problematice zcela jasno, proto bych se rád zeptal zběhlejších…

Nikde jsem bohužel nezjistil (ani FAQ zde mě k tomu nenavedly), jak častá je povinná revize komínů v bytovém domě, opakuji revize, nikoli čištění.

Správce domu tvrdí jednou ročně a nutí nás vlastníky bytů za tuto revizi hradit cca 7500 Kč/rok. Budiž. Ovšem co víc, správcem pověřená firma provedla nejen revizi komínů (v rámci společných částí domu) ale vlastně také kompletní revizi topidel a kotlů v bytech z hlediska jejich provozu a odkouření. Dle mého názoru takováto revize v bytech není povinná. SVJ nic takového neschválilo – ale budiž. Dochází však nyní k tomu, že správce vlastníky ultimativně vyzývá k odstranění závad na vnitřím řešení topidel v bytech a předložení nové revize v souladu s nejnovějšími předpisy. Často jde ale o banální nedostatky, jelikož vlastníci mají topidla a kotle obvykle řádně zkolaudovány a připojeny dle tehdy platné ČSN 734201 (což lze doložit dokumentací). To ovšem dle správce nic neznamená, neboť nyní prý platí zcela jiná ČSN 734201 a každý tedy musí na své náklady provést opravu.

Domnívám se, že jde o mylný výklad práva ze strany správce. Jakmile byl spotřebič jednou v souladu s předpisy připojen, nebudu za něj přece každý rok zbytečně platit novou revizi abych si vyslechl, že norma se změnila a toto nyní musí být nerezocel nebo toto o pár cm delší. Nebránil bych se úpravám, postupem času, s výměnou kotle apod., co mi vadí především je ten ultimativní tón správce (kterého si navíc platíme). Myslím si, že zde má správce právo _maximálně_ vlastníka upozornit, nikoli ultimativně vyhrožovat.

Prosím, nasměrujte mě na vhodné zákony tak, abych mohl správce „umravnit“.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 21. Únor 2009 - 12:36

  Vážený ones, a ostatní.

  K vašim dotazům odpovídám:

  „Správce domu tvrdí…“

  • Odpověď: Záleží na skutečnosti, jaká je doba platnosti revizní zprávy určená oprávněnou osobou. Načtěte revizní zprávu.

  „Ovšem co víc, …“

  • odpověď: Kontroly komínů se provádí dle závazné vyhlášky v návaznosti na platné normy dle výkonu spotřebičů v bytových domech minimálně 2× – maximálně 4× ročně.
  • Povinnost provádět roční revize-servis plynových topidel je stanovena v návodech pro plynová topidla.

  „Domnívám se,…“

  • odpověď: Pokud komínová vložka je z pozinku či hliníku, má svoji životnost určitě již za sebou a může být již dávno děravá.
  • Pozn.: když revizi-servis roční neudělá soused „šetřílek“ opakovaně a po té dojde k výbuchu a bude zničen váš majetek a z vaší rodiny zůstanete jenom vy, určitě budete „spokojený“.

  „Prosím, nasměrujte mě…“

  • odpověď: Načtěte prosím vaše „Prohlášení vlastníka“, možná jsou komíny společnou částí domu. Pročtěte stanovy společenství. Seznamte se s obsahem Mandátní smlouvy se správcem, zde najdete jeho oprávnění a povinnosti.
  • Odborné odpovědi na vaše dotazy naleznete na stránkách Českého sdružení pro technická zařízení ČSTZ, odborná stanoviska apod.

  Poté se opětovně konkrétně ptejte.

  Matějka

  Vložil ones, 21. Únor 2009 - 18:52

  Vážený pane Matějka, děkuji Vám za odpověď.

  Ve Vaší odpovědi ovšem směšujete různé pojmy. Především je třeba rozlišit co je komín a co spalinová cesta. Dále je třeba rozlišovat mezi prohlídkou a čištěním komína a provozní revizí spalinové cesty.

  Samozřejmě před tím než jsem dotaz položil, uvedenou problematiku jsem se snažil co nejlépe nastudovat. Pro prohlídky a čištění komínů je závazná vyhláška 111/81 Sb., která zmiňuje periodu prohlídky jakou uvádíte i Vy. Musím ale explicitně zdůraznit, že vyhláška hovoří o komínech, nikoli celé spalinové cestě a jeho prohlídce (+příp. čištění) nikoli o provozní revizi! Prohlídky komínů bych pochopil, včetně závaznosti a příslušnosti do agendy SVJ (ano, komín v našem případě je společnou součástí domu).

  Co jsem ale napadal, je provedení provozní revize spalinové cesty, která oporu ve vyhlášce nemá, pouze v nové verzi normy ČSN 734201. Ta ale s největší pravděpodobností není právně závazná. Navíc se jednalo spíše o posudek spalinových cest na podkladě ČSN 734201:2008, který byl proveden z vůle správce domu bez jakékoli opory v zákoně. Vlastníci pouze realizaci posudku strpěli a zaplatili (v domnění že jde o povinnost).

  Spalinová cesta (zdroj → ležatý kouřovod → sopouch → komín) má ovšem po své délce obecně různé vlastníky kteří za její funkci společně odpovídají, což je třeba rozlišovat i z pohledu správce. Správce ani SVJ nemůže v žádném případě úkolovat výlučného vlastníka té části spalinové cesty, která nepatří do společných částí domu. Pochopitelně to ani nepatří do agendy SVJ, ale pouze do působnosti konkrétního vlastníka. Ten za svou část také plně odpovídá, takže argumenty jako zkorodovaný hliníkový kouřovod (v posudku nic takového nebylo konstatováno), nebo dokonce výbuch, zde nemají žádné místo.

  Jsem ale rád, že se mi problematika vyjasňuje, pomohl mi článek http://www.tlakinfo.cz/t.py…. Podezírám z vyvolávání nejasností a šumů na téma „revize komínů“ právě kominickou lobby, která ma přirozený zájem na tom, aby bylo provedeno co nejvíce co nejdražších posudků a revizí (potažmo úprav kouřovodů) na účet SVJ resp. vlastníků jednotek co se neumí ohradit. Mohu tak konstatovat, že náš správce skutečně nerozlišuje rozdílné vlastnictví nebo spíše nemá právní povědomí o tom, kdo za kterou část spalinové cesty odpovídá a nerozlišuje ani mezi prohlídkou komína a provozní revizí spalinové cesty. Jeho chyba, přidělává si práci a starosti. Asi bychom ho měli na rukách nosit za to jak na nás myslí a nedopustí abychom se tu udusili nebo nám snad neexplodoval kotel :-) (tedy pokud by si za tu revizi nedal vyplatit „všimné“ od spřátelené firmy).

  Vložil Matějka Jaroslav, 21. Únor 2009 - 19:56

  Vážený ones a ostatní,

  komíny-spalinové cesty-kouřovody = předpis: 50/1976 Sb.; 111/1981 Sb.; 22/1997 Sb.; 86/2002 Sb., 352/2002 Sb.; 356/2002 Sb.

  Váš správce naplňuje výše uvedené předpisy včetně odkazů na příslušné technické normy.

  Postupuji vám část odborného textu:

  „Péče o komíny je v současné době věda Datum: 20.1.2009 Autor: Hrubá Kateřina Zdroj: http://www.bozpinfo.cz Dalším důležitým předpisem pro kominíky je také ČSN 73 4201:2008. Tato norma ve své revizi z ledna 2008 stanovuje nově četnost kontrol, revizí a čištění komínů. „Normy sice všeobecně závazné nejsou, ale objednatel a zhotovitel se mohou domluvit, že při provádění určitého díla se pro ně stanou závaznými. Tam je to dáno smluvně. Také pokud dojde k nějaké nehodě, např. úrazu, úmrtí, soudní znalec bude zkoumat, jestli všechno bylo provedeno v souladu s normou. Norma bude v té chvíli měřítkem“, vysvětluje M. Pechlát. Avšak co se závaznosti týče, vzhledem k faktu, že stále platí nadřazený předpis, tj. vyhl. 111/1981 Sb., veškeré čištění, kontroly a provozní revize se musí provádět ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.“

  Pozn: vyhláška pojem spalinová cesta nezná.

  Úmyslně se zde nezmiňuji o předpisech o požární ochraně, se kterými problematika komínů úzce souvisí.

  Matějka

  Vložil ones, 22. Únor 2009 - 22:05

  Vážený pane Matějka,

  děkuji Vám opět za příspěvek, máte v tom co citujete pravdu, ostatně tentýž článek (Hrubá Kateřina, http://www.bozpinfo.cz) jsem ve svém příspěvku odkazoval. Mé domněnky pouze potvrzujete. Ještě poznamenám, že zákon 50/1976 Sb. byl zrušen, zákony na ochranu ovzduší se většinou netýkají malých zdrojů tepla v bytech (karma apod.). Relevantní je zde pouze již dříve citovaná vyhláška 111/1981 Sb která se týká prohlídek a čištění komínů.

  Abych to shrnul pro vlastníky bytů s malým plynovým spotřebičem, kteří se případně dostanou do podobné situace:

  1. Za stav a provoz spalinové cesty je odpovědný především vlastník bytu-jednotky. Za „komínovou“ část pak také přiměřeně SVJ (je-li komín společnou částí domu).
  2. Povinné provozní revize spalinové cesty neexistují. Pouze prohlídky a čištění (dle zastaralé a bezzubé vyhl. 111/1981 Sb)
  3. Pokud si SVJ resp. správce objedná provozní revizi/posudek vaší spalinové cesty, nemá na to implicitně nárok, nesouhlasíte-li. Týká se to vpuštění technika do bytu, hrazení revize i případné aplikace závěrů revize. Něco jiného je pravidelná prohlídka příp. čištění komínů.
  4. Revizní technik, správce ani SVJ nemá nejmenší právo po vás vyžadovat přebudování spalin. cesty (té části ve vašem vlastnictví) či její uvedení do souladu s novou revizí ČSN, pokud na to sami nepřistoupíte. ČSN není v této souvislosti právně závazná. To samozřejmě jen za předpokladu, že spalinová cesta byla pro provozovaný spotřebič dříve řádně zkolaudována.
  5. Samozřejmě za provoz spotřebiče přebíráte jako vlastníci a provozovatelé plnou odpovědnost, takže občasná provozní revize spalinové cesty nemusí být na závadu. Zdůrazňuji ale ještě jednou, je to čistě vaše věc (vlastníka bytu), nepatří to do agendy SVJ nebo správce domu, nebylo-li stanoveno všešobecnou vůlí vlastníků jinak.
  Vložil Václav (bez ověření), 23. Únor 2009 - 11:32

  Vážený pane ones,

  na základě prostudování bytového práva s Vámi souhlasím:

  Zatímco je vlastníkovi uloženo umožnit vstup společenstvím sjednané osoby do jednotky za účelem odečtu měřidel vody (když neumožněním odečtu nikomu nevznikne žádná škoda na zdraví ani majetku a rozúčtovat lze i bez odečtu), nemá vlastník povinnost umožnit vstup zástupce společenství nebo jím sjednané osoby do jednotky za účelem revize (prohlídky, kontroly, nevím, co je správný termín) plynových spotřebičů a spalinových cest ani dalšího technického zařízení v jednotce, např. elektroinstalace (když zanedbáním stavu těchto spotřebičů a spalinových cest představuje bezprostřední potenciální ohrožení zdraví, života i majetku všech uživatelů domu).

  Velice pozoruhodný přístup zákonodárce.

  Přístup zmiňovaného správce domu, který zajišťuje kontroly tepelných spotřebičů a spalinových cest v celém domě, mi přijde naprosto rozumný, zejména pokud rovněž zajistí nápravu zjištěných nedostatků, a to i v případě, že takovýto postup nemá přímou oporu v zákonné úpravě. Jaký smysl mají podobné revise pouze v jednotkách, jejichž vlatníci s jejich provedením souhlasí?

  Zákonnou oporou by snad mohlo být ustanovení, že komíny jsou (vždy?) společnou částí domu, mohlo by se (snad?) argumentovat, že se jedná o zařízení, které funkčně bezprostředně souvisí s komíny (sám nedokážu rozlišit diskutéry uváděné pojmy sopouch, kouřovod, spalinová cesta, komín, a snad by šlo argumentovat, že je zákonodárce shrnul pod pojem komín?).

  Sám bych podobný přístup našeho správce velice uvítal, zejména když vím, že ze strany vlastníků jednotek dochází k různému bastlení tepelných spotřebičů, a ti se ohánějí tím, že se jedná o jejich soukromý majetek a tudíž na ně nikdo nemůže (a jak se zdá, mají podle práva pravdu). Jinak nemám šanci dovědět se o skutečné bezpečnosti domu nic podstatného, i kdyby společné technické zařízení domu bylo provozováno v pořádku.

  Vložil ones, 24. Únor 2009 - 21:52

  Děkuji vám za příspěvky. Původně jsem už přispívat nechtěl, myslím si, že vše zásadní již bylo řečeno. Přesto bych ještě zareagoval na příspěvek pana Václava.

  Nerad bych působil jako odpůrce revizí, myslím si osobně, že určitá míra technických kontrol nejrůznějších zařízení a to pochopitelně i v bytech je užitečná. Ctím však liberální postoj k věci. Vlastník bytu má za „svá“ zařízení plnou odpovědnost, nechal bych to proto především na něm, nejvýše by SVJ podalo v těchto záležitostech pomocnou ruku (např. zprostředkovalo návštěvu revizního technika). Jinak byste v rámci zajištění „bezpečnosti“ domu musel dozorovat všechno a všechny; hořlaviny a nebezpečné látky v bytech, střelné, bodné a sečné zbraně (co když se soused zblázní?) a ad absurdum třeba i osazení protiskluzových madel u vany v koupelnách (kdo rozliší kde končí bezpečnost v bytě a začíná v domě?).

  Považuji za důležité, aby odpovědnost cítili sami vlastníci, zatímco Váš přístup přenáší jejich odpovědnost na SVJ. Zbytečně. Nechtějte vše direktivně řídit na půdě SVJ. Používejte SVJ jen k tomu, k čemu je určeno. V případě kdy se skutečně cítíte sousedem ohrožen, existuje myslím stále dost mechanismů jak situaci řešit (ať už občansko či trestněprávně).

  Zrovna v případě odkouření spotřebičů předpokládám, že daný stav byl někdy zkolaudován odpovědnou osobou – odborníkem. Závady spalinové cesty které se v nejhorším případě v průběhu času vyskytnou ohrožují především uživatele bytu (udušení oxidem uhelnatým), sousedy prakticky vůbec. Výbuch spalinové cesty jak zde někdo psal je prakticky čirý nesmysl, požár možná vyjímečně, ale riziko mnohonásobně převyšují jiné možné příčiny.

  P.S. termín komín versus spalinová cesta je myslím dost jasně specifikován v různých předpisech, minimálně v odkazované ČSN. Komín je laicky řečeno „svislá dutina ve zdivu“ ústící nejčastěji nad střechu plus zařízení k němu přímo příslušející (např. dvířka k vybírání sazí). Komín patří obvykle domu, tedy do agendy SVJ. Všechny komponenty spalinové cesty (včetně například komínové vložky) jsou však obvykle v majetku vlastníka bytu, tedy i pod jeho správou.

  Vložil Václav (bez ověření), 25. Únor 2009 - 16:25

  Vážený pane ones,

  i já Vám děkuji za diskusi, zjevně jste prakticky podobný problém se svým spoluvlastníkem řešit nemusel, což Vám upřímně závidím. Píšete mj.:

  1. „V případě kdy se skutečně cítíte sousedem ohrožen, existuje myslím stále dost mechanismů jak situaci řešit (ať už občansko či trestněprávně).“

  Takovéto efektivní mechanismy bohužel neexistují. Píšete mj. o trestněprávní cestě – dokud se nic nestane (a tady diskutujeme o preventivních prohlídkách), orgány činné v trestním řízení vůbec nezasáhnou. A až se něco stane, zasáhnou, nicméně samotné trestní řízení vedené proti sousedovi Vám k odstranění závadného stavu příliš nepomůže.

  2. Dále píšete: „Zrovna v případě odkouření spotřebičů předpokládám, že daný stav byl někdy zkolaudován odpovědnou osobou – odborníkem.“

  Souhlasím, tak by to mělo být. Pokud není, opět neexistuje efektivní páka, jak přimět vlastníka ke zjednání nápravy a odstranění závadného stavu.

  3. Dále píšete: „Nechtějte vše direktivně řídit na půdě SVJ.“

  Nic takového jsem nepsal ani to nechci.

  4. Píšete: „Závady spalinové cesty … sousedy prakticky vůbec … [neohrožují].“

  To jednoduše není pravda (pokud spalinová cesta nevede z jednotky v posledním patře přímo střechnou nahoru).

  Vložil ones, 19. Březen 2009 - 0:03

  Pane Václave, děkuji Vám dodatečně za podnět. Máte v mnohém pravdu, skutečně jsem se se závažným pochybením v odkouření dosud nesetkal.

  Mince má dvě strany. Já poukazoval především na určité docela zaběhnuté praktiky správců a revizních techniků, kteří prakticky protiprávně nutí vlastníky k úpravám a investicím do jejich majetku (revizi kromě plané pohrůžky doplní i vizitkou na firmu která náhodou nedostatky „levně“ odstraní). Známý pracuje jako revizní technik a ve slabé chvilce mi tyto praktiky potvrdil, i když neříkám, že to platí vždy a všude.

  Samozřejmě na druhou stranu si umím představit skutečně vážné nedostatky, se kterými máte možná zkušenost Vy. Pokud se se sousedem opravdu nedá mluvit (to je mimochodem asi to nejhorší, ať je zákon jakýkoli) tak bych v případě nekolaudované, „svépomocí“ zbudované spalinové cesty postupoval primárně cestou správního řízení přes stavební úřad. Trestní oznámení s vhodnou formulací také pomůže, zvláště v případě hrubé závady jako např. připojení do cizího používaného komínu, bez vložky, apod. Je zde jen třeba vytrvat a činné orgány přesvědčovat a urgovat.

  Ve většině případů je ovšem „vážnost“ situace odkouření z pohledu sousedů nadhodnocená. Budu rád, když mi uvedete konkrétní příklad skutečně vážné závady spalinové cesty, která by Vás jako souseda bezprostředně ohrozila na majetku, zdraví či životě (pominu-li zřejmá zvěrstva jako „komín“ proražený podlahou do Vaší ložnice).

  Jeden příklad závěrem: řešit výzvou k odstranění závady a ke zpracování nové revize na vlastní náklad to, že ke karmě v bytě není podle nové normy v případě zavřených dveří a oken koupelny dostatečný přísun kyslíku (ventilační mřížka má o 50 cm2 menší plochu než uvádí norma) a tedy že uživateli bytu potenciálně hrozí udušení, mi na jednání shromáždění SVJ nepřipadá zcela relevantní.

  Vložil Eduard Dronzek (bez ověření), 10. Říjen 2014 - 11:36

  Dobrý deň, zareagujem na niektoré pohľady. Odhliadnúc od faktu, že som zo SR, myslím si, že podstata vecí je rovnaká. Je mi niekedy až smiešne, ako sa niektorí diskutujúci zúrivo držia „vyhlášok“. Vážení, ak by neexistovali žiadne vyhlášky, napr. ani vyhláška o premávke na cestnej komunikácii, tak to by sme jazdili jední vpravo, druhí vľavo, lebo vyhláška to nerieši? Motocyklisti by nenosili prilby, lebo znovu vyhláška ich nepredpisuje? A čo zdravý rozum. Skúste brať normy nie ako obmedzenia ale ako dobrú radu, ako desatoro. Normy sa spravidla vydávajú na základe určitých skúseností z prevádzkou technických zariadení a predpisujú minimálne požiadavky. V obci je predpísaná päťdesiatka ale každý z nás vie, že aj tridsaťkilometrová rýchlosť je niekedy veľa (ak pôjdem okolo zaparkovaných vozidiel, spoza ktorých môže každú chvíľu vybehnúť malé dieťa).

  Je pravdou, že ak by si každý plnil svoje povinností na 100%, ak by bol každý užívateľ, vlastník bytu technicky zdatný, tak tých prehliadok, revízií by nebolo treba až toľko. Znovu, tak ako v cestnej premávke. Lenže skutočnosť je iná. 20 ročná, mladá žena sa otrávi CO pre ignorovanie základných zásad prevádzky, príp. kontroly technického stavu spotrebiča. Tie mimoriadne udalosti sa stávajú spravidla kombináciou dvoch, troch okolností. Podobne ako pri cestnej premávke. Bolo mokro, nedodržal rýchlosť a bol pod vplyvom. Ak by sa hociktorá z tých okolností vylúčila, nemuselo sa nič stať. Podobne je to pri prevádzke plynových zariadení, teda aj komínov. Predstavte si tlakovú níž, k tomu spotrebič, ktorý nemá inštalovanú poistku spätného toku spalín (alebo ju nejaký dobráčisko vykrátil, samozrejme bez dokladu a nikto sa už nedozvie kto to bol) a pred mesiacom nainštalovaný ventilátor, ktorý mal slúžiť na odťah pary z kúpelne ale v konečnom dôsledku zabíjal. Otráviť sa nemusí práve niekto z domácich. Tí práve vedia, že pri sprchovaní treba otvoriť okno, lebo už istú dobu cítiť spaliny. „Svokra“na návšteve o tom nevie. Alebo nemusíte zaznamenať, že počas vašej dovolenky sa na váš dymovod načierno napojil sused, jemu to totiž tak vyhovovalo. Už som zažil stav, že na jeden dymovod boli z troch rôznych podlaží (a to je veľmi dôležité) napojené spolu 3 ohrievače vody (3×17,5 kW) + 3 kotly (3×25,0 kW). Takto fungovali niekoľko rokov s otvorenými oknami na komorách, v ktorých boli tieto spotrebiče umiestnené. Už chýbala len tá svokra a všetky uvedené normy a vyhlášky by boli nanič. Tešiť by sa mohli akurát právnici všetkých zainteresovaných strán, im takéto stavy vyhovujú najviac.

  V bytoch sa vykonávajú zmeny. Sústavne. Niekedy viac, niekedy menej v súlade s predpismi resp. zdravým rozumom. Navyše ku zmenám ťahových pomerov môže dôjsť upchaním spalinových ciest pavučinou, uhynutým vtákom, činnosťou človeka atď. alebo jednoducho časť prekoródovanej vložky upchá komín.

  Výbuch v komíne môže nastať. Ak sa do komína dostane nespálený zemný plyn, napr. pri nefunkčnej poistke plameňa a zhodou okolností sa v tomto komíne vytvorí výbušná zmes (pri určitom ťahu komína), tak čo tomu chýba. Už len aby niekto skúsil zapáliť uhasnutý ohrievač.

  Takže, pri akejkoľvek kontrole, revízii by sa malo vychádzať z noriem vyhlášok, z technického stavu zariadenie a skúseností s prevádzkou podobných zariadení. Chybou je, že niekedy je kontrolná činnosť príliš formálna a zameraná najmä len na to aby to prešlo, napr. pri kolaudácii alebo aby sme zarobili. Ak niekto urobí kontrolu komína tak, že z ulice pozrie na barák a vo dverách vystaví papier, tak to určite nemá zmysel. Celá problematika komínov patrí pod Ministerstvo vnútra, komíny treba kontrolovať komplexne. Od stavu komínového telesa (padajúce tehly) cez požiarnu ochranu, stav komínovej vložky (korózia, celistvosť), ťah komína (prierez), prípadne zmeny (dopojené spotrebiče), prístup ku komínom, správne pripojenie spotrebičov, atď. Ak k tomu niekto pridá dobrú radu, prípadne vás upozorní na možné riziká pri prevádzke (dobrá rada stojí groš – určitá osveta), tak neprerobíte. Manželkin účes stojí cca 20 eur a jeho životnosť je veľmi obmedzená.

  Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť bezpečnosť prevádzky technických zariadení, čo by mal byť schopný relevantným spôsobom preukázať. Zápis z prehliadky to rieši. So skúseností viem, že ak sa revízie, kontroly v bytovom dome riešia individálne, tak potom to vyzerá tak, že niekto si to dá skontrolovať aj trikrát a niekto ani raz (napr. plynové spotrebiče).

  A k tomu, že lobby kominárov presadí niektoré veci. Ja nie som kominár. Ale podobne by sme mohli argumentovať, že autoservisy a stanice STK presadzujú kontroly technického stavu vozidiel, zubári preventívne prehliadky a učitelia povinnú školskú dochádzku. Takže asi tak. Nadhľad a zdravý rozum.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".