Název SVJ - změna

Vložil Pavel Matějka, 20. Únor 2014 - 14:26 ::

Podle nového OZ §1200, odst. 2, písm. a) je nutné změnit název společenství tak, aby název obsahoval sousloví “společenství vlastníků”. Kromě obecných (velmi obsažných a užitečných) rad (typu „Řada stávajících společenství proto danou podmínku nebude splňovat a bude tak nucena ve lhůtě dvou let (lhůta je o rok kratší oproti lhůtě pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě) od nabytí účinnosti NOZ svůj název doplnit a změnu zapsat do příslušného rejstříku společenství vlastníků jednotek.“) se ani na internetu člověk nedoví nic. Tedy – víme CO, ale ví někdo JAK?

Podrobněji :

 1. Je možné název změnit mimo (ve smyslu „bokem“, „mimoběžně“) změnu stanov (hovoří pro to různé lhůty k uvedení názvu a stanov do souladu s OZ)
 2. je nutné ke změně názvu stanovisko shromáždění, tedy svolání + hlasování? Domnívám se, že ne, protože jde o povinnost danou zákonem, myslím, že stačí rozhodnutí výboru. Tady ale asi nastoupí všemocná justice, resp. její všemocné úřednice – no a ty nám to vysvětlí (za cenu zbytečného podání do rejstříku…).

Má někdo zkušenost, se kterou by se tady mohl pochlubit?

 • Nový Občanský zákoník
 • SVJ(2000) x SVJ(2012)

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel Matějka, 20. Únor 2014 - 16:30

Dovolte, vážení spolutrpící za svá SVJ (předpokládám, že nikoho jiného tyhle pitomosti nezajímají a tudíž sem nechodí), abych zopakoval z úvodního příspěvku poslední větu :

Má někdo zkušenost, se kterou by se tady mohl pochlubit?

Zatím jsem si tady přečetl soubor pravd, které všichni vědí, tedy jaká je kvalita plzeňské právnické fakulty, jejích absolventů, v mnoha případech autorů těch skvělých paskvilů, které jsme nuceni absorbovat, a pod. K meritu věci – NIC.

A jako glosa : Mám dojem, že v případě oněch dvou lhůt půjde zřejmě o fikci. Bráno do důsledků, §1200 OZ je nazván „Založení společenství vlastníků“. Nic přece nezakládáme, jenom udržujeme při životě, co již vzniklo dříve. Tedy důsledně – proč se má měnit název existujících společenství? Bráno do důsledků : §1200, odst.(2) Stanovy obsahují alespoň (a) název obsahující slovo ˙společenství vlastníků˙… Tedy zjednodušeně řečeno – stanovy a název jedno jsou, tedy lhůta je jenom jedna, a to ta menší! A pak : „obsahující slovo ˙společenství vlastníků˙“ je úplný nesmysl, protože to je SOUSLOVÍ. Když to vezmu odleva, tak můžu to „vlastníků“ klidně vynechat, protože „slovo ‚společenství‘“ mají snad v názvu všichni.

Vložil Pavel Matějka, 20. Únor 2014 - 20:45

Pěkného džina jsem z láhve vypustil, jen co je pravda. Aspoň kdyby to byl gin!

Z celé debaty plyne několik závěrů :

 1. nejen kolik právníků, tolik právních názorů, ale i kolik laiků, tolik výkladů.
 2. neumím dostatečně pregnantně napsat, o co mně jde, nebo mnoho diskutujících má problém s vyhodnocením významu psaného textu.
 3. na www.portalsvj.cz chybí právník, který by s nějakým právním názorem na tyhle ptákoviny odpovídal. Nevidím tu ale žádnou reklamu, takže je to utopie.
 4. protože 1) až 3), nelze očekávat, že odejdu od PC s nějakým návodem, co udělat.

Ale (ještě jednou a snad naposledy). Podle různých žurnalisticky determinovaných informací (viz v úvodním příspěvku citovaná věta v prvním odstavci) to vypadá tak, že změna názvu společenství je víceméně administrativní úkon. Na rozdíl od změny stanov, resp. sladění s NOZ. Pokud si dovolím nějak hodnotit tuto debatu a její výsledky, přesvědčila mě o jednom : (asi) NENÍ (víceméně administrativní úkon). A vo tom to je – ASI.

Děkuji všem, kteří přijali účast. Pokud se někdo divil, proč tohle řeším, tak proto, že to nikdo nikde (aspoň jsem to nevygooglil) neřeší. Pokud jste nějak účastni ve výborech SVJ, budete to muset dříve nebo později s tím názvem řešit taky. Pokud jste tedy nebyli natolik prosíraví a vaše SVJ už to prokleté sousloví v názvu obsahuje (tiše závidím).

A když by se náhodou někdo ptal, čím jste strávili čas u PC, tak zcela jednoduše řečeno otázkou zda změna názvu SVJ je jednoduchým administrativním úkonem, na který stačí 1 rozhodnutí výboru a 1 podání do rejstříku SVJ, jak se to jeví pohledem žurnalistických právních popularizátorů. Teď už asi všem, kteří jsou tuto prostou otázku čímkoliv nebo kýmkoliv nuceni řešit, bude vygoogleno, že to zase tak jednoduché není. Nebo je?

Vložil lake, 20. Únor 2014 - 21:52

Pane Matějko, napsal jste srozumitelně o co Vám jde. Dobře srozumitelné je zejména to, že Vaše dotazy jsou zmatečné pro rozpor se zněním NOZ.

Stávající SVJ nepatří mezi právnické osoby upravené „tímto zákonem“ (NOZ), proto se na ně nevztahuje ustanovení o změně názvu. Stávající SVj mají název souladný se zákonem č. 72/1994 Sb. ve znění po novele č. 103/2000 Sb..

Ať je to jakkoliv, ke změně názvu SVJ může dojít jedině změnou stanov a jejich vložením do sbírky listin rejstříkového soudu. Jiný postup je vyloučen. K tomu viz § 9 ZoVB a § 1200 NOZ.

Váš povzdech že zde „chybí právník“ je úsměvný.

Myslíte například ty renomované právníky, kteří se mýlili ve výkladu jednoduchého práva ohledně vlastnictví bytů? Takové byste si zde představoval? Patři mezi ně JUDr. David (nyní jmenován soudcem Ústavního soudu), dále soudci ÚS Nykodým, Balík a Lastovecká, soudci Nejvyššího soudu Mgr. Králík, JUDr. Cileček, Šuk a Polášek.

Nebo byste raději JUDr. Schödelbauerovou, která je vedoucí právního oddělení MMR a zmýlila se např. ve věci vlastnictví balkonů a v otázce zda na nabyvatele jednotky přecházejí podle NOZ nějaké dluhy? Viz http://www.portalsvj.cz/…eskeho-prava.

Což kdyby zde publikovali JUDr. Čech či JUDr. Pelikán? To byste bral? Viz http://www.portalsvj.cz/…ch-a-pelikan.

Nebo byste si představoval, aby zde právo vysvětlovali řadoví právníci, jako JUDr. Vochvesta (http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni#…) či pan advokát Ševčík (http://www.portalsvj.cz/…pet-na-scene#…)?

Opravdu si myslíte, že od právníků se dozvíte vysvětlení souladné s NOZ a s Ústavou? Já si to nemyslím a můj názor je podložen desítkou případů, podrobně popsaných na tomto portálu.

lake

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 16:43

Společenství mají možná všichni… Ale jak vidíte, my máme Společenství domu, pan Pavel má Společenství ulice, o vlastnících ani zbla. Tak to zas tak v pořádku nebude.

Název sice zákon má, ale hned pod tím, je jasně definováno, jak mají stanovy vypadat, resp. co mají obsahovat.

Jak jsem napsala, netřeba měnit obsah stanov pro ta společenství, jejich stanovy neodporují NOZ. Ale jelikož „správné“ stanovy obsahují i název společenství a ten, pokud nebude v souladu s tímto zákonem, tedy požadavkem, aby název obsahoval „společenství vlastníků“, musí stanovy změnit, nikoliv tedy jejich obsah, ale změní u nich jen název.

Přijde mi krátkozraké nezjistit si, zda stanovy toho kterého společenství jsou v souladu s NOZ a chtít měnit název. To je jedna věc.

Všechno souvisí se vším, mám -li stanovy v souladu s NOZ, jistě v nich mám uvedeno i to, které věci jsou v pravomoci shromáždění, mělo by tam tedy být i hlasování o změně stanov.

Vložil Pavel Matějka, 20. Únor 2014 - 17:00

Je to marný…

Chápu plně, co máte na mysli. Pak mně ale připadá divné, že když už by měl někdo stanovy v souladu s NOZ, tak že jediné, co by v souladu neměl, by byl název. Jestli někdo byl tak dobrý a předjímal úplně všechno (kromě názvu), co NOZ požaduje, tak to klobouk dolů…

Popsal jsem celkem (myslím) srozumitelně, o co mně jde. Jde mně o to, že když jsou všude prezentovány dvě rozdílné (?) povinnosti (a lhůty) v souvislosti s NOZ, jak se s tím vypořádat.

Váš příspěvek (přeloženo) říká asi toto :

Pokud někdo má všechno ve stanovách v ažuru podle NOZ, jedině název má špatně, pak pro něho platí dvouletá lhůta k úpravě názvu. Pokud někdo nemá stanovy podle NOZ, platí pro něj rovněž dvouletá lhůta, protože název musí změnit do 31.12.2015, ale název je součástí stanov, takže lhůta do 31.12.2016 na změnu stanov je pro něho prakticky k ničemu, protože jenom vůl by změnil ve stanovách JEN název do 31.12.2015 (vysolil za notáře atd. atd.) a pak si nechal rok na ostatní ze stanov.

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 17:41

Mně se to nezdá tak neproveditelné. Upravit název není nic složitého, jelikož součástí stanov je i název, upraví se pouze „přední strana“ stávajících stanov. Tato úprava se stvrdí notářským zápisem, odsouhlasí shromážděním (nebo naopak, nevím) a vloží do rejstříku. Až se bude blížit lhůta pro změnu stanov, postup bude stejný, pokud nejsou v souladu s NOZ, upraví se stejným způsobem.

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 22:10

Lhůta, kterou NOZ stanoví pro přizpůsobení stanov SVJ nové právní úpravě, činí 3 roky. V případě názvu společenství je však lhůta o jeden rok kratší. Stávající SVJ, která ve svém názvu neobsahují slovo „vlastníků“, budou nucena ve lhůtě 2 let od nabytí účinnosti NOZ svůj název doplnit a změnu zapsat do příslušného rejstříku společenství vlastníků jednotek.

http://www.patria.cz/…nezenky.html

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 17:33

Chápu to tak, že zákon přechodným ustanovením dává možnost upravit název tak, aby dostál zákonu, k tomu je určena dvouletá lhůta, zároveň však zákonodárce neplísní SVJ za to, že nemají do dvou let v pořádku stanovy v souladu s NOZ, ale dává jim na to lhůtu do r.2016. Je fakt, že když něco měním na stanovách (byť jen název, aby dostál tomuto zákonu), musím to ověřit notářským zápisem, což něco stojí a musí to odsouhlasit shromáždění. Zase ale… na druhou stranu, dokážu si ten příklad představit v praxi.

Do dvou let změním jen název, stanovy nechám, ověřím to notářským zápisem (zaplatí se to z peněz vlastníků – náklad na správu domu?), schválí to shromáždění. Do roku 2016 upravím stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ, znovu upravím notářským zápisem (stejná platba) a opět odsouhlasí shromáždění.

Argumenty, že to zruinuje SVJ neberu. Nakonec to můžou vzít jedním vrzem v dvouleté lhůtě.

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 17:03

Kouknu na ten zákon ještě jednou:-)

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 15:44

Nerozumím tomu. Vy chcete změnit jen název? Aby to bylo podle litery zákona? Stanovy máte tedy takové, že neodporují znění NOZ, par. 1200?

Vložil Pavel Matějka, 20. Únor 2014 - 16:05

Není tomu tak.

Pouze jde o to, že když jsou dvě rozdílné lhůty (změna názvu, změna stanov), je nutné do konce roku 2015 vyřešit název, zatímco stanovy je možné řešit až do konce roku 2016. Tedy název můžeme vyřešit hned – na to není potřeba žádná práce a čekání je zbytečné. Ta práce je pak s tím rozepsat to na všechny strany (plynárny, elektrárna…). Toto je možné udělat už teď. Spěchat se změnou stanov je pitomost. Možná „někdo“ bude rozumný a zruší nutnost přítomnosti notáře. Možná „někdo“ bude rozumný (nebo nerozumný) a ještě s něčím v OZ pohne. Tohle nebezpečí je trvalé, ale teď, resp. v první době po začátku platnosti OZ je nejvyšší. A k názvu – pochybuji, že to někdo bude mít vůli změnit – to v podstatě nepředstavuje žádný problém a hlavně se z toho nedají vyrazit žádné peníze. Název se prostě musí jen odadministrovat.

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 16:51

Pokud se nepletu, stanovy společenství obsahují i název společenství… Stanovy jsou uložené v obchodním rejstříku, měl jste tedy na mysli zřejmě to, že by se stávající stanovy (jejich znění, pokud tedy neodporuje NOZ), ponechaly i se starým názvem společenství a jakýmsi „dodatkem“ by se upravil jen název?

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 17:00

Vážená blondýno,

dávejte prosím svým příspěvkům nějaký smysluplný název, děkuji.

Stanovy SVJ se neukládají do OR, ale do samostatného rejstříku SVJ.

Stávající stanovy starých SVJ nemohou být v drtivé většině v souladu s požadavky podle NOZ.

Změnu názvu lze podle mého názoru uskutečnit pouze změnou stanov a změnu stanov může provést pouze shromáždění. Nelze nic „bokem“. Ale lze postupovat podle druhé věty § 3 042.

Hezký den!

Pavel

Vložil Verunura, 16. Září 2015 - 11:12

Pane Pavle, možná by bylo jednodušší změnit automatické zobrazování úvodních slov jako názvu komentáře, třeba tak, že pokud někdo do té kolonky nenapíše nic, nezobrazí se nic – tedy jen text příspěvku bez nadpisu. Jen mě to napadlo, že by to mohlo být méně pracné, než na toto upozorňovat každého nově příchozího, který to jinak a jinde nezjistí, než až po napsání pár příspěvků, kdy teprve může zjistit, že to takto funguje…

Vložil Pavel, 16. Září 2015 - 11:23

Verunuro,

nejsem admin, takže to nemohu zařídit. Navíc se mi navržené řešení ani nelíbí. Nesmyslný název nebo nic, to vyjde nastejno.

Lepší by asi bylo, aby příspěvek bez názvu nešel vůbec odeslat. Stejně jako nejde použít někým jiným zaregistrovaný nic­k.

Na jiných webech, kde působím, je v obecných pokynech uvedeno, že příspěvek by měl mít nějaký smysluplný název.

V dnešní době, kdy se velmi často používá email, se domnívám, že by to mělo být automatické.

Jinak držím palce s námitkou. Jsem zvědav, zda ji dostane k vyřízení někdo erudovaný, nebo jen jiná tetka.

Hezký den!

Pavel

Vložil Verunura, 16. Září 2015 - 15:23

Děkuji za podporu, sama jsem docela napjatá, jak to skončí. Nevím, zda jste zaznamenal můj komentář týkající se námitky – je tam jedno procesní úskalí. Věřím, že zafunguje autoremedura a § 13 NOZ.

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 15:58

Vážená blondýno,

můj jmenovec vychází z toho, že plzeňský student Mareček Bendů, zpravodaj návrhu NOZ, měl snad nějakou myšlenku, když časově oddělil povinnost změny názvu (2 roky) a povinnost změny stanov (3 roky). Název je přitom součástí stanov a tak se musí změnit i stanovy.

To je chybný předpoklad. Kdo někdy slyšel „tvůrce“ přílepků k zákonům, roztomilého Marečka, tak ví, že on pouze prosazoval, co mu bylo předloženo. No a zde mu byl předložen paskvil a on ho prosadil.

Hezký den!

Pavel

P.S.

pro případné kritiky opakuji, že předpokládám, že novela NOZ najisto, že i stará SVJ musí postupovat podle bytového spoluvlastnictví v NOZ.

Vložil lake, 20. Únor 2014 - 21:40

Pro pořádek uvádím:

Na rozdíl od pana Pavla se domnívám a doufám, že opomenutí zákonodárce a tvůrce NOZ bude napraveno zcela jinak, v souladu s liberální právní koncepcí NOZ: stávajícim SVJ ponechá novela NOZ k vlastnímu rozhodnutí, zda se budou i nadále vnitřně řídit podle ZoVB, jako dosud, nebo se podřídí nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví v NOZ.

Naprosto stejné řešení zvolil zákonodárce pro stávajíci družstva, která se i nadále řídí ve svých vnitřnich právních poměrech zrušeným Obchodním zákoníkem. Všechna bez výjimky. Nikdo jim netvrdí, že musí změnit stanovy. A je pouze na nich samotných, zda se do dvou let podřídí nové právní úpravě, či nepodřídí. Viz zákon č 90/2012 Sb. § 777.

lake

Vložil evika (bez ověření), 20. Únor 2014 - 16:11

Podle novely NOZ najisto i stará SVJ musí postupovat podle bytového spoluvlastnictví v NOZ. Ale v čem musí postupovat stejně. Jsem blbá, natvrdlá, pitomá a nechápavá, já to tedy nechápu. Předpokládám v počtu hlasů při schvalování, pověřený vlastník se změní na předsedu. A v čem dál. Pokud indície, napište to sem prosím.

Vložil lake, 20. Únor 2014 - 19:27

Eviko, přestaňte laskavě s těmito nepodloženými výmysly. Stávající SVJ nemají povinnost měnit své stanovy podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Je tomu tak proto, že tyto právnické osoby nejsou upraveny „tímto zákonem“ ve smyslu § 3041 NOZ.

Co se děje? Všichni snad zhloupli?

Tvrzení o změně názvu je také nesmysl. Hlavním cílem zákonodárce bylo, aby bylo možno právnické osoby rozlišit už podle názvu. Právě proto je souladné se zákonem, aby SVJ(2000) si ponechala název pouze se slovem „společenství“: tím se odlišují od společenství vlastníků, která vznikají od 1.1.2014 podle NOZ.

Jen to našim sokolíkům-zákonodárcům nějak nevyšlo: zapomněli, že i mnohá SVJ(2000) mají v názvu „společenství vlastníků“ či „společenství vlastníků jednotek“.

Souhlasím tedy s panem Pavlem, že změna názvu je zbytečná. Pouze se lišíme v důvodu: pan Pavel vychází z aplikace výjimky z pravidla v NOZ (o nezaměnitelnosti názvu). Já naopak vycházim z pravidla, které vylučuje dopad NOZ na právnické osoby, neupravené „tímto zákonem“. A stávajíci SVJ(2000) zákonodárce neupravil v NOZ ani slovem a nezmínil se o nich v přechodových ustanoveních.

lake

Vložil Tom HH (bez ověření), 16. Září 2015 - 9:21

NOZ nevylučuje PO vzniklé do 31/12/2013 ze své působnosti. viz komentář K odst. 1

II. Věcný dosah § 3041

3.
Odstavec 1 věta první výslovně podřizuje právnické osoby soukromého práva, jež jsou upraveny tímto zákonem a jež vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.12.2013), režimu tohoto zákona.

Vložil lake, 16. Září 2015 - 10:35

Pane Tome, vlamujete se do široce otevřených dveří.

Nikdo a nikdy netvrdil, že by snad NOZ vylučoval PO vzniklé do 31/12/2013 ze své působnosti.

NOZ přece výslovně jmenuje „právnické osoby“ a upravuje je ve svém § 118 až § 209. Tato část NOZ tedy dopadá na VŠECHNY právnické osoby vzniklé do 31.12.2013 podle zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. SVJ(2000) bezpochyby mezi právnické osoby patří a nemá žádnou výjimku. Takže skutečně platí, co jste napsal: NOZ nevylučuje žádnou právnickou osobu ze své působnosti.

Váš problémem nejspíše je, abyste uměl rozpoznat které části NOZ působí na SVJ(2000) a které nikoliv. Takže asi po dvacáté vysvětluji i Vám:

 1. Právnická osoba SVJ(2000), vzniklá do 31.12.2013, přizpůsobí povinně své stanovy obecné části NOZ o právnických osobách (§ 118 až § 209 NOZ).
 2. Neexistuje však taková zákonná povinnost, aby se SVJ(2000) přizpůsobovalo i těm speciálním částem NOZ, které upravují nové právnické osoby, vznikající podle NOZ teprve od 1.1.2014.
 3. Tyto speciální části NOZ se právnické osoby SVJ(2000) nijak netýkají. Chybí k tomu v NOZ příslušné přechodové ustanovení a legislativci odmítají je do NOZ přidat. Přečtěte si http://www.portalsvj.cz/…i-zovb-a-noz.

lake

Vložil evika (bez ověření), 20. Únor 2014 - 21:23

Já jenom cituji z tohoto portálu, abych se od autorů těchto tvrzení dozvěděla, jak to myslí, jak to tedy budou řešit, když jsou tak dobře informovaní. Dost přispívatelů tady tvrdí, že se musí změnit název, že se musí změnit stanovy, které nejsou v souladu s NOZ, ovšem nikdo z uvedených přispívatelů není schopen napsat jak je ty stanovy nutné změnit, co vlastně budou měnit, co není v souladu s NOZ. Zatím se mi z nich nepovedlo vymámit ani větu. Že to jsou nesmyly vím taky.

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 20. Únor 2014 - 22:01

O změně stanov podle NOZ se tu psalo podrobně už několikrát, hledejte např. štítek Stanovy 2014.

Namátkou Vám uvedu dva odkazy, kde se o uvedených změnách stanov píše podrobně:

http://www.sbdvm.cz/…1.1.2014.doc

http://www.patria.cz/…nezenky.html

Vložil evika (bez ověření), 20. Únor 2014 - 22:17

To jste mě uklidnil. V tom případě u nás nemusíme nic měnit.

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 16:04

Vážený Pavle, mně je jedno, co dělá Mareček Bendů… Ptám se na to, zda dotyčný, resp. jeho společenství vlastní stanovy, které svým zněním neodporují NOZ, par. 1200. Pokud takové stanovy společenství má, nebude je logicky měnit, tedy jejich obsah, ale změní u nich jen název, tak aby odpovídal liteře NOZ. V praxi tedy nebude měnit stanovy (jejich obsah), ale změní pouze hlavičku. A tu bohužel stanovy společenství obsahují. Padl tady dotaz, jestli to jde udělat „nějak bokem“. Obávám se, že ne. Stávající společenství tedy sice nezmění stanovy jako takové (pokud je má v cajku),ale vzhledem k té hlaviče (názvu společenství) je stejně změní. A tam je zřejmě notářský zápis nutný. Pokud se pletu, omlouvám se.

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 15:14

Vycházím z předpokladu, že NOZ bude novelizován a že bude postaveno najisto, že se část bytové spoluvlastnictví NOZ použije i pro stará SVJ.

Při novele by měl být opraven i nesmyslný požadavek, že se Společenství musí z rozmaru plzeňské vědy jmenovat Společenství vlastníků. Pokud nesmyslný požadavek na změnu názvu bude zachován v § 1200/2/a, tak využiji druhé věty § 3042.

Jako důležitý důvod pro uchování našeho názvu vidím, že bych musel měnit razítka, dopisovat si s institucemi, že jsme změnili název, předělávat dopisní papíry atd.

Svůj název používáme dlouhodobě a je pro nás tak příznačný, že jeho zaměnitelnost a klamavost nelze rozumně předpokládat.

Navíc se delší název nevejde do řady formulářů.

Myslím, že můj záměr je zcela v souladu s literou zákona. Zda je i v souladu se záměrem zákonodárce nelze posoudit, protože o tom, že by zákonodárce měl v části bytové spoluvlastnictví nějaký záměr, lze s úspěchem pochybovat.

Svůj přístup k paskvilu NOZ jsem konzultoval s dvěma docenty, členy KANCLu, a byl mi odsouhlasen. Samozřejmě nevím, co na to řekne teta z rejstříku SVJ. Ale jsou na to 2 roky.

Hezký den!

Pavel

Vložil TW (bez ověření), 25. Únor 2014 - 23:13

2.8. Přizpůsobení stanov SVJ (KANCL) Podle § 1200 odst. 2 NOZ: „Stanovy obsahují alespoň

 1. název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo
 2. určení prvních členů statutárního orgánu…“

Podle § 3041 odst. 2 NOZ: „Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána… Dosavadní SVJ mají např. název Společenství pro dům, nebo Společenství Václavka. Pokud podle ust. § 3042 NOZ odporuje „název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.“ Je tedy otázkou, zda především zákonodárce zamýšlel ustanovením § 3042 NOZ rozpoznatelnost právnické osoby (např. spolku) a jaký ještě ponechat dosavadní název SVJ s ohledem na § 3042 NOZ in fine. Budou mít tato SVJ (např. Společenství pro dům, Společenství Václavka) povinnost přizpůsobit název dle § 3042 NOZ? A pokud ano, má být v názvu uvedena již jen legislativní zkratka společenství vlastníků, zavedená v ustanovení § 1166 odst. 2 NOZ? Ust. § 1200 odst. 2 písm. e) NOZ ukládá, že stanovy obsahují alespoň určení prvních členů statutárního orgánu. Jak ze zákonné dikce (arg. „alespoň“), tak ze skutečnosti, že jde o statusovou otázku, lze dovodit, že jde o donucující ustanovení. Taková povinnost však dosud v rámci úpravy obligatorních náležitostí stanov absentovala (srov. § 9 odst. 14 ZoVB) a proto dnes není běžnou součástí stanov SVJ. Toto pravidlo lze pochopit u SVJ vzniklých po 1.1.2014, ale je otázkou, zda lze smysl a účel tohoto ustanovení vztahovat i na již existující SVJ, kde funkce prvních jednatelů zanikly již před mnoha lety. Přechodné ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ v tomto směru neobsahuje žádnou výjimku a nařizuje přizpůsobit stanovy do tří let všem donucujícím ustanovením NOZ. Je třeba změnit stanovy v již existujících SVJ jen proto, že neobsahují určení prvních členů statutárních orgánů dle ust. § 1200 odst. 2 písm. e) NOZ? Předložené názory: Jedná se o podobný problém, který již byl řešen členy ES KANCL u spolků. Název je třeba brát komplexně. Je to třeba vždy řešit ad hoc u každého jednotlivého případu. Podle P. Bezoušky je ust. § 1200 odst. 2 e) NOZ již konzumováno a jen z tohoto důvodu není třeba stanovy měnit. Podle členů Družstevní asociace ČR budou SVJ stejně muset měnit stanovy, tak mohou zahrnout i první členy statutárního orgánu.

Závěr: K názvu SVJ je třeba přistupovat jednotlivě dle § 3042 NOZ. Není potřeba přijmout stanovisko, neboť jde o příliš obecný problém.

Vložil Pavel, 26. Únor 2014 - 0:12

TW,

potěšil/a jste mou maličkost. Pokud máte přístup k zápisům KANCLu, citujte častěji.

Je úsměvné, že někdo jako argument použije, že „zákonodárce zamýšlel“. Je dohledatelné, kdo v době schvalování NOZ fungoval jako zákonodárce. Jako vrchol všeho bylo, že zpravodajem k NOZ byl Mareček Bendů, ten věčný poslanec s titulem z Plzně. Potom slova, že zákonodárce snad něco zamýšlel jsou čirou nepovedenou satirou. :-))

Jinak bych chtěl vidět naživo zástupce Družstevní asociace ČR, který se domnívá, že když už se budou stejně měnit stanovy, tak proč by se neměl i splnit stupidní požadavek autorů NOZu na uvedení prvních členů výboru.

Ten citovaný myšlenkový výron vidím jako porušení § 4/1 NOZ o rozumu průměrného člověka. Je to asi tím, že NOZ v době jednání ještě nenabyl účinnosti.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jar (bez ověření), 20. Únor 2014 - 18:59

Pro Pavel: nebojíte se, že Vás teta z Rejstříku zruší?

Představte si, že by nás všechny zrušili, to by byl klídek:-)

Jar

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 22:00

Jar,

tety se nebojím. Jednak ji porušení § 3042 ze strany SVJ neumožňuje zrušit SVJ. A i kdyby ji to NOZ umožňoval, postupovala by tak až po předchozí výzvě, analogicky jako v § 3041/2.

Hezký den!

Pavel

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 15:53

Je skutečně název vašeho společenství tak nezaměnitelný? Když to vezmu podle našeho, jsme Společenství domu… Těch jsou tisíce.

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 16:03

Vážená blondýno,

máme název Společenství ulice č.p. Praha. Je to absolutně nezaměnitelné jak v Praze, tak v uvedené ulici. V Praze existuje pouze jedna ulice tohoto jména a v ulici existuje pouze jedno č.p. této hodnoty.

Myslíte, že se nezaměnitelnosti dosáhnete, když se všechna SVJ budou jmenovat Společenství vlastníků…?

Hezký den!

Pavel

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 16:13

Cože? Vy spravujete ulici? Kriste na nebi! To byste neměl se změnou názvu otálet:-)

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 17:04

Nespravujeme ulici celou, pouze 6 vchodů. A pro změnu nevidím důvod, protože platí druhá věta § 3 042.

Hezký den!

Pavel

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 17:53

Těžko říct, jste společenství vlastníků… Přesto máte v názvu Společenství ulice. Ulici nespravujete, pouze 6 vchodů, předpokládám, že v nějakém domě. Pro změnu důvod nevidíte, protože podle podle přechodného ustanovení je váš název nezaměnitelný… Pokud jde o mě, ve společenství ulice bych nebyla ani kdyby mě mlátili. Naštěstí na to zákon pamatuje a jasně vám říká, co máte mít v názvu. Pokud na té ulici trváte, můžete se třeba jmenovat Společenství vlastníků pro ulici Karafiátová 1554 – 1560. Akorát nevím, jak to narvete do razítka.

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 18:20

Vážená blondýno,

asi jsem se měl vyjadřovat jednodušeji, s ohledem na Váš nick. :-))

Pokud se jmenujeme Společenství Karafiátová 1554–1559, Praha, tak se domnívám, že podle druhé věty § 3 042 nemusíme měnit název.

Tvrdit, že NOZ něco jasně říká, je důkazem, že asi nemáte právní vzdělání.

S matematikou to také není moc dobré, pokud máme 6 vchodů a první má č.p. 1554, tak další mají č.p.

1555

1556

1567

1558

1559

Myslím, že jsem toto nosné téma vyčerpal.

Hezký den!

Pavel

Vložil bblondyna, 20. Únor 2014 - 18:28

Za počty se omlouvám. A tak jo, vy budete Společenství ulice, a budete za to bojovat, tak hodně štěstí. Já mám jiný starosti.

Vložil Krupp, 20. Únor 2014 - 18:18

Skutečně vám závidím, pokud nemáte v SVJ jiné problémy, než změnu názvu. Jirka

Vložil evika (bez ověření), 20. Únor 2014 - 15:30

Zeptám se tedy na jiný problém. Pane Pavle, předpokládáte, že část bytové spoluvlastnictví v NOZ se použije i pro původní SVJ. Jak to tedy vidíte se změnou definice jednotky. Osobně si nedovedu představit, že mi někdo „jen tak“ prohlásí, že mám jinou jednotku. Děkuji

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 15:41

Eviko,

tam problém nevidím.

Podle § 3 063 se jednotky nemění i po účinnosti NOZ. Staré jednotky zůstávají na věky starými jednotkami. Viz zákon o KN.

Jedinou možností by bylo zrušit spoluvlastnictví podle ZoVB, stát se podílovými spoluvlastníky budovy a následně budovu rozdělit Prohlášením vlastníka na jednotky podle NOZ. Máme 141 jednotek a tak o této utopii neuvažuji. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil Sherlock (bez ověření), 20. Únor 2014 - 20:34

Pavle uvádíte:

Jedinou možností by bylo zrušit spoluvlastnictví podle ZoVB, stát se podílovými spoluvlastníky budovy a následně budovu rozdělit Prohlášením vlastníka na jednotky podle NOZ.

Toto tvrzení jste přebral od p.lakeho. Zřejmě tedy považujete postup popsaný ve Stanovisku KANCLu č. 7 – k problematice bytového spoluvlastnictví – § 3063 za vadný (pouze změnou prohlášení). Cituji ze stanoviska http://obcanskyzakonik.justice.cz/…3063_NOZ.pdf:

„K transformaci na (nové) jednotky vymezené NOZ by došlo teprve tehdy, pokud by vlastníci jednotek změnili prohlášení dle § 1169 NOZ.“

Sherlock

Vložil evika (bez ověření), 20. Únor 2014 - 15:47

Děkuji. Já taky o tom neuvažuji. Ovšem podívejte jak lidi blbnou.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".