Nárok na rekostrukci sklepní kóje

Vložil Pavel (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 8:17 ::

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Koupili jsme bytovou jednotku (ve 2 patře bez výtahu) v malém bytovém domě, kde jsou celkem 4 BJ. Nyní řešíme založení SVJ, protože dosud nebylo založeno. V domě není žádná kočárkárna a problém máme se sklepem, kde máme dle prohlášení vlastníka přiřazenou kóji k naší jednotce (doloženo i schematem). Celé sklepní prostory včetně jednotlivých kójí jsou v havarijním stavu a prakticky je nejde užívat tak, abychom si tam mohli uložit např. kočárek nebo i potraviny atd. Bude nutné řešit postavení nových konstrukcí kójí, nové elektroinstalace a zapravení omítek. Bohužel ve fondu oprav nejsou nyní žádně vtší prostředky. Můj dotaz je, pokud ostatní vlastníci jednotek nesouhlasí s rekonstrukcí těchto prostor, lze je nějak zákonně přinutit, aby na to přistoupili? Dokonce jsme nabídli, že si za vlastní peníze zrekonstruujeme kóji, abychom ji mohli užívat, ale i na toto nepřistoupili ostatní vlastníci s tím, že se to musí řešit celé komplexně v budoucnu, až se našetří.

Děkuji za jakékoliv informace.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 12:34

  „Nyní řešíme založení SVJ, protože dosud nebylo založeno.“

  Nedoporučuji toto řešit. Nepomůžete si.

  Vložil aa (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 9:48

  Nijak.

  Vložil MartinII, 20. Říjen 2017 - 11:25

  … celkem 4 BJ. … řešíme založení SVJ, …dosud nebylo založeno. V domě není kočárkárna… Sklepní prostory vč. kójí jsou v havarijním stavu, abychom si tam mohli uložit kočárek. … Bohužel ve fondu oprav nejsou nyní žádně větší prostředky. Pokud ostatní vlastníci jednotek nesouhlasí s rekonstrukcí, lze je nějak zákonně přinutit? … Ostatní vlastníci, že se to musí řešit celé komplexně v budoucnu, až se našetří.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Abyste se nepletl panem Pavlem, používejte jiný nick. Málokdo tady v odpovědích poznamená, že odpovídá panu „Pavlovi, Petrovi atd. (bez ověření“ Na čí účet proboha posíláte peníze, kterým říkáte (tvrdošíjně) jako mnozí jiní) „fond oprav“, i když v NOZ tento pojem není ?

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Když nemáte SVJ, nemáte přeci ani společný účet !!!

  Nastudujte NOZ spoluvlastnictví od § 1115

  § 1126

  (1)

  (2) Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů.

  § 1128

  (1) O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.

  § 1129

  (1) K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, …

  (2) Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle odst. 1 může navrhnout, …

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  a bytové spoluvlastnictví od § 1158

  § 1166

  (1)

  (2) Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků… Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro … , pravidla pro … a pro … .

  § 1191

  Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění; k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce.

  § 1200 Založení společenství vlastníků

  (1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud počet bytů (5 bytů ve vlastnictví 3 různých vlastník) nevyhovuje zákonu, můžete mít společenství jen na základě dobrovolnosti.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".