nájemník členem výboru a navíc předsedou svj

Vložil milos1, 26. Červenec 2019 - 20:20 ::

může výbor provádět změny ve vzorových stanovách za tím účelem aby nevlastník mohl vykonávat práci ve výboru SVJ? já s tím osobně nesouhlasím i když to výbor prosazuje děkuji vám za odpověď

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 14:12

Pane Miloši,
dnes neexistuje v žádném SVJ nic co by se nazývalo „vzorové stanovy“. A „nájemník“ nemůže být předsedou SVJ a zároveň členem výboru, protože SVJ má buď předsedu SVJ, nebo výbor. Nemůže mít obojí.

Vaše SVJ má své stanovy, a ty jsou vloženy ve sbírce listin rejstříkového soudu.
Výbor není pochopitelně oprávněn svévolně měnit stanovy v té části, která určuje kdo může být volen předsedou SVJ či členem výboru.

Pokud shromáždění schválí změnu stanov požadovanou nadpoloviční/kva­lifikovanou většinou, pak členové výboru budou povinni vyhotovit změněné stanovy a dodat rejstříkovém soudu jejich nové úplné znění.

Justitianus

Vložil milos1, 30. Červenec 2019 - 20:56

souhlasím s druhou částí vašeho článku ,pokud shromáždění schválí změnu ve stanovách výbor by měl vypracovat stanovy nové s touto změnou

Vložil milos1, 30. Červenec 2019 - 12:12

v roce 2005 jsme přijaly vzorové stanovy za své a těmi jsme se řídili myslím že dle NOZ lze si zvolit nevlastníka coby předsedu SVJ ale nelze zasahovat do vzorových stanov které byly přijaty a
SVJ by si mělo vypracovat své vlastní stanovy v kterých by byla upravena stať týkající se volby předsedy SVJ (nevlastník bytové jednotky ).Dne 23.7. 2019 se konala schůze na které nám byl představen výbor včetně nevlastníka s plnou mocí bez konkrétního údaje v čem by měl konat a hlasovat na můj nesouhlas mi nebylo odpovězeno je až s podivem čím se někteří vlastníci obrnili zkrátka místopředsedkyně nám to naservírovala včetně odměn pro členy výboru které se zvýšili skoro o 200% .

Vložil JarekSVJ, 27. Červenec 2019 - 5:47

Doslova a do písmene výbor nemůže provádět změny ve stanovách ale co může a to můžeš i ty – to je navrhovat změny stanov a ty změny musí schválit řádně shromáždění a pokud tak učiní tak jsou nové stanovy nebo úpravy platné tzn. pokud řádně vaše shromáždění schválí to o čem píšeš tak bude člen výboru nevlastník.....

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 27. Červenec 2019 - 0:08

Ano, výbor může navrhnout změnu vašich stanov. Dle NOZ je možné aby nevlastník mohl vykonávat funkci statutárního orgánu SVJ. Nevlastník může být členem výboru (i předsedou) nebo dokonce pověřeným vlastníkem. Řešilo se zde již mnohokrát, například:

http://www.portalsvj.cz/…olucni-zmeny

http://www.portalsvj.cz/…tu-podle-noz

http://www.portalsvj.cz/…eny-vlastnik

http://www.portalsvj.cz/…i-doporuceni

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 14:30

Dovysvětlení. Slovním spojením „Nevlastník může být členem výboru (i předsedou)“ bylo myšleno, že nevlastník bytu může zastávat jednu funkci ve výboru, třeba i funkci předsedy. „Člen výboru“ je v rámci SVJ přímo označení jedné ze tří funkcí ve výboru ale současně se zejména u laické veřejnosti tak označuje i kdokoli ve výboru. Tzn. že nevlastník nemůže být současně členem výboru a předsedou, členem výboru a místopředsedou, místopředsedou a předsedou pokud byl v SVJ zvolen výbor.

Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 14:44

B tu napsal JarekSVJ a to je podstata věci.

Vložil sdr (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 17:00

Ovšem bez vašeho kádrovacího C by to nebylo komletní.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".