nájemník členem výboru a navíc předsedou svj

Vložil milos1, 26. Červenec 2019 - 20:20 ::

může výbor provádět změny ve vzorových stanovách za tím účelem aby nevlastník mohl vykonávat práci ve výboru SVJ? já s tím osobně nesouhlasím i když to výbor prosazuje děkuji vám za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 14:12

  Pane Miloši,
  dnes neexistuje v žádném SVJ nic co by se nazývalo „vzorové stanovy“. A „nájemník“ nemůže být předsedou SVJ a zároveň členem výboru, protože SVJ má buď předsedu SVJ, nebo výbor. Nemůže mít obojí.

  Vaše SVJ má své stanovy, a ty jsou vloženy ve sbírce listin rejstříkového soudu.
  Výbor není pochopitelně oprávněn svévolně měnit stanovy v té části, která určuje kdo může být volen předsedou SVJ či členem výboru.

  Pokud shromáždění schválí změnu stanov požadovanou nadpoloviční/kva­lifikovanou většinou, pak členové výboru budou povinni vyhotovit změněné stanovy a dodat rejstříkovém soudu jejich nové úplné znění.

  Justitianus

  Vložil milos1, 28. Listopad 2019 - 16:10

  Vzorové stanovy společenství vlastníků 371/2004 tyto jsme přijali za své v r. 2005

  Vložil milos1, 5. Září 2019 - 20:56

  vzorové stanovy jsme přijaly za své v roce 2005 při vzniku našeho svj ,následně na základě NOZ výbor vypracoval takzvané doplňující stanovy ke kterým jsme se měli vyjádřit čtrnáct dní před shromážděním toto jsem učinil a připravil avšak na shromáždění už mne účastníci nepustili ke slovu a odsoudili mne za to že jsem si to měl připravit písemně a předat výboru a to se mi vůbec nelíbí jelikož nemohla proběhnout žádná diskuse o mých návrzích ,některé mé připomínky jsem nakonec prosadil do zápisu schůze a navíc předseda výboru si mé připomínky vyžádal a já mu je předal druhý den písemně do dnešního dne mi nikdo vyjádření nepodal ,naopak na následující schůzi nám bylo sděleno že u soudu došlo ke ztrátě stanov a tak jim bylo na telefonický dotaz soudem sděleno že byly stanovy schváleny .Jak mohou být založeny v obchodním rejstříku? mám z toho špatný pocit a volba nevlastníka do výboru navíc v insolvenci se mi jeví jako žert

  Vložil xy (bez ověření), 6. Září 2019 - 5:57

  Neexistují žádné doplňující stanovy, ani takzvané ani netakzvané.

  Vložil milos1, 27. Srpen 2019 - 10:18

  souhlasím s druhou částí vašeho článku ,pokud shromáždění schválí změnu ve stanovách výbor by měl vypracovat stanovy nové s touto změnou v současnosti místopředsedkyně obíhá vlastníky kteří svým podpisem potvrdí změnu ve stanovách a současně nám sděluje že navržený nevlastník do výboru je v insolvenci pro mne je to nepochopitelné, co potom znamená řádný hospodář

  Vložil milos1, 30. Červenec 2019 - 12:12

  v roce 2005 jsme přijaly vzorové stanovy za své a těmi jsme se řídili myslím že dle NOZ lze si zvolit nevlastníka coby předsedu SVJ ale nelze zasahovat do vzorových stanov které byly přijaty a
  SVJ by si mělo vypracovat své vlastní stanovy v kterých by byla upravena stať týkající se volby předsedy SVJ (nevlastník bytové jednotky ).Dne 23.7. 2019 se konala schůze na které nám byl představen výbor včetně nevlastníka s plnou mocí bez konkrétního údaje v čem by měl konat a hlasovat na můj nesouhlas mi nebylo odpovězeno je až s podivem čím se někteří vlastníci obrnili zkrátka místopředsedkyně nám to naservírovala včetně odměn pro členy výboru které se zvýšili skoro o 200% .

  Vložil JarekSVJ, 27. Červenec 2019 - 5:47

  Doslova a do písmene výbor nemůže provádět změny ve stanovách ale co může a to můžeš i ty – to je navrhovat změny stanov a ty změny musí schválit řádně shromáždění a pokud tak učiní tak jsou nové stanovy nebo úpravy platné tzn. pokud řádně vaše shromáždění schválí to o čem píšeš tak bude člen výboru nevlastník.....

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 27. Červenec 2019 - 0:08

  Ano, výbor může navrhnout změnu vašich stanov. Dle NOZ je možné aby nevlastník mohl vykonávat funkci statutárního orgánu SVJ. Nevlastník může být členem výboru (i předsedou) nebo dokonce pověřeným vlastníkem. Řešilo se zde již mnohokrát, například:

  http://www.portalsvj.cz/…olucni-zmeny

  http://www.portalsvj.cz/…tu-podle-noz

  http://www.portalsvj.cz/…eny-vlastnik

  http://www.portalsvj.cz/…i-doporuceni

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 14:30

  Dovysvětlení. Slovním spojením „Nevlastník může být členem výboru (i předsedou)“ bylo myšleno, že nevlastník bytu může zastávat jednu funkci ve výboru, třeba i funkci předsedy. „Člen výboru“ je v rámci SVJ přímo označení jedné ze tří funkcí ve výboru ale současně se zejména u laické veřejnosti tak označuje i kdokoli ve výboru. Tzn. že nevlastník nemůže být současně členem výboru a předsedou, členem výboru a místopředsedou, místopředsedou a předsedou pokud byl v SVJ zvolen výbor.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 14:44

  B tu napsal JarekSVJ a to je podstata věci.

  Vložil sdr (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 17:00

  Ovšem bez vašeho kádrovacího C by to nebylo komletní.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".