Nájemce a užívání společných prostor

Vložil urbji (bez ověření), 29. Prosinec 2015 - 23:31 ::

Vlastník bytu v SVJ pronajme byt nájemci. Má tento nájemce právo užívat konkrétní společné části (sušárna, kolárna, kočárkárna, mandlovna, prádelna)ve stejném rozsahu jako vlastník bytu nebo jej lze v užívání omezit či z užívání těchto konkrétních společných částí zcela vyloučit z důvodu, že mezi nájemcem a SVJ neexistuje žádný právní vztah? Za nájemce a jeho chování, příp. jím způsobené škody, je sice zodpovědný vlastník bytu (pronajímatel), který je i spoluvlastníkem společných prostor, ale není v rámci předcházení problémům a škodám (zejména u „neslušných“ nájemců)jednodušší je z užívání těchto konkrétních uzamykatelných společných prostor vyloučit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 7b4c2e Jaroslav Novotný (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 9:32

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil Vladimír Pilát, 15. Červen 2019 - 7:31

  Prádelna, sušárna, kočárkárna,… musí být zcela jistě přístupná všem uživatelům domu, nikoli jen vlastníkům (zapsaným v katastru). K udržení pořádku je třeba důslednosti a ta začíná u evidence nájemců tak, aby bylo zcela zřejmé,kdo a v jakou dobu v bytech vůbec bydlí. A pak s nimi musí výbor SVJ navázat nějaký neformální kontakt, aby se zajistilo vzájemné soužití. Narážím však na problém např. Domovní knihy. Má SVJ zákonnou oporu vyžadovat po vlastnících aktualizaci nájemců v bytě? A jaké údaje může vyžadovat?

  Společnými prostory našeho SVJ jsou i vybavené dílny. Přístup do nich má bez omezení každý vlastník(má klíč)a v jeho doprovodu a odpovědnosti si tam může vzít kohokoli. Omezení -pouze pro nevýdělečnou činnost. Do těchto prostor nemají přístup nájemci bytů, pokud je nedoprovází vlastník.Tato specifika je však možná jen u malých SVJ a většinou bývalých svépomocí. U velkých SVJ, kde se lidé v domě ani neznají, to zcela jistě nejde aplikovat. VP

  Vložil lake, 30. Prosinec 2015 - 11:30

  Urbji, přečtěte si prohlášení vlastníka budovy. Měly by tam být vyjmenovány:

  • místnosti a prostory, které jsou příslušenstvím bytu podle § 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
  • místnosti a prostory, keré jsou věcným příslušenstvím jednotky podle § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.

  Popis jednotek a jejich příslušenství je povinnou součástí prohlášení podle § 4 odst. 2 ZoVB.

  lake

  Vložil urbji (bez ověření), 30. Prosinec 2015 - 14:34

  Dle Prohlášení vlastníka jsou zmiňované místnosti a další prostory a technická zařízení určeny za společné části budovy (dle §5, písm. c) a d) zákona č. 72/1994 Sb.). Dále cituji z Prohlášení vlastníka: „Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.“ O nájemci tedy není ani zmínka. Je zřejmé, že nelze (a bylo by nesmyslné) vyloučit z užívání nájemce ty společné části budovy, kterými jsou zajišťovány přístup do bytu a k jeho příslušenství (sklep), odběr energií a pod., a které by vedlo k omezení v užívání bytu, který má nájemce pronajmut od vlastníka. Domnívám se však, že zmiňované místnosti mají v souladu s Prohlášením vlastníka právo užívat pouze spoluvlastníci. Stejně tak se domnívám, že je v zájmu celého SVJ předcházet předpokládaným škodám, než je následně řešit, v drtivé většině na náklady SVJ.

  Vložil Petr87, 31. Prosinec 2015 - 9:59

  Váš výklad je skutečně zajímavý.

  Podle Vašeho názoru si tedy nesmí syn vlastníka jednotky uložit do kočárkárny koloběžku, protože zmíněný syn zcela jistě není vlastníkem jednotky.

  Totéž u nesezdaného páru – družka vlastníka nesmí jít prát do prádelny a sušit do sušárny, protože není vlastníkem jednotky.

  Nájemce je také uživatelem jednotky, stejně jako syn nebo družka. Jen s tím rozdílem, že nájemci právo užívat byt vlastník poskytl podpisem nájemní smlouvy.

  Vložil urbji (bez ověření), 31. Prosinec 2015 - 15:21

  …ale Vámo uváděné osoby jsou osoby, žijící s vlastníkem ve společné domácnosti…

  Vložil Petr87, 31. Prosinec 2015 - 15:45

  Ano, to máte pravdu. Ale můj předřečník zdůvodňuje nemožnost užívání společných částí nájemci tím, že nejsou uvedeni v prohlášení vlastníka.

  Jenže v prohlášení vlastníka nejsou uvedeni ani členové společné domácnosti.

  Místo syna si klidně dosaďte synovce, který u vlastníka občas přespává a místo družky sestru, která chodí vlastníkovi vypomáhat v domácnosti.

  Vložil Jar (bez ověření), 30. Prosinec 2015 - 0:08

  Aááá, už je to zase tady, zase má nějaký statutár či člen SVJ, pocit, že je třeba někoho omezit, aby nedělal lumpárny, a prosím pěkně, ta sušárna, ta kolárna, ta prádelna, ta patří SVJ, že by rádo někoho omezilo v jejím užívání, že? To je pro SVJ opravdu utrpení, že nemůže buzerovat i nájemce.

  Jak u Vás mimochodem funguje ta odpovědnost vlastníka za chování nájemce? My teď máme nově Sazebník pokut SVJ:-) Jen taková maličkost se nepovedla, že není jasné, jaké důkazy kdo bude předkládat, zatím to vypadá, že si výbor přivolá na pomoc někoho z domu a ten jako nestranný a nezaujatý svědek dosvědčí, že kdosi porušil Domovní řád… Sice s dlužníky si SVJ za 6 let neporadilo, možná nechtělo, ale Sazebník pokut je již schválen. Možná si také přijměte Sazebník pokut…

  Jo, z domů se staly drahé ubytovny, kdo bydlí v nájmu a platí často nekřesťanský nájem, má často pocit, že může dělat cokoli, ale vlastník bytu bude poslední, kdo to bude řešit? Víme, Hlavně, že nájemce platí.

  Vložil Jitka Suchá (bez ověření), 31. Prosinec 2015 - 20:38

  „My teď máme nově Sazebník pokut SVJ“

  Jak to funguje?

  Nevyměněná žárovka → pokuta. Neuklizená chodba → pokuta. Nedodaný poklad pro schůzi → pokuta. Požadavek plnit fond → pokuta. Nevyúčtovaná záloha → pokuta.

  U Vás bych si vydělala.

  Jitka Suchá

  Vložil JaVa, 30. Prosinec 2015 - 15:53

  Pokud je váš domovní řád zakomponován přímo ve stanovách,tak se jím musí vlastníci bytových jednotek řídit(samozřejmě pokud neobsahuje protiprávní bludy).Jestliže ho ve stanovách nemáte,tak je to pouze cár papíru na podpal!JaVa

  Vložil Dejvická (bez ověření), 30. Prosinec 2015 - 14:48

  Děkuji Vám Jar. Vy jste to napsal/la za mě. Napadlo mne to samé jako Vás:)))

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".