Nájem SVJ

Vložil zs.karvina, 10. Červenec 2017 - 12:36 ::

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Jak je to když:

Sedm spoluvlastníku budovy si ji rozdělilo na konkrétní nebytové jednotky o stejné velikosti s tím, že některou nebytovou jednotku vlastní i tři vlastníci a následně založili SVJ. Do SVJ vložili pouze společné prostory budovy. Vlastníci jednotek chtějí aby SVJ uzavřelo nájemní smlouvy (vč. záloh za služby) na jejich vlastněné neb.jednotky, které budou pronajímat třetím osobám. Nájem (vč. záloh za služby) za tyto jednotky chtějí zasílat na účet SVJ a následně chtějí aby SVJ jim zaslala částky vybraný za nájem na jejich soukromé účty.

Je to to vůbec možné, když ve stanovách máme napsáno, že SVJ je nepodnikavý subjekt a na účet SVJ se budou zasílat pouze částky na provoz budovy a to pouze zasílány vlastníky SVJ.

Předem děkuji za informace.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil € (bez ověření), 10. Červenec 2017 - 17:51

  „Do SVJ vložili pouze společné prostory budovy.“

  Poněkud mi uniká Vaše shora citované tvrzení.

  Vložil Zdenek 22, 10. Červenec 2017 - 14:02

  Pane „kravino“, co to vymýšlíte za nesmysly?

  Pokud ve vašem domě bylo založeno SVJ podle § 1198 NOZ, máte v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Je lhostejné, zda bytové nebo nebytové.

  SVJ pak vykonává správu společných částí.

  Do SVJ se nic nevkládá!

  Nájemní smlouvu může uzavřít pouze vlastník (spoluvlastníci) jednotky, SVJ nic nevlastní.

  Vlastníci platí SVJ zálohy na služby a na krátkodobé a dlouhodobé výdaje, které pak SVJ vyúčtovává.

  Vložil MartinII, 10. Červenec 2017 - 15:54

  Poznámka na okraj – máte Prohlášení vlastníka na rozdělení prostor na byty a nebyty (nyní pokud se nepletu již pod jednotným označením „jednotky“ ?

  Nájemníci budou platit nájem vlastníkům (nikoli společenství) dohodnutým způsobem (na účet, cash). Proč by mělo být společenství zprostředkovatelem a uzavírat smlouvy ? To by mohlo snad jen kdyby pronajímalo společnou část. Z dotazu plyne snad jen to, že v tom máte zmatek (alespoň v SVJ), netvrdím, že vy osobně. Ti vlastníci nějak moc špekulují.

  Vložil zs.karvina, 10. Červenec 2017 - 23:01

  Omlouvám se všem za zmatečný dotaz, nevěděl jsem jak to správně napsat.

  Ano, prohlášení vlastníků máme a každá neb.jednotka má své označení. Já právě vlastníkům tvrdím, že si mají uzavřít smlouvy sami s nájemci a na účet SVJ zasílat předepsané zálohy na služby, správu budovy a pozemku. Společné prostory SVJ pronajímat nebude. Máte pravdu vlastníci moc špekulují. Ještě by mě zajímalo, zda na účet SVJ můžou zasílat zálohy na služby i nájemci nebyt.jednotek nebo pouze vlastníci jednotek?

  Vložil Zdenek 22, 11. Červenec 2017 - 6:53

  Předpis zálohových plateb vystavuje výbor/předseda SVJ vlastníkům (společnému zástupci) jednotek a obráceně vlastníci jsou povinni tyto platby zasílat na účet SVJ.

  Pokud si vlastník s nájemcem dohodne, že tyto platby bude pod určeným VS zasílat přímo nájemce, bude už věcí toho kterého vlastníka. V každém případě to je ale stále vlastník jednotky, který je odpovědný za včasné placení záloh v předepsané výši.

  Vložil MartinII, 11. Červenec 2017 - 5:11

  Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví zahrnuje § 1158 – § 1222

  § 1158 (2) „Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů“.

  V § 1189 je definováno, co je správa společných částí. Příspěvky správy domu (a zálohy služeb) hradí (do účetnictví SVJ) přeci každý vlastník jednotky ať již bytu, nebo ateliéru, prodejny, provozovny služeb či garáže.

  V § 1166 Prohlášení (možná i jinde) se ale dle mne píše zmateně někde o jednotkách jinde jen o bytech jakoby se některý paragraf „nebytů“ netýkal.

  Ani nevím zda je v NOZ definován „byt“ a „nebyt“ jako tomu bylo v ZoVB. Snad ani ne, když (nevím kde) je uvedeno, že vše je nyní jednotka, a nikoli že něco je „byt“ a něco „nebyt“.

  Kdyby byly zmatky v NOZ v používání pojmů „byt“ a „jednotka“. Horší jsou zmatky s tím, zda příspěvky jsou konečná platba nebo záloha k vyúčtování (viz známé vlákno pana Pavla ze srpna 2016). Naposledy diskuse ve vláknu http://www.portalsvj.cz/…nevyuctovava

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".