Nájem bytu

Vložil Anonymous, 30. Září 2021 - 21:58 ::

O co tady jde?

https://www.lidovky.cz/…ln_domov_rkj

Věc nebo její (vymezenou nebo ideální) část je možné pronajímat/pro­pachtovat (pouze jednomu nájemci/pachtýři i více nájemcům/pachtýřům současně). Nájem/pacht věci může být zprostředkován zprostředkovatelem, stejně jako může být zprostředkován jakýkoli jiný obchod nebo služba. Živností je potom zprostředkování nájmu/pachtu (realitní zprostředkování, případně zprostředkování obchodu a služeb), nikoliv zprostředkovaný nájem/pacht. V bytě může být provozovna (ne jakákoliv). Provozovna musí být označena. Pronajatá věc provozovnou není.

Za co přesně byla pokuta?

Krátkodobý nájem automobilu také není taxislužba.

  • airbnb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 8:11

byla za to, že byt v němž bylo poskytováno ubytování nesplňoval stavební předpisy pro ubytovací zařízení.

Vložil Hubert (bez ověření), 3. Říjen 2021 - 0:26

Je rozdil mezi bytovou jednotkou, kterou lze dlohodobe pronajimat a ubytovnou realizujici kratkodobe ubytovaci sluzby.

Obe zarizeni musi byt pro tuto sluzbu zkolaudovana a jsou na ne take jine dalsi pravni nalezitosti, napr ubytovaci poplatek, hlaseni na cizineckou policii a dalsi.

Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 20:00

Ono neni dulezite co kdo tvrdi, ale zda se ze stavbni urady pomalu zacinaji delat to co maji.

Vložil Justitianus, 6. Říjen 2021 - 21:12

Já také předpokládám, že úředníci stavebních úřadů umějí rozeznat co je ubytovací jednotka a co je ubytovna. Do katastru lze jednotku v domě zapsat pouze jedním z těchto způsobů:

Způsob využití jednotky

KÓD NÁZEV OD DO ZKRATKA
1 byt 01.01.1993   byt
2 ateliér 01.01.1993   ateliér
3 garáž 01.01.1993   garáž
4 dílna nebo provozovna 01.01.1993   dílna
5 jiný nebytový prostor 01.01.1993   j.nebyt
6 rozestavěná jednotka 18.12.2013   rozest.
7 skupina bytů 01.01.2014   sk.byt
8 skupina nebytových prostorů 01.01.2014   sk.neb
9 skupina bytů a nebytových prostorů 01.01.2014   sk.bneb

Jak je vidět, pro katastrální úřad neexistuje jednotka „ubytovna“. Potíž s tímto nesprávným označením mají pražští radní a samozřejmě novináři. Totéž platí o fantazírování ČSSD o „zvýšení pravomocí SVJ“. Asi ještě neslyšeli o tom, že změnu způsobu využití jednotky schvalují vlastníci jednotek jako změnu prohlášení. Právnická osoba SVJ je v tomto rozhodování zcela mimo hru.

Je fakt že doteď se to neřešilo, i když z vyhlášek je to jasné. Soustavné poskytování ubytovacích služeb vyžaduje rekolaudaci bytu (nejspíše na č. 4 „dílna nebo provozovna“), a ta musí splňovat požadavky stavebních předpisů jako „ubytovací jednotka“ (§ 43 až § 45 vyhlášky č. 268/2009 Sb.).

Justitianus

Vložil Kryšpín (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 7:23

Pronajatý byt zůstává bytem.

Odkud plyne, že se pronajatý byt musí rekolaudovat (na „dílnu nebo provozovnu“), jak píše pan Justitianus?

Vložil Justitianus, 4. Říjen 2021 - 17:07

Huberte, nedovedete rozeznat co je ubytovna a co je „ubytovací jednotka“ podle § 3 písm. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Ubytovací jednotka je místnost nebo soubor místností. Nikoliv celá budova.

Doufám že alespoň úředníci stavebního úřadu to rozeznat dovedou. Nerozumějí tomu jejich nadřízení, kteří vypouštějí směrem k novinářům nesmysly o „ubytovně“.

Justitianus

Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 19:05

ze nesouhlasim asi neni dulezite, ale nechapu co s tim ma spolecne SVJ, krome toho ze to vetsinou zneprijemnuje mezilidske vztahy v dome.

u dlohodobych pronajmu to vetsinou neni a lidi se i na chodbe pozdravi.

Vložil Justitianus, 5. Říjen 2021 - 19:53

Huberte, ono je naprosto bezvýznamné že nesouhlasíte. Ubytovna a ubytovací jednotka – to zkrátka není totéž. Snad rozeznáte co je budova a co je jednotka?

Pokud jde o SVJ: právnická osoba SVJ s tím ovšem nemá naprosto nic společného. SVJ je sluha vlastníka domu. SVJ nerozhoduje o tom jakým způsobem mají být užívány jednotky v domě. Na to se SVJ nikdo ptát nebude.

Justitianus

Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 20:05

V dome je bordel, nekolikrat zavolate MP … a po nejake dobe nekdo ukradne elektromer.

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2021 - 8:11
  • Anonymous zde napsal tento nesmysl: „Pronajatá věc provozovnou není.“

Anonymous, naprosto se mýlíte.

Živnostenský zákon nerozlišuje z jakého právního důvodu podnikatel užívá provozovnu. Může tedy jít i o cizí pronajatou věc (budovu, jednotku). U provozovatele taxislužby se také nerozlišuje, zda ten automobil je jeho vlastní, nebo je ve vlastnictví leasingové společnosti, nebo má taxikář to auto od někoho vypůjčené či pronajaté.

Podle § 17 živnostenského zákona platí, že provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Je tedy bezvýznamné zda ten prostor živnostník sám vlastní, nebo zda jej má pronajatý, propachtovaný, zda jej užívá na základě jiné (innominátní) smlouvy, na základě dohody o bezúplatném užívání, nebo z jakéhokoliv jiného právního důvodu. Namátkou uvádím některé zákonné povinnosti:

  1. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
  2. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
  3. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému ú­řadu.
  4. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (poznámka pod čarou: například zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

Justitianus


☀ Problém není v tom zda byt používaný ke krátkodobému ubytování je či není provozovnou. Problém je v aplikaci předpisů stavebního práva. Úřad je povinen tvrdit a prokazovat, že pro takový byt platí nějaká odlišná „kolaudační“ pravidla než pro ostatní byty v bytovém domě.

☀ Podle § 2 písm. A, bod 1 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí: „Bytový dům je dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.“ Budovu bytového domu nelze z hlediska způsobu využití stavby posuzovat jinak než jako bytový dům, jestliže podlahová plocha bytů neklesla na jednu polovinu (či méně) podlahové plochy budovy. Nejedná se o stavbu ubytovacího zařízení!

☀ A neexistuje právní předpis, podle kterého by byt musel povinně projít „rekolaudací“ na způsob využití jednotky „dílna nebo provozovna“ jen proto, že je v něm poskytováno krátkodobé ubytování. Byt je totiž způsobilý jak k bydlení, tak i ke krátkodobému ubytování, a to bez jakékoliv stavební úpravy. Existuje k tomu judikatura NS a NSS: rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 39/2007, rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 1589/2012.

☀ Nezbývá než doufat, že Nejvyšší správní soud v tom udělá jasno a že vyjasní zda nejde o účelové porušování práva ze strany magistrátu a stavebního úřadu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".