Náhrada škody z fondu oprav

Vložil xbus (bez ověření), 11. Říjen 2012 - 8:42 ::

Zajímal by mě názor na tento problém:

SVJ má smlouvu o zajištění sekání trávy s jedním z členů SVJ. Smlouva ale nemá zákonné parametry pracovní smlouvy ani dohody o provedení práce. Tento člen („brigádník“) při sekání trávy způsobil škodu na cizím majetku – na vozidle jiného člena SVJ (rozbité sklo odraženým kamínkem). Brigádník nemá sjednané žádné pojištění a musel by škodu financovat ze svého. Poškozený žádá proplatit opravu skla (náhradu škody) z fondu oprav a obstaral si písemný souhlas většiny vlastníků (nesouhlasí asi 15% dle velikosti podílu). Poškozený se domnívá, že souhlas většiny postačí, aby výbor mohl proplacení škody poskytnout. Výbor se ale domnívá, že by bylo zapotřebí souhlasu všech členů SVJ jednomyslně, protože se jedná o použití fondu oprav k jiným účelům než ke kterým se do tohoto fondu přispívá…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 11. Říjen 2012 - 14:58

  Váš dotaz je spíše hádanka. O tom nejdůležitějším – o smlouvě – se vyjadřujete jen okrajově a naprosto neurčitě. Přitom právě to je pro věc klíčové.

  Takže není uzavřena smlouva, nebo je uzavřena smlouva? Co je jejím obsahem? Jde snad o smlouvu o dílo, o smlouvu innominátní, o smlouvu příkazní? Lituji, nejsme jasnovidci. Bez pořádných informací nemůžete dostat použitelnou odpověď.
  .............­.............­.............­.............­.............­.............­...........
  Není-li vůbec žádná smlouva, pak ovšem není pravda, že „brigádník“ by měl hradit škodu ze svých prostředků (pokud není vlastníkem sekačky). Jestliže pán sekal trávu společnou sekačkou, není povinen chodit ode dveří ke dveřím a doprošovat se poníženě vlastníků jednotek. Jeho totiž způsobená škoda vůbec nezajímá.

  Za škodu způsobenou provozem technického zařízení odpovídá provozovatel (§ 420a ObčZ). O náhradu škody nechť se stará ten, komu byla škoda způsobena. Vymáhat bude na osobě odpovědné za provoz sekačky; touto osobou je vlastník sekačky (SVJ?), pokud neuzavřel smlouvu o provozování s někým jiným. Ani poškozený není povinen chodit ode dveří ke dveřím a doprošovat se poníženě vlastníků jednotek. Pokud mu SVJ nevyhoví, může se obrátit na soud.

  lake

  Vložil xbus (bez ověření), 16. Říjen 2012 - 5:59

  Omlouvám se za nedostatečně položený dotaz. Upřesňuji tedy: 1) Žádná smlouva není uzavřena. Existuje pouze zápis ze schůze výboru. 2) Ano, vlastníkem sekačky je SVJ.

  Chci ještě doplnit: nejde tady o „ponížené“ doprošování se, jak několikrát uvádíte. Jde mi o nějaké legitimní řešení v situaci, kdy s náhradou škody z fondu oprav někteří vlastníci nesouhlasí s odkazem na ZoVB založený účel tohoto fondu.

  Jde taky o precedent. Protože pokud by odpovědnost za škody způsobené brigádníkem vázla na SVJ, mělo by se tedy SVJ proti takovým škodám asi pojistit…

  Vložil lake, 16. Říjen 2012 - 6:22

  ZoVB neobsahuje žádnou zmínku o jakémsi „fondu oprav“. Neexistuje tedy ani „ZoVB založený účel tohoto fondu“. Takže bohužel nerozumím o čem píšete, ani netuším z čeho vlastníci jednotek odvozují svůj zmatečný a nesrozumitelný ná­zor.

  Pokud budete používat speciální termíny, které máte možná v účetnictví, ale zákon je nezná, nedočkáte se použitelné odpovědi. Pravděpodobně ani uvnitř vašeho SVJ není jisté o čem se vlastně všichni bavíte.

  Jestliže „s náhradou škody z fondu oprav někteří vlastníci nesouhlasí“, nedá se z tohoto tvrzení nic odvodit. Souhlas či nesouhlas několika vlastníků s čímkoliv může být zcela bezvýznamný, nebo naopak velmi důležitý. Vy sám přece musíte vědět, kdo ve vašem SVJ rozhoduje o věcech správy domu: zda výbor, nebo shromáždění, nebo to máte ve stanovách upraveno ještě nějak jinak.

  lake

  Vložil xbus (bez ověření), 16. Říjen 2012 - 19:23

  § 15 ZoVB stanovuje povinnost zálohových příspěvků na správu a opravy společných částí domu a pozemku. Myslím, že toto lze pokládat za tzv. fond oprav. Myslím, že Vy to i víte. Můžeme se přít o termín, ale to nepomůže vyřešení dotazu. Dotaz zní jestli z tohoto tzv. fondu oprav, který je podle zákona tvořen zúčtovatelnými zálohami vlastníků, může být proplacena škoda na soukromém majetku způsobená jiným vlastníkem, se kterým má SVJ smlouvu o sekání trávy za odměnu – tedy žádnou pracovní smlouvu ani dohodu o provedení práce. Je to dotaz jednoduchý. Někdo už něco podobného snad řešil – tedy někdo, kdo netrvá na tom, že fond oprav neexistuje proto, že tento termín zákon nepoužívá. Děkuji.

  Vložil lake, 16. Říjen 2012 - 20:11

  Lituji, ale neexistuje žádný „fond oprav“ který by byl podle zákona tvořen zálohami vlastníků. Pokud máte zálibu v matení pojmů, pokračujte v tom sám. Rady zdarma byste chtěl, ale vyjadřovat se srozumitelně je Vám zatěžko.

  Napsal jsem jasně a jednoznačně, že škoda byla způsobena provozovatelem sekačky (SVJ), nikoliv tím, koho SVJ-právnická osoba ke své činnosti použila. Vy ale opět píšete „… škoda na soukromém majetku způsobená jiným vlastníkem“.
  Nečtete, nebo nerozumíte co bylo napsáno. Pak jsou všechny rady marné.

  Když jsem se Vás ptal na obsah smlouvy s vlastníkem, tvrdil jste: „Žádná smlouva není uzavřena.“. Teď zase tvrdíte, že s vlastníkem má SVJ smlouvu. Pokud nejste schopen na jednoduchý dotaz podat jednoduchou a pravdivou odpověď, pak si asi budete muset zjistit informace jinak.

  lake

  Vložil xbus (bez ověření), 20. Říjen 2012 - 8:53

  Ano. Já sem si informace obstaral jinak. Pochopil jsem, že u vás to rozhodně smysl nemá. Vaše odpovědi plné invektiv a neznalostí zákona – navzdory tomu, že vám člověk sdělí i konkrétní ustanovení – mě zcela přesvědčují. Mně připadá, že vás baví se hádat – nikoliv poradit. Až budete chtít někdy s něčím poradit vy, držím vám palce, abyste nenarazil na někoho podobného jako jste vy sám. A pro ty, které tato problematika zajímá: kontaktoval jsem právníka z praxe a poradil mi v daném problému následující: má-li SVJ smlouvu s brigádníkem je vhodné s ním v rámci smlouvy upravit i odpovědnost za škodu, kdy se může brigádník pojistit. Pokud už brigádník pojištěn není, navrhuje řešení, aby výbor učinil zápis o škodě a z tzv. fondu oprav (není-li na účely správy domu tvořen jiný vhodnější fond) škodu uhradil – bez hlasování shromáždění. Zároveň sepsat s brigádníkem řádnou smlouvu včetně řešení odpovědnosti za škodu.

  Vložil petr451 (bez ověření), 14. Leden 2019 - 0:55

  Neradne hospodareni nesou konkretni odpovedne osoby statutari svj. Jako clen vaseho otresneho svj bych skodu vymahal po clenech vyboru pokud skutecne odskodneni zaplatil vybor se spolecnych penez svj!

  Vložil . (bez ověření), 14. Leden 2019 - 2:52

  To je váš veliký omyl. Za neřádné hospodaření odpovídají členové svj, ať se vám to líbí nebo ne. A v konečném důsledku to taky zaplatí. I statutáří jsou členové svj.

  Vložil llist (bez ověření), 20. Říjen 2012 - 12:39

  Patrně jste narazil na právníka, který absolvoval plzeńská práva.

  Vložil lake, 20. Říjen 2012 - 14:36

  Vážený pane, rady ode mne jste dostal, přestože jste nebyl schopen odpovědět na jednoduché doplňující dotazy ohledně právního vztahu mezi SVJ a oním tajemným vlastníkem-brigádníkem-zaměstnancem-živnostníkem, který sekal trávu na základě tajuplného právního vztahu, který dodnes nejste schopen pojmenovat.

  Pokud jste mé rady nečetl nebo nepochopil, problém je pouze na Vaší straně.

  Váš právník Vám jenom zopakoval to, co jsem Vám poradil už v příspěvku (Vložil lake 11. Říjen 2012 – 15:58) – že není-li smlouva, pak váš „brigádník“ nemá žádnou povinnost nahradit vzniklou škodu. A skutečnost, že tuto škodu uhradí SVJ, jsem Vám k tomu přece napsal také. Už je tomu devět dnů.

  Na to jak ošetřit do budoucna vztahy mezi SVJ a jeho zaměstnanci jste se zde vůbec nezeptal. Ptal jste se pouze jak lze v SVJ rozhodnout o zaplacení náhrady u škody, která již vznikla. I na toto jste ode mne odpověď dostal: Podívat se do vašich stanov zda omezují pravomoci výboru v hospodaření s majetkem a podle toho se zachovat. Nejsme jasnovidci a vaše stanovy neznáme. Otázkou je, zda vaše stanovy vzal do úvahy právník, který Vám odpovídal.

  lake

  Vložil xbus (bez ověření), 23. Říjen 2012 - 9:36

  Děkuji uživateli lake za všechny užitečné rady a zdvořilé odpovědi. Jsem rád, že jsem se s lakem setkal a mohl si dopřát jeho vzdělanosti, znalosti oboru, nadhledu a empatie. Ještě jednou vřelé díky!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".