nabytí nové věci v svj

Vložil jája (bez ověření), 3. Prosinec 2017 - 16:30 ::

Dobrý den,musí být v prohlášení vlastníka novostavba výtahu?Případné hlasování musí odhlasovat 100% vlastníků? Děkuji

  • výtah
  • nová věc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tep (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 10:03

Do Prohlášení vlastníka se musejí uvádět jen věci, při kterých se mění spoluvlastnické podíly na domě. Při změně vlastnických podílů pak potřebujete souhlas 100% vlastníků, kterých se změna týká a za každý změněný podíl se platí 2000 Kč katastru, tak proč to dělat tak draze a složitě? Výtah v domě u nás pořídilo 10 vlastníků ze 16 – složili jsme se. K modernizační akci „Výtah pro bezbariérový přístup ke všem bytům“ stavební úřad vyžadoval před udělením stavebního povolení souhlas 75% vlastnických podílů, ten se nám podařilo získat po delším přemlouvání, 3 vlastníci byli kategoricky proti, i když s ohledem na § 1180 NOZ jsme po nich nepožadovali ani 1 Kč na pořízení výtahu ani na jeho následný provoz! Proto i následný provoz výtahu financuje jen skupina provozovatelů výtahu. Výtah se stal společnou částí domu ve výlučném užívání skupiny vlastníků, kteří pro jízdu výtahem mají čipy. Výtah jsme do prohlášení vlastníka nezapisovali a pořízení výtahu i jeho následný provoz se vyřešil písemnou dohodou zainteresovaných vlastníků. Nyní na výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup k bytům, lze získat i dotaci – doba se změnila k lepšímu. Moderní trakční výtah o nosnosti 400 kg má 5 stanic a zatím má spotřebu do 2 kWh za den, takže na financování elektřiny, servisní smlouvy na výtah a na ND po uběhnutí garance stačí 150 Kč na byt provozovatele – to je vlastně 5 Kč na byt a den. Bereme výtah jako svislou „MHD“ a za ty peníze je to skvělý pomocník do domu, zvláště když někdo onemocní. Záchranka sveze nemocného na pojízdném křesle až do sanitky – je to neocenitelná pomoc i pro pracovníky záchranné služby, když obyvatelé domu stárnou. Onemocnět může i mladý člověk, takže výtah si platí u nás i rozumní mladí vlastníci bytů.

Vložil Volný (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 10:56

Pane tep,

na základě čeho vyžadoval stavební úřad 75% hlasů? NOZ, na rozdíl od ZoVB, nepožaduje ke schválení modernizace 75%. Podle NOZ by mohla stačit nadpoloviční většina. Možná máte ve stanovách kvórum 75% pro modernizaci, ale stavební úřad se asi nezajímá o to, co máte ve stanovách, ale řídí se podle NOZ.

Vložil tep (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:36

Takové kvórum pro podstatné změny v domě vyžadovaly naše stanovy dle ZoVB. Účastníkem stavebního řízení byli ze zákona všichni vlastníci – tady i ti přehlasovaní. Stavební úřad navíc obeslal vždy oba manžele, byť máme byty většinou ve společném jmění manželů. Zabudováním výtahu do proluky schodiště se změnilo vnitřní uspořádání domu a je na slovíčkaření, zda podstatně či nepodstatně: výtah zabírá zejména určitý prostor v přízemí (má samostatné základy, takže tím padla i výhrada jednoho z vlastníků, aby vestavba výtahu nezhoršila statiku domu – naopak ta ji následně zlepšila), ale o větší plochu se zvětšily podesty o nástupní plošiny ve 4 nadzemních podlažích, takže úbytek společných prostor co do plochy v domě nakonec nenastal, ba naopak.

Vložil Jirka Luňáček (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 10:22

Hned v úvodu si dovolím malou pochybnost. Dle mého, čistě mého soukromého názoru, mělo nebo mohlo být požadováno 100% s odkazem na zásah do společných prostor, kterým se mění vnitřní uspořádání domu. (i když se nemění velikost spoluvlastnických podílů) Viz judikatura NS 22 Cdo 613/2013. Ale SÚ požadoval 3/4, vy jste 3/4 splnili. Tečka. (podotýkám nejsem právník, jen chybující laik)

Ale to nemění nic na mém velkém uznání toho, jak jste se s tím vypořádali. Klobouk dolů, takto by měla správa domu vypadat. Jen více takových příspěvků.

Vložil Koneček (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:25

Pane Luňáček,

nejdříve tvtrdíte, že souhlas 75% je v rozporu s judikaturou a hned nato takový postup chválíte? To je nepochopitelné. Přece se zde radí postupy, které jsou legální v souladu se zákonnými přepdisy. Jinak je takový postup napadnutelný a může způsobit více škody než užitku.

Vložil Jirka Lunáček (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:44

Rád vysvětlím. Já mám pocit, že na tento typ úpravy by mělo být potřeba 100%. Ale kdo jsem já? Jen někdo, kdo si neodborně vykládá odborný obsah. Tedy, co si myslím já, není směroplatné. Pouze na fóru předkládám svůj názor, nejedná se o radu odborníka, stejně tak o právní radu. A to platí pro nás všechny, jsem tu vesměs laiky – můžeme a nemusíme mít pravdu.

A co se mi libí? Jak se s tím výbor vypořádal. Možná si najal někoho, kdo mu dal odborný názor, který se shoduje s názorem SÚ, pustil se do toho a uspěl. To se mi libí. Že nepostupovali dle toho co si o té situaci myslím já? Ještě jednou opakuji, kdo jsem já? Źe bych měl mít pocit, že co není po mém je špatně?

Vložil Koneček (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:49

Ale vy jste se odvolal na judikaturu, to už nejde o váš názor. A schvalovat něco, co je s rozporu s judikatorou se mně jeví nezodpovědné.

Vložil Jirka Luňáček (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 13:01

Tak snad nemáme tu nikdo problém s pochopením psaného textu. Zkusím to jinak: Dle mého názoru bych si vykládal judikaturu tak jak jsem napsal. Vy byste si ji vykládal jinak. Tak v čem máte pořád chlape problém? Vždyť si ji vykládejte jak chcete, realizujte si svůj výklad a pak si za tu realizaci neste odpovědnost.

Vložil Volný (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 10:49

Pane Luňáček,

ten judikát řeší starou záležitost ještě před platností NOZ, je tedy neaktuální, protože vychází výhradně z ustanovení zrušeného ZoVB.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 3. Prosinec 2017 - 18:18

Měl by, prohlášení lze pochopitelně změnit, my ho tam a jiné věci nemáme a jede se dál (nikomu to nevadí, nebo to většina ani neví, ani P nemají). Pokud do toho nebude někdo rýpat, vůle vaše. Dovedu si představit, že vlastníci z přízemí ho nebudou chtít a nemusí.
OZ to řeší.

Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Prosinec 2017 - 18:01

musíte dosáhnout souhlasu všech vlastníků. To ovšem neznamená, že se musí všichni podílet na jeho pořízení, provozu i využívání. Vlastníci, kteří chtějí tuto investici realizovat uzavřou smlouvu o výstavbě, kde se budou tyto záležitosti řešit. Vlastníci, kteří výtah nehodlají užívat by se měli takto vyjádřit a dát k výstavbě pouze svůj souhlas. Na základě této smlouvy a následně vydaného stavebního povolení lze doplnit i prohlášení vlastníka a upravit stanovy. Není to nezbytně nutné, ovšem pro případně nové vlastníky nebude smlouva o výstavbě a zejména její závazky závazné pokud se nedostanou do těchto dokumentů. Pro ty co smlouvu podepsali ovšem závazné jsou.

Vložil tep (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 22:17

Souhlas 100% vlastníků se ve většině SVJ nedá získat, protože jednotlivec může zablokovat i rozumné akce. Proto jsme pojali vestavbu výtahu jako modernizační akci s nižším kvórem pro prosazení akce. V dohodě těch vlastníků jednotek – budoucích provozovatelů výtahu – je napsáno, že při změně vlastníka jednotky provozovatele výtahu používání a provozování výtahu přechází automaticky na nového vlastníka této jednotky a je tam uvedeno i pravidlo, jakým způsobem se může k provozovatelům výtahu přidat vlastník jednotky, která nepatřila k budovatelům a pozdějším provozovatelům výtahu. Abychom při rozhodování o výtahu měli všichni provozovatelé rovný hlas, zaplatili jsme pi pořízení výtahu všichni stejně vysoký podíl na nákladech ( tedy celkové náklady se podělily počtem budovatelů výtahu ). Když se více jak po roce přidal k provozovatelům další vlastník jednotky, původní náklady na pořízení výtahu se podělily zvětšeným počtem provozovatelů výtahu. Po zaplacení této částky, přidání podpisu k Dohodě o provozování společné části domu – výtahu a po zahájení přispívání na provoz výtahu se finanční obnos příspěvku nového provozovatele výtahu rozdělil rovnoměrně mezi stávající vlastníky – provozovatele výtahu, takže se jejich finanční podíl na pořízení výtahu snížil na úroveň příspěvku nového provozovatele výtahu, takže nadále máme všichni rovné hlasovací právo o provozování výtahu.

Vložil Stan Zak, 15. Prosinec 2017 - 15:15

Dobrý den, tepe, mohl byste mě, prosím, kontaktovat? Děkuji.

Vložil Výtah (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 10:08

Nick Pavel II opět blouzní. Na výtah není potřeba 100% viz odpověď pana „tep“.

Vložil volný (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:57

Taková zásadní stavební úprava společných částí by měla být řešena v prohlášení vlastníka a 100% souhlas vyžaduje.

To že stavební úřad vyžadoval 75% souhlas je nepodstatné. Stavební úřad neřeší, zda rozhodnutí SVJ jsou v souladu s NOZ, to je odpovědnost SVJ.

Vložil to je moc (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 15:43

Bohužel,rozhodnout musí soud,protože kdo by si nechtěl přilepšit na úkor druhého…někteří lidé takoví jsou.

Vložil Výtah (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 12:07

tep píše, že výtah nedali do prohlášení. Popisuje, jak to udělali v praxi. Několik teoretiků tu blouzní, jak by to možná mělo být v teorii.

Vložil Krist (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 16:01

Rozhdodující není jak to udělali v praxi. Rozhodující je postup v souladu se zákonem. Postup popsaný tepem, jak to udělali v praxi, je v rozporu se zákonem a tedy v budoucnu napadnutelný. Nový výtah smozřejmě patří do společných částí domu a pořízení zcela nové společné části domu takové hodnoty a významu jistě vyžaduje souhlas všech vlastníků.

Vložil tep (bez ověření), 4. Červenec 2018 - 12:18

Výtah by se musel dát do prohlášení vlastníka, pokud by se měnily po jeho pořízení spoluvlastnické podíly na domě. Ke změně spoluvlastnických podílů je nutný 100% souhlas vlastníků, ale ten u nás nebyl, takže nemáme žádný nesoulad se zákonem – co šlo, to jsme dodrželi.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".