mýlit se je lidské… Vložil AsiTak, 19. Srpen 2017 - 9:09

Vložil Kozoroh (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 9:56 ::

mýlit se je lidské… Vložil AsiTak, 19. Srpen 2017 – 9:09

musí strpět vše, co si tam ostatní vlastníci upečou – když trpí, tak nechť ten kolektiv opustí a osvobodí se od diktátu většiny. Má se vědomě podřídit vůli většiny (i když nesouhlasí), to je přece princip demokracie.

když vznikne neplatné usnesení stačí když ho ignoruji a nemusím s tím obtěžovat soud

lhůta 3 měsíce – poznatek ze shromáždění může být jiný než poznatek ze zápisu

legitimace – to že vznik práva osoby je podmíněno nějakým stavem osoby nebo nutnosti absolvovat nějaký proces (hlasování) je celkem běžná konstrukce, nic diskriminujícího v tom nevidím

Jakmile zde diskuse přesáhne jednu stranu, stane se odkazování na příspěvky nefunkční. Protože přesto chci diskutovat, okopírovala jsem zde jeden ze zde

http://www.portalsvj.cz/…cmo-315–2015#…

uvedených příspěvků.

  • blábol

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kozoroh (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 9:59

„když vznikne neplatné usnesení stačí když ho ignoruji a nemusím s tím obtěžovat soud“

Zapomněla jste na princip samozhojení, kterým je ovládáno právo v Republice české: Vada zasedání či zápisu ze zasedání je navždy zhojena, pokud soud nerozhodl jinak. A soud jinak nerozhodne, protože 1) důležitá záležitost, 2) přehlasovaný vlastník a 3) bohorovnost soudu.

Vložil Kozoroh (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 10:00

„poznatek ze shromáždění může být jiný než poznatek ze zápisu“

Poznatek ze shromáždění je nepodstatný. Platí, co je uvedeno v zápisu.

Vložil MartinII, 19. Srpen 2017 - 10:23

Zkuste si ověřit, zda lze pořizovat audiozáznam schůze a zda o tom musí ostatní vědět. Pokud to vědí, tak si dá výbor pozor, aby neudělal botu.

Jestlipak by bylo odmítnuto použít záznam (o kterém zúčastnění nevěděli) jako důkaz ?

www.portalsvj.cz/…omazdeni-svj

www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

Vložil Misme, 19. Srpen 2017 - 12:17

Jako nápad dobrý a rozhodně nechci nikoho zrazovat od jeho odzkoušení. Ale…

Mám osobní zkušenost, kterou bych shrnula asi takto: tam, kde je většina líná nebo lehce manipulovatelná nebo je jí vše jedno atp., tam mají „vládci“ navrch. A je jim úplně jedno, zda máte audiozáznam, protože jejich věrná většina je nezradí. Oni vůbec nechápou, že zneužívají své postavení, ale co chápou, že nespokojený jedinec je proti jejich spokojenému šiku pod křídly moci prakticky bezmocný. A pokud nejde jen o jedince, ale o menšinu, tak ta pro případ konfrontace např. formou svědecké výpovědi u soudu, zaleze do děr.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 21:36

Ano, stádo je strašné, jak si nechá kálet na mozek. Za svá práva se neumí bít.

Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 12:42

Já nahrávám už asi 3 roky všechny schůze. Tam, kde dělám zápis, pro svoji vnitřní potřebu zapisovatele (při psaní zápisu přehrávám). Tam, kde jsem jen řadovým vlastníkem, rovněž pro své potřeby – někde se bohužel nedělají zápisy, nebo jen stručné na 1 stranu, ze kterého po roce nevytušíte, co se vlastně schvalovalo.......

Už jsem se soudil o neplatnost usnesení shromáždění a soud nahrávku jako důkaz připustil, resp. soudce to ani nijak nekomentoval (čekal jsem, že advokát SVJ bude protestovat, ale ne). SVJ si přivedlo svědky (členy výboru), kteří u soudu vykládali nesmysly. Pak jsem pustil nahrávku a ukázalo se, že průběh schůze byl úplně jiný. Proti přehrávání nahrávky nikdo neprostestoval ani náznakem, soud nahrávku vzal jako jeden z důkazů. Přiložit ji musíte do spisu na CD, přehrával jsem ji na soudu normálně z diktafonu. Prvoinstanční soud jsem vyhrál, SVJ se odvolalo a advokát do odvolání mj. namítá, že nahrávka byla pořízena bez souhlasu přítomných, že jsem při zahájení nahrávání na schůzi ani neupozornil, že budu nahrávat a nahrávka je tedy nelegální. Je to právní argument, který může namítnout i v odvolání, byť při jednání prvoinstančního soudu tak neučinil. Co s tím udělá vrchní soud nevím.

Jeden člen výboru (evidentně bez konzultace s advokátem) na mě podal stížnost na ÚOOÚ, já jsem od úřadu nic nedostal, takže předpokládám, že mu napsali, že toto není v jejich kompetenci řešit. Čekám ještě, jestli neohlásí na magistrát přestupek, nebo nepodají trestní oznámení na pořizování „nelegální“ nahrávky :-)

Vložil Čmuchal (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 20:49

Také nahrávám, ale většinou mám problém s kvalitou nahrávky (diktafon).

Pokud jde o zpochybňování souhlasu s nahráváním: podle mne jde o veřejný projev a veřejný projev není projevem osobní povahy a není tedy chráněn zákonem.

Pokud jde o kvalitu nahrávky: třeba máte lepší zkušenost se špicl-nahrávkami, ale mně se prostě nedaří mít nahrávky v kvalitě takové aby občas nebylo rozumět – zvláště pokud „kultura velí“ se překřikovat nebo pořvávat, že ten či onen má zmlknout. Je i problém s určením osob tedy kdo mluví co.

Sám teď budu zkoušet nějaký STT-SW (automatický převod hlas na text) tak uvidím jak a zda vůbec to pomůže – kdysi jsem nahrávky přepisoval slovo od slova, ale je to VELMI VELMI pracné a časově náročné (1-hod záznamu mi trvá tak 2–3 při přepisu), takže teď je jen „archivuji“ pro případný soud.

Vložil Dvořák (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 5:59

Ten software Vám pravděpodobně moc nepomůže. Co jsem zkoušel, tak výborně funguje při kvalitní nahrávce, kdy má mikrofon pouze mluvčí a nejsou tam žádné šumy. Jakmile zvuk snímáte v prostoru, což je typicky případ shromáždění, tak se s tím software neumí vypořádat. A už vůbec nebude umět, pokud bude mluvit více lidí najednou. Pak jsem narazil na další omezení – kvalitní přepis závisí na slovníku, který software používá. Obávám se, že SVJ je natolik specifické, že potřebný slovník software nebude obsahovat. Slovníkem rozumím jak odborné termíny, tak i třeba nářečí či nespisovnost. Jak jsou v SVJ různí lidé s různou mluvou, nářečím, nespisovnostmi, řečovými vadami atd., tak to bude pro software oříšek.
Ale určitě to vyzkoušejte, co nefungovalo před 3 lety může být už dnes vychytané.

Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 21:38

Chce to kavlitní mikrofon, klidně externí.

Toto je špičkový diktafon http://www.eltrinex.cz/detail.php…

Nahrávat lze na mobil, opět klidně s externím mikrofonem, pak je nahrávka vynikající.

Problém je, když na schůzi stojíte (schůze se schází v sušárně), já mám v jedné ruce svoji složku dokumentů související s SVJ, v druhé ruce zápisník a tužku. V takovém případě nemůžu mobil/diktafon ani držet a mám v kapse – to je ale chyba, protože jak se otírá o kapsu, tak v nahrávce šustí, skřípe, píská… Nejlepší je mobil/dikatofon položit na něco pevného, klidně na zem (ale hrozí, že ho někdo rozšlápne), jenže ne vždy máte v místnosti něco, na co dikatofon položit. Na předsednický stolek vám nepřátelsky naladěný předsedající schůze nedovolí diktafon položit, případně je schopen ho vyhodit z okna, nebo rozšlapat.

Uvažoval jsem, že koupím skrytou kameru, abych měl i video a časem třeba sestříhal záznamy do televizního dokumentu (na Youtube). Koukal jsem po eshopech, ale bez vyzkoušení se mi nechce vyhazovat peníze. Pokud by někdo věděl o fungující skryté kameře např. v knoflíku na košili, v propisce, ozvěte se. Problém je ale stejný jako s diktafonem, nesmíte sebou hýbat, jinak video bude rozmazané.

Vložil nahrávání schůze (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 13:11

Někde v PC mám judikát, kde tuto formu ""zápisu"" z jednání – tedy i schůze SVJ – připouští.

Dokonce tam bylo ""řečeno"", že je to nejprůkaznější důkaz, pokud například následně písemný zápis s probíraným a schváleným nekoresponduje, et­c…

Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 13:17

Dáte mi sp. zn., hodilo by se mi. Děkuji

Vložil Misme, 19. Srpen 2017 - 14:22

Mohl by to být Rozsudek NS ČR 30 Cdo 64/2004:

Osobní povahu proto jak z logiky věci plyne zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti. Zvukový záznam, který byl v posuzovaném případě soudy přijat jako důkaz, je záznamem jednání společníků obchodní společnosti o problémech dané obchodní společnosti. Za těchto okolností proto nelze projevy účastníků zaznamenávaného hovoru považovat za projevy osobní povahy. Z uvedeného pak vyplývá, že pořízením předmětného zvukového záznamu nemohlo dojít k zásahu do osobnostních práv J. R. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 obč. zák. , a důkaz tímto záznamem v občanském soudním řízení proto není, z hlediska způsobu pořízení tohoto důkazu, nepřípustný. 

A díky za info, jak se k audionahrávce staví v dnešní době soud.


Doplňuji:

Rozsudek NS ČR 21 Cdo 434/2010:

Povinnost zopakovat důkazy provedené před soudem prvního stupně se netýká důkazu audionahrávkou rozhovoru žalobce s N. V. Odvolací soud ve vztahu k tomuto důkazu správně dovodil, že je nepřípustný. Záznamem rozhovoru fyzických osob jsou nepochybně pořizovány zvukové záznamy jejich hlasů, které patří mezi projevy fyzických osob osobní povahy. Takové záznamy mohou být podle ustanovení § 12 odst. 1 občanského zákoníku pořízeny nebo použity jen se svolením fyzické osoby. Nedá-li fyzická osoba svolení k zaznamenání svého hlasu a nejde-li o některý z případů uvedených v ustanovení § 12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, kdy jejího svolení není třeba, je pořízení nebo použití takového zvukového záznamu porušením práva na ochranu její osobnosti. Je proto nepřípustným důkaz záznamem rozhovoru, který byl pořízen bez vědomí všech hovořících osob (srov. též právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21.10.1998 sp. zn. 21 Cdo 1009/98, který byl uveřejněn pod č. 39 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999; poukazuje-li dovolatel na právní názor obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2005 sp. zn. 30 Cdo 64/2004, lze k tomu uvést jen to, že byl již dříve odmítnut jako vybočení z ustálené judikatury soudů a že tedy není možné z něj judikatorně vycházet). 

Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 14:31

Druhý rozsudek je z roku 2011 a říká, že rozsudek 30 Cdo 64/2004 (který připustil nahrávku jako důkaz) je „vybočením z ustálené judikatury“. To jste mi tedy moc nepomohla :(

Vložil JaVa, 21. Srpen 2017 - 8:24

Já bych kalhoty ještě nestahoval.I v NOZ (Z.Č.89/2012 Sb.,)je § 12 a § 14,který Vám umožňuje aktivně hájit svá práva vůči případnému nezákonnému konání,které by Vás na Vašich právech mělo omezovat.

§ 88 z.č.89/2012 Sb.,

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

JaVa

Vložil Misme, 19. Srpen 2017 - 14:53

No právě proto jsem to vytučnila. Osobně se domnívám, že zatímco v prvním případě šlo o obchodní společnost, kde lze vidět podobnost se SVJ = všichni na schůzi vědí, že cokoliv řeknou, je veřejné, tak v druhém (četla jsem to jen zběžně) jde o výpověď z pracovního poměru, kde by přece jen mělo jít o „intimní“ jednání. Ale jen jsem to přelétla očima, doporučuji přečít důkladně a pak si udělat závěr. Aneb nestahovat kalhoty… Ostatně, co my, právní laici můžeme ztratit, když i názor expertů na NS je zapotřebí občas odmítnout. Ještě k tomu SVJ – jak jsem se dočetla, tak na jednání zastupitelstva obce je nahrávka povolena (https://www.uoou.cz/…gistrace.pdf), je to v podstatě hodně podobná situace SVJ nebo BD.


Doplnění: http://osf.cz/…itelstva.pdf

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".