Mám právo vidět finanční závěrku?

Vložil Janča (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 20:20 ::

Dobrý den, měla bych dotaz. Jsem obyčejný člen svj, žádný statutár. Mám právo vidět finanční závěrku? Děkuji.

  • účetní závěrka
  • nahlížení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil B.V. (bez ověření), 13. Červenec 2018 - 13:06
Vložil JarekSVJ, 11. Červenec 2018 - 22:16

Jančo… nejenom účetní uzávěrka ale jakákoliv listina, výpis, smlouva by Ti měla být k dispozici… V SVJ není tajných listin pro vlastníky a pokud výbor tvrdí opak tak krade…

Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 9:03

Každý obyčejný člen, má možnost znát práva a povinnosti ze zákonů. Nezná-li, je to k jeho tíži.

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 6:43

§ 1179 je další nesmyslný §, které vede k úvahám, které že listiny podle tohoto § má vlastník právo vidět a u kterých toto právo nemá.

Mělo by být: Vlastník jednotky má právo vidět veškeré listiny SVJ.

Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 5:55

Vidět závěrku máte právo na základě NOZ:

§ 1179

Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Nejjednodušší je podívat se do sbírky listin vašeho SVJ na www.justice.cz – účetní závěrky tam svj má mít (s určitým zpožděním) uloženy.

Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 17:37

Dodávám, že jsem předpokládal , že pojmem finanční závěrka máte na mysli účetní závěrku. Povinnost vkládat do sbírky listin platí u SVJ pro závěrky od roku 2014.

Aktuálně byste tam měli mít závěrky za roky 2014, 2015, 2016.

Vložil Janča ja (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 8:25

Na justice.cz nemáme kromě první volby statutárů a stanov nic.

Vložil Finanční závěrka (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 8:37

Na justici stejně žádné finanční závěrky nemají být. Něco chcete a ani nevíte, jak se to jmenuje.

Vložil Jarča ja (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 10:14

Jste mimo, nebo špatně čtěte? Já chci vidět finanční závěrku. Na tu se ptám. Ale v komentáři je napsáno, že se mám podívat na justice.cz. odpovídám, že na justice.cz máme jen ty dva dokumenty, nic víc.

Vložil Finanční závěrka (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 10:44

Jste totálně mimo. Ani nevíte co chcete. Finanční závěrka NENÍÍÍÍÍ.

Vložil 12 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 10:22

Mimo jste vy, žádná finanční závěrka neexistuje. Vymýšlíte si blbiny a domníváte se, že se ve vašem svj z těch výmyslů někdo poto.

Vložil Anonymous. (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 18:12

Se asi spletla ne? Nemyslela finanční ale účetní ne asi. No twl kvůli slovíčku :D

Vložil Petr123 (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 20:26

Shromáždění musí účetní závěrku každý rok schvalovat, takže samozřejmě ji mají všichni vlastníci mít k dispozici.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 12:41

Nemusí, zde výbor nepředkládá, neschvaluje se, vlastníci nežádají, takový stav trpí, případný dotaz je odpálen.

Vložil Anonymous, (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 21:59

Je častým omylem tvrzení, že „shromáždění musí účetní závěrku každý rok schvalovat“. Nemusí. Neexistuje předpis, který by to nařizoval. Neexistuje sankce. Pokud si myslíte něco jiného, tak uveďte předpis. Není takového předpisu.

Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 16:35

Tím předpisem jsou Vaše stanovy. Pokud je tam „seznámí! je to něco jiného než "schvaluje“. Pokud tam není nic pak skutečně „předpis“ neexistuje.

Vložil Petr123 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 7:14

§ 1208

Do působnosti shromáždění patří

  1. schválení účetní závěrky
Vložil Anonymous, (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 8:09

Uvedené ustanovení pouze říká, kdo je oprávněn schvalovat účetní závěrku. Rozhodně neříká, že se musí schvalovat každý rok. To je jako u řidičského oprávnění. Máte právo řídit auto, ale nikdo vám nenařizuje, jak často ho řídit máte. A sankce za neschválení určitě není, jinak byste ji uvedl, že. Takže zůstanu u svého názoru, že není zákonem daná povinnost schvalovat každý rok účetní závěrku.

Vložil radka222222 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 12:58

a co ZOÚ? a fakt si myslíte, že sankce za neschválení účetní závěrky žádná není??

Vložil Anonymous, (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 13:48

Za neschválení účetní závěrky žádná sankce není. Kdyby byla, jistě byste uvedla příslušné ustanovení nějakého předpisu. Vyplývá to i z logiky věci. Přece nemůžete dát sankci za to, že se členové SVJ svobodně rozhodnou, že něco neschválí.

Vložil radka222222 (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 14:27

že když se svobodně rozhodnu, že poruším zákon, že nedostanu sankci? To je podle vás logické?

Vložil Chipper (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 14:32

Ano Radko,

svobodní vlastníci jednotek se mohou svobodně rozhodnout, že účetní závěrku neschválí. Za to žádná sankce není, ostatně ani Vy jste ji neuvedla.

Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 16:39

uložit závěrku u krajského soudu a předložit ji shromáždění vlastníků ke schválení (nebo na vědomí) ve smyslu znění vlastních stanov. Ukládáte i neschválenou závěrku (např. shromáždění nebylo usneseníschopné).

Vložil ITák (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 6:19

„Ukládáte i neschválenou závěrku (např. shromáždění nebylo usneseníschopné).“

Nebo závěrka nebyla vůbec předložena ke schválení. I takovou neschválenou závěrku ukládáte.

Jenom pozor: Jakmile veřejný rejstřík listinu pohltí a zveřejní, už ji zpět nevydá a zveřejnění neukončí.

Vložil takylaik, 12. Červenec 2018 - 14:46

Není přece důvod ukončit zveřejnění, dodá se nová závěrka, která je případně schválena či opravena. A ani tisíce mínusů k problematice zveřejňování účetní závěrky nezmění faktický stav v rejstříku.

Vložil takylaik, 11. Červenec 2018 - 13:19

sankce sice je, ale to jí musí někdo uložit. Stačí se podívat do rejsříku, kde jsou desítky SVJ bez jakékoliv závěrky, ať již schválené či nikoliv, nejméně 3 roky.

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 13:32

„jsou desítky SVJ bez jakékoliv závěrky“

představuje vzhledem k celkovému počtu SVJ prakticky nulový počet. Nechtěl jste napsat jiné číslo?

Vložil takylaik, 11. Červenec 2018 - 14:05

Bude jich možná mnohem více. Ale lustrování rejstříku není mým koníčkem .

Vložil MartinII, 11. Červenec 2018 - 14:00

O účetní závěrce je zde bohatá diskuse. Např.

www.portalsvj.cz/…etni-zaverky

Takže hledejte. Otázka je, co se z účetní závěrky dozvíte. Nejsem účetní a z zdejší letité diskuse jsem pochopil, že typ závěrky záleží na typu účetnictví. Co poznáte z Rozvahy a dalších součástí závěrky ? Dozvíte se ze závěrky dlužníky ?

Zajímejte se o stav účtu, stav příspěvků správy domu a pozemku a dlužníky. Pokud dostanete přehled (pohyby) na účtu, dozvíte se asi víc než ze závěrky.

Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Červenec 2018 - 16:43

Pro posouzení zda je správně hospodařeno je třeba zcela jiné evidence. V tomto směru bylo zlaté jednoduché účetnictví. Dodnes vlastníkům předkládám seznam výdajů, protože ne každý se v podvojném vyzná. A bez pomocné evidence (služby a platby záloh) je to také neúplná informace.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".