Lze nahradit výbor SVJ? Tzn. předat kompetence jiné organizaci ( správcovské realitce )

Vložil Krupička (bez ověření), 13. Září 2018 - 13:47 ::

Může někdo nahradit výbor SVJ? U nás už to nikdo nechce dělat. Správcovská realitka se nabídla, že funkci výboru převezme. Bylo by to legislativně správné. Má s tím někdo zkušenost?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Miroslav Holeček (bez ověření), 20. Září 2018 - 7:01

  Dobrý den. Naše SVJ předala správu a výkon předsednictví firmě. Vzhledem k tomu že jsme chtěli předci jen mít vše v průběhu roku více pod kontrolou bylo předáno firmě předsednictví plus dva vlastníci bytů zůstali jako členové výboru. Vše funguje naprosto nádherně k maximální spokojenosti všech. Jako výbor máme několikrát do roka na firmě sezení kde probereme co je třeba a průběh hospodaření , navíc máme vlastní účet, ke kterému jsme zřídily firmě přístup , takže je vše stále pod kontrolou. Za předsednictví vyplácíme měsíčně přiměřenou cenu a za správu také rozumnou částku za jednu bytovou jednotku.

  Vložil JaVa, 14. Září 2018 - 9:42

  Jelikož zřejmě míníte změnit výbor SVJ na předsedu SVJ(právnická nebo fyzická osoba),tak musíte nejprve změnit ve stanovách,jaký statutární orgán bude vaše SVJ mít.Zda výbor SVJ=vícečlenný výkonný orgán jako doposud, nebo pouze předsedu SVJ = jednočlenný výkonný orgán.Ve stanovách musí být uvedena pouze jedna varianta!

  I když i zde se projevila „lidová tvořivost“ a někteří „rádoby statutáři“, nechali v rámci úspor, schválit obě varianty a prošlo jim to.„Neboť kde není žalobce, tam není ani soudce“.

  To že tu funkci může vykonávat jak právnická či fyzická osoba ve stanovách mít nemusíte.Je to dáno literou zákona:

  § 154/89/2012 Sb.,

  Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

  Orgány společenství vlastníků § 1205/89/2012 Sb.,

  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

  (2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

  Koho si za svůj statutární orgán, určí nejvyšší orgán SVJ= shromáždění vlastníků, je pouze na vlastnících!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 13. Září 2018 - 14:35

  Možné to je. Musí to být odsouhlaseno shromážděním jako volby orgánu. Také upravte stanovy ohledně toho, že předsedou může být právnická osoba, pokud to tam nemáte.

  Vložil MartinII, 17. Září 2018 - 12:24

  Pokud vás jako lidi přemýšlející nenapadlo, jak asi bude osoba (firma), která nemusí mít základní zájem spravovat cizí majetek s péčí řádného hospodáře, doporučuji přečíst některé příspěvky. Já bych firmě nebo nečlenovi společenství coby statutárnímu orgánu svoje peníze nesvěřil.

  www.portalsvj.cz/…icka-osoba-0

  „… Hlavním smyslem takové správy je vydělat, dostat z vlastníka co nejvíce peněz. … To je stejné, jako kdybyste svůj osobní účet, na kterém máte slušné peníze svěřili komukoliv z ulice, ať si s nimi nakládá jak chce, ať vám je spravuje. Dělá to někdo? … se svým bytem a podílem na domě to kde-kdo dělá bez zábran“

  www.portalsvj.cz/…utarni-organ

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".