Lhůta pro svolání shromáždění

Vložil Magi, 25. Duben 2018 - 7:40 ::

Dobrý den, v našich stanovách máme, že shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním. Tuto lhůtu vždy dodržujeme. Letos nás jeden z vlastníků upozornil, že by shromáždění dle zákona mělo být svoláváno 30 dnů před jeho konáním, a další z vlastníků se zmínil, že něco takového také slyšel. Je to pravda? Pokud ano, mají přednost stanovy nebo zákon? Děkuji za odpověď. Magi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 25. Duben 2018 - 12:56

  alfa a omega SVJ jsou stanovy a tam určitě máte termín na svolání shromáždění, jestli je to 7 dní nebo 10, 14, měsíc… pokud s tím nesouhlasíš obrať se na soud.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 25. Duben 2018 - 8:32

  Magi, nastudujte si co je o tom v OZ. Víte, že spousta lidí ani neví, že nějaký OZ existuje?
  Vždy se ptejte: a kde to najdu? doložte mi tu povinnost zákonem.

  Vložil JaVa, 25. Duben 2018 - 8:26

  Požádejte toho vlastníka,který Vám něco tvrdí,aby to taky doložil příslušným § zněním zákona,kterým se musí právnická osoba SVJ bezpodmínečně řídit,bez možnosti jakékoliv úpravy ve stanovách SVJ.

  § 184/90/2013 Sb.,

  (1) Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčí-li společenská smlouva jinak; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.

  Přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil antiJaVa (bez ověření), 25. Duben 2018 - 8:36

  Proč sem dáváte odkaz na ZOK?

  Vložil JaVa, 25. Duben 2018 - 8:57

  Odkaz jsem uvedl úmyslně proto,aby si tazatel(zřejmě opět jeden z těch fundovaných statutárů) sám nejprve vyhledal odpověd´ v příslušném zákoně(§ 249/89/2012 Sb.,) a nekladl zde naprosto triviální dotazy.Pokud se jedná o dotaz pouze řadového člena SVJ,tak se mu hluboce omlouvám.

  (1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

  Jinak samozřejmě děkuji za pohotovou reakci.JaVa

  Vložil Dotaz (bez ověření), 28. Duben 2018 - 6:49

  jsem zmaten, v jednom postu udáváte 15 a ve druhém 30 dnů…

  Rozumím, že by to mělo výt ve stanovách, tzn. v praxi něco mezi 15 a 30 dny, ale nerozumím významu vašich 2 příspěvků.

  Vložil JaVa, 28. Duben 2018 - 8:15

  V tomto konkrétním případě, vždy záleží na tom, co si vlastníci jednotek dají do svých stanov.Ale i tam, by neměl být zakotven nějaký příliš krátký termín(3 dny,5 dnů ,7 dnů) pro svolání shromáždění,který by byl v rozporu s dobrými mravy a omezoval tak členy SVJ, využívat svého práva,rozhodovat při správě společného majetku.

  JUDr.Jiří Čáp k tomu uvádí:

  Způsob svolání shromáždění a lhůta, ve které musí být vlastníci jednotek seznámeni s pozvánkou na shromáždění, je záležitostí stanov SVJ. Pouze v případě, že by stanovy SVJ svolání shromáždění neupravovaly, použila by se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. -dále jen „NOZ“) o svolání členské schůze spolku (na základě § 1221 NOZ), včetně 30tidenní lhůty pro svolání přede dnem zasedání, podle § 249 odst. 1 NOZ.

  Každé SVJ však má mít ve svých stanovách uveden způsob svolávání orgánů SVJ, tedy rovněž způsob svolávání zasedání shromáždění a lhůtu pro svolání přede dnem zasedání shromáždění, jak to přikazuje § 1200 odst. 2 písm. d) NOZ v ustanoveních o náležitostech stanov SVJ.

  Pokud tedy např. stanovy SVJ, vzniklého před 1. 1. 2014, uvádějí např. 15ti denní lhůtu pro odeslání nebo doručení (anebo vyvěšení) pozvánky na zasedání shromáždění, platí tato lhůta, a nepoužije se tedy 30ti denní lhůta uvedená v § 249 odst. 1 NOZ v ustanoveních o spolku.

  Platí i další ustanovení stanov těchto SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 o způsobu svolávání zasedání shromáždění, včetně náležitostí pozvánky. Vychází to ze skutečnosti, že ustanovení § 249 odst. 1 NOZ a také § 247 odst. 3 NOZ výslovně dávají v této záležitosti přednost úpravě ve stanovách (přičemž podle § 1200 odst. 2 NOZ jde o povinnou náležitost stanov SVJ).

  Je tedy potřebné se řídit vlastními stanovami SVJ a lhůtou pro svolávání zasedání shromáždění uvedenou ve stanovách, a pouze chybí-li úprava ve stanovách, použila by se úprava v ustanoveních o spolku, včetně 30tidenní lhůty pro svolání zasedání přede dnem, kdy se má zasedání konat (jak je stanoveno v § 249 odst. 1 NOZ, které se pro SVJ přiměřeně použije na základě § 1221 NOZ).

  konec citace

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".