Lake

Vložil Anonymní vlastník (bez ověření), 11. Leden 2019 - 14:57 ::

Kde je Lake???

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 12. Leden 2019 - 15:17

  Sleduji tento diskusní portál již mnoho let, v podstatě od okamžiku, kdy jsem zaregistroval, krom jiných diskutujících, právě přispěvatele, který vystupoval pod označením LAKE. Patrně by bylo časově náročné zde uvést, které jeho diskusní příspěvky byly užitečné, neboť se domnívám, že někteří mínusovači, jeho příspěvky nepochopili, nebo je jednoduše odmítli akceptovat, protože se neshodovaly s jejich názory. Lake od počátku převyšoval téměř všechny diskutující věcnou a zejména objektivně podloženou citací příslušných ustanovení zákonů a předpisů, bez zbytečného klábosení okolo projednávaného tématu. Aniž bych zde opomenul diskutující Ing. Klainovou nebo Pavla, jejichž příspěvky jsou věcné a zdůvodněné, podložené praktickými zkušenostmi, Lake byl přece jen určitou odbornou garancí toho, jak na diskutovaný problém lze nahlížet a dobrat se řešení, které se samozřejmě nemusí líbit všem. Ale tak to v životě chodí.

  Jsou čtenáři tohoto portálu, kteří si vyhledají nějaký problém, který je obdobný s jejich a pokud zde nachází řešení, nepotřebují se diskuse účastnit. Pak jsou takoví, kteří občas něco sdělí ve snaze poradit podle svého přesvědčení, případně okomentují některé názory zde prezentované. No a potom jsou diskutéři, kteří jsou přesvědčení o své pravdě a ty nepřesvědčil ani Lake, ani nikdo jiný a zde není co komentovat. Tento diskusní portál není podle mého názoru o tom, kdo dokáže komentovat cokoli a co nejdéle, aby měl tzv. poslední slovo. Pokud se Lake rozhodl, že se již nadále nebude diskusí na tomto portálu účastnit, pak jsem to chápal tak, že nepotřeboval zdůvodňovat svůj styl příspěvků a jako moudřejší v určitém okamžiku odstoupil. Jestliže jej kdokoli hodlá vinit z toho, že na základě jeho příspěvků a rad někteří čtenáři tohoto portálu neuspěli v nějakém soudním sporu, pak je to naprosto nekorektní a zcestný způsob hodnocení Lakeho příspěvků. Nikdo nikoho nenutí, aby použil nějaké rady nebo stanoviska zde zveřejněné, pro svůj osobní spor s SVJ, respektive s jejich statutárními orgány. Všichni jsme si snad vědomi skutečnosti, jaká panuje situace ve společenstvích vlastníků, že je problém mít obsazen výbor členy SVJ nebo i nečleny, kteří pracují skutečně odpovědně a kvalitně. Bohužel znám mnoho takových, kde se funkcí v těchto orgánech chopili lidé, kteří sami zatím nikde nic nedokázali, obvykle jim ztroskotal i partnerský vztah, případně rodinné vztahy vůbec, přičemž bez jakékoli sebereflexe pociťují touhu diktovat ostatním členům SVJ, jak je potřeba prosazovat svůj styl práce. Vyjít s takovými lidmi je nejen složité, ale téměř mnohdy nemožné. Špatnému stavu v SVJ pak nahrává nezájem členů SVJ, kteří než by se účastnili shromáždění, raději poskytnou plnou moc členům výboru, no a pak nic nebrání prohlašovat i sebevětší blbiny, kterým se hrstka přítomných členů SVJ na shromáždění ani nepokouší vzdorovat. Mohu konstatovat, že zejména po nabytí účinnosti stávajícího občanského zákoníku, mi příspěvky Lakeho skutečně schází, protože situace pouze nezačíná být, ale už je zoufalá. Asi zde neovlivní nikdo skutečnost, že tzv. odborná veřejnost v nejrůznějších článcích prezentuje názory vzájemně protichůdné, což o něčem svědčí. Také je obtížné ovlivnit názory soudců, kteří v podstatě sekají rozsudky jak Baťa cvičky, aniž by se naše některý, který by si uvědomil, že je vhodné používat zdravý selský rozum a vědomosti, doposud nabyté k tomu, aby dokázal nalézt podstatu soudního sporu a nejen vyřknout usnesení, ale také je řádně a objektivně odůvodnit. Osobně jsem bohužel zažil zkušenosti s tím, jak lze takové spory vést, jak významnou úlohu by měl sehrát advokát, který vás v takovém sporu zastupuje, a konečně jaké názory z úst soudce člověk vyslechne. Lze uvést řadu postřehů, kdy soudy vyslovily názor, který později bylo objektivně nutno prohlásit za nesprávný, což mimo jiné dokázal prezentovat i zmíněný Lake. Člověk může být stokrát přesvědčen o správnosti svých názorů, ale není to nic platné, pokud tzv. precedenční pojetí práva, používaného především v anglosaských zemích, převáží naše tradiční kontinentální právo a na základě judikatury (bohužel i vadné) jsou rozhodovány spory v obdobných kauzách. Podle šablony, hezky rychle, aby bylo možno si dokončenou kauzu odškrtnout, protože na druhou stranu je nutno vidět, že soudci se určitě nenudí a že by neměli tzv. do čeho píchnout. Ale to je nemůže omlouvat. A když už je zde diskuse o tom, že je potřeba některými z vás nasazovat Lakemu tzv. psí hlavu, pak mne nemohou neobjektivní kritické a nekorektní postoje vůči Lakemu nechat v klidu. Mohu zodpovědně konstatovat, že po odstoupení Lakeho z tohoto diskusního portálu, úroveň a přínos portálu pro mne osobně, podstatně klesla a ztrácí význam v tom, že v řadě případů není možné nalézt příspěvek, který by objektivně byl schopen na daný problém reagovat např. i s odkazem na příslušné zákonné nebo podzákonné normy, případně dokonce i judikaturu. Osobně Lakeho neznám a pokud se v poslední době objevují příspěvky pod nickem Justianus, poněkud mi jeho styl příspěvků připomínají a možná se opět dočkám toho, že diskuse na tomto portálu bude hodnotná a inspirující pro řadu z nás.

  Zdeněk II

  Vložil AsiTak, 12. Leden 2019 - 16:50

  Zda je web diskusní nebo poskytující odborné rady se pozná ze stylu organizace komunikace. Je evidentní že tento je diskusní (má každý přístup je anonymní, není garance odbornosti obsahu) a pak není třeba se divit na projevech o kterých píšete. Každý píše jak umí a jak chce, a ví jen on sám proč chce a každý píše stylem a charakterem jaký člověk je. Lidi kteří radí zadarmo a dobře je málo, a od té doby co vynalezli peníze existují čím dál tím méně. Nebo o čem vlastně diskutujeme?

  Vložil ik (bez ověření), 12. Leden 2019 - 16:14

  Pane Zdeňku mám stejný názor jako Vy. Já na tento portál dříve chodila dost pravidelně, teď jen občas a hledám především příspěvky p. Pavla či p. Klainové, pozorně čtu i příspěvky tzn. „zděšeného člena SVJ“ (myslím si, že by to mohl být člověk s právním vzděláním nebo o právu dost ví). Byl jsem ten typ co spíš hledal rady jak na to, jak to řeší jinde. Občas jsem i něco napsala, ale jen to, s čím jsme měli v našem SVJ vlastní zkušenost, týkalo se to především problémů s vymáháním dluhů, jak to vypadá vydáte-li se cestou soudního řešení. A jak píšete, často tyto příspěvky byly velmi mínusovány. Nikdy jsem nepochopila proč, protože to co jsem psala bylo z praxe, kdy výsledkem bylo vymožení dluhu. Dnes jen občas zareaguji a radši jen hledám nějaký příspěvek, který je přínosný. Ještě dodán, že před lety zde dost přispíval pan Matějka, myslím si, že jeho příspěvky byly přínosné,ale ten po neustálém napadání zde skončil. Hezký den.

  Vložil Ludmila, 12. Leden 2019 - 12:53

  Moc tady chybí. Nikdo ho zatím nenahradil. Bylo by moc dobře, kdyby ti, kteří se nyní pouštějí do diskuse vždy odkazovali na příslušné paragrafy, tak jak to dělal on. Je pravda, že někdy reagoval nevybíravými slovy, věřím, že to bylo z velké části z beznaděje „ovčanům“ stále dokola vysvětlovat a připomínat jejich práva a zároveň i povinnosti. Například vzpomeňte, kdo tady jako první odkázal na jeden z nejdůležitějších dokumentů „Prohlášení vlastníka“ a bohužel dodnes se můžeme setkat i zde s tím, že vlastník vůbec neví co je to za dokument a přitom většinu odpovědí najdou právě tam. Hodilo by se sem přísloví „100 x nic umořilo osla“. Přeji všem, kdo zde přispívají a dotazují se, aby vždy našli tu užitečnou odezvu a návod na nápravu. A když ne, tak ať se tím netrápí, hlavně to ve zdraví přežít!

  Vložil buček (bez ověření), 12. Leden 2019 - 13:03

  „Moc tady chybí. Nikdo ho zatím nenahradil.“

  Ale ano,nahradili ho zde jiní.Ovšem drtivá většina z nich, umí pouze mínusovat a nevybíravým způsobem napadat ty ,kteří zde odkazy na § znění uvádějí.Jedná se o „duševní mrzáky“,kteří sami k danému tématu poradit neumí.

  BUCEK

  Vložil Anonymní vlastník (bez ověření), 11. Leden 2019 - 14:57

  Nějak dlouho už tu nebyl a já moc nevím od koho jiného čerpat rady..Byl to jeden z mála odborníků na slovo vzatých..

  Vložil Klomínek (bez ověření), 11. Leden 2019 - 16:39

  Odborník???? Nenechte se vymát! Je to diletant!

  Vložil Klomínek (bez ověření), 11. Leden 2019 - 16:39

  A nebezpečný člověk!

  Vložil Kolon (bez ověření), 11. Leden 2019 - 15:23

  ten dostal papíry na hlavu

  Vložil Anonymní vlastník (bez ověření), 11. Leden 2019 - 16:46

  Ty jste měl dostat tak možná vy! Co napsal špatně?

  Vložil Anonymouskl (bez ověření), 11. Leden 2019 - 20:31

  A naopak-co napsal dobre?

  Vložil Anonymni vl (bez ověření), 12. Leden 2019 - 18:58

  A o-co napasal dobre?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".