Kvalita dodávky teplé vody

Vložil camino, 13. Říjen 2013 - 19:24 ::

Dodávka teplé vody. Jsme svj s 90ti byty. Několik let na některých stoupačkách, vzdálenějších od společného výměníku tepla, a zvlášť ve vyšších patrech domů nefungovala dostatečně dodávka teplé vody. Museli jsme každodenně odtočit cca 20–30 l vody o teplotě 17 – 20°C, aby tekla alespoň trochu teplá voda. Finanční ztráta při vyrovnání nedoplatků šla do tisíců Kč. Několik let jsem upozorňovali na členských schůzích na tento problém. I mimo schůze průběžně členy představenstva. V loňském roce se horko těžko podařilo založit kontrolní a revizní komisi, a tři měsíce jsme bombardovali představenstvo písemnými reklamacemi a připomínkami Teprve v únoru letošního roku došlo k nápravě. Žádali jsme po výboru vysvětlení. Odpověď – nevěděli jsme neuměli jsme, nenapadlo nás. Výbor odmítl odevzdat písemné vysvětlení s určením zodpovědných funkcionářů. Celý rok 2012 jsme ve dvou bytech – předsedy a místopředsedkyně komise, měřili odtočenou vodu a podali v řádném termínu reklamaci s dokumentací. Reklamace byla zamítnuta s tím, že je nás málo, a musela by si stěžovat většina členů. Mezi členstvem vládne bohužel laxnost, je zde mnoho seniorů a nepřítomných majitelů , kteří byty pronajímají. Je téměř nemožné sehnat kohokoliv, kdo by aktivně spolupracoval. Prosíme o radu, jak nadále postupovat aby byla zjednána alespoň morální náprava. Podle stanov svj jsou funkcionáři hmotně zodpovědní a povinni služby zajistit bez výjimek,samozřejmě. Děkuji – místopředsedkyně kontrolní komise.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hájek d358be Petr (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 19:52

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil xyzz (bez ověření), 13. Říjen 2013 - 22:43

  Stanovy s tím mají hodně společného. Podle stanov se má výbor starat – očividně se pár let nestará. Výbor má spolupracovat s revizní komisí – moc nespolupracuje. Výbor to měl už dávno řešit a starat se o pořádnou dodávku teplé vody a šetření peněz obyvatel. O reklamaci může požádat jakýkoliv počet lidí, ikdyby byl jeden. Evidentně špatná práce členů výboru, kteří odpovědnost mají. Zvolte si nový výbor.

  Vložil anos (bez ověření), 13. Říjen 2013 - 21:12

  Camino, problémy se řeší podle stanov, řešte je na schůzi shromáždění. Pokud jste to řešili a nefunguje to, tak jste přehlasovaným vlastníkem. Zodpovědní jsou vlastníci bytových jednotek, ne výbor, pokud to nevíte. Výbor odmítl odevzdat písemné vysvětlení s určením zodpovědných funkcionářů. Takovou povinnost výbor nemá. A co to je morální náprava?

  Vložil lake, 13. Říjen 2013 - 21:42

  Nikoliv, stanovy s tím nemají vůbec nic společného. Jde o dodávku služby do bytu, což se neřídí zákonem č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Jde o právní vztah mezi konečným spotřebitelem služby na jedné straně a SVJ jako poskytovatelem služby na druhé straně.

  V domě tazatelky se vše táhlo a vleklo právě proto, že se snažili toto „řešit“ kolektivně v rámci SVJ a přes kontrolní komisi. Ztráta času.

  lake

  Vložil lake, 13. Říjen 2013 - 21:10

  Píšete o tom, že podle stanov jsou funkcionáři „hmotně zodpovědni“. To není pravda. Odpovědnost lze právně nastolit jedině uzavřením soukromoprávní smlouvy o výkonu funkce s dotyčnou osobou. Jinak je za veškerou škodu odpovědné SVJ – právnická osoba.

  Navíc existenci škody je povinen tvrdit a prokazovat ten, komu škoda vznikla. Žádná škoda nebyla zřejmě vyčíslena, ani nebyla po SVJ požadována nějaká úhrada z tohoto titulu. Pokud Vám jde pouze o morální nápravu, netuším co Vám poradit.

  Nízká teplota vody dodávané konečnému spotřebiteli je správním deliktem podle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb, který řeší státní energetická inspekce. Ta může udělit pokutu SVJ. Bylo vhodné podávat stížnosti na příslušný inspektorát SEI.

  lake

  Vložil camino, 14. Říjen 2013 - 16:23

  Děkuji všem za bleskovou reakci na můj příspěvek. Odpovídám hromadně. Nový výbor zvolit nemůžeme, není kde brát. Senioři, pronajté byty, nezájem, nedostatek času, zřejmě i odvahy jít do konfliktů atd… Hlasování ohledně řešení nikdy neproběhlo, pouze sliby výboru, že se problém řešit bude a že o tom vědí. Lze vůbec hlasovat o tom, zda někomu teplá voda nepoteče, i když se jedná o problém centrálního zařízení, a že tím bude některým vlastníkům následně způsobena finanční újma??? Naše stanovy skutečně obsahují formuli o zodpovědnosti funkcionářů za organizaci dodávku služeb. Prokázali jsme a vyčíslili počet „protočených“ m3, neznáme přesnou cenu za m3. Což tedy znamená, že si ji máme sami zjistit a vypočítat cenu ztráty. Lake, děkuji za typ, je to zřejmě složité. Co se týče morální nápravy, bude zřejmě nutné podat stížnost, aby si představenstvo uvědomilo, že tímto způsobem se chovat nemá. Coby k+r komise jsme alespoń donutili výbor k opravě systému, teplá voda už teče. Ať už bylo v naší kompetenci tento problém řešit nebo ne, bylo to rozhodně v zájmu postižených majitelů bytů. Smysl to mělo. Pokud jsme si stěžovli jako jednotlivci a průběžně, dostalo se nám pouze neurčitých slibů. Bylo by zajímavé vědět, jestli někdo z vás má s podobným problémem konkrétní zkušenosti. camino

  Vložil lake, 14. Říjen 2013 - 17:56

  Konkrétně Vám mohu odpovědět jen pokud se to netýká morálky, ale teplé vody. Jestliže dlouho trvá, než teče teplá voda, je chyba pouze v cirkulačním okruhu. Stačí pozvat odborníka, který zjistí

  • zda chyba je na jedné stoupačce (ucpání zpětného potrubí cirkulace, nebo zavzdušnění v nejvyšším místě),
  • zda cirkulační čerpadlo funguje a zda má dostatečný výkon pro celý systém,
  • zda na stoupačky nejblíže k čerpadlu není nutno osadit regulátory diferenčního tlaku nebo alespoň škrtící ventily,
  • zda se nemá instalovat podpůrné cirkulační čerpadlo pro nejvzdálenější vě­tev.

  Pokud máte neschopné členy výboru, měli by alespoň být schopni rozeznat věci, kterým nerozumějí. Na ně by si měli přizvat odborníka.

  Ale ani Vaše konání nebylo logické. Dostanu-li zamítnutí reklamace, okamžitě podávám stížnost SEI, a oslovím soudního znalce, který mi vypracuje ve věci odborný posudek. Dospěje-li k závěru, že reklamace byla oprávněná, máte dobrou pozici pro soudní spor. Posudek Vám samozřejmě uhradí SVJ, které reklamaci neoprávněně zamítlo.

  Kdybyste se od počátku vykašlal na morální hledisko a hleděl si svých vlastních práv konečného spotřebitele, mohlo to být vyřešeno dříve. Nevím, proč si lidé myslí, že musí jednat ve stádu i tam, kde jde o individuální prá­va.

  lake

  Vložil camino, 15. Říjen 2013 - 7:11

  děkuji, pro laika jsou tyto postupy džungle ona – camino

  Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 17:42

  Dobrý den, přispěji vám vlastní zkušeností. Několik majitelů bytů v posledních patrech na podobnou situaci jako vy upozorňovalo správce (psal jsem jinde – byla uzavřena mandátní smlouva na správu) a tento nečinil nic. Asi na třetí výroční schůzi, tudíž po třech letech jsem toto vyslechl já, problém prověřil a pochopil, že je nefunkční cirkulace a správce jsem písemně vyzval k nápravě. Ironiíí je, že správce vyrábí teplo a tuv. Těsně po revoluci prováděl rekonstrukci stoupaček v našem domě. Je to zkrátka byvale OPBH, vše pod jednou střechou, hlavně bordel a nekvalita. Na cirkulaci byly použity trubky nevhodneho průmeru, kterte ´´zarostly´´. Správce po urgenci přisel s jediným řešením, výměna stoupaček v celém dome, rozpočet 1.500.000KČ. Zvolil jsem náhradní řešení, objednal jsem živnostníka a ten natahl další trubku šachtou a napojil ji místo původní cirkulace. A světe div se, voda postiženým teče okamžitě. Toto se dělo v 5ti stoupačkách, celková cena opravy 45.000,– vč dph a musím říct, že tento moment přesvědčil spoustu lidí o tom, že drahý správce je k ničemu, že je lepší jeden aktivní ´´nevlastník´´ a vlastní kotelna, kterou ted máme ve fazi projektu pro stavební řízení.

  Vložil camino, 15. Říjen 2013 - 7:12

  vlastní kotelna nám neprošla radnicí Prahy 4

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".