Krátkodobé závazky SVJ

Vložil Martin (bez ověření), 21. Březen 2018 - 19:06 ::

Ahoj, rád bych se dotázal, zda někdo nemá zkušenosti s účetní uzávěrkou za SVJ. Snažil jsem se od našho výboru dostat kompletní účetnictví, abych měl představu o tom, na co jsou vynakládány společné finance – bohužel jsem ne zcela uspěl (o tom až jindy:)).

Nicméně jsem se prozatím dostal k finančním výkazům z OR, jmenovitě rozvaze. Po prostudování jsem zjistil, že v rozvaze za uplynulý rok figuruje položka Krátkodobé závazky s poměrně vyšší částkou. Nejsem znalý účetnictví vztahující se k SVJ, proto bych se chtěl zeptat, zda někdo ví, co se pod touto částkou v účetnictví SVJ může skrývat?

Děkuji Milan

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 21. Březen 2018 - 23:47

  Vložil Martin a podepsal a děkoval Milan… již to hovoří samo o sobě … nech brouka žít… v našem ubohém SVJ není nic tajného, vše je dle zájmu vlastníka k dispozici k nahlédnutí… asi šéfuju špatnému SVJ…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Březen 2018 - 9:32

  My posíláme všem vlastníkům veškerou evidenci (nejen účetnictví) jednou ročně mailem a pochopitelně zdarma. Tam, kde jsou statutáři slušní a vlastníci nejsou laxní to funguje. A nikdo se nemusí domáhat dostat se k nějakým datům. Jinak dotaz Martina krásně ukazuje k čemu je účetní závěrka (nejen laikovi). Ku lejnu, protože z ní moc nezjistí. A idiotské podvojné účetnictví laiky jen mate. Není nad to když si můžu přečíst seznam příjmů a výdajů bez podvojného zaúčtování v jednoduchém excelu. K tomu tabulku předpisu a plateb záloh, rozpis spotřeb vody a mám základní přehled jasný snad každému.

  Vložil KL (bez ověření), 21. Březen 2018 - 20:45

  Zkuste dát IČO, jinak v obecné rovine jde o

  § 19 až § 21 vyhlášky 504/2004 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504#p21

  a ČUS 411 http://ekonomicke1.avcr.cz/…-vztahy.html

  Pokud je vysoký zůstatek v těchto položkách je možné, že není v rámci uzávěrkových operacích účtováno na přechodných účtech o službách a pak veškeré přijaté zálohy jsou vykazovány jako závazek SVJ vůči vlastníkům, i když došlo v podstatě k jejich čerpání.

  Dám příklad: u nás vybereme na zálohách za rok cca 400 tis. Kč, pokud bych neproúčtoval čerpání, máme zůstatek na 324200 435 285 Kč, když provedu zúčtování přes dohadné účty mám na 324200 zůstatek 61 435 Kč.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Březen 2018 - 9:33

  Vysvětlení pro tazatele je OK, odkaz je ale na starý ČÚS z roku 2010.

  V ČÚS 411 je od roku 2016 velmi důležitá novinka, kterou možná ještě někdo nezaregistroval. Na MF po mnohaletých připomínkách uznali, že by měli zlegalizovat účtování předpisů záloh i u SVJ a do ČÚS doplnili bod 4.2.1.:

  Na příslušných účtech účtové skupiny 32 – Závazky se účtuje zejména o:

  c) pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů bytů a nebytových prostor, o předpisech zá­loh.

  Upravené ČÚS byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 a opravy v č. 5/2016.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".