kontrolní komise

Vložil Anonymous, 29. Listopad 2010 - 19:42 ::

Dobrý den – musí být zván zástupce kontrolní komise na schůze výboru, není-li to ve stanovách SVJ? Děkuji Petr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 30. Listopad 2010 - 0:59

  záleží na tom zda je co Stanovách – tedy co kontroluje komise.

  Zřemně jistě nepůjde o kontrolu provádění formálních postupů exekutivních rozhodnutí. Kontrola znamená zjištění zda Výbor provedl rozhodnutí dle usnesení či zda některá rozhodnutí nejsou v rozporu s usneseními a o zjištěných problémech může pouze informovat Shromáždění (nikoli je však aktivně paralyzovat).

  Domnívám se tedy bezpochyby nemusí.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 29. Listopad 2010 - 20:38

  Odpověď je jednoduchá – kontrolní komise nemusí vůbec nic pokud to nemá ve stanovách nařízené.

  Předseda

  Vložil FrantaF, 30. Listopad 2010 - 9:23

  Pan Petr se neptal, co musí kontrolní komise, ale zda musí být zástupce zván na jednání výboru. První a poslední odstavec vzorových stanov ve výčtu činností KK uvádí: „a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami…… e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru“. Považuji obojí za důležité a divím se, že to společenství do svých stanov nepřevzalo. Slovo „musí“ v dotazu považuji v tomto případě příliš silné, ale dobrý předseda, který nemá co tajit, jistě rád zástupce KK pozve i když to nebude ve stanovách.

  Pro KK bude obtížné kontrolovat činnost výboru, když nebude vědět, co výbor provádí a připravuje. Diskuze na tomto portálu svědčí o velmi špatné práci některých výborů a jejich předsedů. Schopná KK by jistě části dotazů k práci výboru včas předešla. FrantaF

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".