Kontrola spalinové cesty

Vložil Martin (bez ověření), 23. Září 2017 - 11:56 ::

Dobrý den, chtěl bych se na vás obrátit s prosbou o radu. Bydlím v bytovém domě, který vlastní obec a my máme s obcí sepsanou nájemní smlouvu. V bytovém domě je celkem 16 bytů a vždy dva byty mají společný komín na plynový spotřebič, se kterým se vytápí byt a ohřívá se užitková voda. Můj dotaz zní: Kdo má za povinnost provádět kontrolu a čištění spalinové cesty (těchto komínů)nájemník nebo vlastník nemovitosti ? Případně by mi pomohl odkaz na nějaký předpis, který toto upravuje.

Děkuji za odpověď Martin

  • Vlastník domu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Martin 1 (bez ověření), 25. Září 2017 - 8:37

Děkuji za opovědi, takže pokud to dobře chápu, tak je to povinností pronajimatele, pokud to v nájemní smlouvě není sjednáno jinak ? V nájemní smlouvě máme pouze uvedeno, že drobné opravy hradí nájemce a zbylé opravy jdou na vrub provozovatele.

Díky

Vložil Jan77 (bez ověření), 24. Září 2017 - 7:22

Nařízení vlády č. 308/2015

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308

Vložil JaVa, 24. Září 2017 - 8:51

Info dostupné na http://vytapeni.tzb-info.cz

Revize na plynovém zařízení je povinen zajišťovat vlastník, resp. provozovatel zařízení s tím, že povinnost provádění revizí se vztahuje pouze na právnické a fyzické podnikající osoby.

U plynového zařízení se provádí, podle platných předpisů a podle subjektu provozovatele (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba), v průběhu provozu následující úkony:

Kontroly 1× ročně podle vyhl. č. 85/1978 Sb. – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)

Revize 1× za 3 roky podle vyhl. č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)

Vlastník budovy by měl mít archivovány doklady dokumentující bezpečný a spolehlivý provoz plynového zařízení.

Doklady o prováděných revizích plynového zařízení podle vyhl. č. 85/1978 Sb.

Doklady o kontrolách komínů (spalinových cest) před připojením spotřebiče a za provozu spotřebiče ve stanovených termínech podle vyhl. 111/1981 Sb. (do 31. 12. 2010), resp. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (od 1. 1. 2011 do 31.12.2015). Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) – účinnost od 1.1.2016 a Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – účinnost od 22.1.2016

Pasportizace komínových průduchů podle ČSN 73 4201. Doklady o montáži a opravách plynového zařízení oprávněnou firmou a pracovníkem s odbornou způsobilostí podle vyhl. č. 21/1979 Sb.

Doklady o provádění pravidelného servisu a čištění spotřebiče podle Návodu výrobce.

Obecně platí, že povinnost zajištění výše uvedených dokladů je plně na odpovědnosti vlastníka zařízení, pokud není např. nájemní smlouvou, stanoveno jinak.

JaVa

Vložil Pavel II (bez ověření), 23. Září 2017 - 15:21

tedy Vašeho pronajímatele. O čištění nebude u spalování plynu řeč. Jedná se jen o kontrolu průchodnosti (většinou uhynulý pták) a stavu komínové vložky. Vaše povinosti obsahuje jen nájemní smlouva. Pokud se jedná o spotřebič, který bere vzduch pro spalování z místnosti pak si můžete pro vlastní klid zkontrolovat tah komínu /stačí sundat kryt, dát zapálenou ruličku papíru k odtahu a dívat se jestli je plamen tahem komína nasávám/ a dále zkontrolovat zda jsou otvory pro přisávání vzduchu do místnosti při zemi volné a průchozí. U uzavřených kotlů typu turbo se sáním vzduchu z dvojplášťě komína nic nehrozí.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".