KK dlouhodobě nepracovala

Vložil J.Dvorak, 5. Leden 2021 - 17:22 ::

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně možnosti nárokovat po členech KK vrácení peněz, které jim byly vyplaceny, nicméně nikdo z KK za celou dobu nevykonal ani prd! Teď změnou Výboru došlo na skládání účtů. Nerad bych tady viděl komentáře typu „jsou placeni za fuknci“. Podle mě jsou hlavně placeni za výkon! Měli by tedy celému Společenství předložit svou práci, která ale neexistuje, tudíž se chceme bavit o vrácení části vyplacených odměn. Lze na ně nějak zatlačit?

Děkuji, JD

  • kontrolní komise

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil . (bez ověření), 9. Leden 2021 - 8:04

Ja kdyz jsem se zajimal o KK, tak se zjistilo, ze kontrolni organ ani neni a predseda pote rezignoval, protoze prece tohle nema zapotrebi (aby se nekdo ptal jako ja), a najal se profesionalni predseda.

Ten sice taky nedela nic, ale bere za funkci.

Vložil Justitianus, 5. Leden 2021 - 17:45

Pan J. Dvorak se za celou dobu nezajímal o to jak pracuje kontrolní komise, ani jak jsou její členové odměňováni. Nedal nikdy podnět k úpravě stanov, aby kontrolní komise předkládala průběžně shromáždění zprávy o své činnosti. Ani jim sám za celou dobu nepředal žádný podnět ke kontrole. Bylo mu to úplně fuk. Teď se najednou probudil a chtěl by jim sebrat peníze, které už byly dávno oprávněně vyplaceny.

Jojo, závist je sviňa …

Justitianus

Vložil J.Dvorak, 5. Leden 2021 - 17:50

No jo, ono to tak může vypadat, chápu vás, ale je to právě naopak, bohužel. Skutečně za tím nehledejte závist, ale úplně obyčejnou spravedlnost.

Vložil Justitianus, 5. Leden 2021 - 18:13
  • Pan Dvořák píše: „Skutečně za tím nehledejte závist, ale úplně obyčejnou spravedlnost.“

Pane Dvořáku, vždyť Vy netušíte co je to „spravedlnost“. Napsal jste totiž tento nesmysl: Podle mě jsou hlavně placeni za výkon!“ Ono je ovšem naprosto bezvýznamné jak je to „podle Dvořáka“. Nikoho to nejspíše nezajímá. Nikdo se tím nebude řídit. Vytváříte si Váš vlastní svět, ve kterém neplatí obecná a předem dohodnutá pravidla, ale platí pouze to, co si Dvořák právě vymyslel.

Pravidla z Vašeho vnitřního světa se pokoušíte vnutit Vašemu okolí. Tvrdíte, že odměna člena KK není za výkon funkce, ale za něco jiného – za jakousi hodinovou sazbu, jako u vrátného nebo u metaře.

V SVJ se rozhoduje většinou hlasů. Vaše „Dvořákova spravedlnost“ možná ostatní vlastníky jednotek nezajímá. Pokud si myslíte opak, předložte Vaše návrhy shromáždění. On Vám snad někdo vysvětlí, že není možné dodatečně odebrat vyplacené odměny členům orgánů právnické osoby.

Justitianus

Vložil Anynomous (bez ověření), 5. Leden 2021 - 18:19

V našich stanovách je následující:

  • Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce …

Za výkon funkce, nikoliv za funkci.

O odměně pro kontrolní orgán nemáme ve stanovách ani slovo. Kontrolní orgán nemáme zapsaný ve sbírce listin. Kontrolní orgán u nás existuje a dostává odměny.

Pokud je to u pana Dvořáka podobně, tak na odměny KK vůbec nemá nárok a měla by je vrátit.

Vložil Justitianus, 5. Leden 2021 - 18:46

Vy žvanile …

Jste zcela mimo. Odměny dostali členové kontrolní komise z rozhodnutí právnické osoby SVJ. Běžte jim vysvětlovat, že by měli peníze vrátit. Vysmějí se Vám a zavřou Vám dveře před nosem, Vy troubo.

Když se hlasovalo o členech vaší kontrolní komise – která podle vašich stanov neexistuje – seděl jste na shromáždění a zdvihal jste ruku s ostatními ovcemi. Když se hlasovalo o odměnách pro vaši kontrolní komisi – která podle vašich stanov neexistuje – seděl jste na shromáždění a zdvihal jste ruku s ostatními ovcemi. Ale teď najednou jste Pan Nejchytřejší. Najednou víte přesně, že schválené a vyplacené odměny by se měly vracet …

Justitianus

Vložil J.Dvorak, 5. Leden 2021 - 21:35

A když si je tam lidi, nejen já, zvolili, ale oni nic nedělali, což se samozřejmě dopředu neví(!), tak vám to přijde ok, jo? Jinak nesou „spoluvinu“ za vytunelování FO o cca 150 tis. Kč, vzhledem k tomu, že nekontrolovali investiční rozhodnutí bývalého předsedy, kterému to samozřejmě celé hrálo do karet. Lidi jsou nyní, když to celé prasklo, vcelku vytočený a chtějí nápravu. Tak prosím, jak byste to řešil vy. Děkujeme za radu aa zkuste být prosím alespoň trochu nápomocný.

Vložil Justitianus, 6. Leden 2021 - 7:10

Pane Dvoraku, budu Vám rád nápomocný. Napište sem laskavě:

  • jaké povinnosti měli uloženy členové KK,
  • jakým způsobem a komu měli předkládat výsledky činnosti KK,
  • jaká rozhodnutí výboru či předsedy SVJ měli za povinnost kontrolovat,
  • zda tyto své povinnosti plnili či neplnili,
  • zda nad rámec těchto svých pravomocí/povin­ností obdrželi od vlastníků jednotek nějaké podněty k činnosti KK,
  • jak s těmito případnými podněty KK naložila, zda na základě podnětů provedla kontroly, a komu (a jakým způsobem) byl výsledek kontrol oznámen.

Je nepochybné, že kontrolor či kontrolní komise je orgánem právnické osoby. Podle § 159 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že člen voleného orgánu právnické osoby odpovídá za škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce.

Povinnosti při výkonu funkce by ovšem musely být uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce (kterou sjednalo SVJ s nově zvoleným členem kontrolní komise), nebo by tyto povinnosti musely být uvedeny ve stanovách SVJ. Kromě toho existuje už jen obecná prevenční povinnost podle § 2900 až § 2903 zákona č. 89/2012 Sb.. Porušení této obecné povinnosti se ovšem jen velmi obtížně prokazuje.

Proto Vás prosím, abyste tyto povinnosti členů KK uvedl. Citujte prosím ze smluv o výkonu funkce, nebo citujte příslušnou část stanov SVJ. Teprve pak budeme moci začít zjišťovat, zda členové KK měli uložené konkrétní povinnosti, zda tyto své povinnosti plnili či porušovali, a zda případné porušení jejich povinností mělo přímou souvislost se vznikem škody.

Vymáhat náhradu způsobené škody je ovšem něco úplně jiného než vymáhat vrácení již vyplacených odměn za výkon funkce.

Justitianus

Podotýkám, že pro úspěšné vymáhání náhrady způsobené škody bude SVJ povinno tvrdit a prokazovat (1) že právnické osobě vznikla škoda, (2) jaká je výše škody, a také (3) kdo za škodu odpovídá. Bude tedy třeba v první řadě prokázat Vaše tvrzení o „vytunelování FO o cca 150 tis. Kč“. Od toho se pak bude odvíjet vše ostatní.

Vložil J.Dvorak, 6. Leden 2021 - 12:08

Poslal jsem Vám e-mail.

Vložil Giffy (bez ověření), 6. Leden 2021 - 7:10

"Podle § 159 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že člen voleného orgánu právnické osoby odpovídá za škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce.

Povinnosti při výkonu funkce by ovšem musely být uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce (kterou sjednalo SVJ s nově zvoleným členem kontrolní komise), nebo by tyto povinnosti musely být uvedeny ve stanovách SVJ."

Odkud tak soudíte? Proč by nemohlo jít o povinnosti plynoucí přímo ze zákona, neuvedené ani ve smlouvě o výkonu funkce, ani ve stanovách SVJ?

Jak lze vymoci náhradu takové škody?

Vložil Anynomous (bez ověření), 5. Leden 2021 - 21:30

Lituji Vás. Je zřejmé, že nejste schopen porozumět jednoduchému textu v českém jazyce. Nikdy a nikde jsem nenapsal, že kontrolní komise podle našich stanov neexistuje. Toto tvrzení je pouze Vaše fantazie.

Budete za vaše nepravdivá tvrzení mazán.

Jen netuším, zda ze sebe děláte blba schválně (internetový troll), nebo máte skutečně potíže se čtením jednoduchého textu. V tom případě se laskavě zdržte komentování mých textů. Děkuji.

Vložil KK (bez ověření), 5. Leden 2021 - 17:36

Závist je sviňa. Člen voleného orgán je placený za to, že má odpovědnost a za to, že něco dělá. To první asi nepochopíte. To druhé je váš soukromý názor. Když s nimi nejste spokojeni, tak je odvolejte a dělejte to sám, třeba zdarma.

Vložil J.Dvorak, 5. Leden 2021 - 17:41

Kde je tady závist?

Vložil Odměna (bez ověření), 5. Leden 2021 - 17:28

Nepíšete, zda výše odměny nebo aspoň její část byla či nebyla sjednána v závislosti na výkonu. Pokud tomu tak nebylo, nevymůžete zpět nic.

Vložil MartinII, 6. Leden 2021 - 7:51

členové KK „nesou spoluvinu za vytunelování FO o cca 150 tis. Kč, vzhledem k tomu, že nekontrolovali investiční rozhodnutí bývalého předsedy, kterému to samozřejmě celé hrálo do karet. Lidi jsou nyní, když to celé prasklo, vcelku vytočený a chtějí nápravu“

Spíše než na spoluvinu KK bych se soustředil na vinu (její dokázání) předsedy výboru. Nic nepíšete o dalších členech výboru. Základ toho, že až teprve nyní „jsou lidi vcelku vytočený“ je možná to, že výbor (předseda a další členové) se neobtěžovali předkládat řádné vyúčtování (aspoň přehled o největších investičních akcích), stav účtu a stav tzv. příspěvků správy domu.

To investiční rozhodnutí byla svévole předsedy nebo to „prošlo“ shromážděním ? Proplacení peněz podepisoval jen pan předseda bez spolupodpisu dalších členů?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".