Jeden byt v domě ve vlastnictví ostatních 11družstevníci

Vložil balkap, 23. Březen 2019 - 18:11 ::

<dl>
<dt>Má někdo zkušenost s variantou, kdy je</dt>

<dd>1.byt v domě ve vlastnictví</dd>

<dd>11.bytů družstevních</dd> </dl>

Zvažujeme převést náš družstevní byt do vlastnictví. Nejspíše ze všech 12ti bytových jednotek budeme jediní nebo max 2. Má s tím někdo zkušenost?

Dotazy, co by nás prvotně zajímaly, pokud byt převedeme, jsou:
1. jak to je s fondem oprav, do kterého v současnosti přispíváme a je na něm nemalý objem Kč ?
2. je možno po převodu do ov dál přispívat do fondu oprav a tím vykrývat nutné výdaje domu?
3. jak je to s placením výdajů domu (chystá se zateplení a další drobné opravy)?
4. kolik by se muselo převést bytů aby byla povinnost vytvořit SVJ
5. jak by se řešil náš nesouhlas při čemkoli?
6. když bude SVJ (např 3 byty (nevím od kolika bytů musí být)) a jeden z bytů výdaj domu odmítne hradit, jak se to řeší?
7. Je možná jiná forma SVJ?
8. Je povinnost družstva byt umožnit převést?

Doporučujete byt převést i kdybychom byli jediní v domě?

 • jaké to má výhody?
 • jaké to má nevýhody?
 • jak se co nejlépe a nejefektivněji chránit?

Děkuji za Vaše odborné odpovědi na naše dotazy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil MMM (bez ověření), 25. Březen 2019 - 10:23

  Společná koexistence SVJ a BD, kdy jsou některé byty ve vlastnictví a některé ve družstvu, přináší skutečně jen problémy, pokud někdo chce převést byt z družstva do vlastnictví, zkušenost napovídá, že hlavním účelem bývá zájem byt prodat – byt ve vlastnictví se prodá jednodušeji a často i za vyšší cenu (s pronájmy nebývá problém i u rozumnch BD, pokud to nkědo nechce pronajímat jako ubytovnu nebo pseudohotel). Převod se také neobejde bez rozdělení bytu na jednotky a společné části – vytvoření prohlášení vlastníka, to něco stojí. Kdo to zaplatí – předpokládám, že žadatel o převod, družstvo na tom nemá žádný zájem. Převodem družstvo, do té doby jediný vlastník celého domu, který vystupuje i v právních vztazích navenek jako exklusivní suverén, fakticky ztrácí jakoukoli kontrolu nad tím, co se bude v domě v souvislosti s bytem ve vlastnictví a společnými částmi ve spoluvlastnictví. Jsou věci, které jsou v domě s více spoluvlastníky často nerealizovatelné – právě ty, týkající se společných částí, kdy se vyžaduje souhlas 100 procent vlastníků. Z těchto důvodů se domnívám, že předseda družstva, který to jednomu bytu povolí, je buď nerozumný nebo neznalý. U nás na schůzi se již několikrát v podobné situaci rozhodlo – buď všichni nebo nikdo, ale hlavně ne hybrid.

  Vložil JaVa, 25. Březen 2019 - 11:53

  "Převod se také neobejde bez rozdělení domu na jednotky a společné části – vytvoření prohlášení vlastníka, to něco stojí. Kdo to zaplatí – předpokládám, že žadatel o převod, družstvo na tom nemá žádný zájem.

  Veškeré náklady na PV jdou za vlastníky jednotek,dle velikosti jejich podílu na společných částech domu.Vlastníkem jednotek bude i „družstvo“,tudíž nejvyšší náklady, opět ponese většinový vlastník jednotek v domě!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil anonymouss (bez ověření), 25. Březen 2019 - 13:06

  Můžu potvrdit. Jsem také jediný vlastník v bývalém domě SBD a náklady na PV neslo z většiny SBD.

  Vložil JaVa, 25. Březen 2019 - 16:29

  A kdo jiný, by měl ty náklady nést, než původní vlastník budovy,který jediný je kompetentní, k rozdělení domu na jednotky.

  Přeji Vám hezký den.

  JaVa

  Vložil MMM (bez ověření), 25. Březen 2019 - 17:07

  Družstvo si může dát jako podmínku k převodu bytu do vlastnictví zaplacení nákladů na rozdělení domu na jednotky a vytvoření PV zaplacení finančních nákladů na tuto akci ze strany žadatele. Nevím o tom, že by něco takovému ujednání bránilo?

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Březen 2019 - 18:10

  Bránil by tomu zdravý rozum. Prohlášení vlastníka je nákladem na správu. Proč by měl náklad na vytvoření PV nést pouze vlastník, kterému se provádí převod jako prvnímu? To by bylo v rozporu s dobrými mravy. Prohlášení vlastníka se týká všech bytových a nebytových jednotek, které budou po zapsání prohlášení do katastru patřit všechny družstvu. A bude se týkat všech budoucích vlastníků, jimž budou byty postupně převáděny.

  Vložil antispamer (bez ověření), 25. Březen 2019 - 17:39

  Pochopitelně nic tomu nebrání, pouze spamer Java to netuší.

  Vložil balkap, 25. Březen 2019 - 17:13

  Družstvo nabídlo za 5.000,–Kč zajistit převod bytu

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil balkap, 25. Březen 2019 - 16:21

  A mohu požádat oinfo z praxe k dotazům, co jsme uvedli?

  Předem moc děkuji

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil anonymouss (bez ověření), 25. Březen 2019 - 21:34

  Popíšu Vám, jak funguje praxe u nás. Vedení SBD nemůže zkousnout, že jsem si jediný v domě dovolil jim vyvlastnit byt. Aby mi zacpali hubu a nedělal jsem problémy, tak mi stanovili směšný poplatek do DZOI (tzv. fond oprav) ve výši cca 5 Kč/m2. Na nějakou moji „komfortní situaci“ kašlou. Nekonají se schůze shromáždění vlastníků, kde by se o něčem rozhodovalo. Rozhodují si o všem sami a max. tak jednou za rok uspořádají schůzi družstevní samosprávy, kde se stejně o ničem nehlasuje a mísí se tam družstevníci-nájemníci s vlastníkem-mnou. Tam se toho ale člověk stejně moc nedozví. A tak alespoň jednou ročně nahlížím do hlavní knihy hospodaření, abych měl alespoň přehled o tom, za co a kde SBD utrácí. Problémy zatím nedělám, pač bydlím za hubičku. Ale neodpustím si to, že jim neustále zdůrazňuju, že to dělají špatně. :-)

  Vložil balkap, 25. Březen 2019 - 23:38

  Děkuji za info z praxe.
  Pokud je z Vašeho pohledu něco, co bylo vhodné ještě k této problematice z Vašeho pohledu vědět, tak děkuji.

  <dl>
  <dt>Čtyři z dotazů bych ale přeci jen měl</dt>

  <dd>jak jste vyřešil situaci, kdy jste se před převodem podílel na fondu
  oprav (ten, je nepřevoditelný, nebo zůstává v nejakém poměru i nadále
  jako Váš vklad?)</dd>

  <dd>je mou povinností po převodu do OV přispívat na fond oprav? a
  případně kdo určuje podle jakého koeficientu ko­lik?</dd>

  <dd>pokud nastane nějaký ať odsouhlasený nebo nečekaný výdaj na opravu
  či údržbu jak se vypočítává kolik máme uhradit?</dd>

  <dd>jaké výdaje je mou povinnosti po převodu bytu do ov hradit a v jaké
  výši? a na čem se naopak nemusím podílet?</dd> </dl>

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil anonymouss (bez ověření), 26. Březen 2019 - 0:02
  1. Tak to vůbec netuším. Prostředky z minulosti zůstaly v DZOI (FO), jen mi

   snížili od převodu bytu do OV příděl na těch cca 5 Kč/m2.

  2. Podle mě povinnost máte. Já tuto svoji povinnost mám uvedenu v prohlášení

   vlastníka. Částku si určili oni. Podle mě by ale částka měla vycházet z

   nějakého rozpočtu, který by měl být schválen shromážděním vlastníků.

  3. Podle mě byste měli zaplatit alikvotní částku dle spoluvlastnického podílu.
  4. Já platím paušálně DZOI (FO), odměnu správci za výkon správy, pojištění domu +

   zálohově služby (SV,TUV,teplo, el.spol.pr., odpady)

  Vložil balkap, 26. Březen 2019 - 13:25

  Děkuji za Vámí doplněné info

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil balkap, 25. Březen 2019 - 11:31

  Předem ději za názor a věcný pohled.

  • byt nemáme zájem prodat. Bude jednou děti
  • jak jsem uvedl, družstvo je vlastníkem několika domů. Dům není
  samostatné družstvo. Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com
  Vložil Zvídavý (bez ověření), 24. Březen 2019 - 19:11

  Nejdříve si přečtěte stanovy družstva.

  Odpovědi:

  1. Měly by řešit stanovy družstva.
  2. Přispívat budete samozřejmě nadále formou dlouhodobých záloh na správu (tzv. fond oprav).
  3. V podstatě se budete podílet na uvedených výdajích stejně jako ostatní vlastníci (tj. družstvo zatím jako druhý vlastník) podle podílu na spolených částech domu zapsaného v katastru nemovitostí.
  4. Založit SVJ bude třeba po druhém převodu tj. budou už tři různí vlastníci (družstvo, vy a jeden další vlastník, jemuž družstvo převede byt do vlastnictví jako druhému po vás). Podle navrhované novely NOZ by od příštího roku měla platit povinnost založit SVJ až po třetím převodu tj. až budou už čtyři různí vlastníci.
  5. Než bude založeno a vznikne SVJ (tj. v případě, že převedete byt do vlastnictví jen vy) budete v komfortní situaci. Všechny záležitosti, které spadají do působnosti shromáždění vlastníků (viz § 1208 NOZ) budou vyžadovat váš souhlas, protože podle § 1202/2 NOZ platí „při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek“ (správcem bude družstvo, tj. většinový vlastník a vy budete druhý vlastník, který nemůže být většinovým vlastníkem (družstvem) přehlasován na srhomáždění vlastníků, i kdyby na členské schůzi družstva hlasovali všichni ostatní obyvatelé domu (družstevníci) proti vám).
  6. Když někdo odmítne platit, stane se dlužníkem. Pod uvedeným odkazem najdete článek „Dlužník, SVJ a jaká existuje obrana“, v němž se dozvíte podrobnosti.

   https://muj-pravnik.cz/…tuje-obrana/

  7. Ne.
  8. Mělo by být řešeno ve stanovách družstva, jinak o tom může rozhodnout nejvyšší orgán družstva tj. členská schůze družstva. Pokud družstvo souhlasí s převodem, zřejmě to stanovy umožňují, nebo o tom už dříve rozhodla členská schůze družstva a v takovém případě se představenstvo/před­seda družstva řídí rozhodnutím nejvyššího orgánu členské schůze družstva a nepřipadá v úvahu jejich odpovědnost podle § 159 NOZ zmíněná Pavlem.

  Srovnání družstevního bydlení s vlastnickým si vyhledejte přes internetový prohlížeč.

  Vložil balkap, 26. Březen 2019 - 18:00

  Rozšiřující dotaz k bodu 1 a 3

  • je teď na fondu oprav (podíleli jsme se vklady rovněž po celou dobu)
  dostatek Kč, na vykrytí celé sumy za zateplení a případné další přidružené služby.
  Když byt převedeme před zatzeplením tak máme očekávat co:

  Varianta 1.: nebude nan nás nic požadováno, jelikož jsme na fond oprav přispívali?

  nebo bude platit varanta 2

  Varianta 2.: i přesz naše podílení na fond oprav před převodem se na to již nepřihlíží, a musíme hradit celý poměrný podíl dle velikosti vlastnického podílu

  Podil se vypočte: velikost bytu + velikost společných prostor – a vypočítá se procentální podíl oproti celku m2 (byty + nebyty)

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 27. Březen 2019 - 11:46

  Měla by platit varianta 1. Po převodu do vašeho vlastnictví byste měl platit nadále do tzv. fondu oprav stejně jako před převodem, pouze název platby nebude nájemné (platí pro nájemníky), nýbrž, vy jako vlastník budete platit příspěvek na správu. Před eventuálním převodem si to ověřte na družstvu.

  Co by se vám mohlo zvýšit na platbách, to by mohl být poplatek za správu (asi o několik desítek Kč), kterou vykonává správce družstvo. Je to kvůli zvýšené administrativě s vlastníky. Může jít např. o to, že jako vlastníkovi se vám bude zasílat roční vyúčtování příspěvku na správu, ve kterém budou veškeré náklady uhrazené z tzv. fondu oprav přepočítány vaším podílem na společných částech domu. Tak budete mít přehled kolik z jednotlivých uhrazených nákladů z FO připadlo na vás a budete tam mít i zůstatek FO připadající na vás podle spoluvlastnického podílu.

  Ve vašem případě většího družstva a samospráv domů družstvo vede účetnictví střediskově (každý dům má své středisko) a každý dům tak má přehled o svém hospodaření. Tak to bude i po vašem převodu bytu až do vzniku SVJ, po vzniku SVJ musí váš správce (družstvo pokud si ho necháte správcem) vést extra účetnictví pro SVJ, což zvýší kromě ostatních vynaložených nákladů spojených se založením SVJ, poplatek za správu.

  V případě, kdybyste prováděli vámi zmíněné finančně náročné opravy či modernizaci, a neměli v tvz. fondu oprav naspořeno dostatečné monožství peněz, by si družstvo muselo vzít úvěr, který by jste spláceli. Pokud byste chtěl provést převod bytu do vlastnictví, tak nejlépe před úvěrem, protože před převodem bytu musíte vyrovnat všechny pohledávky k družstvu. Při převodu až po poskytnutém úvěru byste musel splatit celou splátku úvěru (rozpočítanou např. na 15 let) najednou.

  Vložil anonymouss (bez ověření), 26. Březen 2019 - 21:53

  Podle mě, pokud je na DZOI (FO) dostatek prostředků, tak by měla platit varianta 1.

  Vložil balkap, 26. Březen 2019 - 23:09

  To že by měla platit Varianta 1 je dáno nějakým zákonem nebo pravidlem nebo nějakou jinou formou ujednání?

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil anonymouss (bez ověření), 27. Březen 2019 - 9:26

  Dle mého názoru je smyslem vybírání DZOI (FO) krytí oprav a investic v budoucnu. A pouze v případě nedostatku prostředků v DZOI (FO) je možno požadovat po vlastníkovi, aby zaplatil alikvotní částku za provedenou opravu či investici. U nás se nikdy nestalo, že bychom něco museli doplácet jednorázově. Jestli to je někde dáno, to nevím. Podle mě to snad vyplývá z obč. zák. a prohlášení vlastníka. K čemu jinému by se zálohy (FO) vybíraly.

  Vložil osma, 25. Březen 2019 - 9:10

  Zvídavý,

  k bodu 4. napsal jste: Založit SVJ bude třeba po druhém převodu tj. budou už tři různí vlastníci (družstvo, vy a jeden další vlastník, jemuž družstvo převede byt do vlastnictví jako druhému po vás)

  Mýlíte se. Za prvé SVJ se založí schválením stanov, par. 1200 NOZ, tzn. SVJ může založit i družstvo jako první vlastník prohlášením, jehož součástí budou stanovy budoucího SVJ.

  Za druhé povinnost prokázat vznik SVJ dle par. 1198 NOZ je nezbytná pro další převod až ve chvíli, kdy existují čtyři různí vlastníci, tzn. družstvo + další tři. Toto vyplývá jednak z metodického pokynu CUZK č. 44, bod 1.1.3, jednak z výkladového stanoviska KANCL č. 11., které považuje za první převedenou jednotku tu jednotku, k jejímuž převodu došlo až po převodu tří jednotek. Jinými slovy katastr zablokuje převod až u páté jednotky. Jinak toto neplatí pro domy, kde byli tři různí vlastníci před rokem 2014, což ale není dům tazatele.

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Březen 2019 - 11:40

  Já bych se moc výkladovým stanoviskem Kanclu č.11 neoháněl.

  Podle něho zablokuje Katastr převod až u páté jednotky. Přečtěte si příspěvek zde http://www.portalsvj.cz/…podle-kanclu#…,
  ve kterém je vysvětleno, jak je uvedené tvrzení nesmyslené.

  Pokud píšete o založení SVJ uvedením stanov do prohlášení prvním vlastníkem, tak přísně vzato to pravda je, ale takto založené SVJ de fakto nevzniklo, není zapsáno do katastru a právnická osoba SVJ neexistuje. A o to tazateli jde, o založení SVJ a jeho vznik zapsáním do veřejného rejstříku.

  Vložil Pamětník (bez ověření), 25. Březen 2019 - 12:01

  Nechcete se ohánět stanoviskem KANCLu, složeného z právníků, a oháníte se názorem neprávníka, jehož většina názorů se v praxi neosvědčila? To je hustý!!

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Březen 2019 - 20:01

  Ale v tom stanovisku KANClu se také píše cituji:

  „Podle ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ:„nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.“

  Je to tam přece uvedeno „z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků“. Že katastr blokuje převody až po dalších převodech je věc jiná.

  Uvádí se to např. i v článku zde https://www.penize.cz/…ena-druzstva

  Cituji z článku:

  „Je-li v domě alespoň pět jednotek a nejste-li jediným pionýrem, který se odtrhnul od zbytku družstevníků, musíte ze zákona vytvořit společenství vlastníků jednotek (tzv. SVJ). Povinnost vzniká, jakmile jste minimálně tři vlastníci alespoň tří jednotek (takže stačí, když to budete vy, družstvo a ještě někdo).“

  Vložil Pavel, 25. Březen 2019 - 9:31

  Zvídavý,

  mám jiný názor.

  Nepředpokládám, že povinný převod bytu je ve stanovách. To by snad tazatel nepoložil otázku č. 8.

  Potom zbývá jen usnesení shromáždění nebo nějaký „ústní“ souhlas.

  Pokud shromáždění rozhodlo, tak pravděpodobně na základě materiálu představenstva/před­sedy družstva.

  Pokud představenstvo/před­seda družstva zatajili členské schůzi, že souhlas s prodejem bytu bude mimo jiné znamenat, že:

  • 11 členů družstva bude mít stejný hlas jako jediný majitel bytu i když budou platit cca 11 krát více
  • všem se zvýší daň z nemovitých věcí
  • budou problémy v účetnictví a daních
  • budou větší problémy v získání souhlasu s opravami nebo dokonce se zateplením
  • budou větší problémy pro družstvo s vymáháním pohledávek po vlastníkovi
  • družstvo ztratí možnost ovlivnit, komu se byt ve vlastnictví bude pronajímat

   např. jako ubytovna etc.

  Předpokládám, že těch 11 či 10 družstevníků splňuje § 4/1 NOZ a proto nemohli odsouhlasit prodej 1 či dvou bytů v případě, že jim byly poskytnuty výše uvedené informace. Pro jednoho vlastníka se vytvoří „komfortní situace“, jak správně píšete, nicméně ten komfort zaplatí ostatní družstevníci.

  Představenstvo/před­seda družstva tedy podle mého názoru jednali v rozporu s § 159 NOZ, protože nejednali s patřičnou loajalitou k družstvu možná úmyslně nebo bez potřebných znalostí.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  Samostatnou otázkou je, zda člen představenstva družstva MUSÍ tupě poslechnout libovolné rozhodnutí členské schůze.

  ZOK to jednoznačně řeší v § 51 až § 53.

  Mj. se zde uvádí, že důkazní břemeno, že člen orgánu postupoval s péčí řádného hospodáře, nese tento člen (§ 52/2 ZOK). Žádná členská schůze ho nemůže zbavit odpovědnosti (§ 53/2 ZOK).

  Vložil balkap, 25. Březen 2019 - 10:14

  Předem děkuji za vámi uvedené a doplňuji: Dům není samostatné družstvo. Družstvo spravuje několik domů a my jsme jeden z nich.

  • povinný převod bytu není ve stanovách
  • je ústní souhlas družstva, že převodem souhlasí a za 5tis vše zařídí
  • nejedná se o prodej bytu, pouze o převod z družstva do ov
  • ??? je povinností družstva, před převodem bytu do OV ostatním 11 nájemníkům sdělit nějaké skutečnosti, o budoucím uspořádání aniž by bylo dotazováno (především o váze hlasu vlastníka, účetnictví, apod…???
  • O našem záměru převodu bytu do osobního vlastnictví osttních 11 bytů ví.
  • o kolik se zvýší cena za účetnictví?

  . případně jaký další komfort se finančně družstevníkům navýší? a kde lze rozdíl zjistit nebo si ověřit pro příoadnou kompenzaci aby to nezůstávalo na vrub ostatních?

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Březen 2019 - 11:02

  Uveďte další podrobnosti, ať se diskutující mohou vyjádřit konkrétněji a nemusí popisovat správu obecně.

  Dejte odkaz na vaše stanovy. Pokud jde o družstvo, které spravuje více domů, tak má určitě své webové stránky i se stanovami.

  Pokud družstvo spravuje více domů, tak členská schůze družstva se skádá z delegátů, kteří rozhodují o záležitostech celého družstva a ve vašem domě existuje samospráva s výborem samosprávy, která rozhoduje o záležitostech správy týkajícího se vašeho domu. Je tomu tak?

  Vložil balkap, 26. Březen 2019 - 19:21

  Máte mejl, kam se dá opis stanov zaslat. Zde nevidím možnost, jak soubor vložit

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Radek. (bez ověření), 28. Březen 2019 - 11:58

  Vaše SBD má webové stránky, z nich se dá zjistit, že SBD spravuje desítky domů, v nichž už byla část bytů převedena do vlastnictví, a také je družstvo správcem v dalších domech, kde už vzniklo SVJ.

  Převody do vlastnictví tak probíhají ve všech domech spravovaných družstvem. Všechny domy byly už v minulosti rozděleny na jednotky prohlášením vč. vašeho domu. I ve Vášem domě byly už vymezeny jednotky prohlášením, můžete ověřit na katastru. Jste ala výjimkou, kdy stále ještě patří všechny byty ve Vašem domě družstvu, protože zatím žádný vlastník v domě nepožádal o převod bytu do vlastnictví.

  Vzhledem k tomu, že už není potřeba zpracovávat prohlášení, s převodem nebude žádný problém. Družstvo spravuje většinu domů z části ve vlastnictví bývalých nájemníků a z části ve vlastnictví družstva s družstevními nájemníky, kteří zatím o převod nepožádali. Takže družstvo má s takovou správou letité zkušenosti, má k tomu potřebné programy a informační systém, takže se správou a vedením účetnictví i v případě vzniku SVJ by neměl být žádný problém.

  Na webových stránkách SBD se můžete zaregistrovat do informačního systému, kde najdete finanční a technické informace o Vašem bytě a domě. Uživatelé bytů zde naleznou informace o předpisu plateb, zaplacených úhradách, přehled upomínek, vyúčtování za služby, přehled stavu vodoměrů, graf spotřeby vody, přehled o tvorbě a čerpání „fondu oprav“, pasport bytu, přehled o nákladech za služby, smlouvy na rekonstrukce a opravy, prohlášení vlastníka, stanovy a směrnice družstva nebo společenství vlastníků atd… Zástupci domů zde najdou přehled o dlužnících, prezenční listiny, hlasovací lístky pro písemné hlasování, vzory zápisů ze schůzí, přehled faktur atd. najdete finanční a technické informace o Vašem bytě a domě. Uživatelé bytů zde naleznou informace o předpisu plateb, zaplacených úhradách, přehled upomínek, vyúčtování za služby, přehled stavu vodoměrů, graf spotřeby vody, přehled o tvorbě a čerpání „fondu oprav“, pasport bytu, přehled o nákladech za služby, smlouvy na rekonstrukce a opravy, prohlášení vlastníka, stanovy a směrnice družstva nebo společenství vlastníků atd… Zástupci domů zde najdou přehled o dlužnících, prezenční listiny, hlasovací lístky pro písemné hlasování, vzory zápisů ze schůzí, přehled faktur atd.

  Vložil balkap, 26. Březen 2019 - 18:39

  Přeji dobrý den.
  ano, v našem domě existuje samospráva.

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Roman. (bez ověření), 26. Březen 2019 - 21:33

  Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. V podstatě samospráva ve vašem domě rozhoduje o záležitostech správy vztahující se k vašemu domu a stanovy určují o čem samospráva rozhoduje.

  O záležitostech celého družstva se rozhoduje na nejvyšším orgánu družstva shromáždění delegátů, které vykonává v plném rozsahu působnost členské schůze a stanovy družstva určují co patří do působnosti shromáždění.

  Psal jste, že povinný převod stanovy neupravují. Máte přehled o tom, co se v minulosti projednalo a schválilo na shromáždění delegátů? Je možné, že převody bytů do vlastnictví byly už dříve schváleny a v jiných domech pod správou družstva probíhají, v tom případě máte nárok na převody i ve vašem domě.

  Ptal jste se na informování družstevníků ve vašem domě ohledně převodů a věcí s tím spojených. Od toho máte buď výbor samosprávy a delegáta/delegátů, kteří se účastní shromáždění delegátů a informují členy samosprávy o projednaných záležitostech, anebo se můžete informovat přímo u odpovědných zaměstnanců družstva, kteří vám na všechny vámi položené dotazy odpoví.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 24. Březen 2019 - 19:25

  V článku, který byl publiková v r. 2015 jsem si všiml nesprávného tvrzení o vyvěšování dlužníků na nástěnku. To možné není, z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR).

  Vložil Pavel, 23. Březen 2019 - 18:33

  Základní je odpověď na otázku, zda zákon či stanovy ukládají družstvu, zda musí převést svůj byt do vlastnictví člena družstva. Pokud to zákon či stanovy družstva neukládají, tak je zbytečné se zabývat dalšími položenými otázkami.

  Nejhorší možná situace je, pokud se z 12 bytů převede do vlastnictví členů družstva jen několik bytů. To pak vznikne hybrid družstvo + vlastníci.

  Tato situace žádné výhody nemá, jen samé nevýhody.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil balkap, 23. Březen 2019 - 18:53

  Návazně k infu od p.Pavla, za které moc děkujeme.
  Družstvo s převodem byť jednoho bytu souhlasí.

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Pavel, 23. Březen 2019 - 20:11

  Pokud máte souhlas družstva, tak nerozumím otázce č. 8.

  Na otázku č. 7 odpovídám, že jiný druh SVJ než podle NOZ neexistuje.

  Pokud družstvo souhlasí, tak má jistě i odpovědi na ostatní otázky. Jinak představenstvo/před­seda družstva postupuje v rozporu s § 159 NOZ. Souhlasí a neví co to způsobí?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil VN (bez ověření), 24. Březen 2019 - 8:29

  Pokud například stanovy bytového družstva říkají , že po splnění nějakých podmínek si může člen družstva požádat o převedení bytu do svého vlastnictví a družstvo mu vyhoví… kde je problém ? Je to přece obvyklá praxe. Vznikne bytové družstvo , které si vezme úvěr na stavbu domu , nabere družstevníky , dům postaví , družstevníci bydlí a když se zaplatí všechny úvěry , převedou se byty do vlastnictví členů BD … Jinak samozřejmě koexstince BD a SVJ v jednom domě ideální není , v tom samozřejmě souhlas…

  Vložil Pavel, 24. Březen 2019 - 9:55

  VN,

  každý píšeme o něčem jiném.

  Vy popisujete situaci, kdy je družstvo zakládáno s cílem převodu bytů do vlastnictví členů družstva.

  Tazatel ale popsal situaci tak, že se jedná o stávající družstvo s 12 členy a zájem o převod bytu do vlastnictví členů družstva má jeden maximálně 2.

  Proto jsem napsal: „Pokud družstvo souhlasí, tak má jistě i odpovědi na ostatní otázky. Jinak představenstvo/před­seda družstva postupuje v rozporu s § 159 NOZ. Souhlasí a neví co to způsobí?

  Podle § 159 NOZ musí člen orgánu jednat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi. Ta loajalita je myšlena k družstvu, nikoliv k jednotlivci, který chce převod bytu do svého vlastnictví. Předpokládám i potřebné znalosti. Takže lze předpokládat, že představenstvo/před­seda družstva zná odpovědi na položené otázky, jinak by nemohl souhlasit.

  V konkrétní situaci ale asi znalosti nejsou velké. Rozdělením jednoho domu na jednotky se všem zvýší daň z nemovitých věcí, budou problémy v účetnictví a daních, budou větší problémy v získání souhlasu s opravami nebo dokonce se zateplením, budou větší problémy jak pro družstvo tak pro sousedy s vymáháním pohledávek, s nemožností ovlivnit, komu se byt ve vlastnictví bude pronajímat např. jako ubytovna etc.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil balkap, 24. Březen 2019 - 10:23

  Přeji dobrý den.
  Odhadl jste to správně.

  • dům je jeden z mnoha co družstvo spravuje
  • vědomosti o této problematice jsou u nás nulové Proto bychom chtěli
  požádat o odpovědi k jednotlivý otázkám. Předem moc děkujeme.

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil balkap, 23. Březen 2019 - 21:24

  otázkou 8 se chceme pouze ujistit, že není žádná zákonná norma, co by mohla změnit postoj družstva abychom měli vše možnost v klidu projednat a obeznámit se i dostatečně s problematikou při vlastnictví jednoho bytu.

  Ostatní info se snažíme si prověřit dříve, než příjde k jednání, jelikož je dobré o této problematice vědět nejen dle zákonné normy ale i z praxe. Proto i ty dotazy.

  Pokud by jste mohl k daným otázkám nám sdělit potřebné, rádi to uvítáme. Určitě to pomůže.

  Za info o § 159 NOZ děkujeme.

  Luděk 777 70 80 34 ballon.bal­kap@gmail.com

  Vložil Petr, 25. Březen 2019 - 18:39

  zkuste si přečíst nebo i něco jiného na internetu najít

  www.penize.cz/…ena-druzstva

  orangereal.cz/o­range-servis/realitni-poradna-on-line/druzstevni-byty-a-prevody/

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".