Jak ve stanovách ošetřit příspěvky na opravu a údržbu

Vložil tep (bez ověření), 17. Únor 2017 - 10:23 ::

Navrhuji, aby ve stanovách byla popsána další služba SVJ – opravy a údržba společných částí domu, na kterou by SVJ stanovovalo příspěvky podle výše spoluvlastnických podílů na domě. Úhrada stanovených příspěvků by byla dobrovolná. Kdo by příspěvky nehradil, tomu by výbor před zahájením opravy sdělil předpokládanou výši akce, požadovaný finanční podíl neplatiče a termín, do kdy má složit částku na účet SVJ. Další službou by bylo sjednání úvěru u banky – náklady na službu by nesli jen ti vlastníci, pro které by byla tato služba ujednaná. Jedině tak se dá zajistit, že když někdo, kdo nepřispívá na účet pro dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu prodá svůj podíl, tak ho prodá i s jeho nedoplatkem na účtě dlouhodobých záloh. Též když někdo koupí byt v exekuci, tak tento byt bude následně platit veškeré opravy společných částí hotově, dokud nezaplatí svůj dlužný podíl na tomto účtu.

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vlastiks, 18. Únor 2017 - 9:05

Který kretén má zálibu v přepisování štítků ? Je nějaké chabrus na nervy. Měl by si podle spisku páně Batisty omévat přirození vlažnou vodó.

Nudíte se ? Pořiďte si medvídka mývala !

Vložil kok (bez ověření), 18. Únor 2017 - 10:21

… podle spysku :-) kok.

Vložil VN (bez ověření), 18. Únor 2017 - 8:12

zavádět nějaký „vícerychlostní“ systém , kdy si každý určí kolik bude platit je cestou do pekel. Pravidla musí být stejná pro všechny.. Jinak vytvoříte totální chaos..

Vložil Krupp, 17. Únor 2017 - 14:29

proboha, vy jste se snad pomátl. To bych chěl vidět toho šílence, který by byl ochoten jít do výboru za takových podmínek. Před každou akcí kontrolovat, kolik peněz bylo vybráno na zálohách a rozpočítávat platby na ty, kteří zálohy neplatí a budou platit jednorázově. Pak se třást, jestli to byly plané sliby, nebo opravdu zaplatí. Případně na každou akci vyběhávat úvěr. To by si mohl v bance nechat postavit kancelář, nebo alespoň stolek v koutě. kolik myslíte, že těch plateb za rok je? napočítal jsem jich okolo 60. Samozejmě nepočítám služby. krásný den. Jirka

Vložil tep (bez ověření), 17. Únor 2017 - 18:50

Větší akci financovanou z příspěvků na údržbu a opravy máme tak dvakrát za 5 let. Drobné údržbářské akce máme tak 4 do roka, ty by se vyúčtovávaly jednou za rok, jde o opravy většinou do 1000 Kč. Dělám pokladníka, tak kolik máme peněz na účtě vidím při každé platbě. Zatím v našem SVJ nikdo neměl připomínky k platbě příspěvků na údržby a opravy, protože jsou směšně malé. Až SVJ splatí úvěr, pak bude třeba příspěvky zvýšit a pak by se mohl někdo postavit na zadní.

Vložil ik (bez ověření), 18. Únor 2017 - 10:32

Souhlasím s „kruppem“, nebyla bych ochotna obíhat dva vchody a vybírat peníze na drobné opravy, notabene jak je dostat s těch, co v bytech nebydlí a pronajímají si je, to by byl zřejmě také problém. Navíc bez jistoty, že všichni ochotně zaplatí. Jinak nemůžete zde operovat s částkami na účtě, v těch jsou zahrnuty i zálohy na služby, které s příspěvky na dlouhodobé zálohy nemají nic společného.

Vložil tep (bez ověření), 18. Únor 2017 - 15:31

Jaképak vybírání peněz na drobné opravy. Těch, co nechtějí přispívat na tzv. neznámý účel je minimum – předpokládám, že to bude jednotlivec. Částky za drobné opravy se vynásobí vlastnickým podílem nepřispívajícího a předepíše se mu to k úhradě až při ročním rozúčtování služeb. Považuji to za lepší řešení než se s ním soudit.

Vložil Krupp, 18. Únor 2017 - 1:11

Ale vy chcete dávat dobrovolné placení příspěvků na údržbu a opravy do stanov. Taky jsme udělali kompletní rekonstrukci a spláceli úvěr. Několik let jsme na dům skoro nesáhli. To je ale minulost. Teď máme drobné práce každou chvilku a několik větších ročně. Jen si to dejte do stanov. Jirka

Vložil tep (bez ověření), 18. Únor 2017 - 15:51

Jirko, čemu říkáte větší opravy? U nás v minulosti zlobila jen plochá střecha. I tak uznávám, že dávat to do osnov není taktické, u nás nikoho nenapadlo neplatit příspěvky, protože všichni platíme na známý účel, aby SVJ mělo dost vlastních prostředků na většinu oprav. Napadá mě, že lepší než měnit stanovy bude sepsat s takovým jedincem dohodu o hrazení příspěvků v plné výši jeho podílu až bude známý přesný účel platby.

Vložil Krupp, 18. Únor 2017 - 18:24

Vy rozdělujete opravy na drobné a větší. Tak tedy ty, které mi nepřipadají drobné vloni a letos: Rekonstrukce výtahů-to bylo opravdu mimořádné, výměna stoupaček rovněž, oprava schodiště k domu, výměna indikátorů tepla, výměna vodoměrů, oprava vodoměrných tratí, výměna elektriky sklepy, oprava místností hlavních uzávěrů vody atd. Přeci nechcete pro každou z nich psát dopisy s žádostí o zaplacení nákladů. Jirka

Vložil tep (bez ověření), 18. Únor 2017 - 20:01

A to vše si dovolujete financovat z příspěvků na neznámý účel?!… Tak jak je to s těmi účely? Účel světí příspěvky?

Vložil °° (bez ověření), 17. Únor 2017 - 12:06

Oprava a údržba společných částí domu patří dle NV č. 366/2013 Sb. podle § 7 a následujících do činností týkajících se správy domu a pozemku, na které se vybírají příspěvky na správu dle § 1180 NOZ. Opravy a údržbu společných částí domu nelze zařadit do plnění spojených nebo souvisejících s užíváním bytu (služby) podle § 1181 NOZ.

Vložil Korky0202, 17. Únor 2017 - 10:36

Úhrada stanovených příspěvků by byla dobrovolná – pak, bohužel, nejste schopen předložit do shromáždění rozpočet na následující období, který je nutné schvalovat.

požadovaný finanční podíl neplatiče a termín, do kdy má složit částku na účet SVJ – co uděláte, když nezaplatí? Opravu neprovedete, protože nebudete mít na zaplacení? Když se bude jednat třeba o poruchu a opravu vodovodního řádu, tak vypnete vodu v celém baráku, protože nemáte na úhradu opravy?

// náklady na službu by nesli jen ti vlastníci, pro které by byla tato služba ujednaná// – a když nebudou platit, tak uděláte co, když na sebe vyhlásí insolvenci? Za úvěr, které je pro SVJ ve výsledku ručí všichni vlastníci. Jak donutíte banku k tomu, že bance budou určeny pouze tyto peníze?

Vložil tep (bez ověření), 17. Únor 2017 - 14:38

Známe náklady na revitalizaci domu a naplánujme další revitalizaci od minulé za 30 roků. Navrhneme usnesení, že budeme vybírat dobrovolné příspěvky na příští revitalizaci a případné průběžné opravy a údržbu tak, aby do další revitalizace bylo připraveno 30% předpokládaných nákladů. Tak snadno vypočteme měsíční příspěvek.

Kdo nebude přispívat a nezaplatí svůj podíl včas, tak pro tento účel dejme do stanov obdobné sankce jaké platí pro nedoplatky z rozúčtování služeb. Vodovodní řád nám naštěstí nepatří, domu patří trubky až za vodoměrem, který je v sušárně.

Když někdo vyhlásí insolvenci, tak na to doplatí ostatní vlastníci jako dosud. Zabudovat mu mříž přede dveře, to by neprošlo, vyměnit klíče v domě a nedat mu nové – s tím by asi též byl problém, tak ji musíme strpět jako doposud s tím, že v zálohách na další opravy nebudeme od něj mít nic – stejně jako od těch, co by zálohy neplatili. Snad by šlo nedoplatek z minulé opravy po něm vymáhat, až se dostane z insolvence.

Vložil ik (bez ověření), 18. Únor 2017 - 10:56

Píšete, že když někdo vyhlásí insolvenci, tak to doplatí ostatní jako dosud. To považujete za normální? Já tedy ne. A ostatní řádně platící vlastníci ve Vašem SVJ s tím nemají problém? No ti naši teda ano, a já se jim nedivím. Proč máme platit my ostatní a někdo se vést, vždyť ti blbci co řádně platí to zatáhnou. P. „tep“ nevím, zda jste ve vašem SVJ musel řešit vymáhání plateb v rámci insolvence. Podle Vašeho příspěvku zřejmě asi ne. Dnes většinou insolvenční řízení znamená takzvaně oddlužení. Většinou ti, kdo neplatí jsou zadlužení i jinde, takže výsledek je, že buď dostanete, máte-li štěstí, maximálně 30% z přihlášené pohledávky SVJ nebo taky nic. Pak se musíte ještě modlit, aby Váš dlužník neměl většinu přihlášených pohledávek z jeho podnikatelské činnosti (podniká-li), pak se z insolvence stává konkurz, a to už taky nic nedostanete. Pohybujeme se ve 3 insolvencích průběžně už několik let a u nás se z insolvence ještě nikdo nedostal tak, aby jsme vše co dluží dostali řádně zaplaceno. Dva už nemají vůbec nic a třetímu prodávají byt s tím, že pomalu vše dostane věřitel se zajištěnou pohledávkou. Proč vymýšlíte něco složitého, když to lze dělat jednodušeji a ještě i s tím bývají problémy. Jak vymůžete Vámi jmenované drobné sankce když je vlastník nezaplatí? Opět soud, nic jiného totiž neexistuje.Máte představu co stojí právníci, soudní poplatky? Jedno z našich insolvenčních řízení na právních poplatcích stálo 28 300,00 Kč. A u vlastníka, který nic nemá jak to vymůžete? Musíte to uhradit z dlouhodobých záloh, přitom jste tyto peníze mohli utratit za nějakou opravu.

Vložil Vlastiks, 18. Únor 2017 - 11:25

V tom právním chaosu obtížně.

Snad jen smlouvou o uznání závazku s blokací na katastru. To ale bez souhlasu majitele bytu nepůjde.

Vložil Korky0202, 17. Únor 2017 - 18:19

Známe náklady na revitalizaci domu a naplánujme další revitalizaci od minulé za 30 roků. – To takto nemůžete naplánovat, protože každá část v rámci revitalizace má jinou životnost, to je první věc. Tuto částku nákladů můžete brát pouze orientační, protože musíte vše přepočítat na základě nějakou odhadu, protože cena peněz se s inflací a pohybem cenové hladiny mění. Takže revitalizace za 30 let rozhodně nebude stát ty peníze jako stála dnes. Nehledě na to, že se mohou změnit technologie, daně, materiály a náklady se rozhodně změní. Takže snadno to nevypočtete.

Když nezaplatí příspěvek, tak nezaplatí ani sankce. Některým domům patři trubky i před vodoměrem. A například vodovodní trubky s odpadem Vám patří až do vpusti do kanalizace, což už je mimo dům! A dokonce to může být pod cizím pozemkem.

Nikoliv, až se dostane z insolvence, tak uvedený nedoplatek rozpočítá jako nedobytný, či jej vymůžete na ostatních vlastnících! Nemůžete po dlužníku vymáhat dvakrát!

Vložil Vlastiks, 17. Únor 2017 - 12:16

Ten problém je neřešitelný, protože velikost „potřebné“ částky nelze stanovit není-li znám konkrétní účel.

O částce lze vést ale diskusi a dobrat se společného kompromisu na základě zkušeností a informací, též s ohledem na finanční možnosti členů. A to je to co kverulant požaduje a Výbor, vědom si své síly, nepotřebuje.

Vložil Korky0202, 17. Únor 2017 - 12:46

Nemůže mluvit o kompromisu, toho přeci nelze dosáhnout, pokud se usnáší více jak dvě strany. Vždy je to o hledání nejméně bolestivé a schůdné cesty, jak něco realizovat.

Nikdy nebude usnesení shromáždění forma kompromisu, vždy to bude diktát té většiny, která byla schopna něco navrhnout a získat dostatečný počet potřebných hlasů k tomu, aby bylo dané usnesení přijato.

Vložil kok (bez ověření), 18. Únor 2017 - 17:15

kdyz budete po vyboru chtit, aby naplanoval opravy a udrzbu, tak Vam nejdriv zacne blahosklonne vysvetlovat, ze prave ve vasem dome to vubec neni potreba a kdyz se nedate a bdete argumentovat zakony, tak vybor zacne vyhrozovat, ze odstoupi. Ovcani nejdriv jen tupe ziraji a pak budou provokativne odchazet ze shromazdeni – no, vidte pani, co je todle za chovani. Vybor pak prejmenuje fond na DZ a z najmu se stane souhrn uhrad. Na programu se objevi bod schnvaleni planu oprav, tetky zacnou zvedat hnaty driv, nez predseda plan prednese, pricemz toto slovesne dilo spociva ze zjisteni, ze teda se budou delat bezne revize a pak se uvidi. A potlesk nakonec. kok.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".