Jak přimět SVJ, aby zálohy na správu vyúčtovalo?

Vložil Anonymous, 25. Prosinec 2017 - 13:35 ::

Předpis záloh na služby je přehledný a srozumitelný, je z něho zřejmé, na co se platí (voda, teplo ad.), a zálohy jsou řádně vyúčtovávány.

Totéž se bohužel nedá říct o předpisu záloh na správu domu (kde jsou nerozumitelné položky jako režie, samospráva, drobné výdaje, fond oprav ad.). Plyne odněkud, že by i u záloh na správu rovněž mělo být uvedeno, na co se platí (oprava střechy, nový výtah ad.)? Jak přimět SVJ, aby zálohy na správu vyúčtovalo?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda 2d5eda Josef (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 19:41
  Vložil Anonymouk (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 19:44

  Pochopte, že poslední instancí, kdo může rozhodnout je soud! A vy se rozhodněte, zda jste ochotni do toho jít!

  Vložil JarekSVJ, 27. Prosinec 2017 - 21:08

  Problematice SVJ moc nerozumím. Ale již stanovy SVJ by měli jasně popisovat co se vlastně může nebo co se hradí z položky Správa (krátkodobé zálohy co se vyúčtovávají v ročním vyúčtování vlastníkovi). Je samozřejmostí, že výbor předloží na shromáždění seznam položek , které byly naúčtovány do položky Správa – jinak tahle informace kdykoliv na požádání atd. Příklad položek dle našich stanov : Náklady za vedení účetnictví,veškeré poplatky při komunikaci SVJ s rejstříkovým soudem ,náklady na právní pomoc pro SVJ,veškeré revize, které je společenství povinno vykonávat atd. atd.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 15:32

  Nevím, jak přimět SVJ, aby vyúčtovávala i zálohy a náklady na správu. Snad s předpisy v ruce. Že se mají vlastníkům vyúčtovávat všechny zálohy, jsem se pokusila doložit paragrafy. Malá rekapitulace je tady: klaiex.webnode­.cz/zaklady-ucetnictvi/vy­uctovani-a-vyporadani-zaloh-a-vysledku-hospodareni/

  Rekapitulaci je třeba studovat s právními předpisy v ruce. Proto zůstane odkaz otevřený do večera, aby si je zájemci stačili opatřit. Potom se příspěvek pro neregistrované opět zavře.

  N. Klainová

  Vložil Roland (bez ověření), 15. Červen 2019 - 21:29

  „klaiex.webno­de.cz/zaklady-ucetnictvi/vy­uctovani-a-vyporadani-zaloh-a-vysledku-hospodareni/“

  Stránka nebyla nalezena

  Omlouváme se, ale požadovaná stránka na tomto serveru nebyla nalezena. Pravděpodobně byla zrušena nebo jste špatně zadali její adresu.

  Vložil K L A I E X (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 12:04

  K L A I E X Účetnictví S V J

  Post. účt.,záv.roku
  Zákl.účet.+Poradna
  Otázky a odp.
  KPÚ, E-shop
  Různé
  Přehled přísp.

  Úvodní stránkaPřihlášení Přihlášení

  Pro zobrazení této stránky se musíte nejprve přihlásit. E-mail Heslo

  Více zde: http://klaiex.webnode.cz/user-login/

  Vložil & (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 18:57

  Paní inženýrko,

  jak by mělo vyúčtování správy podle NOZ § 1135 a § 1436 vypadat?

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 3. Leden 2018 - 20:39

  Povinnost vyúčtovat správu plyne z § 1135 a § 1436 občanského zákoníku.

  Kde byla tato povinnost v přechozí verzi občanského zákoníku?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 21:11

  „..jak by mělo vyúčtování správy podle NOZ § 1135 a § 1436 vypadat?…“

  Nikoli „vypadat“ ale „obsahovat“. Je třeba získat pouze údaje prokazující „jak jsou uplatňována pravidla schválená nebo zákonná“ a zda z nich vypadne „řádné“ vyrovnání závazků nebo ne. A zda si z nich uděláte poctivou představu o stavu Vašeho majetku jako celku, protože o tom by měla přeci být diskuse s Vašimi spoluvlastníky.

  Ujasněte si KDO je beneficientem: zda každý jednotlivý vlastník vůči SVJ nebo společenství vůči správní firmě. Já to nyní nevím, ale zatím se domnívám, že „správce“ není totéž jako „osoba odpovědná za správu domu“

  Vložil & (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 16:12

  „„správce“ není totéž jako „osoba odpovědná za správu domu““

  To je nesmyslná terminologie autorů občanského zákoníku, podle níž osoba odpovědná za správu domu je buď správce, nebo společenství vlastníků (pouze v části o bytovém spoluvlastnictví). Zapomněli, že v jiných částech občanského zákoníku se tato osoba označuje (výstižně a logicky) jako správce.

  Vložil Veselý (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 10:28

  V případě bytového spoluvlastnictví je označení „osoba odpovědná za správu“ naprosto v pořádku. Vysvětleno je to v DZ k § 1190:

  „K § 1190: Navrhuje se výslovně stanovit, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. To je důležité vzhledem k tomu, že vůči osobě odpovědné za správu uplatňují vlastníci jednotek svá práva a plní své povinnosti. Nebýt navrhované výslovné úpravy, vznikaly by pochybnosti v případě přenesení výkonu správy na další osobu, popřípadě na několik osob zajišťujících různé činnosti. Tyto osoby nejsou pro vlastníky jednotek partnerem, tím je společenství vlastníků, popřípadě správce.

  Vložil JaVa, 30. Prosinec 2017 - 15:51

  Souhlasím s vámi že":

  § 1190/89/2012 Sb.,

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  „V DZ se k § 1190 píše: Navrhuje se výslovně stanovit, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. To je důležité vzhledem k tomu, že vůči osobě odpovědné za správu uplatňují vlastníci jednotek svá práva a plní své povinnosti."

  Ale nesouhlasím s Vašim tvrzením,že je nějaký „správce“ smluvním partnerem,nebo v právním vztahu, vůči vlastníkům jednotek.Vámi uváděný „správce“, je v právním vztahu(většinou, na základě příkazní smlouvy) pouze s právnickou osobou SVJ.Jen vůči ní, její členové uplatňují svá práva a plní své povinnosti!

  JaVa

  Vložil Veselý (bez ověření), 31. Prosinec 2017 - 12:09

  Pane JaVa,

  vy jste nepochopil to, co je uvedeno v DZ. Přečtěte si ještě jednou citovaný text z DZ:

  "Nebýt navrhované výslovné úpravy, vznikaly by pochybnosti v případě přenesení výkonu správy na další osobu, popřípadě na několik osob zajišťujících různé činnosti. Tyto osoby nejsou pro vlastníky jednotek partnerem, tím je společenství vlastníků, popřípadě správce.“

  Jestliže je v poslední citované větě uvedeno „popřípadě správce“, tak se to týká právě případu, kdy nevzniklo společenství vlastníků a kdy je osobou odpovědnou za správu domu správce. Ustanovení § 1190 se netýká jen SVJ, nýbrž týká se i správy domu a pozemku v domech, kde ještě nevzniklo SVJ (je zařazeno pod Pododdíl 5: Správa domu a pozemku) a ustanovení určená jen pro SVJ následují teprve v dalších ustanoveních.

  Vložil & (bez ověření), 31. Prosinec 2017 - 12:18

  V rámci oddílu Bytové spoluvlastnictví je označení „osoba odpovědná za správu domu“ a „správce“ v pořádku a konzistentní a pokud se posuzuje pouze tento oddíl, nelze nic namítat.

  Potíž je v tom, že v jiných oddílech (a i v obecně známém významu) se rovněž používá pojem „správce“, který zahrnuje i význam „osoby odpovědné za správu domu“ oddílu Bytové spoluvlastnictví, nikoli pouze „správce“ oddílu Bytové spoluvlastnictví. Tím vznikají zbytečné nejasnosti, dokonce i u pana Čmuchala.

  Soudruzi z NDR to mohli vykoumat veseleji.

  Vložil Veselý (bez ověření), 31. Prosinec 2017 - 13:01

  Uveďte jak. Pokud by byl použit místo pojmu „osoba odpovědná za správu“ pojem „správce“, pak by teprve vznikaly nejastnosti, protože pojem „správce“ by zahrnoval jak „správce“ ve smyslu SVJ jako právnické osoby, tak „správce“ ve smyslu „pověřeného správce“, který vykonává celou správu na základě příkazní smlouvy či jen některých činností správy.

  Vložil Čurda ml. (bez ověření), 31. Prosinec 2017 - 15:45

  „„správce“ ve smyslu „pověřeného správce“, který vykonává celou správu na základě příkazní smlouvy či jen některých činností správy.“

  Další bludy p. Veselého. O žádném „pověřeném správci“ se zde nediskutuje.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 19:26

  Uvedená ustanovení říkají, že se musí provádět vyúčtování, ne jak se má vyúčtování provádět.

  Kuchařku metodické oddělení MFČR nedodalo, já ano a mnohokrát. Ovšem ne vždy zdarma.

  Možné způsoby vyúčtování nákladů na správu a jejich čerpání jsem uvedla ve všech souvislých příkladech na www.klaiex.cz (viz Klaiex 23 – celkem 4 různé verze přispívání), dále Klaiex 26 a 28 obsahující zálohové přispívání).

  V rubrice Poradna je souvislý příklad Klaiex 26 ve Wordu, ne v naprogramovaných tabulkách, proto je možné se k němu dostat za vstupní registrační roční poplatek 400 Kč a ne za asi 1 000 Kč, což je v e-shopku v naprogramovaných tabulkách poněkud dražší, protože se v nich dá účtovat.

  Bez tabulek, stručně a zdarma:

  Každý druh příspěvku na správu podle § 1180 NOZ by měl mít samostatnou tabulku, protože na každém druhu příspěvku (bez ohledu na to, jestli se hradí formou zálohy nebo ne) se vlastníci podílejí různými způsoby (podle podílů, paušálem na jednotku nebo i podle přepočtených podílů, jde-li výlučné užívání).

  V každém z těchto přehledů musí být podle vlastníků tyto sloupce: počáteční zůstatek, vklady vlastníků, čerpání příspěvku a konečný zůstatek. Sloupec čerpání musí být doplněn podrobným přehledem nákladů na správu, které byly hrazeny z daného příspěvku.

  Tohle jsem tu už psala x-krát. Když bylo všechno počítáno podle podílů, stačil jeden přehled, teď už mnoha SVJ nestačí.

  Na další dotazy tu nebudu odpovídat. Vše jsem vysvětlila x-krát na svých dvou webech a doplnila názornými příklady.

  N. Klainová

  s přáním pevného zdraví a úspěšného roku 2018 všem zájemcům o kvalitní informace o hospodaření SVJ

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 9:28

  Příspěvek uvedený výše byl určen tazateli & a dalším zájemcům.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 15:35
  Vložil Žilák (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 9:09

  Ve vyúčtování máme pouze kolik se utratilo celkem, jaký je zůstatek účtu k 31.12. a nic víc. Na reklamace výbor nereagoval

  Naše SVJ sice ve stanovách má, že se zůstatky na správu a údržbu domu převádí do dalšího roku, ale jak zde čtu, mnohé výbory a účetní – i v našem SVJ – si to vykládají tak, že je ani nerozúčtovávají.

  To je snad nějaká forma epidemie, nemyslíte?

  Vložil tep (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 9:43

  Panuje mnohde terminologický chaos – příspěvky na údržbu a modernizace – nevyčerpané se převádí do dalšího roku. I tyto příspěvky máme dvojí – jedny jsou hrazeny dle spoluvlastnických podílů a druhé ve stejné výši na byt – ty druhé jsou určeny na modernizace a opravy společných částí domu ve výlučném užívání vlastníků jednotek (platí je jen ty byty, kterých se to týká). Při výměně oken v domě se vybíral příspěvek podle počtu oken v jednotlivých bytech, protože šlo o různě velké byty. Pak máme příspěvky na vlastní správu domu – ty se vybírají zálohově ve stejné výši od všech bytů a ty se ročně rozúčtují a vracejí se přeplatky či vybírají se nedoplatky v závislosti na tom, jaká byla jejich reálná výše a kdo si jak nastavil výši příspěvku na vlastní správní činnost – v tom ponecháváme volnost.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Prosinec 2017 - 11:32

  Se správou domu se zachází zčásti jinak, než se službami a má to svůj důvod.

  Zatímco u služeb jako voda či teplo hradíte zálohou prakticky jednu dodávku tak, jak ji fakturuje zpravidla pravidelně jeden dodavatel, správa domu se skládá z celé řady činností a nákupů, od korunových až po desetitisícové – i větší – pokud jde o nějaké výraznější investice. Část z nich navíc vzniká „ad hoc“. U středně velkého domu to budou desítky, ba i stovka faktur za rok. Další věc je, že záloha může být dlouhodobá, tedy se ročně nevypořádává, což je vhodné pokud se skládají zálohy na dlouhodobější investice.

  Z toho důvodu se obvykle nerozepisují ani v předpisu ani ve vyúčtování na jednotlivé nákladové položky.

  Některá svj mají několik záloh na správu domu, aby bylo aspoň nějaké základní členění (jako třeba u vás), a některá SVJ mají jedinou zálohu na veškerou správu domu.

  To ale neznamená , že vám to SVJ nemá na dotaz říci a popř. dle potřeby vám poslat výkaz všech nákladů zpětně. Lze rovněž doporučit, aby zálohy byly aspoň slovně charakterizovány v předpisu záloh.

  PS:nevyjadřuji se ke zdejšímu folkoru neustálého rozebírání pojmosloví „záloha vs příspěvek vs zálohový příspěvek“ – je to mlácení prázdné slámy.

  Vložil Kolemjdoucí123 (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 12:54

  Nepovažuji objasnění, zda se jedná o konečný příspěvek nebo vratnou zálohu, za mlácení prázdné slámy. Pro vás by asi také bylo mlácení prázdné slámy objasnění, zda do auta patří nafta nebo benzin, oboje je přece PHM, co?

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 25. Prosinec 2017 - 20:25

  Podotýkám, že rady ve smyslu vymámit cokoli, co by splňovalo představy na vyúčtování přijatých záloh od SVJ začíná a končí na charakteristice a chápání pojmu, co vlastně na správu skládáte. Občanský zákoník toto charakterizuje tak neurčitě, že vlastně řada SVJ přejala do stanov bludy, že příspěvky se na správu skládají formou záloh a tudíž se jedná o zálohové příspěvky. Taková formulace naprosto neurčitě zavádí pojem podobný jako kruhový čtverec, či jiný neurčitý nesmysl. Příspěvky jsou příspěvky a krom jiného se nevyúčtovávají. Zálohy jsou zálohami, které krom jiného je nutno ke konci zúčtovacího období vyúčtovat. Jakou formu takové vyúčtování má mít, to nikde nenaleznete, logické by mělo být, že budou vyúčtovány na každého jednotlivého vlastníka jednotky. Pokud žádné vyúčtování od SVJ neobdržíte, teoreticky by vám vznikl nárok na vrácení všech poskytnutých a nevyúčtovaných záloh, což je ale pouhou útěchou v rovině teorie. Donutit SVJ přijaté zálohy vyúčtovat není možné ani cestou soudu, protože mám vyzkoušeno, že jsem do doby jejich vyúčtování odmítl hradit další zálohy, což samozřejmě se obrací proti vlastníkovi, který je nakonec zaplatí i s příslušenstvím. Skládat tyto finanční prostředky do soudní úschovy nebylo akceptováno soudem, který pro takový důvod neshledal oporu, tudíž nabíhají úroky z prodlení a judikatura doposud nefandí vzájemné podmíněnosti vyúčtování záloh a jejich dalším skládáním. Kde není souvislost, tam nastupuje nutnost platit nadále a čekat, až se bude soud obtěžovat rozhodnout, zda nevyúčtované zálohy na správu jsou třeba důležitou záležitostí, se kterou je vlastník jednotky oprávněn obtěžovat soud, či zda vlastník bude aktivně legitimován, aby se vůbec soud tímto problémem zabýval. No a pokud se zabývat bude chtít, tak SVJ doloží, že vlastník je žaluje proto, že nesouhlasí s předpisem plateb na správu, protože nedostal vyúčtování, ovšem bez problému na tento účel platí, tudíž vlastně uznal to, proti čemu původně brojil. Že povinnost zálohy na správu vyúčtovat si některá SVJ nedaly ani do stanov, to nemusí být žádný div. Ovšem ani kdyby ve stanovách taková povinnost byla, tak se v podstatě nic neděje, neboť přesvědčit soud k tomu, aby vzhledem k takové banálnosti jako je porušení stanov, rozhodl o vrácení nevyúčtovaných záloh jejich plátci, to je pouhá iluze. Naprostý paskvil pak představuje v podmínkách SVJ to, kdy se rozhodne předepisovat příspěvky tzv. na vlastní správu v jiném poměru, než podle spoluvlastnických podílů. Respektive do stanov instalují ustanovení o povinnosti skládat takový příspěvek ve výši stejné na každou jednotku. Obvykle bez souhlasu všech vlastníků jednotek, kterých se dotýká taková změna podílu platby na uvedený účel. Pokud k tomu zmíním, že SVJ zavedlo do stanov platbu na správu formou platby do několika fondů, pro které nestanovilo naprosto žádná pravidla, pak jsme tam, kam jsme se nechtěli dostat.

  V pohledu na to v jakém postavení se vlastník jednotky u soudu nachází ve srovnání se SVJ jako právnickou osobou mám vyzkoušeno, jak takové jednání může dopadnout. Právníci obou zastoupených stran odvedou perfektní práci, ale nakonec je v podstatě blbcem jednotlivec, který si dovolil chtít po SVJ činnost, která by se nepříčila stanovám a zákonům. Jelikož občanský zákoník vnesl dostatečný chaos do praxe, kterou se za dobu platnosti již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, snažila judikatura narovnávat a objasňovat po dobu 20 let, soudy jsou dnes víc jako doposud sázkou do loterie. Judikatura k novým záležitostem v podstatě není a pokud člověk bude chtít od soudu, aby tento nový občanský zákoník objasňoval v praktických souvislostech, pak snad je lépe takové legrácky nepodnikat, pokud nejsme finančně tzv. za vodou.

  Zdeněk II

  Vložil Veselý (bez ověření), 26. Prosinec 2017 - 11:24

  Napsal jste:

  „Občanský zákoník toto charakterizuje tak neurčitě, že vlastně řada SVJ přejala do stanov bludy, že příspěvky se na správu skládají formou záloh a tudíž se jedná o zálohové příspěvky. Taková formulace naprosto neurčitě zavádí pojem podobný jako kruhový čtverec, či jiný neurčitý nesmysl. Příspěvky jsou příspěvky a krom jiného se nevyúčtovávají.“

  Ve stanovách upravené zálohové příspěvky na správu jsou naprosto v pořádku. Bludem je vaše tvrzení, že jde o formulaci neurčitou a nesmyslnou. Ostatně i v NV č.366/2013 Sb. v § 8 b) jsou zálohy na příspěvky na správu zařazeny do činností týkající se správy domu a pozemku.

  Ještě větším vaším bludem je tvrzení, že se příspěvky nevyúčtovávají. Dle § 1208 d) NOZ patří do působnosti shromáždění rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu. Vyúčtování by mělo zahrnovat přehled přijatých příspěvků a dále přehled výdajů, které společenství uskutečnilo v předchozím roce. Výsledkem by měl být určitý zůstatek, který by měl být účetně převeden do dalšího roku, případně vypořádán s vlastníky. Jak vyplývá z § 1208 d) NOZ musíte rozlišovat mezi vyúčtováním a vypořádáním. Většina SVJ dle stanov nevyčerpané příspěvky nevypořádává, ale převádí je do dalšího roku. Stejně tak se postupuje v případě, kdy SVJ vybírá dle stanov zálohy na příspěvky. Ve stanovách je pak uvedeno, zda se nevyčerpané zálohy vypořádají nebo převedou do dalšího roku. Většina SVJ dle stanov nevyčerpané zálohy na příspěvky na správu nevypořádává, ale převádí je do dalšího roku, případně vypořádává jen krátkodobé zálohy a dlouhodobě převádí do dalšího roku.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 7:47

  „…rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu…“

  (1) „rozhodnutí o vyúčtování“ není totéž co „vyúčtování samotné“ (2) a není tím také určeno, v jakém stupni podrobnosti. Někomu postačí vědět, že souhrnem bylo předepsáno X-příspěvků/SVJ a Y-příspěvků/SVJ bylo vybráno, a někdo požaduje podrobnost „předepsáno X-příspěvků/BJ/kal­.měsíc a Y-příspěvků//BJ/kal­.měsíc“. Výsledkem obojího je velmi určitý zůstatek. Raději přemýšlejte, zda se vyúčtovat musí příspěvky „vyčerpané“… Spokojen?

  „…Ve stanovách je pak uvedeno, zda se nevyčerpané zálohy vypořádají nebo převedou do dalšího roku…“

  (1) Možná ve Vašich. A co ty SVJ kde se s něčím podobným nenamáhají? (2) §1208/d NOZ uvádí kompetenci rozhodnout o příspěvcích, nikoli zálohách. Pro Vás jsou zálohy a příspěvky totéž?

  Vložil & (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 11:45

  „Pro Vás jsou zálohy a příspěvky totéž?“

  Každý pojem zachycuje odlišný aspekt, nejde o pojmy s opačnými významy. Už se zde vícekráte řešilo.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 12:50

  Souhlasím s tím, že nejde o pojmy s opačnými významy. Proto používám slovní spojení „Příspěvky na správu formou záloh“. Podobně je uvedeno i v NV č. 366/2013 Sb., že mezi činnosti správy se považuje i stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jako záloh na příspěvky na správu.....

  Forma příspěvků na správu může být nově i nezálohová. Jde o novinku od roku 2014. Příspěvky mohou být účtovány do vlastních zdrojů SVJ:

  * přímo do výnosů SVJ,

  * nebo do fondů SVJ zřízených stanovami na úhradu některých nebo všech nákladů na správu. Jde o novinku, kterou na tomto portálu zveřejnil nick Poznámka (tuším) jako poznatek ze školení.

  Protože se na některých příspěvcích podílejí vlastníci jednotek různými způsoby – podle podílů, všechny jednotky stejně, podle výlučného užívání.. je výhodná kombinace všech možných způsobů přispívání, protože vnáší do účetnictví přehlednost.

  Nejvýhodnější kombinace je obsažena názorně na www.klaiex.cz v prográmku Klaiex 23 D. Tam jsou rovněž uvedeny výhody a nevýhody různých způsobů přispívání na správu.

  Vyúčtovat nevyčerpané příspěvky na správu je nutné bez ohledu na formu přispívání. Mají-li vlastníci rozhodovat, co s nimi, musí mít o nich přehled.

  Vypořádání nevyčerpaných zůstatků je jiná věc. Vypořádání bez daňových dopadů na vlastníky je podle mého názoru možné jen u příspěvků poskytovaných formou záloh. U příspěvků účtovaných do výnosů nejsou daňové dopady jejich vypořádání vyřešeny a u příspěvků účtovaných do fondů na úhradu nákladů správy doporučuji převod nevyčerpaných zůstatků do dalších let.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Prosinec 2017 - 22:24

  „..příspěvky se na správu skládají formou záloh a tudíž se jedná o zálohové příspěvky…“

  Jde o problém ve kterém klika lumpů záměrně zaměňuje obsah pojmů, příkladně že „FO“ / „Fond oprav“ je něco, na co musí jeden v SVJ plnit. Odjakživa (§15 ZVB) bylo, že příspěvek je částka FIXNÍ a protože je jednoznačně znám NEJEN její účel ale i celková její hodnota že tutíž proto, se nemusí vyúčtovat.

  Jenže musí být jasné nebo jednoznačně určitelné, že částka zaslaná na účet SVJ formou jednoho bankovního převodu se rozdělí podle jednoznačných pravidel na schválené a řádně předepsané nákladové položky.

  Tato „pravidla“ jsou ale často předmětem „kňowhow“ – jak tomu říkají zástupci BD a jak to rádi použijí pověřenci SVJ (neboť ve většině statut.orgánů SVJ, nesedí přeci „odborníci“, ale jednoznačně „pobírači odměn“). Pokud nejsou pravidla předmětem „kňowhow“, pak buď vůbec „neexistují“ nebo jsou „tajná“. A nejsou li ani „kňowhow“ ani „neexistují“ ani nejsou „tajná“, pak prostě pocit z toho, že jsem „u koryta“, že jsem byl slavně „zvolen“ družinou mých věrných mi dává přesvědčení, že nějakému, z mé arogantní výšiny blbému, čelenu SVJ nebudu přeci skládat účty.

  „…logické by mělo být, že …“

  Logika je samozřejmě doména nejen práva, ale zde se uplatňuje i na ty bodré, bývalé nájemce a nyní na omezenou dobu vlastníky, kteří koukají jak zjara, že se za socialismu bydlívalo a platívalo jinak než v kapitalismu 30-tych let 20-tého století, který k nám vtrhnul po roce 90.

  „…Donutit SVJ přijaté zálohy vyúčtovat …“

  Opravdu? Jak konkrétně máte vyzkoušeno, že „to nejde“. Nevidím že byste vyzkoušel cestu zápočtů (§1982..§1991 NOZ).

  Vložil ÚS III (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 12:21

  Čmuchal, ÚS má v III ÚS 1415/16 z 23.8.2016 jasno, zápočet není možný. Již se tu řešilo:

  "11. Přisvědčit nelze ani námitce stěžovatelů stran nepřezkoumatelnosti napadených rozhodnutí, tvrdí-li, že soudy nevzaly v úvahu jejich argumenty. Okresní soud se v napadeném rozhodnutí srozumitelně vyjádřil ke stěžejní námitce stěžovatelů, kteří odůvodňovali své prodlení s platbami záloh do tzv. fondu oprav tím, že jim vedlejší účastník řízení nepředložil vyúčtování, což bylo jeho povinností. K této námitce (sub 5) nutno podotknout, že o povaze této platby jako platby zálohové ze strany obecných soudů zjevně pochyby nebyly. Není důvodu z hlediska ústavnosti zpochybňovat právní závěr, že povinnost vlastníka bytu platit zálohy na straně jedné a povinnost společenství vlastníků jednotek předložit vyúčtování na straně druhé, jsou povinnostmi na sobě nezávislými, zakládajícími odlišné nároky. Okresní soud se dostatečně zabýval rovněž námitkami stěžovatelů stran jiných plateb, které měly být uhrazeny, resp. které jim nebyly vyúčtovány, přičemž odůvodnil, proč nemohlo být přistoupeno k jejich započtení na neuhrazené zálohy.

  12. Ústavní soud tedy neshledal porušení ústavních práv, jejichž porušení stěžovatelé namítali…"

  Vložil ### (bez ověření), 1. Leden 2018 - 3:42

  Zapocty cinit mozne je napr. za udelene sankce za porusovani povinnosti podle ZoSl. Tak se tyto sankce nepromlci a poskozeny je nemusi namahave vymahat soudne.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 17:52

  trumpeto,

  1. cituj kde radím/tvrdím, že se nemají hradit „řádně předepsané“ zálohy!
  2. a kde usnesení uvádí cokoli o „zápočtech“!

  Nerozumíš česky psanému textu, tak zalez zpátky pod kámen.

  Vložil US III (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 18:02

  Trolle,

  je to v příspěvcích v tomto vláknu. Ale asi to nepochopíš.

  ad1)Už tedy vidíte kde a jak vzniká DLUH2 , který můžete započítat nejen proti DLUH1 ale i proti Vaší budoucí platební povinnosti ZÁLOHAN.

  ad2)Okresní soud se dostatečně zabýval rovněž námitkami stěžovatelů stran jiných plateb, které měly být uhrazeny, resp. které jim nebyly vyúčtovány, přičemž odůvodnil, proč nemohlo být přistoupeno k jejich započtení na neuhrazené záohly.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 29. Prosinec 2017 - 3:51

  trumpeto,

  1. máš citovat „kde radím/tvrdím, že se nemají hradit „řádně předepsané“ zálohy!DLUH2 je dluhem věřitele, a existuje li, tak jakmile je splatný lze jej započítávat. Provést zápočet zálohy tedy není totéž co zálohy neplatit, ehm. Zápočtovat ZÁLOHUN do výše DLUH2 je podle mne možný… ale
  2. …OK, pohledám rozsudek Co i C kterými tu máváš abych se sám podíval, které zálohy údajně nemohly být a byly, zápočtovány chybně a co a jak a kdo a proč „odůvodnil“, protože bez této znalosti a do té doby platí lat. „Libenter homines id, quod volunt, credunt.“.
  Vložil & (bez ověření), 26. Prosinec 2017 - 11:02

  „Nevidím že byste vyzkoušel cestu zápočtů (§1982..§1991 NOZ)­.“

  Pane Čmuchale,

  jak přesně si představujete cestu zápočtů? Zápočet je možné použít, setkají-li se vzájemné dluhy. To zde nevidím.

  Děkuji za upřesnění.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 19:14

  SVJ „něco chce“ (jednorázové příspěvky / zálohy na náklady). Člen SVJ „něco chce“ (řádné vyúčtování záloh & kontrolu nad plněním povinností ostatními participanty).

  ((náklady SVJ) – (zálohy člena-SVJ)) ⇒ DLUH1
  DLUH1>0 → dlužníkem je SVJ a věřitelem pak člen-SVJ
  DLUH1<0 → dlužníkem je člen-SVJ a věřitelem pak SVJ

  Vrchnostenská ochrana doposud platila (a prozatím platí) v oblasti konkrétních „služeb“, které pokrývá zákon o službách. Ten ukládá povinnost VYÚČTOVAT, a nevyúčtování nebo jiné procesní pochybení v souvislosti s touto povinností umožňuje POTRESTAT přímo aplikovatelnou sankcí dle §13 ZoSL (to je něco, co tu chybělo po vydání vyhl. 372/2001 šílených 12 let, kdy se zástupci BD a i SVJ vyšklebovali povinnosti skládat účty – samozřejmě, většině bývalých nájemců to bylo a je jedno protože jejich IQ mnohdy nedosahuje ani na „nájemce“ klecí v ZOO).

  Vrchnostenská ochrana v oblasti vyúčtování záloh na pohledávky mimo okruh zák. o službách, je uvedena v §13/1 ZVB a nyní i v NOZ. Zasílám li na účet SVJ nějaké zálohy, musí (mi) být vyúčtovány (jiná věc je, zda a jak si své právo prosadíte, nebo zda jej opominete nebo pominete). Nejsou li po skončení vyúčtovány zálohy řádně, vzniká DLUH2 (na straně věřitele).

  Mně se jeví normální, vyzvat k jejich vyúčtování včetně podkladů. Nedostanu li odpověď žádnou, nebo v přijatelném termínu řádnou, vyzvu k jejich okamžitému vrácení. Po marné lhůtě k vrácení, má vůči mně SVJ splatný dluh. Z tohoto „věřitelského dluhu“ začnu případně hradit „ŘÁDNĚ předepsané“ zálohy na další období tzn. „provádět zápočet“.

  Tento „vyfikaný postup“ se nebude lumpům v mém SVJ (/BD) líbit, budou lhát, budou řvát, budou vyhrožovat, budou Vás označovat za „neplatiče“ a nakonec se budou muset rozhodnout, zda vyhotoví řádné vyúčtování a předají k němu všechny relevantní podklady (nebo k tíži spolu-ofcí) podají žalobu a kde advokátní-pes placený SVJ za ofco-příspěvky bude u soudu štěkat o všech vyšťouraných procesních pochybeních na mé (příjemcově/člena SVJ) straně.

  Zcela stejným způsobem postupuje SVJ při vyúčtování služeb: automaticky krátí přeplatky ze služeb o všechny možné i nemožné „nedoplatky“ na straně příjemce/člena SVJ…


  Už tedy vidíte kde a jak vzniká DLUH2 , který můžete započítat nejen proti DLUH1 ale i proti Vaší budoucí platební povinnosti ZÁLOHAN . Je ale jasné, že skutečný podíl na vašich nákladech se tím nikam ne-anihiluje, jen se tím vytvoří „nutnost volby“ na straně věřitele: BUĎ si dá říct a udělá řádné vyúčtování a to i záloh na správu domu → a výsledky Vám prokazatelně předá, NEBO zkusí štěstí u soudu poukazováním na všechny možné i nemožné PROCESNÍ pochybení, doufaje že soudce skočí na špek.

  ()

  Vložil Pamětník (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 13:07

  Pane Čmuchale, obdobné bajky tu psal lake. Někteří mu uvěřili a prohráli u soudu. Chcete ho napodobovat? Neznáte právo a pouze przníte jazyk český. Judikatura je jasná, na vaše bajky nikdo rozumný nedá.

  Vložil Lajka (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 11:39

  Pane Čmuchale,

  vycházíte z toho, že nevyúčtované zálohy je třeba vrátit (bez ohledu na to, zda byly či nebyly spotřebovány). Odkud tohle plyne? To bych bydlel zadarmo, naše SVJ zálohy nevyúčtovává a vyúčtovat odmítá, opakovaně jsem o vyúčtování požádal.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 18:42

  „…bez ohledu na to, zda byly či nebyly spotřebovány…“

  Vás to udivuje? Kdo netrvá na vyúčtování záloh, si sám řeže pod sebou větev. Samozřejmě nikomu nebráním se chovat jako blb. Máme přeci „demokratickou“ svobodu.

  „…Odkud tohle plyne? …“

  §§ včerejším neználkům na KLAIEXu zpřístupnila pí. Klainová (kteréžto počin bohužel nebyl altruismem trvalým ale reklamou na KLAIEX, neb stránku svou už dnešním neználkům zablokovala heslem) … §1411,§1414,§­1436,§1437,§2435,…

  „…To bych bydlel zadarmo, naše SVJ zálohy nevyúčtovává a …“

  viz. odstavec začínající cit.
  …Tento „vyfikaný postup“ se nebude lumpům v … SVJ (/BD) líbit, …
  Ano, může se stát, že budete částečně bydlet „zadarmo“, pokud SVJ se svými nároky u soudu prohraje nebo je nechá promlčet. Jinak jsou pouze „odloženy“ až do doby získání řádného vyúčtování, nebo do rozhodnutí soudu.
  Vložil & (bez ověření), 29. Prosinec 2017 - 18:11

  „§1411,§1414,­§1436,§1437,§2435“

  Pane Čmuchale,

  z uvedených ustanovení neplyne povinnost nevyúčtované zálohy vrátit.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 30. Prosinec 2017 - 6:54

  „…Povinnost nevyúčtované zálohy vrátit – odkud?…“

  Samozřejmě chcete li platit zálohy a nechcete je vyúčtovat, tak Vám nikdo nebrání. V takovém případě, může být záloha v libovolné výši …a klidně plaťte zálohy i za své spoluvlastníky. Mecenášství, alespoň co je mi známo, není zakázané. Nicméně kdo bydlí v sockovém typu bydlení (SVJ), zřejmě nebude patřit k těm kdo nechtějí vyrovnání závazku typu záloha/náklad.

  „…z uvedených ustanovení neplyne…“

  Uvedené §§ jsem si jen namátkou dovybavil z příspěvku pí. Klainové. Jsou to §§, které mají pomoci obhájit, povinnost vyúčtování vyhotovit/získat. Záloha je peněžní částka hrazená před celkovým vyúčtováním platby, před dodáním poskytnuté služby. Službou je evidentně jak služba materiální (dodávka různého druhu energie) tak činnost poskytovaná pro správu majetku.

  „…povinnost nevyúčtované zálohy vrátit…“

  Součástí některých vyúčtování je i vyrovnání/vy­pořádání (příkladně §7/3 ZoSL) a některých vyúčtování není (příkladně §15/4 ZVB). Vypořádáním zaniknou příslušná práva a povinnosti. Má li být vyrovnáno a není, vzniká bezdůvodné obohacení. To nebrání nicku „&“ nechtít přeplatek záloh vrátit. Nuance mezi pojmy „závazek“, „povinnost“, „vyrovnání“, „vypořádání“, „obohacení“, „chtění“, „rozum“ si prosím najděte sám → příkladně oslovte účetního nebo daňového poradce.

  Vložil Rosalie (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 12:19

  Pane Čmuchale,

  nevyúčtované zálohy je třeba vrátit. Dobrá. A co když budou vrácené zálohy dodatečně (třeba po pěti letech) vyúčtovány? Musím vrácené zálohy znovu zaplatit?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 28. Prosinec 2017 - 19:01
  1. :). Moc nevěřím že by Vám byly vráceny.
  2. ty nároky, které nebudete moci odmítnout z důvodu promlčení zjevně ano. Nároky
  3. nároky plynoucí ze záloh na správu „po 5-ti letech“, asi nikoliv
  Vložil Anonymouk (bez ověření), 25. Prosinec 2017 - 18:27

  Požadujte jej, čtěte normy a ptejte se odpovědných osob. Když to nepomůže, pak facka a můžete i k soudu.

  Vložil MartinII, 27. Prosinec 2017 - 14:51

  Rozumně se pokusil otázku vyúčtování „příspěvku správy domu“ rozebrat pan Pavel v srpnu 2016. Není mlácení prázdné slámy chtít vědět, jaký je podíl každého na nákladech správy domu hrazených dle § 1180 a kolik mu z jeho příspěvků zbývá. Pokud jsou vlastníci podílů na domě bez vzniku SVJ rozumní, tak se snad domluví na takovém přehledu lépe, než členové SVJ, když výbor a účetní nechtějí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".