Jak na rozdělení družstva SBD Krušnohor

Vložil voronec (bez ověření), 4. Srpen 2018 - 22:27 ::

Dobrý den, jsme družstevní dům v rámci Stavebního bytového družstva Krušnohor. Nejsme spokojeni se způsobem řízení a zadávání zakázek v naší samosprávě, které představenstvo zadává jen spřáteleným firmám bez naší účasti. Má někdo zkušenosti s osamostatňováním od družstva? Nevím, zda vadí, že družstvo dalo na náš dům zástavu ke svému úvěru. Děkujeme za radu.

  • vadí

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Občan ČR (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 11:18
  1. Jste družstevní dům v majetku SBD a není u vás založeno SVJ:

SBD jako správce a vlastník většiny bytů v domě, odpovídá za opravy, údržbu a investice v domě. Samospráva vašeho domu může dávat doporučení k určitým opravám, ale pro družstvo jako vlastníka a právnickou osobu, tyto doporučení nejsou závazné a nemusí k nim přihlížet. To platí i k uzavíraným smlouvám apod.. Můžete pouze upozornit na schromáždění delegátů nebo kontrolní komisy SBD, že SBD dle vašeho názoru neplní povinnosti vyplývající z vlastnictví objektu, případně stanov SBD. V tomto případě, ale SBD nemůže ukončit správu družstevního domu, správa domu je SBD uložena zákonem.

  1. V domě máte založeno SVJ a SDB vašemu SVJ dle dohody s SVJ provádí údržbu domu, dle podmínek uvedených ve smlouvě s SBD a SVJ:

V tomto případě může SBD jednostraně ukončit smlouvu o správě domu s SVJ, dle podmínek uvedených ve smlouvě o správě.

Upozorňuji na změnu zákona č.311/2013 ze dne 18.7.2018. Družstvo je povinno svolat schůzi k založení SVJ do 24 měsíců o účinnosti této změny, pokud podíl bytů, které vlastní družstvo, klesne pod 50 procent (dříve 25 procent).

Přeji hezký den.

Vložil Jiřík09 (bez ověření), 6. Srpen 2018 - 10:18

Docela by mě zajímalo jak toto dopadlo a jestli se ji povedlo od nich odejít.

https://www.magazinvybor.cz/…d-krusnohor/

Vložil ivik, 29. Srpen 2018 - 21:05

SBD Krušnohor nám samo dalo návrh na ukončení smlouvy o obstarávání domu, což jsme s nadšením uvítali. Asi se ptáte, co družstvo k tomu přimělo? Po X letech začal někdo (současný výbor) plnit povinnost řádného hospodáře, to je celé. Samozřejmě, že jsme nešli a neprocházíme ještě nyní „procházkou v růžovém sadě“, ale chce jen pevné nervy a „vydržať“:)

Vložil Kolaudant (bez ověření), 4. Září 2018 - 16:10

Krusnohor je zlocinecka organizace, ktera si ty svoje „taky precedy“ vodí jak marionety a necháva je pěkně vše podepisovat. Každý komu se podaří od nich utyct by měl zasloužit hvězdu v síni slávy. Ivik palec nahoru.

A že budou v domě babky a dedci co patří do komunismu a SBD je pro ně berlickou, budou bohužel . U nás je máme taky. No co už, jednou umřou. Do té doby vydrzat, Prťka vydržať.

Vložil Mrzout, 3. Září 2018 - 17:01

Smlouva o obstarání správy domu mezi vaším SVJ a SBD Krušnohor byla ukončena k 31. 5. 2018. Příspěvek vlastníka na obstarání správy domu činil a stále činí 168,– Kč/byt. jednotku měsíčně.

Proč vlastníci neobdrželi nový předpis plateb ponížený o tuto platbu? Vy, s péčí řádného hospodáře, vybíráte dále platbu od vlastníků na něco co už není? Já ale zapomněl, že vy máte daleko důležitější věci k řešení než nějaké předpisy plateb – ostatně proč taky, neboť jak jste avizovala, stanovami se řídit nehodláte. Vystavení 42 nových předpisů je neskutečná práce, co by od Vás vlastníci za Vaši odměnu 25.000,– Kč/rok chtěli, že? A nedejbože zařizovat změnu u vlastníků, kteří platbu provádí prostřednictvím SIPA, předpisy doručit tj. bydlící vlastníky obejít, nebydlícím je zaslat poštou, provést změny v účetnictví.­............ Jen tak mimochodem, ta Vaše odměna je v čistém nebo hrubém?

Podle z jednoho stanovisek AK Klusák (kterým jste dokládala PČR Vaši péči „řádného hospodáře“) Vám vlastně takto vybrané příspěvky spadnou do „kapsy“ neboť se nevyúčtovávají a výbor s nimi může nakládat podle svého uvážení......­....... nebo se sakra mýlím?

Mrzout

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 6:24

Smlouva byla především ukončena výborem k tomuto dni, aniž by výbor svolal shromáždění a nechal si odhlasovat vlasníky, že opravdu chceme ukončit spolupráci s SBDK k tomuto datu dohodou. Výpověď totiž mohla běžet a smlouva mohla být ukončena k 31. 12. , výbor by tak měl dostatek času připravit výběrové řízení na správu domu, svolat shromáždění a toto nechat odhlasovat. Jenže ivik prostě vše rozhoduje sama. Nač se ptát vlastníků a nač svolávat shromáždění, když nám to jen určují naše stanovy :) Jak ivik několikrát řekla, stanovy jí nezajímají. Mimochodem shromáždění svolává od dubna, na toto upozorňuje na nástěnkách domu ale shromáždění ještě svolané nebylo. Jsme tedy od 1. června „bez správy“ jak tvrdí ivik, nikdo neví jak je vedeno účetnictví, nikdo neví jak je vedena evidence případných dlužníků, prostě jsme „bez správy“ :)…Jak smutné, když toto vysloví předsedkyně výboru, která si nechala vypracovat za naše peníze právní stanovisko od AK Klusák, že jedná s péčí řádného hospodáře.Už ale neumí posoudit, že toto právní stanovisko se týká jedné záležitosti, nikoli práce celého výboru za celou dobu jejich trvání v této funkci. Zajímalo by mne, kolik takové právní stanovisko nás vlasníky stálo. A hlavně k jakému účelu mělo posloužit. A opět se uvádí i v tomto právním stanovisku, že ivik přišla na řadu nejasností ve vedení správy. Do dnešního dne nebyla vlastníkům předložena jedna jediná nejasnost, do dnešního dne nebylo ani předloženo vlastníkům vše to, co napadla ve zmíněném článku v časopise „Výbor“ (mimochodem jde o časopis, kde je partnerem AK Klusák – jaká náhoda).

Vložil aaaaa (bez ověření), 4. Září 2018 - 7:41

Viledo, nemám důvod Vám nevěřit. Jedinou cestou je takovou předsedkyni odvolat a zrušit spolupráci s těmito právníky. Pokud předsedkyně není ochotna umožnit nahlédnout do hospodaření SVJ tak není co řešit, jedná v rozporu se zákonem. Držím palce.

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 8:14

Děkuji za podporu. Mějte hezký den :)

Vložil ivik, 3. Září 2018 - 18:06

Jak jste Vy někoho mohl nazval „sráčem“? Nechápu :)

Vložil Mrzout, 3. Září 2018 - 20:40

Ještě by jste mohla vysvětlit, jaké pohnutky či důvody Vás vedly k tomu, že po shromáždění vlastníků, kde byla Vaším přičiněním odvolána – neodvolána předsedkyně výboru (12. 09. 2017) jste tuto kontaktovala telefonicky a prostřednictvím SMS zpráv a tvrdila, že vše, co se stalo, je vlastně neplatné, že je i nadále předsedou výboru a že se sama postaráte o to aby to tak mohlo zůstat?

Mrzout

Vložil ivik, 3. Září 2018 - 21:56

Na toto Vám mileráda odpovím, byť máte opět zkreslené a zavádějící informace. Po shromáždění jsme s viledou přátelsky komunikovaly a uvědomily si, že nám jde o jediný cíl, tj. zájem našeho domu – odejít od Krušnohoru. Měli jsme proti sobě protivníka, který vychvaloval Krušnohor „do nebes“. Podotýkám, že společná debata byla o tom, zdali by to nešlo nějak udělat, aby nezůstala vileda ve výboru. Ona sama odpověděla, že zřejmě nešlo, protože přede všemi na shromáždění prohlásila, že rezignuje jak na předsedu výboru, tak člena statutárního orgánu.

Odpovíte i Vy mně? Pochybuji, ale zkusím to :) Jak je možné, že víte, jaké důkazní prostředky jsem odnesla na PČR? Když jsem chtěla vědět na PČR, kdo podal na výbor trestní oznámení, bylo mi řečeno komisařkou, že vše je přísně tajné, včetně důkazních listin. Že by takové konexe?:)

Vložil Mrzout, 10. Září 2018 - 13:01

Proč jste mě neodpověděla na ostatní otázky? Vy že jste s „viledou“ po shromáždění přátelsky komunikovali? To Vám tak můžou věřit jen zdejší přispěvatelé.­...........Opět mám zkreslené a zavádějící informace – které jsou ty další? A ještě napíšete takovou hloupost o setrvání ve výboru. Vy nevíte co mluvíte a píšete – ten Váš zápis se shromáždění, proces odvolání – neodvolání je ukázka Vaší naprosté nekompetentnosti (vyučující, co Vás měla při Vašem studiu VOŠ na předmět právo, by se chytala za hlavu).

Kdopak to byl ten protivník, který vychvaloval Krušnohor do nebes, odpovíte mileráda?

Chcete po mne odpověď ale hned zpochybníte jestli odpovím – Vy jste manipulátor..... Vy ty „důkazní prostředky“ vhodíte lidem (vlastníkům, ne vlastníkům) do schránek, neudržíte jazyk za zuby, napíšete „canc“ který umístíte do vývěsky a budete se mě ptát jak něco takového vím? Vy jste neuvěřitelná, co to zkoušíte? Ostatně, ochrana osobních údajů Vám rovněž nic neříká, když si dovolíte vhodit do schránek plnou žalobu na vlastníka ohledně vymáhání dluhu, další ukázka Vaší nekompetentnosti.

Vy, místo toho aby jste se opravdu věnovala správě domu, jen vyrábíte problémy a veškeré své úsilí věnujete dehonestaci vlastníků, kteří si dovolí něco od Vás požadovat či nahlédnout do dokumentace SVJ – vy jste přece předseda SVJ, jak s oblibou tvrdíte a vystupujete (rozdíl mezi předsedou SVJ a předsedou výboru SVJ je asi pod Vaše rozlišovací schopnosti), natož Vás ve Vaší činnosti kontrolovat, to si tedy hodně dovolili...........

Ve funkci předsedkyně výboru SVJ jste cca rok – co jste od té doby vy a Váš výbor vše udělala ve prospěch domu a vlastníků? akce malování chodeb je další ukázkou Vaší nekompetentnos­ti,mimo toho, že jste s rozpočtem ve velké ztrátě za právní služby, kterou uhradíte jak? Předepíšete vlastníkům jednorázový poplatek nebo ztrátu uhradíte z příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku? Shromáždění vlastníkům slibujete jednou v září, pak v říjnu a ono pořád nic; nikdo v domě čili Vaši odpůrci a ani příznivci neví co jste objevila (Vy nebo Vámi objednaní právníci) za nesrovnalosti a čachry za dobu kdy Vám obstarával správu domu Krušnohor, v jakém rozsahu, jaké další kroky jste s výborem učinili.

Mrzout

Vložil ivik, 10. Září 2018 - 21:01

„v jakém rozsahu, jaké další kroky jste s výborem učinili.“

Nebojte Mrzoute, vše se zavčasu dozvíte.

Vložil ivik, 10. Září 2018 - 21:09

Cituji Vaše slova!!!

Podle z jednoho stanovisek AK Klusák (kterým jste dokládala PČR Vaši péči „řádného hospodáře“)

SYPETE SI POPEL NA HLAVU

Vložil Mrzout, 19. Září 2018 - 10:18

Vy máte opravdu IQ „bublajícího bahna“ jak se vyjádřil ředitel správy SBD Krušnohor v časopisu Respekt?

https://www.respekt.cz/…jiciho-bahna

Mrzout

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 5:37

Co mi to vkládáte do úst ivik!!!!! Po shromáždění jsme spolu přátelsky komunikovaly? Ale no tak Ivik. Po té špíně, kterou jste rozjela s Vaší kolegyní členkou výboru, kdy jste si domluvily zřejmě u kávičky, že mně odvoláte, poté jste tak učinily a ještě Vám nebylo vůbec ale vůbec stydno hlásat vhazováním Vašich prohlášení do schránek vlastníků, že mé odvolání je platné, že toto potvrdil i Krušnohor (tenkrát Vám byl Krušnohor dobrý? Bojujete proti němu a jdete za ním, aby Vás podržel proti jedné předsedkyni, které nevyšel záměr s jednodispozičním právem k účtu jak mne tady nazval/a NCC? Po shromáždění jsem obdržela několik sms zpráv od Vás. Vy tak ráda citujete, tak to zkusím také:

CItuji :"Pošlu ti vyjádření krajskýho soudu Pořád jsi platnej člen dokud nenapíšeš rezignaci. Mám dobrýho právníka, kterej říká, že smlouvu jim muzem vypovědět kdykoliv sbdk.

Druhá hned poté:„Zatím nic do schránky nedávej“ (ivik měla na mysli mou písemnou rezignaci)

Třetí hned poté: „Ani odvolání z tvojí funkce není platný. Pomůžu ti tím, že všechno vezmu na sebe. Ti kryplové z krušnohoru nás nedostanou“

čtvrtá sms hned poté:„O lidi v baráku se postarám“(tím měla na mysli, že jim vysvětlí, že jsem byla neplatně odvolaná a že se vlatně vůbec nic nestalo)

Na tyto Vaše zprávy jsem Vám osobně odpověděla, že toto není možné a vysvětlila jsem Vám také proč to není možné.Že si snad děláte srandu, když takto chcete jednat s vlasníky. My jsme opravdu nevedly žádnou společnou debatu o tom, zda bych mohla zůstat ve výboru. Jak jste na to proboha přišla? Máte pocit, že po té kampani, kterou jste v našem domě rozjela proti mně, a s Vaším přístupem k funkci člena výboru v té době bych o tom vůbec přemýšlela? No to může napadnout jenom Vás..Pokud mě pamět neklame, tak jsem Vám pouze pomáhala s tím, co jste nebyla schopna řešit. Jednalo se o běžné záležitosti správy domu,se kterými jste přišla a několikrát i telefonicky žádala mou radu. Jsem ale taková intrikánka a psychicky labilní (jak mne nazval NCC) , že jsem Vám pomáhala. Nepochopila jste, že nepomáhám Vám, ale právě našemu domu. O žádném protivníkovi kterého jsme my dvě společně měly nevím. Kohopak máte na mysli?

Když už tady napadáte Mrzouta, že má konexe… Vy mluvíte o přísně tajné záležitosti? Zkusím tedy ještě jednou citovat z Vašeho sdělení, které jste vyvěsila na nástěnky domu na veřejné místo: „Vážení vlastníci, výbor podal bývalému předsedovi pomocnou ruku a nabídl mu pomoc advokátů, neboť jak víme všichni, dlouhá léta nás spravovalo SBDK.Místo nabízené pomoci od výboru, se dali bývalí předsedové dohoromady a podali z nepochopitelných důvodů na výbor trestní oznámení na POLICII ČESKÉ REPUBLIKY (hospodářskou kriminálku), pro podezření ze spáchání přečinu porušování povinnosti cizího majetku.“ a na to jste přišla jak a toto šíříte veřejně proč?

Vložil člen společenství (bez ověření), 4. Září 2018 - 9:15

Dámy, račte si tu vaši špínu prát ve vašem společenství. Jste trapné. Když budete dům spravovat, tak jak se spravovat má, bude to lacinější pro všechny a taky přehlednější. Tak se do toho obě pusťte, ať se vám to povede.

Vložil ivik, 4. Září 2018 - 9:38

Stručně a výstižně řečeno, nemám co dodat :)

Vložil NCC (bez ověření), 4. Září 2018 - 8:51

Jste opravdu k politování viledo. Zveřejňujete zde s Mrzoutem snůšky lží a polopravd, čeho tím chcete dosáhnout? Přes 2 roky jste tady na tomto serveru žadonila o pomoc, jak byly neplatné smlouvy s Krušnohorem, jak vám brání v odstoupení, jak vám to ztěžuje bývalý předseda, jak vám nic nepředložil, apod. Hanba by vás měla nafackovat, že teď kujete pytle s Krušnohorem a bývalým předsedou proti ivíkovi, která za krátkou chvíli dokázala to, co jste nedokázala vy za 2 roky. Ty vaše křivdy jste již přednesla na PČR, tak je nechte dělat svoji práci a neotravujte tady lidi vašimi plkami.

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 9:10

Ptám se znovu pane či paní NCC známe se osobně? Proč nevylezete z ulity anonyma? Ať jsme si rovni…Potom mi tady něco pište o polopravdách. Co Vy o tom víte? a jakou souvislost má chování výboru s tím, co jsem tady řešila před 2 lety? a jaké pytle kuji s Krušnohorem? To jste vzal kde proboha? virtuálně si dokazujete tímto co? a odkud víte, že jsem cosi přednesla na PČR? Asi z toho veřejného sdělení od ivik, že? Víte co? Je strašně jednoduché se tady prezentovat takto…Nemáte dost kuráže postavit se mi čelem a mít argumenty? V tom případě si plkejte jak je libo. Přeji Vám hezký den

Vložil ivik, 4. Září 2018 - 5:59

Pravda bolí, že viledo :)

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 6:37

Zkuste vyjít ven fakturou od AK Klusák, která je na 86 tis. cca a kterou jste mi poslala, protože vlastně vše co AK Klusák řeší jsou mé žádosti o předložení hospodaření SVJ. Napište co jste mi napsala na mou žádost o předložení hospodaření…Nebo to mám udělat za Vás?

Tak tedyzde je Vaše odpověď na mou již několikátou žádost(dokonce některé si ani výbor nevyzvědl a dopis se vrátil) o předložení hospodaření SVJ:

Cituji: "Paní P…, dne 8.6. 2018 jsem Vám poslala fakturu za právní služby od AK Klusák. Byla jste upozorněna, že naše SVJ stojíte nemalé peníze svým obtěžováním, apod. a bylo Vám doporučeno, abyste vážila dalšího jednání.

Místo toho, abyste přišla osobně slušně za výborem a požádala o vysvětlení a doložení podkladů (bez útočných emailů a doporučených dopisů), podala jste na SVJ trestní oznámení na PČR.

Výbor řeší s AK Klusák nejen napáchané škody způsobené SBDK a bývalým předsedou p…, ale také Vás. Opět Vám posílám fakturu, abyste se zamyslela nad svým jednáním. Faktury za Vás budou předneseny na shromáždění a bude záležet na vlastnících, jak budeme postupovat v záležitosti s Vámi, neboť celková částka za Vaše obtěžování a omezování v činnosti výboru činí celkem 85 305,– Kč.

Mám to brát jako vyhrožování paní předsedkyně výboru? Odpovíte mi?

Vložil vileda, 4. Září 2018 - 6:59

Můžeme zde klidně rozebrat větu po větě…Kolikrát jsem SLUŠNĚ žádala o předložení dokladů, kolikrát jste mi neodpověděla, kolikrát jste tyto doklady nepředložila, kolikrát odmítla… že v té faktuře , kterou jste mi předložila, což vnímám jako zastrašování je například naúčtovaná částka za to, že jste pozvala AK Klusák k jednání s vlastníky, kteří zažádali o předložení zápisu ze shromáždění včetně jeho příloh (ivik totiž neumí vyndat z šanonu 13 listů dokumentu a ukázat ho vlastníkům bez právní pomoci) a ani za pomoci AK Klusák jste nám tento zápis nepředložila. Zajímavé je, že jsem doposud neobržela žádné stanovisko od AK Klusák, že jednám rozporu se zákonem, když žádám o předložení hospodaření. Trošku nechápu, proč tolik plýtváte penězi našeho SVJ tím, že mé žádosti o předložení hospodaření předkládáte AK Klusák a stejně je neřešíte. Nebo snad AK Klusák radí, že máte vyvěsit na nástěnky na veřejná místa, že bývalá předsedkyně obtěžuje a omezuje výbor? Pokud vím, tak veřejně napadáte Vy mne…a nejen mne…veřejně jste nařkla jednoho z vlastníků, že obdržel dvakrát přeplatek z vyúčtování, nedala jste si ani práci s tím důkladně začernit jeho jméno, takže každý si mohl přečíst o koho se jednalo, byť to samozřejmě nebyla pravda…Ten vlastník žádný dvojí přeplatek neobdržel. Nebo snad ano? Jak je tedy možné, že jste neřešili s AK Klusák jeho pochybení, že si peníze ponechal? A dala jste už Vaše vyjádření, že jste se spletla do časopisu Výbor, kde jste toto také uvedla jako pochybení SBDK a bývalého předsedy?

Vložil Mrzout, 30. Srpen 2018 - 18:22

Já se ani nedivím, že SBD Krušnohor Vám samo navrhlo ukončení smlouvy o obstarání správy domu – seznamte přispěvatele v tomto vláknu s důvodem výpovědi a nemachrujte nějakým plněním povinností. O Vašich slovech, že současný výbor začal plnit povinnost řádného hospodáře mám velké pochybnosti – už jste vyhlásili výběrové řízení na nového správce nebo pro Vás vše včetně např. účetnictví dělá AK Klusák (samozřejmě za nemalou odměnu)? Lhát vlastníkům ohledně SIPA Vám šlo dobře, rovněž s výplatou přeplatků za vyúčtování služeb 2017 jste lhali rovněž – zdejší přispěvatelé by si asi vykloubili pusu jak by jim spadla, pokud by si přečetli Vaše oznámení vlastníkům. Mít výbor s jeho předsedou, který všechno přehrává na AK Klusák bych nechtěl ani náhodou........ Mimochodem, už jste prokázala SBD Krušnohor ty „čachry“ o kterých jste mluvila ve svém rozhovoru v Magazínu? Proč nenecháte nahlédnout do dokumentace SVJ vlastníky když o to požádají? Proč takový požadavek postupujete AK Klusák – Vy jako předseda výboru SVJ neznáte své povinnosti? Proč nazýváte šikanou oprávněné požadavky vlastníků? Jsou tu vlastníci pro Vás nebo Vy pro ně? Proč jste uzavřela smlouvu s AK Klusák aniž by tato byla schválena shromážděním? Proč jste přistoupila na dohodu o ukončení správy domu bez toho aby toto bylo schváleno shromážděním? Proplácíte si jízdné do AK Klusák v Praze aniž by jste toto měla schváleno shromážděním? Předpokládám či jsem přesvědčen o tom, že peníze, které doposud SVJ uhradilo za služby AK Klusák dalece převýšily příspěvky vlastníků na vlastní správní činnost a jste v hlubokém mínusu........

Mrzout

Vložil Jirik09 (bez ověření), 4. Září 2018 - 22:57
  • na podpis dohody o ukončení smlouvy se správcem, zvláště pokud správce neplní a sám ukončení navrhuje, nepotřebujete souhlas shromáždění.
  • Pro ratifikaci smlouvy s novým správcem musíte na shromáždění, podle mě si to jen Mrzout plete ignoruje nebo je ne-chytrý.
  • Na podpis smlouvy s právníkem nepotřebujete souhlas shromáždění. To si jen jako člen uzurpujete právo, které ale nemáte. Bojíte se, co vlčáci vyčmuchají?

Jestli máte pocit, že to dělá dnešní vybor blbě a bylo by vám pod bičem Krušnohoru lépe, dejte dohromady lidi pro svolání shromáždění, tam přítomnou většinou odvolejte Ivika and Boys z výboru, nanominujte se tam sám a dobu temna s Krunohorem obnovte. Problém bude v tom, že jste tam tak tak 3–4 kriklouni a na svolání shromáždění nemáte sílu, co?

Iviku, držím palce!!!!

Vložil ivik, 5. Září 2018 - 12:33

Díky chlapi (Jirik09, Kolaudant) za podporu, potřebovala jsem ji jak sůl :). Usmívám se, ale jednoduché to nemám – me ve výboru. No nic? Žádné fňukání a „hurá do čmuchání vlčáci“

Vložil marcelapol. (bez ověření), 31. Srpen 2018 - 7:35

Držím Vám palce Mrzoute. V tom domě navštěvuju své známé a divím se, že vedení není ještě odvolané. Četla jsem několik informací pro lidi v domě, které byly veřejně vyvěšené u schránek a kdyby mě takto veřejně někdo urážel a veřejně psal a jmenoval o majitelích bytů to co píše předseda výboru, tak jdu na policii a podám trestní oznámení. Že si to nechají ty lidi líbit. Navíc jsem byla svědkem, kdy dva lidi z výboru chodili po bytech a pomlouvali ostatní bydlící. Prý to nebylo poprvý. Měli byste s takovým vedení hodně rychle zamést. Tohle být v našem domě…Přeju hodně sil

Vložil vileda, 2. Září 2018 - 18:11

Budu rada, kdyz mne vyhledate. KONTAKT JSEM JIZ NA SEBE PRENECHALA takze se k Vam dostane. Je smutne , ze toto nezajima samotne vlastniky. Vzdy je jednoduche nechat si namluvit cosi nepravdiveho a verit jedne strane. Mejte prijemny vecer :)

Vložil ivik, 2. Září 2018 - 20:19

Koukám viledo, že hledáte pomoc, kde se dá, proč ne? :) U vlastníků jste nepochodila, přestupkové řízení nás teprve čeká, že? U hospodářské kriminálky také zřejmě nepochodíte, spolupráci s Krušnohorem máte za sebou.. a ejhle, ono nic? Dám Vám radu, zkuste FÚ, prospějete tím oběma stranám :)

Vložil Nemám rád udavače (bez ověření), 3. Září 2018 - 0:17

Mrzout zde psal, že ivik je udavačka. Zde se to potvrzuje. Nemám rád udavače.

Vložil Nemám rád udavače (bez ověření), 3. Září 2018 - 0:17

Mrzout zde psal, že ivik je udavačka. Zde se to potvrzuje. Nemám rád udavače.

Vložil NCC (bez ověření), 31. Srpen 2018 - 8:30

Vážená paní, pokud není Mrzout sráč, jak on sám nazval bývalého předsedu, proč nepřijde za výborem jako vlastník bytu a nepomůže hájit zájmy SVJ. Jaký zájem se vlastně řeší? Zájem bývalého předsedy, který byl jenom ovcí stáda Krušnohoru? Nebo psychicky labilní a arogantní viledy, které nevyšel záměr s jednodispozičním právem na účtu SVJ a kterou nemůže snést pomalu ani jeden vlastník v baráku? Ano, i já se divím, že výbor ještě není odvolaný. Zkusme se zamyslet společně: Mocný Krušnohor s pomocí intrikami bývalého vlastníka a viledy, že by neměli páky? Přitom by stačilo tak málo, podat návrh na shromáždění s více jak 1/4 podílu vlastníků a zařadit odvolání výboru do bodu programu. Kdyby tito intrikáni měli svědomí čisté a byli by podporováni ostatními vlastníky, mohlo se už dávno toto stát, nemyslíte?

Vložil vileda, 1. Září 2018 - 15:13

Peni ci pane NCC…my dva se zname osobne?

Vložil marcelapol. (bez ověření), 31. Srpen 2018 - 9:08

Proč jste to dosud takto nevyřešil, když se divíte, že výbor ještě není odvolaný? Neznám Mrzouta, bývalého předsedu a viledu. Do toho domu ale chodím často. A čtu, poslouchám. Navedl jste na myšlenku, že až tam půjdu s těmi lidmi, které jmenujete se pokusím spojit. Poslechnu si druhou stranu.

Vložil NCC (bez ověření), 31. Srpen 2018 - 9:21

Neznáte Mrzouta a držíte mu palce, v čem teda? Není co řešit, výbor funguje dobře a v zájmu domu. Chtěl jsem Vás přimět k zamyšlení nad tím, než něco zveřejníte.

Vložil , (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 20:35

výběrové řízení na nového správce. Ze zákona je správcem domu společenství. To je novinka Mrzoute, že jo.

Vložil Mrzout, 30. Srpen 2018 - 22:25

Novinka jak pro koho – já se ptal pouze na to, co ivik slibovala vlastníkům. Svoji poznámku jste měl adresovat jí.

Mrzout

Vložil , (bez ověření), 31. Srpen 2018 - 2:31

Helejte mrzoute, mal byste si otevřít správcovskou firmu Byl by z vás klasický podnikatelský správcovský trotl. Ivik přece psala, že vzali správu do svých rukoua vy vůbec netušíte o čem je správa domu.

Vložil Mrzout, 3. Září 2018 - 15:42

ivik na žádost vlastníka o snížení záloh písemně odpověděla takto:

"Co se týká změny měsíčních záloh, respektujte to, že jsme v současné bez správy a věřte, že výbor řeší daleko důležitější věci. V opačném případě se obraťte na advokáty, kontakt jsem Vám již dala.

Já opravdu netuším o čem je správa domu v podání ivik jako předsedy výboru SVJ (řádného hospodáře).

Mrzout

Vložil ivik, 30. Srpen 2018 - 19:55

Jste proměnlivý jak chameleon Mrzoute. Před rokem jste nazýval našeho bývalého předsedu, cituji: „sráčem“ a viledě radil, jak má postupovat proti Krušnohoru. Když už jste tak seznámený s naší situací, pochlubila se Vám vileda, jací jsou kamarádi s bývalým předsedou a SBDK? Jaká ironie, když si přečtu diskuzi z r. 2017: „Shromáždění vlastníků svolané za základě svolávací listiny“ S tím jízdným jste mne opravdu rozesmál :)

Vložil Mrzout, 30. Srpen 2018 - 20:16

Předpokládám, že tento Váš příspěvek jste s AK Klusák nekonzultovala­....... Nicméně jste na moje otázky neodpověděla, jak je ostatně Vaším zvykem, stejně jako udávání vlastníků na PČR, magistrátu...­.........

Mrzout

Vložil ivik, 31. Srpen 2018 - 21:07

Pokusím se Vám Mrzoute odpovědět takto: Bývalému předsedovi jsem několikrát nabídla pomoc advokátů a snažila se mu vysvětlit jeho zodpovědnost podle § 159 OZ. Víte, co mi odpověděl, cituji: Jsem si vědom svých podpisů, ale odpovědnost nenesu, protože Krušnohor vše spravoval. Přesně takto převracíte ta Vaše tvrzení. Raději smajlíka dnes vynechám, neboť to není úsměvné, ale k pláči.

Vložil Mrzout, 3. Září 2018 - 21:02

Pokuste se mě tedy odpovědět i na tohle:

Proč není ve sbírce listin Vašeho SVJ uložen zápis z jednání výboru o odvolání z funkce předsedy výboru? Jsem přesvědčený, že tento zápis – dokument neexistuje. To Vám poradili pracovníci Krušnohoru, že takového zápisu není třeba a nějaké jeho založení do sbírky listin Vašeho SVJ v rejstříku společenství je zbytečnost? Předseda výboru na schůzi oznámil svoji okamžitou rezignaci na funkci předsedy výboru. Můžete nám, zdejším neználkům vysvětlit, proč byl volen nový člen výboru, když na členství ve výboru SVJ nikdo nerezignoval?

Výpis ze ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ZE DNE 12. 9. 2017 vašeho SVJ. Zdroj: https://or.justice.cz/…is-sl-detail?…

Členky výboru p. T.......... a p. D......... z titulu své funkce ve výboru oficiálně odvolaly předsedkyni výboru a toto shromáždění svolaly k informování o této skutečnosti majitele bytových jednotek.

Paní D...... potvrdila tvrzení paní T....... a dodala, že přestože je v důchodovém věku, je schopna svéprávně rozhodovat a jednat za výbor SVJ. Reagovala tak na pana V........, který dne 12.9. 2017 veřejně vyvěsil v prostorách domů písemné sdělení vlastníkům, ve kterém konstatoval, že paní Demelová nemůže v jejím věku ničemu rozumět.

5 Odvolání a volba výboru

Paní P...... na této schůzi oznámila svoji okamžitou rezignaci na funkci předsedy výboru. Zdůvodnila své rozhodnutí tím, že nehodlá pracovat pro spoluvlastníky, kteří v ni nemají důvěru. Zbývající dvě členky rezignaci nepodaly. Vlastníci bytových jednotek navrhli p. Š..... jako chybějícího člena výboru do doby, než dojde ke svolání dalšího shromáždění a ke zvolení nového statutárm'ho orgánu. P. Š… členství ve výboru přijal. P. K… přislíbil možnou spolupráci výboru. Navržen a zvolen p. Š....... (pro – 20, proti – 2, zdrželi se – 6)

_____________­________________________­________________________­_________________ Když už budete v tom vysvětlování, tak nám, neználkům také vysvětlete, když jste předsedu výboru odvolali před konáním mimořádného shromáždění, proč tedy rezignoval na shromáždění na funkci předsedy výboru a proč jste na schůzi výboru dne 13.9.2017 přijali její rezignaci na funkci předsedy výboru a členství ve výboru?

Mrzout

Vložil Mara123 (bez ověření), 3. Září 2018 - 10:04

Ivik nabidla byvalemu predsedovi svj pomoc advokatu? Asi ma na mysli AKKlusak, kterou bez schvaleni shromazdeni plati z uctu svj . Zamysleme se: vybor svj nabizi pomoc advokatu, ktere plati z uctu svj ..proti komu nabizi pomoc? Nekdo na byvaleho predsedu podal zalobu? Vybor svj, ktery si nic nenechava schvalit shromazdenim? Tak to mi hlava nebere :)). Svj poda zalobu proti byvalemu predsedovi a zaroven mu nabidne pomoc advokatu a to vse za penize svj ? Vyznam to ma jaky a pro koho? Asi pro predsedkyni vyboru ivik, ktera ma za svuj zivotni cil neustale nekoho obvinovat . To je totiz to jedine co dela po celou dobu sve funkce. Mimochodem ten dum ma nejdrazsi spravu v celem Moste..nemale odmeny vyboru, ktery si ale VSE nechava dale radit AKKlusak za dalsi nemalou odmenu. Hmmmm. Ten dum ma asi hodne penez , kdyz si toto muze dovolit..nebylo by levnejsi prenechat tedy rozhodovani o sve cinnosti ak klusak? K cemu je takovy vybor? Ten dum je pro smich celemu Mostu. Kazdy kdo je trochu znaly si tuka na celo. Na uctu svj bylo dost penez nez se dosta stavajici vybor l neplatnym odvolanim byvale predsedkyne vyboru k moci. DNES NIKDO NEVI KOLIK JE NA UCTU . zadost vlastniku o nahlednuti do hospodareni? Verejne sdeleni pani ivik ze vlastnik obtezuje a omezuje vybor. Ta jeji prohlaseni se opravdu vyvesuji verejne v dome , existuji fotokopie takze zadne vymysly. Jeste perlicka: zadost vlastnika o snizeni zaloh – odpoved ivik: uvedomte si ze svj je v soucasne dobe bez spravy. Berte prosim ohled na tuto skutecnost. :) samozrejme zalohy snizene nebyly. pripada vam toto normalni?

Vložil NCC (bez ověření), 3. Září 2018 - 13:41

Tady jste na chatu, nikoliv na kriminálce. Virtualita snese vše, co realita? Tam dokažte vaše tvrzení.

Vložil Nemám rád udavače (bez ověření), 3. Září 2018 - 11:16

Vím jen to, co zde píše Mrzout a Vy. Ale protože nemám rád udavače, tak je mi jasné, co je ivik zač. U nás by jí pšenka nepokvetla.

Vložil Pepa Krušnohorec (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 10:38

Myslím, že směšujete právní formy. Dům „ivik“ bude nepochybně SVJ a mezi Krušnohorem a SVJ je dodavatelsko-odběratelský vztah. Poprvé slyším, že by Krušnohor sám odstupoval od smlouvy, naopak dle mé zkušenosti Krušnohor o domy tvrdě bojuje. Pan „voronec“ ale bude družstevní dům v majetku družstva a tam oddělení není možné, muselo by ho schválit shromáždění delegátů, které k tomu nikdy souhlas nedá, protože uvnitř družstva o všem rozhoduje výlučně pan Ryba.

Vložil ivik, 30. Srpen 2018 - 16:43

Milý pane, já nesměšuji právní normy, naopak, Vy jste si zřejmě nedal dohromady „1+1“. Odpovídala´jsem na dotaz jiřík09, nikoliv „voronec“. Navíc má jiřík09 u sebe také odkaz na rozhovor, ze kterého je patrné, že naše SVJ mělo v minulosti pověřeného vlastníka z řad vlastníků u nás v domě. Krušnohor nám nikdy nedělal pověřeného vlastníka, byť se za něho v minulosti vydával, pouze nás spravoval. Ano, slyšíte dobře, SBDK samo dalo návrh na odstoupení, snad to udělalo i poprvé, kdo ví? K panu Rybovi? Kdybych byla na jeho místě a hlavně na jeho úrovni, také bych nechtěla spravovat naše SVJ. Zaplať pánbůh, že nejsem:)

Vložil Petr.. (bez ověření), 5. Srpen 2018 - 11:58

Každou zakázku musí odsouhlasit váš předseda samosprávy. Pokud to dělá váš předseda samosprávy bez odsouhlasení na schůzi samosprávy, je to vaše chyba členů samosprávy, že mu to trpíte. Nesvádějte to na představenstvo, raději si prostudujte stanovy družstva hlavně ustanovení o „samosprávě“.

Vložil voronec (bez ověření), 6. Srpen 2018 - 10:32

Jsem předseda samosprávy, nejsem ale statutární orgán, podepisuje představenstvo. Představenstvo nás obchází, chtěli bychom se od družstva oddělit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".