Jak dostat z bytu neplatiče

Vložil Karolína Blažková (bez ověření), 24. Listopad 2014 - 18:43 ::

Dobrý den,

v prosinci loňského roku jsme pronajali byt na dobu neurčitou. Osoba, která se do bytu nastěhovala, hned zpočátku nehradila nájemné. Po dvou měsících jsme jí zaslali upomínku k úhradě, na kterou nezareagovala a po třech měsících nehrazení nájemného další upomínku – předžalobní výzvu. V dubnu 2014 jí byla zaslána výpověď bez výpovědní lhůty s tím, aby byt do měsíce vyklidila. Nájemce se poté dostavil k osobnímu jednání, kde předložil falešné potvrzení o úhradě dlužného nájemného v řádech desítek tisíc korun. Situaci řešíme prostřednictvím Policie ČR. Následně jsme podali žalobu o dlužné nájemné a rovněž žalobu o vyklizení bytu. Osoba, která byt užívá bez právního důvodu, s námi nekomunikuje. Dlužné nájemné se dosud vyšplhalo na dvanáctinásobek měsíčního nájemného. Soud už nařídil ve věcech dvě jednání a obě byla odročena, protože nájemce má ve své péči nezletilé děti, na jejichž nemoci se vymlouvá.

Kolikrát může soud takové jednání z uvedených důvodů odročit? Je nějaký způsob, jak situaci dál řešit? Na koho se obrátit? Situace se pro nás stává neúnosnou a začínáme věřit, že v tomto státě se daří jen podvodníkům, zatímco člověk, který jedná v souladu s právem, často dopadne jak sedláci u Chlumce.

Děkuji za názory

 • neplatič
 • nájem
 • vyklizení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vlastimil Obšil (bez ověření), 19. Březen 2018 - 12:53

Zajistíme nedobrovolné vyklizení nemovitostí

Na základě dlouholetých zkušeností, právních a sociálních znalostí problematiky jsme dnes již schopni 95% případů řešit bez podání žaloby na vyklizení a s tím spojených dlouhých časových průtahů. Vyklizené nemovitosti předáváme dle dohody od 15 do 30 dnů od převzetí případu. U každého případu nese naše společnost právní a morální zodpovědnost.

Nabízíme vám možnost zajímavého a levného řešení Vašich problémů. Zaměříme se na Vaše požadavky tak, abyste mohli pružně a rychle reagovat na stávající realitní trh. Oceníme také zapojení našich inovačních procesů v oblasti problémových nemovitostí pro vaše potencionální zákazníky či stávající klienty.

Od 1.10. 2015 jsme rozšířili naše služby o správu nájemného a inkaso neuhrazeného nájemného s možností okamžitého řešení vzniklého problému s nehrazením nájmu a poplatků.

Pracujeme pro velké úvěrové společnosti, banky, dražebníky, exekutorské úřady, advokátní kanceláře, realitní kanceláře, bytová družstva, ale i jednotlivce pronajímající své nemovitosti. Pracujeme po celé České republice. Reference rádi zašleme na vyžádání.

Kontakt-itermostav@gma­il.com

Vložil Nelynka (bez ověření), 27. Únor 2018 - 13:45

Dobrý den všem, jen v krátkosti a zkušenosti s několikaletým průtahem se soudy. Bohužel pokud máte nájemce v bytě, který neplatí nájem neexistuje žádná jiná legální cesta, jak ho z bytu dostat pouze jen souhlas od soudu k vyklizení. žádné výpovědi, písemnosti vůbec nic. Nájemce nemusí platit ani služby ani nájem, nemusí mít platnou smlouvu může se donekonečna odvolávat u soudu na blbosti, které on musí přezkoumat a vše se protáhne na další rok a bla bla. Dnes je tomu už pět let a nic se nevyřešilo. Každý měsíc vše platím za nájemce, včetně nákladu na hypotéku atd. nemůžete vůbec nic a veřte tomu. Jediná cesta by byla jít cestou nelegální a riskovat žalobu na své jméno, možná vězení, pokutu. K tomu už se nyní chýlím i já. Dnes už vím, že lepší byt prodat než pronajímat. Neexistuje žádná ochrana pronajímatele pouze nájemce. A nikdo Vám ty ušlé peníze nezaplatí. Protože takový typy lidí, jsou většinou sociální, bezmajetní a naučený žít na úkor jiných. Nikdy v životě ničeho nedosáhly a tím, že dělají tohle si zvyšují vlastní sebevědomí. Kdyby ty soudní průtahy alespoň museli hradit oni, každý jejich blábol ale ne, je to zdarma jen mě stojí právnik už 5 let, jeho nic. Takže pokud se spoléháte na stát tak dopadnete jako já, přeji všem hodně štěstí.

Vložil Huhu (bez ověření), 27. Únor 2018 - 14:05

Nelegální cestou si to risknout člověk může ale ne v případě, když je to maminka s dětmi.

Vložil . (bez ověření), 27. Únor 2018 - 14:03

Nebyla chyby ve smlouvě? Co dát si do smlouvy – jeden měsíc nezaplatí a okamžitě jde ven z bytu.

Vložil Nelynka (bez ověření), 27. Únor 2018 - 14:11

Nelze cokoliv i když dáte do smlouvy je pod rámec zákona…je to jen Váš lepší pocit, jakékoliv klauzole ve smlouvě apod. vše stejně řeší úprava v zákoně. Vždycky ho můžete vyhodit ale vždy je to na tom nájemci, jak se pak zachová. Musíte ho umět dobře odhadnout, zda po Vás půjde nebo ne. Já mám vyloženě chytrálka a prudiče, takže u mě by byla jasná žáloba, trestní oznámení za omezování svobody a porušení práv.

Vložil Petr Škop (bez ověření), 6. Březen 2017 - 3:24

Názory lakeho a jeho podporovatelů jsou v tomto případě opravdu mimo. Soudy už dlouhodobě a konstantně judikují, že jedinou legální cestou je podání žaloby na vyklizení bytu a následný výkon rozhodnutí, svépomoc je vyloučena. Jakmile odvrtáte zámek a začnete stěhovat nájemníkovi věci pryč, vystavujete se nebezpečí trestního stíhání pro TČ porušování domovní svobody.

K tomu přidávám citaci např. z nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 3113/13:

„Ústavní soud nijak nerozporuje, že český právní řád nedovoluje vlastníkům nemovitostí nahrazovat nutnost podání občanskoprávní žaloby na vyklizení a navazujícího návrhu na výkon rozhodnutí svépomocí.“

A jak může vypadat odsouzení za TČ porušování domovní svobody v obdobném případě se můžete dočíst např. v rozhodnutí ÚS sp. zn.I. ÚS 1957/16.

Vložil Ingr (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 17:26

Hezky jste se tu rozpovídali, ale bylo by třeba jít vždy k věci a ne se zabývat vedlejší „problematikou“ (právník, neprávník apod.). Podstatné v tomto vláknu je nikoliv ukončení nájmu, výpověď atp. ale konkrétní vystěhování = uvolnění bytu. Já mám přímo ve smlouvě, že po uplynutí doby pronájmu (zásadně na dobu určitou) mám právo za přítomnosti dvou svědků odvrtat vložku atd. atd. Problém však nastává co s věcmi nájemce, aby nemohl tvrdit, že se mu ztratil pytel zlata.

Vložil Evík, 26. Listopad 2014 - 12:23

http://www.lidovky.cz/…-/media.aspx?…

Jen pro zajímavost. Evík

Vložil lake, 26. Listopad 2014 - 20:46

Evik, máte samozřejmě od počátku pravdu. Místní blábolilové pravdu nemají.

Psalo se zde o jakémsi „vystěhování z bytu“, dokonce prý teprve po soudním rozhodnutí. Je to samozřejmě nesmysl.

Jak víte, můžete dát výpověď pro neplacení bez výpovědní lhůty. Výpověď je tedy platná a účinná okamžikem doručení (případně okamžikem, kdy nájemce odmítl ji převzít). V té vteřině nájem končí. Bývalému nájemci již pouze běží lhůta pro odevzdání bytu. Po skončení poskytnuté lhůty není oprávněn vstupovat do bytu. Může se obrátit na soud, ovšem to nemá odkladný účinek.

Místní popletové nechápou, že není nutno ani volat exekutora či policii, ani se obracet na soud a čekat měsíce či roky. Nepůjde o testný čin, jestliže samotný vlastník bytu či nový nájemce s řádnou nájemní smlouvou vstoupí po uplynutí lhůty do bytu, který užívá oprávněně a který se stal jeho obydlím.

Dokonce není ani na závadu, pokud v bytě bývalý nájemce zanechal nábytek, nádobí, šatstvo či obsah skříní. To je jeho problém. Zákon na takové případy přece pamatuje:

89/2012 Sb. § 2296
(1) Je-li v bytě věc, o které lze mít za to, že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti, postará se pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 28. Únor 2015 - 14:48

se dozvíte z článku internetového advokáta a právníka z Advokátní kanceláře Mgr. Miroslava Zemana http://www.profipravnik.cz/…at-1095.html

Vložil KVlada (bez ověření), 26. Únor 2015 - 22:09

Vážený uživateli Lake, děkuji Vám za Vaše příspěvky. Vše co píšete má hlavu a patu a jsou pravdivé. Momentálně řeším podobnou cituaci jako tazatel i když o něco složitější a Váš výklad zákona mi přijde zcela perfektní a velice Vaší znalost oceňuji. Držím Vám palce a pokud jsou zde tací, kteří s Vámi nesouhlasí, tak ať si poradí po svém a soudí se třeba 5 let …

Vložil Vítek (bez ověření), 26. Listopad 2014 - 21:18

Co to lake zase blábolíte o tom, že bývalému nájemci již pouze běží lhůta pro odevzdání bytu a po skončení poskytnuté lhůty není oprávněn vstupovat do bytu. Evík přece psala o jiné situaci, kdy nájemník v bytě je a přivolaná policie ho podle ní vyvede. Já tvrdím, že Evík nemá pravdu a přivolaná policie ho nevyvede.

A zapomněl jste lake ještě uvést, že největší pravdu měla Evík když uváděla, jak lze pod záminkou nějaké opravy vyhodit nájemníka na ulici.

Vložil Evík, 27. Listopad 2014 - 11:42

Vítku, jste zjevně člověk, který nechápe česky psaný text. Přečtěte si dobře co Evík psal. Evík psal o výkonu vlastnického práva, po té co nájemní smlouva byla řádně ukončena. Jak může dojít k řádnému ukončení nájemní smlouvy, Vám napsal lake a já také hned ve svém prvním příspěvku. „VÝPOVĚDÍ„.

Výpověď doručím a konce. Následuje pak již jen lhůta k vyklizení. Evík nikdy nepsal, že potřebuje k vystěhování nájemníka nějaké záminky, či asistenci policie nebo exekutora. Evík po skončení nájemního vztahu jen vykonává své vlastnické právo. Např. pronajme byt znovu, nebo vysadí dveře, okna apod. Evík nedělá nic protiprávního ani trestného. Jen umí používat zdraví rozum na rozdíl od mnoha na tomto webu. Koukně se na Hradecké kukačky, je to naprosto legální řešení výše uvedeného problému. http://www.lidovky.cz/…-/media.aspx?…

Vítku naučte se číst a přestaňte tady urážet ty co to umějí. Evík

Vložil Evík, 25. Listopad 2014 - 21:07

Co je nazákonného na výkonu vlastnického práva? Výměna vložky u dveří, vyklizení bytu (dobrovolné či nedobrovolné), atd. Co mi zákon nezakazuje to mohu s klidným svědomím udělat. Na hrubý pytel platí jen hrubá záplata. Na druhou stanu když si chce někdo skoro 12 měsíců ve svém vlastním bytě vydržovat neplatiče, a pak ještě platit drahé právníky, a soudy proč ne. Každý je strůjcem štěstí svého.

Evík

Vložil PELE (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 21:44

To je všechno pěkné, ale co trestněprávní rovina?

Vložil Evík, 25. Listopad 2014 - 13:36

RAZANTNĚ A NEKOMPROMISNĚ Takových složitostí okolo NEPLATIČE. Nechápu. Nájemní smlouva- nájemce nezaplatí určitý počet nájmu, písemná výpověď – lhůta k vyklizení, výměna klíčů v bytě a násilné vystěhování věcí (například do veřejného úložiště, sklad. prostor). No a mám byt volný. Nevidím problém. Nájemník porušuje dohodu a já se mám doprošovat a složitě domáhat svých práv? Raději vezmu právo do svých rukou a ať se nájemník proti tomu pak soudně brání. Zlu se dá v této zemi bránit zase jen zlem. Bohužel. Vsadím se, že neplatící nájemník na účinnou obranu proti mému „nelidskému“ postupu nebude mít. Kdo se dneska soudí? Jen ti co na to mají.

No sice bude ještě spousta práce – vymožení dlužného nájmu, nákladů souvisejícím s vystěhování atd., ale to asi patří k plodům plynoucím z pronájmu. Zřejmě to půjde jen odepsat. Rozhodně bych neměla ve svém bytě někoho kdo by několik měsíců neplatil. Z tohoto důvodu si pronajímatel bere přiměřenou kauci, která by měla alespoň částečně náklady s výše uvedeným postupem snad pokrýt. Čím déle si budu neplatiče v bytě vydržovat tím větší ztrátu utržím.

Tak bych to řešila já. Evík

Vložil mates777, 27. Listopad 2014 - 18:18

a mela byste velky problem. Mate detinske predstavy. Ano,melo by to tak byt, ale neni.

Vložil PELE (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 14:12

A jak si to prosímvás představujete? Napíšu vám, jak takové vystěhování proběhne:

Pošlu tu výpověď bez výpovědní doby a poskytnu přiměřenou lhůtu k vystěhování – OK.

Nájemník nereaguje.

Přijdu se zámečníkem, který začne odvrtávat zámek – nájemník vyběhne a začne křičet, že zavolá policajty. V tom momentě většina zámečníků od toho dá ruce pryč a zmizí.

Začnu vrtat zámek svépomocí – nájemník vyběhne a zavolá policii.

Přijede policie a začne zjišťovat, co se děje. Prokážete se výpisem z katastru jako vlastník bytu, sdělíte, že nájemník byt obývá neoprávněně, ukážete výpověď. Nájemník sdělí, že byt oprávněně obývá. Policie vás odkáže na soud, protože jde o občanskoprávní spor. Při odchodu vás upozorní, abyste neporušovali domovní svobodu občana, jinak si vás odvedou. VÁS – PRONAJÍMATELE.

Stojí vám to za to? Samozřejmě, risknout můžete. Vyčíhnout moment, kdy nájemník byt opustí.

Co bude následovat?

Vyměníte zámek, věci někde uskladníte, nebo je dokonce necháte na ulici. Nájemník zavolá policajty, policie přijede a začne zjišťovat, co se děje. Ach ano, občan oznamuje vloupání do bytu a krádež svých věcí.

Už chápete, že bez pravomocného soudního rozsudku a bez oficiální přítomnosti exekutora to nepůjde?

Vložil Ella (bez ověření), 27. Listopad 2014 - 19:55

Pravdu má Lake i PELE, v případě, že nájem skončí a bývalý nájemce nepodá u soudu žalobu na neplatnost výpovědi, tak se byt stává právně volným a lze ho znovu pronajmout. Jenže, pokud bývalý nájemce byt dobrovolně neopustí, tak dle stávající judikatury (není mně známá jiná) byla svépomoc dle § 6 z.č.40/1964 Sb. (zaniklý OZ) vyloučena. Majitel měl sice byt právně volný, mohl jej pronajmout, ale v bytě měl cizince, kterého musel „vyhodit“, bohužel jen se svolením státu, tudíž žalobou na vyklizení. Tato situace je však v budoucnu naprosto neudržitelná, není totiž možné, aby soud, který rozhoduje v řádu 2–3 let, znemožnil „legálně“ majiteli byt využívat. Ano, právníci obvykle do nájemních smluv dávají určité postupy ohledně vyklizení,jenže zatím žádný z těchto postupů nebyl „posvěcený“ soudem. Nicméně… vidím určitou naději v § 14 odst. 1 NOZ, kde již svépomoc nemusí být použita jen v případě, kdy hrozí neoprávněný zásad do práva bezprostředně, ale postačí, pokud je právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Dle mého je toto přesně situace na vyklizení nájemce (bývalého) poté, co se byt stane právně volným:

§ 14 Svépomoc

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.

(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.

A ještě malá drobná poznámka k Lakovi: díky bohu za něj, neboť, byť jsou téměř všechny jeho odpovědi s nádechem, někdy zbytečné, arogance, je to chytrý právník, který má velmi dobré výklady práva a myslí mu. Byť jde mnohdy osamoceně proti proudu :-)

Vložil Karolína Blažková (bez ověření), 1. Prosinec 2014 - 9:33

To mi přijde jako ta nejlepší rada:-) díky!

Vložil Vítek (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 14:37

Ello,

nemám rád, když někdo tvrdí něco bez důkazu. Můžete nějak prokázat, že lake je právník, anebo je to jen Vaše domněnka?

Vložil Ella (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 16:20

Je to jen moje domněnka, která plyne z toho, že sama jsem právník a dle úrovně Lakovy argumentace jsem přesvědčena, že Lake má právní vzdělání, tipovala bych ho na státní správu:-). Ale to je moje čirá spekulace, nechci se nikoho dotknout. Pokud Lake není právník, tak klobouk dolů před jeho znalostmi. Jsou názory s nimiž u něho nesouhlasím, ale nad mnohými se hodně zamyslím a mnohé mně navedou k určitému řešení. Ale samozřejmě, klobouk dolů před všemi, co z pozice statutáru řeší problémy SVJ, neboť řešit něco, v čem Vám stát v podstatě vůbec nepomáhá a nepomůže, je mnohdy na mašli :-)

Vložil Vítek (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 13:14

Děkuji za uvedení Vašeho původního tvrzení, že lake je právník, na pravou míru a přiznání, že šlo o Vaši domněnku.

Já jsem na rozdíl od Vás přesvědčen, že lake právník není, a domnívám se, že je pseudoprávník.

Vložil ano (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 13:28

lake se zde v právních otázkách vyjadřuje nejlépe ze všech přispěvatelů co se obsahu i formy týče. Zajímavé však je, že stejně kvalifikovaně se vyjadřuje i k problémům ekonomickým či technickým, což je nad rámec schopností drtivé většiny právníků. Až jednoho napadá, že pod nickem lake se objevují příspěvky více osob …

Vložil Vítek (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 14:16

Kolik myslíte že existuje SVJ praktikujících správu podle lakeho výkladů?

Myslím tím například:

– SVJ vzniklá před r. 2013 se neřídí části NOZ „bytové spoluvlastnictví“

– rozhodování o rekonstrukci a modernizaci společných částí domu nepatří do působnosti SVJ vzniklých před r. 2013

– že se celé odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek nerozpočítávají ve stejné výši na každou jednotku přestože Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím č. 366/2013 v § 12 rozdělení ve stejné výši vyžaduje

– že NOZ neumožňuje rozhodování o významné záležitosti týkající se společné věci většinou přítomných hlasů podle § 1206, ale minimálně dvoutřetinové většiny hlasů podle § 1129

Vložil & (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 12:48

Pane Vítku,

nedávala bych všechny čtyři Vámi uváděné názory do jednoho pytle. S některými z nich patrně panuje shoda, u jiných je po přečtení příslušných ustanovení zřejmé, že by tomu tak mohlo být. V jiných případech je věc nejasná a je třeba zatím připustit více názorů.

Vložil Ella (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 9:16

Zde si dovolím jednu stručnou poznámku k Vašemu závěru: „Kolik myslíte že existuje SVJ praktikujících správu podle lakeho výkladů?“. Ano, mnoho jich nebude, protože je pohodlnější a praktičtější řídit se většinovým výkladem, což ale neznamená, že to je výklad, který je v souladu s právem. To je právě ten rozdíl, Lake opravdu umí používat právo. Přemýšlí u toho. Bohužel, právní úprava ohledně SVJ je ostuda našich zákonodárců, resp. práce našich zákonodárců je jedna velká ostuda a právní kalamita. Pak není divu, že jsou pranýřováni za své názory lidé, kteří se tyto paskvily snaží vyložit způsobem, jak by se zákon měl vykládat … jsou v menšině, neboť argumentovat „ad autoritam“ je mnohem pohodlnější.

Vložil Evík, 30. Listopad 2014 - 10:26

Ella Váš příspěvek musím oplusovat. Lépe vystihnout už to nejde.

K Vaší domněnce z 28.11. si dovolím přidat tu svou. Státní správa určitě ne. Pracovní kultura této organizace schopnost člověka, dobře a správně aplikovat naučené znalosti a dovednosti rychle odnaučí. Soudím podle sebe (více jak 20 let ve státní správě), nejsem sice právník, ale ono je jedno v jaké profesi ve státní správě působíte, to že člověk ve státní správě spíš zdegeneruje než že své schopnosti vylepší platí pro všechny profese. Jen doufám, že se teď na mě nesesype kritika všech dobrý státních zaměstnanců. I zde samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo. Evík

Vložil Evík, 29. Listopad 2014 - 14:45

Vítku, je úplně bezpředmětné kolik SVJ dodržuje zákon či jak dle Vás, se řídí názory laka. Z toho přece nelze odvodit vůbec nic.Jen snad to jak jsou ty zákony zoufalé.

Záhadný lake je:

1. Právník v pravém slova smyslu tzn. označení právník je oprávněn užívat, ale nemá jediný důvod poodhalit svou identitu.

 1. portál SVJ není sociální síť
 2. portál SVJ není bezplatná poradna, ale kdo umí číst tak bezplatnou radu od něj téměř vždy dostal,
 3. odhalením své identity nic nezíská, jen ztratí
 4. ztrátou anonymity utrpí i tento portál.

2. Není právník v pravém slova smyslu tzn. nemůže z nějaké důvodu užívat označení „právník“ (titul JUDr.,Mgr.), ačkoliv by mohl právní vědu z fleku vyučovat.

 1. nic to nemění na tom, že zde i ty otitulovaný „právníky“hra­vě utřel
 2. na kvalitu jeho příspěvků to nemá žádný vliv
 3. kdo zde nechce přijmout dobrou radu jen kvůli předsudkům škodí jen sám sobě.

  Osoba lakeho se na tomto portálu už řešila. Leč byly to jen samé hloupé kecy a výmysly co se o něm psaly.  Doufám, že se dobře baví tím, jak mnozí z této záhadné postavy tohoto portálu nemohou spát.

.

Evík

Vložil levape, 29. Listopad 2014 - 19:06

Včera jsme na ČRo 2 poslouchali, jak většina toho co tvrdí pan Lake není pravdivé. Totéž před pár dny od Prof.Eliáše. Tak proč mu tak slepě věříte a děláte mu reklamu ?

Vložil Evík, 29. Listopad 2014 - 21:36

Tak to už bývá. Historie je toho plná.
„A přece se točí“ Odlišné pojetí sluneční soustavy Galileo Galilei??????????D­nes nikdo snad již nepochybuje. Giordano Bruno byl za své revoluční myšlenky upálen. Jaké štěstí, že Lake je jen pranýřován na tomto webu. Důkazy a logická dedukce provedená zde http://www.portalsvj.cz/…oru-eliasovi
je slepou vírou? Pro mě to jsou argumenty, které mají jasnou logiku, podloženou důkazy. Zákaz retroaktivity bez výslovné a jednoznačné zákonné úpravy, podlože judikátů US, to mě přesvědčilo. Asi těžko se od prof. Eliáše dočkáte kritiky svého díla či dokonce přiznání nějaké chyby. Takže není to tak, že většina a lepave jen slepě věří autoritám?

Evík

Vložil Pope (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 20:07

Slyšte, levape: To, co tvrdí lake, má v převážné většině případů relevantní právní podklady včetně závěrů z nich plynoucí. Tedy – lakeho často dovozující konstrukce nestrádají logikou ani pádnými oporami §§ různých zákonů, a to i mezi sebou korelujícími. Problém lakeho tkví jinde, ale to nemíním nyní řešit…

Mmch, tu včerejší relaci na ČRa2 jsem poslouchal, pan Mgr. občas pěkně valil lidem klíny do hlavy. Třeba o tom, že SVJ vzniklá před 1.1.2014 musí vždy v okamžiku schvalování upravených stanov žádat o přítomnost notáře, protože tak praví NOZ. Jenomže to není pravda. Pan Mgr. by si měl příslušné §§ NOZ znovu řádně přečíst, uvědomit si, kde jsou, v jakém kontextu,v NOZ uvedeny, a pak se pokusit zamyslet nad dřívějšími esvéječky, jejich stanovami, co v nich mají, nebo nemají, a teprve poté kázat, že notář je při jejich změně nezbytný…

Vložil 725 (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 17:09

Evik, lake tady už delší dobu pije krev několika účastníkům, na rozdíl od nich má argumenty. Lake zde již před delší dobou jednoznačně napsal, že tady radí těm, co mu rozumí. Těm, co mu rozumět neumí nebo nechtějí je potřeba doporučit, aby se zbytečně nerozčilovali (škodí to kráse a zdraví) a šli jinam. To je projev svobodné vůle. Oni to ale vzali za špatný konec, domnívají se, že jinam by měl jít lake. Muhehe.

Vložil Vítek (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 13:32

Píšete o tom, že ti co nechtějí rozumět lakemu, se nemají zbytečně rozčilovat a šli jinam, a že je to projev svobodné vůle. Ale asi jste si nevšiml, že nejvíce se tu rozčiluje přávě lake. Normální klidný člověk by se vůči svým oponentům podobně jako on určitě nevyjadřoval, a poprávu mu to vyčítá většina slušných diskutujících. Uvedu jeden příklad za všechny, ne někoho z nás anonymních laiků, nýbrž vyjádření JUDr. Mirovské, publikující advokátky, která reagovala na lakeho kritiku jejího článku a k jeho osobě výstižně uvedla:

„Dovoluji si k Vaší žádosti odhlédnout od neurvalosti a agresivity níže citovaného blogera, kterému jsou evidentně cizí nejenom elementární pravidla věcné a kultivované diskuse, ale i zásady obyčejné slušnosti.“ více zde http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…

Ohaníte se svobodnou vůlí a přitom doporučete lakeho oponentům, aby šli jinam. Nechápu, pokud nám jde o demokratickou diskusi, tak by měly být vítány slušné příspěvky oponentů.

Píšete, že se „oni“ domnivají, že by jinam měl jít lake. Mýlíte se, většina lakeho kritiků netouží na rozdíl od Vás po umlčení oponentů. Oni ale na rozdíl od Vás vědí, že agresivita, neurvalost, urážení a zesměšňování nemají nic společného s věcnou a kultivovanou diskusí ani s obyčejnou slušností, a že zpochybňují nejen samotného autora, ale i jeho argumenty.

Vložil lake, 28. Listopad 2014 - 16:38

Zajímavý dotaz. Právník je (podle mne) osoba, která rozumí právu.

Hledáte-li právní pomoc, spíše ve Vašem městě narazíte na jiný druh osob: vyznačují se tím, že na vizitce mají titul JUDr., právu příliš nerozumějí (zejména pokud jde o problematiku SVJ), a oberou Vás o 2000 Kč za hodinu.

Zda i tyto osoby budete označovat za právníky, je na Vaší úvaze.

Jisté je, že do této druhé skupiny lake nepatří ;-)

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 12:48

Napsal jste, že nepatříte do skupiny osob, splňující 3 podmínky:
1. titul JUDr.
2. právu příliš nerozumějí
3. oberou Vás o 2000 kč

Z toho vyplývá, že je pravda, že do definované skupiny nepatříte, byť splňujete první dvě podmínky, nebo jen druhou podmínku.

Vložil Evík, 28. Listopad 2014 - 20:08

lake napsal: „Právník je (podle mne) osoba, která rozumí právu. Hledáte-li právní pomoc, spíše ve Vašem městě narazíte na jiný druh osob: vyznačují se tím, že na vizitce mají titul JUDr., právu příliš nerozumějí (zejména pokud jde o problematiku SVJ), a oberou Vás o 2000 Kč za hodinu. Zda i tyto osoby budete označovat za právníky, je na Vaší úvaze.“

Wikipedie: Právník je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské právnické vzdělání. Nejčastěji je to absolvent právnické fakulty,magis­terského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo.“

Bohužel označovat za právníky je asi budeme muset, mají na to právo. Právo dané titulem před jménem JUDr., Mgr. K označení jim to stačí nepotřebují již mít znalosti ani schopnost správně rozumět právu.

Otázka je jestli u nich právní pomoc lze vůbec najít. Evík

Vložil ^ (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 21:40

Právník je ten (definice), kdo postupuje v souladu s právem.

Vložil svjvmt, 29. Listopad 2014 - 18:43

Tož takových bude možná dost, co nepáchají jakékoli delikty. Už děcka …, nemohoucí…

Vložil PELE (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 20:58

Nerozumím, co v této diskusi řešíte. Očekává snad někdo, že jeho obvodní lékař mu bude léčit křečové žíly? Ne, každý chápe, že musí k specialistovi.

Já využívám dva právníky s generální praxí a je mi jasné, že v případě specialit se musím obrátit na právníka, který se danou oblastí práva zabývá. A samozřejmě SVJ takovou specialitou jsou.

Vložil Evík, 28. Listopad 2014 - 23:38

PELÉ nerozumí, šťastný to člověk. Prosím kde jste našel toho správného specialitu o kterém tady píšete? Lidé na tomto webu by tuto informaci určitě ocenili. SVJ je součástí „občanského práva“. Obrátím-li se tedy na právníka „specialitu“ na „občanské právo“ a tento státem uznaný specialista se nestydí si za své do pekel vedoucí rady inkasovat ode mě palmáre (2.600,–Kč / hodin) co si o něm myslet? Evík

Vložil PELE (bez ověření), 29. Listopad 2014 - 0:19

Jsou právníci specializující se např. na odpovědnost za škodu, ochranu osobních údajů, softwarové právo atd. Nebo co vám není jasné? :-) Sám přivítám evidenci advokátů, kteří se věnují SVJ, nevím, nakolik tento seznam, v kterém jsou zanešeni i advokáti, je validní.

Vložil .,., (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 21:58

Obvodní lékař křečové žíly léčit umí. To neočekávám, to vím.

Vložil hehe (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 23:45

muhehe

Vložil anonym xyz (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 17:08

Netuším, ale právu rozhodně romumí. Mne osobně velice pomohl pochopit spoustu věcí týkající se fungování a chodu svj. Dík.

Vložil lake, 28. Listopad 2014 - 9:10

Ella napsala: „… v případě, že nájem skončí a bývalý nájemce nepodá u soudu žalobu na neplatnost výpovědi, tak se byt stává právně volným“.

Toto není pravda. Byt se stává právně volným v okamžiku, kdy je neplatiči platně dána výpověď bez výpovědní lhůty. Od tohoto okamžiku může vlastník s bytem disponovat, užívat jej sám a podle své vůle jej pronajímat jiným osobám. Jde o speciální případ, v zákonu výslovně uvedený. Výpovědní doby není potřeba, neboť nájemce svým tříměsíčním neplacením dal dostatečně najevo, že nemá zájem nájemní smlouvu dodržovat.

Bývalý nájemce již má pouze právo vstoupit do bytu k vyklizení svých věcí. Jiné právo mu nesvědčí. Jeho vstup do bytu se bude dít pod dozorem vlastníka bytu a pouze v těch dnech a hodinách, které vlastník bývalému nájemci k vyklizení stanovil ve výpovědi. Vyklizení musí být ukončeno do stanovené lhůty, maximálně do 1 měsíce, viz NOZ.

Jestliže po zániku nájemní smlouvy výpovědí vlastník svůj byt ihned pronajme, vznikne tím právo novému nájemci byt užívat. Byt se tedy stává jeho obydlím, takže nový nájemce je od prvního dne chráněn zákonem (viz trestní zákoník). Nový nájemce bude sice povinen ještě strpět vstup bývalého nájemce do svého obydlí k vyklizení cizích věcí; ale to je možno ošetřit v nájemní smlouvě.

Právní stav je tedy takový, že s platností výpovědi bez výpovědní lhůty bývalému nájemci již nesvědčí k bytu žádné užívací právo. Novému nájemci naopak svědčí od prvního dne právo užívat tento byt. Toto právo je založeno platnou nájemní smlouvou a je nezpochybnitelné.

Úvahy o policii a soudech tedy považuji za neblahé: vlastník bytu by se tím sám chytil do právní pasti, ze které není úniku jinak, než cestou soudem nalézaného práva. Jistě by soud právo nalezl – za rok, za dva, za pět let. Vlastníku, chceš čekat?

lake

Vložil Evík, 28. Listopad 2014 - 13:55

mates 777, Vítek, PELE

je jen na Vás a všech uživatelů tohoto webu, kterou radu použijete. Ten kdo má zkušenosti a nebo zdravý rozum si tu správnou radu skoro vždy najde. Paní Karolína Blažková jež otevřela tuto diskusi, se bohužel vydala tou špatnou cestou při uplatňování svých práv. Snad získané zkušenosti nebudou příliš drahé.

mates777, Vítek, PELE
pro Vás evidentně v tomto vlákně neplatí „OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI“. Již několikrát zde lake zopakoval co je v zákoně a jaký postup lze legálně použít.

Děkuji lakemu za Boží trpělivost, kterou projevuje na tomto webu, a že i přes neustále výpady a urážky nám neználkům, trollům a Evíkům poskytuje své právní názory. Evík

Vložil Evík, 25. Listopad 2014 - 14:27

No až do půlky souhlas, ale pak předpokládám, že policie zjistí, že nájemník je v mém bytě neoprávněně. Nemá přeci platnou nájemní smlouvu, takže policie neodkáže z bytu mě, ale toho „ne“nájemníka, který už nemá v mém bytě co dělat. Smlouva skončila. KONEC. Občanovi nic nekradu, jen vyklízím svou nemovitost a na to mám plné právo. Ano může jít o dlouhý občanskoprávní spor to nezpochybňuji, ale vždy je být lepší ten žalovaný, než se dlouze svých práv domáhat soudní žalobou. Žijeme V ČR. A má zkušenost hovoří jasně, že být ve sporu na straně žalované je mnohem lepší než se svých práv domáhat soudní cestou. Klidně se budu roky soudit, S tím musím počítat. Ale na 95% z toho nic nebude. Věřte mi. Evík

Vložil Lucina (bez ověření), 15. Duben 2019 - 12:47

Včera jsme takovou situaci řešili, kdy nájemkyně dluží za 3 měsíce a má platnou výpověď. Po přivolání policie nájemkyní (kdy jsme se pokusili do bytu dostat), si policie ověřila, kdo je vlastník, ale to bylo vše. Protože to je občanskoprávní spor.

Vložil Vítek (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 14:56

Jakto, že nájemník nemá platnou nájemní smlouvu. Tu přece má. Vlastník bude argumentovat výpovědí, ale policie nebude na místě řešit, zda ještě platí nájemní smlouva, nebo výpověď, nebo zda je výpověď v pořádku, ale vlastník přesto nemůže postupovat uvedeným způsobem pro nesplnění postupu daného zákonem. Jak uvedl PELE, Policie vás odkáže na soud, protože jde o občanskopráv­ní spor.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".