Hlasování - družstevník a zároveň vlastník (2 byty)

Vložil SaPa, 11. Červenec 2017 - 8:52 ::

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda nemá někdo zkušenost s podobnou situací: Jsme manželé, máme jeden družstevní byt (společné členství manželů v BD) a jeden byt v osobním vlastnictví v tomtéž domě, byt jsme již jako OV koupili (rovněž společně jako manželé). Ačkoli již téměř polovina bytů je v osobním vlastnictví, dosud nebylo založeno SVJ, v dohledné době snad bude. Současná praxe je taková, že je svolávána členská schůze družstva, které se účastní jak družstevníci, tak vlastníci, a každý byt má jeden hlas (bez ohledu na Status DR/OV). Pominu-li chybu s dosavadním nezaložením SVJ, je toto hlasování v pořádku? A máme nárok na dva hlasy (za každou jednotku jeden) nebo pouze na jeden? Stanovy družstva upravují pouze společné členství manželů v družstvu a 1 hlas v daném případě, to je nám jasné. Děkuji předem za reakce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil roztomily, 11. Červenec 2017 - 20:49

  Dobrý den, do štítku se někdo snažil dát odkaz na http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj Toto si určitě pročtěte, vláken týkající se této problematiky je zde na portálu více, včetně žádostí na katastr nemovitostí který by potvrdil vzik SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Je mnoho bytových družstev která úspěšně „zatajila“ vznik SVJ. V případě vziku SVJ, byste určitě jako družtevníci hlasovaly dle stanov družstva na členské schůzi družstva. Na shromáždění vlastníků hlasujete za Vaši bytovou jednotku sice jedním hlasem, který má ale váhu Vašeho spoluvlastnického podílu. Píšete, že družstvo má převahu počtu bytových jednotek. Určitě si ale zjistěte zda má i více než 50% spoluvlastnických podílů. Pokud má družstvo více než 50% SVP na shromáždění vlastníků proti vůli družstva nic neprohlasujete a tak úspěšnější můžete být na členské schůzi družstva.

  Vložil qdq (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 12:08

  vy jako družstevníci hlasujete a dle vašeho rozhodnutí pak se rozhodují zástupci družstva s ostatními vlastníky. V osobním vlastnictví určitě byty nejsou

  Vložil SaPa, 11. Červenec 2017 - 13:13

  Jde o to, že část družstevních bytů (méně než polovina) již byla převedena do osobního vlastnictví. Hlasování skutečně probíhá tak, že se členské schůze družstva účastní jak družstevníci, tak i vlastníci bytů v OV a každý hlasuje jedním hlasem (za příslušnou bytovou jednotku, lhostejno zda je DR nebo OV). My však máme jeden byt DR a jeden OV, dosud jsme vždy měli hlasy 2 a na poslední členské schůzi už jen 1, protože prý na 2 nemáme nárok. Všechny hlasy přitom mají stejnou váhu. Je pravda, že dotaz se netýká vyloženě problematiky SVJ, ale spíše bytových družstev.

  Vložil René (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 10:47

  O chybu v nezaložení SVJ se vůbec nemusí jednat, pokud by se jednalo o tzv. „odložený vznik“ SVJ. O odložený vznik by se jednalo, pokud byly splněny tyto 3 podmínky:

  1.Jednalo se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, na jejíž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů, nebo o budovu ve spoluvlastnictví družstva vzniklého vyčleněním (§ 29 ZoVB) z původního družstva, které takovou pomoc obdrželo.

  2.Prohlášení vlastníka budovy bylo vloženo do katastru před dnem 1.7.2000.

  3.Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 1.7.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva.

  V případě tzv. „odloženého vzniku“ SVJ vznikne povinnost založit SVJ podle § 24 z.č. 311/2013 Sb. až po snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu polovinu.

  Vložil SaPa, 11. Červenec 2017 - 13:09

  Děkuji mnohokrát za podněty, Vámi uvedené podmínky prověřím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".