Funkční období předsedy

Vložil mira (bez ověření), 31. Leden 2019 - 8:27 ::

Dobrý den, můžete mi prosím poradit s výkladem našich stanov, kde je uvedeno následující:

 • Funkcni obdobi vol organu nb clenu vol organu je petilete.
 • Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může před ulynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, jinak uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o dostoupení.

Jde mi o to, pokud člen je volen na 5let, tak mu zkrátka funkce skončí. Nebo mu stále běží do doby než někdo zvolí nového člena? A ještě jeden dotaz: Pokud funkce předsedy zanikne např. k 1.1.2019 a stanovy říkají, že musí mít výbor 3 členy, je nutné před jeho ukončením sehnat okamžitě náhradu? Pokud se tak nestane a výbor běží o dvou členech např. další půl rok, jedná se o pochybení? Musí být tedy vždy svoláno shromáždění, aby si zavčas odsouhlasilo nového člena do předmětného data? Moc děkuji za informaci. Mira

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 31. Leden 2019 - 12:42

  Funkční období členů výboru činí 5 let a počíná dnem jejich zvolení a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství . Tak je to u nááás…

  Vložil . (bez ověření), 31. Leden 2019 - 10:52

  Člen výboru se volí na 5 let. Po uplynutí 5ti let ke konkrétnímu datu všem členům výboru skutečně končí funkční období. Pak už nejsou členy výboru. Problém je pouze v tom, že pokud se nezmění zápis v rejstříku, tak jsou tam pořád zapsaní a pro třetí osoby jsou pořád statutárními zástupci a jsou oprávnění jednat za společentví i když už nemají volební mandát. Po uplynutí volebního odbdobí by se měl zvolit nový výbor. Je tedy potřeba požádat o vymazání z rejstříku. Jedná se o všechny členy výboru, ne pouze o předsedu.

  Vložil mirek1, 31. Leden 2019 - 13:11

  Dobrý den, velmi děkuji za odpověď. O to mně přesně šlo. U nás se jednalo pouze o předsedu, kterému končilo 5leté období. Ale půl roku trvalo, než se najde nový člen výboru. Tedy v tuto půl roční dobu může jednat předseda na venek jako by předsedou byl (dokud je zapsán v OR). Tedy má právo i na odměnu za tento půl rok? Předpokládám, že ano aniž by se to muselo řešit na shromáždění. Díky.

  Vložil levape, 31. Leden 2019 - 15:49

  Funkční období výboru je 3 až 5 let. A předseda nemůže mít jiné funkční období než výbor.

  Vložil . (bez ověření), 31. Leden 2019 - 13:54

  Když tu práci bude vykonávat, tak asi na nějakou odměnu nárok má. Ale pokud již nebude stat. zástupcem, tak bych to viděl spíše na dohodu o provedení práce než na odměnu. Odměna je za výkon funkce a tu už vykonavat nebude.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".