Falšování presenční listiny

Vložil Evžen (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:44 ::

Měl bych zde pro místní znalce k řešení jeden zajímavý případ. Proběhne shromáždění s určitým počtem lidí. Před hlasováním pár lidí odejde. Aby předseda měl svou „jistotu“ o dostatečném počtu přítomných lidí, doplní presenční listinu o lidi, kteří zde nebyli! Jak to vypadá, nechal si od těchto lidí jejich účast podepsat!! Tuto zfalšovanou presenční listinu poté odesílá spolu s dalšími písemnostmi (zápis ze schůze, nahlášení volby výboru)k registraci na Obchodní rejstřík při Kraj.soudu. Otázka pro Vás. Jak by kdo z Vás postupoval? Mlčeli by jste? V opačném případě, kam podat informaci o zfalšování presenční listiny?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil LL (bez ověření), 17. Únor 2017 - 19:40

  S falšováním hlasování jsem se bohužel také setkal.

  Ten jev je nebezpečný, protože se kněmu musí spojit víc subjektů, kteří jsou s podvodem souhlasni.

  V čem budou podvádět příště?

  A platí i tady, že kdo lže, ten taky krade?

  Účinné obranné nástroje, zdá se mi, legislativa neposkytuje.

  Lidi vidí, že šmejdům všeho druhu to často prochází i jinde…

  Přesto by neměli vlastníci rezignovat na obyčejné férové fungování společenství.

  Zkusit se zapojit sám a k těmto manipulacím se nesnížit.

  Vložil JaVa, 17. Únor 2017 - 10:12

  Zkuste pohledat Judikát k zneplatnění usnesení shromáždění vlastníků,ve kterém je jednoznačně uvedeno:

  že usnesení přijatá na shromáždění jsou neplatná, pokud nebyla zjišťována usnášeníschopnost před každým hlasováním o jednotlivých usneseních, která byla přijata. Osoby, které v průběhu schůze přicházely a odcházely, nebyly zaznamenávány do elektronické databáze a do počítačového programu, a tudíž i výsledky a závěry předložené soudu nejsou správné a nemohly odrážet reálný stav přítomných osob na schůzi shromáždění vlastníků. Následkem tohoto hlasovacího postupu, byl i vadný způsob hlasování, neboť nejprve bylo hlasováno kdo je proti, následně kdo se zdržel a osoby, které hlasovaly pro byly dopočítávány ke stavu presenční listiny, která byla zjišťována na počátku po zahájení schůze shromáždění vlastníků a nikoli v průběhu konání této schůze. Tzn. že osoby, které v průběhu schůze ze schůze odešly byly automaticky přičítány jako osoby, které hlasovaly pro přijetí návrhu. Takovýto způsob hlasování je vadný, a způsobuje neplatnost přijatých usnesení. Z výše uvedeného důvodu soud rozhodl tak, že usnesení přijatá na shromáždění vlastníků jsou neplatná atd…

  http://www.portalsvj.cz/…pravni-zajem

  JaVa

  Vložil lach (bez ověření), 17. Únor 2017 - 9:39

  Já myslím, že jde o zásadní nedorozumění a neporozumění rozdílu mezi „prezenční“ listinou a záznamem o hlasování.

  To jsou dva různé dokumenty, protože z pouhé prezenčky není zřejmý názor, resp. výsledky hlasování.

  Vložil Vladimir B., 16. Únor 2017 - 23:04

  To je v zásadním rozporu se zákonnou úpravou jak mám probíhat shromáždění právnické osoby… t.j. i SVJ. Přeci musí být zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor. To je ten minimální požadavek pro bezzávadové vedení shromáždění. No a pokud je to tak navrženo a schváleno, pak asi předseda ovlivňuje (nebo i nutí) zvolené osoby k podpisu zfalšovaných údajů. Pokud se hlasuje o navrženém usnesení pak je nutno do zápisu uvádět větu " Počet přítomných vlastníků se od zahájení shromáždění nezměnil-změnil" a údaj o počtu hlasujících (pro-proti-zdržel se). Možností mnoho není, ale jsou… ty zde však nebudu zveřejňovat.

  Vložil Jar (bez ověření), 17. Únor 2017 - 2:17

  JJ, nejlepší je, když prezenci udělá ten, kdo se chce nechat zvolit a neví, jak se správně počítá a nevadí mu, že dá do rejstříku plné moci a když se vezme v potaz pravidlo, že i U SJM manželé zmocňují, tak se nevejde do 50%, klidně to dá na soud, ten zapíše nový výbor, jelikož kontroluje prd, ale hlavně že chce originály plných mocí, tak to je SVJ v ČR 2017!!!

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 16. Únor 2017 - 22:47

  Názor jiných není podstatný, co uděláte VY za své SV?? Budete se ohánět, že na intu vám napsali, že …? Půjde-li o podstatnou věc, půjdete k soudu??

  Vložil Evžen (bez ověření), 17. Únor 2017 - 8:13

  Pro doplnění k odpovědím. Shromáždění,za­pisovatel – to bylo.Nebyl kontrolor zápisu,který by ověřil podpisem zápis z jednání.Následným zjištěným zfalšovaným doplněním presenční listiny o některé lidi, vč.uvedených podpisů které nejsou dosud ověřeny,i když je zde předpoklad,že byli tito požádáni o dodatečný podpis, vzniká situace, která by se chtěla jedinci řešit. Otázka je,jak,kam vůbec podat stížnost. Bude to mít vůbec efekt? Za vším stojí předseda SVJ!!

  Vložil MartinII, 17. Únor 2017 - 9:10

  V kterém zákonném předpisu je toto stanoveno (zapisovatel, ověřovatel, skrutátor)?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".