Faktura neni v seznamu

Vložil Sidlob, 10. Květen 2019 - 16:55 ::

Jedna z faktur nsni uvedena v seznamu faktur.Byla proplacena v hotovosti a je v pokladní knize. Nejsem účetní ale tvrzení, že nemá být uvedena v seznamu faktur, považuji vadu. Má nebo nemá být tato faktura v seznamu ?

  • blábol
  • kverulant

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 10. Květen 2019 - 17:35

čemu říkáte seznam faktur? a čemu říkáte faktura?

Vložil Sidlob, 10. Květen 2019 - 20:23

Sidlob

Faktura

Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce.

Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Seznam přijatých faktur je přehled za účetní období.

Vložil radka2222 (bez ověření), 11. Květen 2019 - 10:48

že nejste účetní je evidentní z vašich dotazů. vaše: „Nejsem účetní ale tvrzení, že nemá být uvedena v seznamu faktur, považuji vadu.“ je úsměvné:-) já bych se např. neodvážila říct – nejsem doktor, ale léčba je vadná :-)

takže postupně: Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. – to je vaše osobní rádobydefinice. co to je faktura nikde v zákonech nenajdete. co je to účetní doklad, to už tam nalézt lze.

Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.- ano, jedině u plátců DPH ale. u neplátců zase mimo.

Seznam přijatých faktur je přehled za účetní období… – tak to už je blábol.

jaké je povinna vést účetní jednotka účetní knihy máte v zákoně. a žádný seznam faktur tam rozhodně není. už proto, že nikde ani není žádná povinnost vystavovat „faktury“, ani jak mají vypadat.

Vložil Hrubý (bez ověření), 11. Květen 2019 - 12:57

Podle § 13(1)c) Zákona o účetnictví účtují účetní jednotky v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy. Takovou knihou analitických účtů může být kniha faktur, ve které najdete seznam všech zaúčtováných faktur. Pokud SVJ takovou knihu vede, musí v ní být samozřejmě uvedeny všechny faktury.

Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Květen 2019 - 11:22

takže aby se pan sidlo neztrapnil díky mínusovačům, kteří blábol odborníka pana Hrubého považují za správný a nevyžadoval po svj nesmysl. zda účetní jednotka vede „knihu faktur“, je jen její záležitostí a mělo by to být zřejmé z jejích interních směrnic. musí evidovat pohledávky a závazky. v daném případě byl doklad (je jedno, jestli mu říkáme faktura, paragon, dodací list, papír, důležité je jedině to, co obsahuje…) po převzetí hotově uhrazen. takže je uveden samozřejmě v pokladní knize a na příslušných účtech. a i pokud vede svj „knihu faktur“, NEMUSÍ být v ní tento doklad uveden, protože může mít ve směrnici nastaveno, že do evidence pohledávek/faktur bude uvádět jen doklady s určitou splatností a ne hotovostní doklady.

Vložil radka2222 (bez ověření), 11. Květen 2019 - 13:16

co to plácáte?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".