Energetický štítek bytové jednotky - kdo má povinost nechat zpracovat

Vložil bača, 28. Březen 2016 - 23:17 ::

Dobrý den,

zajímalo by mne, kdo byl v roce 2014 (koupili jsme bytovou jednotku) odpovědný za zhotovení energetického štítku bytové jednotky. Zda-li SVJ či vlastník prodávané bytové jednotky. Štítek a celou záležitost kolem něj, považuji až za nesmyslnost, ale bylo to schváleno a platí to.. Kvůli topení jsme potřebobali doložit ČEZu tepelné ztráty bytu a energetický štítek bytové jednotky by nám tento problém vyřešil. Jelikož jsme jej nesehnali, museli jsme si výpočet tepelných ztrát bytové jednotky zajistit na své náklady.

V době prodeje (duben 2014) platila legislativa, že obytné domy do 1.000 m2 plochy nechají zpracovat PENB (štítek budovy) do 1.1.1918). To znamená, že v roce 2014 SVJ nemělo povinnost štítek řešit. V zákoně se uvádí, že prodávající má při prodeji předat energetický štítek bytové jednotky, ale není tam jednoznačně uvedeno, kdo jej má zajistit. Uvádí se, že má písemně požádat SVJ a pokud mu není vyhověno, že energetickou náročnost může doložit fakturami za energie za poslední 3 roky. Jenomže byt byl 3 roky před prodejem prázdný bez elektřiny a v době, kdy se tam ještě bydlelo se topilo lokálně. Takže energetická náročnost není čím doložit.

Chápu, že kdyby byl zpracován energetický štítek budovy, že se tím nahradí energetický štítek bytové jednotky, ale přijde mi absurdní, když někdo prodává svůj byt (bytovou jednotku), že by muselo kvůli tomu SVJ nechat zpracovat PENB prodávaného bytu či celé budovy. Navíc SVJ se k prodeji bytové jednotky nijak nevyjadřuje a o prodeji nenusí vůbec vědět, řeší si to její vlastník.

Po prodávající jsme chtěli nejprve doložit energetický štítek, když jsme ho ani po 6-ti měsících neobdrželi, požádali jsme ji o úhradu výpočtu tepelných ztrát. Ta se však brání a tvrdí, že to je problém SVJ. SVJ mi uvádí, že je o to nikdo nežádal, že ani oficielně o prodeji bytové jednotky nevěděli a že kdyby bylo požádáno SVJ, že by muselo být svoláno „shromáždění“ a že by se hlasovalo, zda-li PENB nechají zhotovit dříve, než ukládá zákon. Pak by údajně záleželo na výsledku hlasování. SVJ tvrdí, že prodej bytové jednotky je plně v kompetenci prodávajícího vlastníka.

Má k výše uvedenému někdo nějaký právní výklad ?

Děkuji Bača

  • PENB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 30. Březen 2016 - 10:22

To, co popisujete, se nazývá „Průkaz energetické náročnosti budovy“ (zkratka PENB) a neobsahuje to vůbec žádný údaj o tepelných ztrátách jednotlivého bytu.

Pokud jste si nechali zpracovat nějaký výpočet, týkající se bytu, hradíte jej samozřejmě pouze vy sami. Prodávající nemá s tímto Vaším nákladem nic společného. Prodávající měl ohledně bytu pouze povinnost předat vám při prodeji vyúčtování energií pro byt, pokud jste o to požádali.

lake

Vložil bača, 31. Březen 2016 - 2:42

Pane „lake“, to co sdělujete uvádí energetický zákon. Ten považuji za paskvil. Jak asi má prodávající doložit energetickou náročnost bytu, když žádné faktury za energie nemá ? (vždyť jsem uváděl, že byt nebyl dlouhodobě užíván). To, co mi sdělujete vím a nepožadoval jsem. Naprosto zbytečně vynakládáte energii. Mějte se fajn a děkuji. Bača

Vložil franos, 29. Březen 2016 - 10:42

Dobrý den, především něco jako „energetický štítek bytu“ neexistuje. PENB udává a hodnotí tepelné ztráty, resp. energetickou náročnost (nejde jen o vytápění) celé budovy. Nedozvíte se z něj tepelné ztráty jednoho konkrétního bytu. Povinnost předat Vám (jako nabyvateli)PENB měl při převodu bytu jeho předchozí vlastník. Pokud ho tehdy nezískal od SVJ, měl povinnost Vám předat vyúčtování energií za poslední tři roky. Nic víc. SVJ nemělo vůči Vám při převodu bytu žádné povinnosti.

Vložil bača, 29. Březen 2016 - 11:42

Dobrý den, pokud kupuji byt v obytném domě, tak mne zajímá energetická náročnost dané bytové jednotky. V zákoně 318/2012 Sb. se touto problematikou zabývá především § 7a. Pokud se v odstavci 8 výše uvedeného paragrafu uvádí, že průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem jednotky, předpokládám, že prodávající měl doložit energetickou náročnost prodávané jednotky. Pokud dokládá energetickou náročnost fakturami za energie, také řeší faktury jen za tuto bytovou jednotku a ne za celou budovu. Prodej bytových jednotek nemá žádnou vazbu na SVJ a SVJ se k prodeji nemusí vyjadřovat. Pokud SVJ nemá se zákona povinnost zajistit průkaz celé budovy, tak proč by kvůli někomu, kdo prodává svoji bytovou jednotku muselo energetický průkaz zřizovat. Navíc SVJ o prodeji vůbec nevědělo. Je pak tedy otázkou, zda-li prodávající bytové jednotky, kdy nemá k dispozici PENB musí vůbec něco dokládat, pokud se v bytě 3 poslední roky nebydlelo a spotřeba energií byla nulová. (Prodávající neměl žádné faktury za energie k dispozici)

Vložil Pavel, 29. Březen 2016 - 18:55

Nedomnívám se, že by PENB mělo zajišťovat SVJ, pokud nevlastní nějakou jednotku, kterou by prodávalo či pronajímalo:

http://www.okolobytu.cz/…ajistit-penb#5509

Hezký den!

Pavel

Vložil bača, 31. Březen 2016 - 3:19

Pane „Pavle“ energetický zákon považuji za paskvil. Zřejmě autor chtěl, aby prodávající bytové jednotky dokládal energetickou náročnost této jednotky. Co je v zákoně jistě víte, známe to oba a není snad potřeba zmiňovat. Ostatní si to mohou najít i včetně novel.

V roce 2014 jsme koupil bytovou jednotku a SVJ vzhledem k velikosti domu nemělo povinnost PENB mít, ale prodávající měl energetickou náročnost doložit a to třeba fakturami za energie. To si nesplnil, protože se v bytě dlouhodobě nebydlelo. Otázkou je, zda-li vůbec musel něco dokládat, když spotřeba energií za poslední 3 roky byla nulová (ano, je to absurdita, ale vycházím ze zákona).

O nápravu byla požádána SEI, ta provedla šetření a za viníka označila SVJ, které k prodeji bytové jednotky nezařídilo PENB celé budovy. Přitom SVJ o prodeji nevědělo, žádnou jednotku nevlastní a nikdo SVJ o vyhotovení PENB nežádal. Mně SEI písemně sdělila, že nemůže nikomu nařídit, aby PENB nechal zpracovat.

Mezi tím začala platit novela energetického zákona od 1.7.2015, kdy některé budovy postavené před rokem 1947 mít PENB vůbec nemusí a uvádí se energetická náročnost „G“ (je to náš případ).

SEI tedy za nesplnění zákona udělila (srpen 2015) pokutu SVJ, že k prodeji bytové jednotky nezajistilo PENB a s bývalou předsedkyní SVJ se dohodla, že jí dají minimální pokutu když nechá PENB dodatečně zpracovat. Na platnost novely a nepotřebnost PENB zpracovávat upozorněna nebyla. Takže došlo k vynaložení zbytečných finančních prostředků a byla způsobena další škoda SVJ. (PENB) nikdo nepotřebuje. Předsedkyně SVJ tehdy bez jakéhokoliv hlasování a informování nechala zpracovat PENB a zaplatila to z fondu oprav domu.

O výše uvedeném se dozvídám až nyní.

S pozdravem Bača

Vložil 413 (bez ověření), 31. Březen 2016 - 8:28

Pane „bača“, jsme SVJ ve stejné situaci, jakou popisujete. Dům z roku 1924, bez „vylepšení obálky budovy“, navíc v památkové zóně. PENB nemáme, spoléhali jsme na novelu zákona. Ještě před schválenou novelou jsme se SEI dotazovali a máme od nich dopis, že po novele se nás povinnost netýká. Jednotky se nyní prodávají čile, realitky uvádějí „G“ a všechny prodávající vlastníky odkazujeme na znění novely. Když pominu skutečnost, že se z PENB o energetické náročnosti jednotky nic nedozvíte a v památkové zóně v bytech s vlastním vytápěním může tento elaborát těžko nabízet nějaká schůdná řešení, jsem z Vaší informace poněkud zmatená. Vyvozuji z toho případnou situaci, ve které se můžeme ocitnout. Jaký je tedy nyní Váš postoj k celé situaci poté, co jste zřejmě žádal SEI o nápravu a posléze už jako vlastník přišel o společné peníze? Děkuji.

Vložil bača, 1. Duben 2016 - 0:50

Doufám, že jsem způsobil dostatečně silné „zemětřesení“ na Ústředním inspektorátu v Praze, že si to už v žádném kraji SEI nedovolí :-) Způsobená škoda bude požadována právní cestou. bača

Vložil Kulil (bez ověření), 30. Březen 2016 - 6:49

To, že PENB zajistí SVJ, říká zákon.

Přístup na zdejším foru „zákonné ustanovení se mi nelíbí, budu o něm proto tvrdit, že neplatí“ je pozoruhodný. Napište, jak jste s tímto přístupem úspěšný.

Vložil PENB (bez ověření), 30. Březen 2016 - 9:36

Pane Kulile můžete citovat přesné ustanovení zákona, které ukládá že PENB zajistí SVJ? Děkuji.

Vložil ctm, 1. Duben 2016 - 22:29

Praxe by měla být podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií taková:

Jeden z vlastníků prodává svůj byt. Každému zájemci má povinnost předložit PENB (§7a odst.(3), písm. a) ). Písemně o něj požádá své SVJ, protože povinnost opatřit PENB má právě SVJ (§7a odst.(2) písm. a) ). Pokud jej vlastník neobdrží, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky (§7a odst.(7) ).

Pozor, podle vyjádření SEI ale tento odstavec (7) nezbavuje SVJ povinnosti PENB opatřit(!).

Vložil bača, 3. Duben 2016 - 2:39

Ano, to co se tu uvádí je skutečně v zákoně 406/2000 Sb. Uvedeno, ale zákon není jednoznačný a neřeší veškeré případy, které mohou nastat.

  1. zákon sice uvádí, že SVJ má povinnost z důvodu prodeje jakékoliv jednotky zajistit PENB, ale už neřeší jak se má o prodeji včas dozvědět. Není mi jasné, proč by měli ostatní vlastníci přispívat na zhotovení průkazu energetické náročnosti celé budovy, když prodávající má doložit energetickou náročnost pouze svého bytu.
  2. SVJ nemůže mít povinnost, pokud prodávající průkazným způsobem (písemně) o zhotovení PENB SVJ nepožádá.
  3. zákon 406/2000 Sb., resp 318/2012 Sb. totiž vůbec nepředpokládá, že by byla SVJ, kde jsou bytové jednotky s lokálním vytápěním na tuhá paliva, kde se ze strany SVJ nerozpočítávají energie (prostě si zákon nepřipouští, že by se prodávaly byty, kde je odpojena veškerá energie a dlouhodobě se nebydlí)

Výjádření SEI není směrodatné. MPO pro změnu uvádí, že pokud nemá prodávající k dispozici PENB, faktury za energie, že musí na své náklady nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti své bytové jednotky a to proto, že tuto povinnost ze zákona má vlastník. Dále upozorňuji, že výklad zákonů přísluší soudům.

Vložil § (bez ověření), 30. Březen 2016 - 7:17

Kulile, k čemu ta nesmyslná čísla, které jsou v PENB může někdo potřebovat? Jenom mi prosim nepište, že PENB popisuje věrný stav domu, nebo se budu smát tak, že to uslyšíte u vas doma.

Vložil ctm, 1. Duben 2016 - 22:56

Nikoli pane paragraf. PENB nepopisuje věrný stav domu a ani nemůže. Výsledky v něm jsou totiž vypočítány na referenční, normový profil užívání domu.

PENB má ale velký význam porovnávací. Pomocí něj si zájemce o koupi bytu porovná dva různé byty z hlediska energetické náročnosti. Budete se divit, ale na první pohled nemusí být laik schopen bezpečně rozlišit, ve kterém bytě bude platit za energie více a ve kterém méně.

Čísla v průkazu mají sice absolutní hodnotu, ale výsledky PENB je nutné chápat relativně – v porovnání s něčím. Třeba s Průkazem jiného domu.

Vložil Kulil (bez ověření), 30. Březen 2016 - 8:57

Napsal jsem, že tím, kdo (v domě ve správě SVJ) zajistí PENB, je podle zákona SVJ. Stejný zákon rovněž určuje, kdy tak učiní.

K užitečnosti či potřebnosti PENB jsem se nijak nevyjadřoval.

Nemám za to, že ustanovení je neplatné jenom proto, že jste jím uloženou povinnost označil za nepotřebnou či neužitečnou.

Vložil PavelII (bez ověření), 30. Březen 2016 - 15:59

určuje vlastníku bytu co má udělat když mu SVJ nevyhoví. Musíte to číst celé.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".