Elektroměr

Vložil Antonín (bez ověření), 4. Leden 2013 - 18:41 ::

Dobrý den,prosím vás o radu.Zakoupili jsme od ČD bytový dům.K tomuto domu patřil ještě objekt skladu a tím pádem všechno bylo napojeno na jeden elektroměr,který je umístěn v rozvodné skříni na našem domě.V době kdy my jsme dům kupovali,byl dům i sklad prodáván jako 2 samostatné budovy,ne jako celek.My jsme koupili pouze dům k bydlení a elektroměr přehlásili na sebe.V součesné době objekt skladu zakoupil jiný zájemce a nastal problém s elektroměrem,pro­tože ČD mu tento sklad prodaly s tím,že je v něm zaveden el.proud.Ten sice zaveden je,ale běží na náš elektroměr.Teď budeme v celém domě dělat novou elektriku a nevíme co dělat,jestli máme vůči majiteli skladu nějakou povinnost zachovat mu dodávku el.proudu,což by obnášelo nemalé problémy.My jsme dům kupovali bez tohoto závazku a myslíme si,že pochybyly ČD,když prodaly dva objekty s jedním elektroměrem.Pro­síme,poraďte nám,co máme dělat.Moc děkujeme

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 6. Leden 2013 - 20:21

  Vážený pane Antoníne,

  prvně je nutné zachovat užívání pro všechny v původním stavu.

  Poté je nutné okamžitě instalovat odbornou firmou podružné elektroměry pro odběry mimo Váš dům.

  Nutné je ihned vstoupit do jednání s vlastníky objektu, které jsou napájeny přes Váš fakturační elektroměr, a to, že:

  • jim přeúčtujete instalaci podružných elektroměrů,
  • budete přeúčtovávat spotřebovanou el.energii dle podružných elektroměrů, přičemž nejste plátci DPH,
  • požadovat, aby si zřídili do určeného termínu vlastní fakturační odběrné místo el.energie.

  Je nutné se také okamžitě obrátit na prodávajícího = ČD, že Vám zamlčel závažné skutečnosti (práva a závazky či věcná břemena) o připojení jiných objektů na fakturační elektroměr pro Váš dům.

  Přímé odpojení dalších objektů, které nejsou součástí domu, není okamžitě možné, jelikož se nejedná o „ČERNÝ ODBĚR“.

  Matějka

  Vložil lake, 5. Leden 2013 - 17:45

  Pane Antoníne, stav je takový:

  K Vašemu odběrnému místu je bez právního důvodu a bez vašeho souhlasu připojena jiná osoba. Zda odebírá elektrickou energii „načerno“ přes Váš elektroměr nevíme, ale má tuto možnost.

  První krok bude upozornit vlastníka vedlejší nemovitosti na protiprávní stav. Před odstřižením drátů mu nabídněte uzavření smlouvy na dobu určitou a stanovte jak se bude v této době podílet na nákladech. V mezidobí by si měl vyřídit vlastní přípojku s elektroměrem. Na tom trvejte. V žádném případě nedoporučuji dlouhodobou dohodu o podružném odběru.

  lake

  Vložil Montér (bez ověření), 6. Leden 2013 - 15:22

  K příspěvku Elektroměr, Vložil lake, 5. Leden 2013 – 18:45:

  „K Vašemu odběrnému místu je bez právního důvodu … připojena jiná osoba.“ Nikoliv, nejedná se o připojení bez právního důvodu.

  Zda odebírá elektrickou energii „načerno“ … nevíme, ale má tuto možnost. Nikoliv, nejedná se o černý odběr.

  V mezidobí by si měl vyřídit vlastní přípojku s elektroměrem. Na tom trvejte. Na zřízení elektroměru trvat můžete, připojen již je, jak uvádíte.

  Montér

  Vložil lake, 6. Leden 2013 - 16:34

  Montére,
  Vy jste si šlehnul 220 V střídavých a trochu se Vám z toho motá hlava. Má-li někdo za mým elektroměrem napíchnuté své dráty, jde o odběr bez právního důvodu. Povinnost umožnit odběr jiné osobě by musela být uvedena

  • v Prohlášení vlastníka budovy, nebo
  • v kupní smlouvě k nemovitosti jako závazek vůči třetí osobě, přecházející na nabyvatele, nebo
  • v katastru jako věcné břemeno váznoucí na nemovitosti, nebo
  • ve smlouvě o podružném odběru jako povinnost odběratele vůči jiné osobě.

  Ve všech těchto případech by tazatel o této skutečnosti věděl a zmínil by se o tom. Vy o těchto věcech víte celkem prd. Dávejte si příště pozor, ať zase nespletete fázi a uzemění.

  lake

  Vložil Vintíř (bez ověření), 6. Leden 2013 - 20:03

  Takže Vy soudítě, na základě své domněnky o „protiprávním napíchnutí drátů“, že je možné za popsaných okolností celý bytový dům bez dalšího odstřihout?

  Vložil lake, 6. Leden 2013 - 20:46

  Pane Vintíři, v jiné diskusi už Vás pan Pavel napomenul, abyste nelhal a nevymýšlel si nesmysly. Pokud nerozumíte obsahu napsaného textu, trénujte jak mu porozumět.

  lake

  Vložil Krobot (bez ověření), 6. Leden 2013 - 15:51

  nelze zjistit jak je odběr měřen. Pokud jedním obchodním měřidlem a smlouvu má jen tazatel je na něm, které části rozvodu ponechá v provozu a které ne.

  Vložil salvador, 5. Leden 2013 - 17:09

  Antoníne, máte výhodu v tom, že na odběr elektřiny je smlouva s dodavatelem uzavřena na vaše SVJ. To znamená, že nejste povinni ani dle zák 458 nemůžete poskytovat energii jinému subjektu. Solidní však bude, když uzavřete dohodu s majitelem skladu o rozdělení instalace a při plánované rekontrukci vytvoříte odběrné místo pro něj. Ve vašem rozváděči se vytvoří další odběrné místo pro něj. Za podmínky, že se o náklady na rozdělení s vámi podělí. Další věc je ještě rozdělení příkonu, neboť za nové odběr. místo se platí dodavateli za tzv. rezervaci příkonu. To by se dalo vyřešit rozdělením stávajícího příkonu. Např. pokud je dnes hlavní jistič. 25A tak se rozdělí na třeba 10A a 16A. Podle situace a požadavků na příkon. Mirek

  Vložil Krobot (bez ověření), 6. Leden 2013 - 15:56

  Jen musíte účtovat stejně jako dodavatel bez Vašeho zisku. Na podobném principu funguje třeba dodávka elektřiny SVJ garážím nebo třeba plynu bytům s podružným měřením.

  Vložil Krobot (bez ověření), 5. Leden 2013 - 16:18

  jak dlouho tento stav trvá a jakým způsobem hradí vlastník skladu svoji spotřebu.

  Vložil Antonín (bez ověření), 5. Leden 2013 - 17:41

  My máme elektroměr přihlášený přes půl roku a situace s novým majitelem vznikla před měsícem,když tento sklad koupil.

  Vložil Krobot (bez ověření), 6. Leden 2013 - 15:07

  Také radím nepřistupovat na podružné měření jako trvalé řešení z důvodu možného problému s placením. Můžete zvážit možnost umístění jeho obchodního měření ve skříni Vašeho domu (věcné břemeno za úplatu) nebo trvat na tom aby si napojení zajistil u dodavatele elektřiny. Pokud ho dočasně necháte napojeného (měření ať si zajistí podružným elektroměrem) pak požadovat kauci na budoucí náklady a dobře promyslet smlouvu. Jakmile neprojeví sebemenší ochotu záležitost řešit ihned odpojit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".