družstvo ve ztrátě

Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 13:16 ::

, V družstvu jsou neplatiči – dluh 890.000 Kč. Jeden člen byl vyloučen, druhý prohláeil, že domek odkoupí – byl upozorněn, že až po splacení dluhu, ostatní mají splátkový kalendář. Na poslední schůzi 2.5. nám bylo řečeno, že družstvo má ztrátu asi 900.000 Kč – za rok 2013. 2014 a 2015 a bylo nám řečeno, že se to bude muset vyrovnat. Dále vedení chce, abchom odslouhlasili uzávěrky, které se od vzniku družstva nedělaly – od roku 2013 do 2018, pouze na základě dokumentace, předložené účetní. Na dotaz, jak je možné, že ztrátgy družstva se neřešily v odpovídajíících letech bylo řečeno, že dříve vedla účetnictví jiná firma, která dodala nekompletní dokumentaci a nedá se s tím nic dělat. Jak dlouho musí banka uchovávat výpisy družstva? Původně to byla Čs. spořitelna, refinancování bylo u Sberbank. A jak vůbec může být družstvo ve ztrátě – snad jedině neplatiči, nebo je to možné i jinak: Díky všem za rady a názory. A pokud byste někdo měl kontakt na opravdu dobrou účetní, prosím sdělte.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 6. Květen 2019 - 8:03

  Espinozo,

  opakovaně uvádíte, že družstvo má ztrátu za roky 2013 až 2015 ve výši 0,9 mil. Kč. Podle údajů v obchodním rejstříku to lze těžko ověřit. Nejlepší pro začátek by bylo, kdybyste zde vyvěsila účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu Rozvaha, Výsledovka, Příloha.

  Ještě lepší by bylo, získat Obratovou předvahu nebo Hlavní knihu.

  Součástí účetnictví musí být i inventury účtů. Tam se mj. dozvíte, za kým má družstvo pohledávky po lhůtě.

  Bez inventarizace účtů a obratové předvahy bych odmítl odsouhlasovat jakoukoli účetní závěrku.

  Jak jste se dostali do ztráty je zřejmé z výsledovek za rok 2014 a 2015. Vybírali jste na nájmu méně než jste utratili. Neplatiči by způsobili ztrátu až v případě odepsání jejich dluhů do nákladů družstva nebo v případě tvorby opravných položek.

  Banky by měly uchovávat výpisy 10 let, ale nebude to zadarmo a musí je požádat statutární orgán nikoliv kontrolní komise nebo člen družstva.

  K uchovávání účetnictví účetní jednotky jsem tu psal několikrát, např.:

  http://www.portalsvj.cz/…etnictvi-svj#…

  Za účetnictví, jeho správné vedení, uchovávání a archivaci, odpovídá primárně družstvo, nikoliv účetní. Na účetní můžete vymáhat škodu, ale nebude to jednoduché.

  Vaše družstvo asi čekají soukromoprávní a trestněprávní žaloby. Z neúplných údajů v obchodním rejstříku je zřejmé, že účetnictví není v pořádku. Dobrou účetní budete hledat velmi těžko.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil espinoza, 6. Květen 2019 - 12:49

  Ještě jsem si vzpomněla, že na schůzi říkali, že ztráta byla 900.000, ale že se účetní podařilo něco dohledat a opravit – nerozumím tomu – a tak zbývá zhruba 450.000 a to že budeme muset nějak řešit. Jak, řečeno nebylo.

  Vložil espinoza, 6. Květen 2019 - 12:20

  Pavle, díky. Za rok 2018 mám v ruce pouze daňové přiznání, přílohu k uzávěrce – uzávěrku nikoliv a výpis zisku a ztrát za rok 2018 + rozvaha v plném rozsahu. Totéž za rok 2017.za rok 2016 pouze příloha k účetní uzávěrce rozvaha ve zkráceném rozsahu a výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu. Za rok 2015 totéž, rok 2014 a 2013 nic. Co sem mám vložit? Uzávěrky nejsou, prý nám budou předloženy na schůzi koncem května k dodatečnému odsouhlasení.

  Vložil Pavel, 6. Květen 2019 - 15:30

  Espinozo,

  Uzávěrka je proces, jak se z účetnictví získá Závěrka.

  Uzávěrku nebudete schvalovat, není zachycená na papíře. Budete schvalovat Závěrku, což je Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka), Rozvaha a Příloha v účetní závěrce.

  Založte nové vlákno a do přílohy dejte Rozvahu, Výsledovku a Přílohu za 2018. To pro začátek.

  Jak jsem psal, velmi důležitá je inventarizace účtů, z ní se dá zjistit např. kdo dluží. Inventarizace musí být, jinak je účetnictví neprůkazné

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil espinoza, 6. Květen 2019 - 18:16

  Jasné, vyfotím a vložím

  Vložil Misme, 4. Květen 2019 - 20:25

  Podobná diskuse proběhla na http://www.portalsvj.cz/…tna-schuze-0. Máte docela velký problém a jakékoliv antedatování a vaše dodatečné podepisování čehokoliv, co nebylo vyhotoveno včas, jde proti vám. Psala jste v té minulé diskusi, že máte právníka – co on na tu situaci? Podle mého názoru je nezbytné určit viníka, tím, podle dosavadních zjištění se zdá být vaše představenstvo, a po tom vymáhat škodu. Zdůvodnění, že „dříve vedla účetnictví jiná firma, která dodala nekompletní dokumentaci a nedá se s tím nic dělat“ je výmluva. Přikládám odkaz na nějaké články z internetu, ale na toto téma jich najdete spoustu dalších: https://dostupnyadvokat.cz/…rganu-svj-bd, http://www.portalobydleni.cz/…ho-druzstva/, https://www.idnes.cz/…9_stavba_web, https://www.hypoindex.cz/…neprenesete/, https://www.epravo.cz/…u-93832.html, https://www.chatar-chalupar.cz/…ni-svj-a-bd/

  Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 21:10

  S právníkem jednám. V bodě f stanov o vyloučení člena jsem našla tuto větu:

  " zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva; Dalo by se to použít v případě, že místopředseda a člen představenstva použili peníze, určené pro FO a rezervní fond na úhrady svých dluhů?

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 6:45

  Podle mého názoru se to použít dá. Ale já vycházím z toho, co jste nám zde napsala, skutečnost může být i jiná. Ve vašem případě jde ale o celkovou nefunkčnost družstva, viz. např. § 638 ZOK:

  (1) Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období.

  (2) Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

  atd.

  Píši ale z jiného důvodu, dohledala jsem vám, jak dlouho musí banky uchovávat historii. Mělo by jít o 10 let, viz. § 16 zák. č. 253/2008 Sb., dalším zákonem k bankám je 21/1992 Sb.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 8:52

  Misme, ještě prosím dotaz: Nevíte, jak dlouho a pokud vůbec účetní firmy musejí uchovávat doklady? Nám je údajně nějaká společnost předala neúplné – což může??? a nemusí být pravda. Tam by se určitě ztráta 900.000 dala dohledat a možná proto bylo řečeno, že doklady jsou neúplné a dohledat nelze. A kdyby se nám podařilo prosadit audit, má to vůbec smysl, kdyby nebyla veškerá dokumentace? Jinak k bodu 1 – jedna schůze za rok byla bod 2 – nikdy se nemluvilo o uzávěrkách a nikdy se neschvalovaly.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 11:20

  člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

  Čeln představenstva je členem, zřejmě statutárním, protože tam jsou jen dva nebo nyní snad tři, další společnosti WS Construction. Teď jsem si přečetla, že u majitele společnosti byl proveden výmaz. Co to znamená – že on již tam nepracuje nebo společnost zanikla?

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 12:44

  Tak jsem ještě jednou koukla do vaší sbírky listin a máte tam rozvahy z roku 2014 a 2015 a v nich jsem našla informaci o vyčíslených pohledávkách a dalších částkách ;-) uvozených znaménkem mínus, což jako laik chápu tak, že v mínusu jste už od roku 2014 a máte to založeno i ve sbírce, tak poněkud nerozumím tomu, proč jste se to nedozvěděli včas a proč představenstvo spalo na vavřínech a proč dnes tvrdí cosi o nekompletní dokumentaci. Vymáhat měli!

  Nevím, kde jste přišla na WS Construction, společnost má sice uveden jako jeden z předmětů podnikání „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“, ale má pouze 1 člena, který je současně jednatelem a statutárním orgánem této společnosti a jeho jméno je Jaroslav Soldán a byla vůči němu vedena exekuce, ale info o nějakém výmazu jsem nenašla. Vašimi statutáry jsou ale od roku 2016 Vladimír Křehlík, Dijana Sejdovič a Natálie Štěpánová (ne tedy Jaroslav Soldán) – aspoň tito jsou uvedeni ve veřejném rejstříku.

  Jak to tedy je?

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 13:18

  Misme – psala jsem o WS Construction v této souvislosti:

  člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. N.Š. byla zvolena novou předsedkyní družstva

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 13:36

  To jsem pochopila, ale není mi jasné, proč o této společnosti píšete, když podle informací ve veřejném rejstříku nemá k vašemu družstvu ani představenstvu žádný vztah. Pokud tato společnost nemá k družstvu vztah, je jedno, co je předmětem její činnosti.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 13:54

  Misme: Máte pravdu, u nás je N.Š. statutárním orgánem ve WS Construction pouze manažerem. Nevím, jak dalece je možné uvádět údaje o osobách, ale pokud se podíváte na firmu Improdum a komentáře ( firma zanikla a je na ni podáno trestní oznámení) i tam člen našeho představenstva figuruje.

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 14:57

  Uf, klikla jsem na https://www.modrastrecha.cz/…dum-recenze/ a zděsila se – zde se de facto potvrzuje to, co píšete o dění u vás. Ale doporučuji vám soustředit se na gró problému, toto jsou jen „vedlejší příznaky“ k dokreslení situace. Určitě bych na to poukázala, vše souvisí se vším, ale vysledovat, co za tím vším vězí, je spíše práce pro jiné, např. ;-) orgány činné v trestním řízení.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 15:11

  Takže podat trestní oznámení na neznámého pachatele?

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 16:09

  Teď nevím, jestli žertujete. Vy přece pachatele znáte. Já bych ale radila opatrnost, tzn. žalovala bych představenstvo pro porušení péče řádného hospodáře, protože toto je příčinou ztráty družstva. Pokud se při dokazování přijde i na trestnou činnost, to je další věc. Ale v tom by vám měl být schopen kvalifikovaně poradit právník, určitě bych nečinila závěry na podkladě diskusního fóra, na to je vaše situace příliš vážná.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 16:24

  Misme: Promiňte, blbý pokus o vtip.- Pachatel je znám. Další schůze bude koncem května, do té doby už budu mít další schůzku s právníkem a on je ochotný se mnou na schůzi jít. Napíšu výsledek a díky za rady.

  Vložil Misme, 5. Květen 2019 - 10:08

  K uchovávání účetních dokladů jsem zde našla dvě vlákna: http://www.portalsvj.cz/…etnictvi-svj http://www.portalsvj.cz/…etnictvi-svj

  Pokud jde o účetní závěrku, v zákoně je uvedeno, co jsem vykopírovala v příspěvku výše. To znamená, že pokud se to takto u vás nedělo a zákon hovoří o tom, že se závěrka má projednat, tak je zase zapotřebí vypátrat proč se takto nedělo a kdo to zavinil. Péče řádného hospodáře je spjatá s právnickou osobou a tu zastupuje u vás navenek představenstvo. Za plnění povinností proto odpovídají v prvé řadě členové představenstva.

  Pokud jde o účetní, ale obecně o jakéhokoliv dodavatele služeb nebo produktů, tak já považuji za normální, že to co přijímám a platím za to, že také kontroluji, k tomu nepotřebuji ani zákon, ale stačí mi zdravý selský rozum. Proto i práci účetní je zapotřebí kontrolovat, samozřejmě včas a řádně. Toto opět padá na hlavu vašeho představenstva – jak je možné, že se o informacích, které účetní generovala, nejednalo na členských schůzích? A na druhou stranu, pokud účetní dělala svou práci špatně, tak je zase potřeba ji popohnat k zodpovědnosti, a ne požadovat, aby za její chyby platili lidi, kteří jsou jejími chybami už nyní postiženi.

  Mně u vás přijde podezřelé to, že jeden z dlužníků, a pokud se pamatuji dobře jde současně o člena představenstva, chce nyní dům odkoupit. Skoro se nabízí možnost pohlížet na toto jako na účelové jednání – vědomě vytvořil družstvu dluh, aby posléze mohl jako „dobroděj“ dům od družstva, topícího se v problému, odkoupit. Když neplatil, tak o tom, že vytváří dluh, musel vědět, i kdyby účetnictví ukazovalo něco jiného, ne?

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 13:15

  Misme: Vaši odpověď ohledně WS Construction jsem si přečetla – a zmizela- Nicméně – WS Construction s.r.o. Kutnohorská 121 Mukařov – otevřete si kontakty a uvidíme členy – N.Š. manažer – jinak přítelkyně nebo snad i manželka J.S. a další – projekt a financování – tedy 4 osoby.

  O výmazu – rejstřík . WS Construction s.r.o. IČO 05912580 – vklad 1 Kč – 21.5.2018 změna u společníka J.S. splacena 1 Kč, následně 21.5.2018 vymazán společník s vkladem J.S. Dále jsem ješě někde našla, že J.S. nemá právo nakládat s podílem družstva – což mi připadá směšné – vklad 1 Kč. Je tam i zmínka o provedené exekuci někým z Plzně, bohužel ale fakt nemohu dohledat kde jsem to našla.

  Vložil espinoza, 5. Květen 2019 - 8:40

  Díky moc, to nám pomůže, tedy snad. Platíme pochopitelně všichni anuitu i fondy na jeden účet, z toho pak – zřejmě – účetní oddělí částku pro banku na splátku anuity a na druhý účet zašle – tedy až do září 2016 zasílala, peníze na FO. Jen doufám, že se dá nějakým způsobem dohbledat i přes banku, kdo z členů zaplatil a kdo ne – jinak nevím, jak bychom to hledali, když údajně účetní firma dodala nekompletní dokumentaci. A ta asi nemá povinnost uchovávat doklady 4 nebo 5 let.

  Vložil . (bez ověření), 4. Květen 2019 - 14:24

  Bylo nám řečeno..... A kdo vám to řekl? Co dělají orgány družstva, představenstvo, kontrolní komise?

  Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 15:16

  Kontrolní komise není, představenstvo jsou neplatiči a účty za rok 2013, 14 a zřejmě 15 prý nejsou – údajně společnost, která vedla účetnictví, vpo ukonení smlouvy odevzdala neúplnou dokumentaci.

  Vložil Horymír (bez ověření), 4. Květen 2019 - 18:51

  „představenstvo jsou neplatiči“

  To už bylo judikaturou dostatečně vyřešeno: <>bČlenové představenstva platit nemusí. Není totiž nikdo, kdo by to po nich vymohl. Mám to tu černé na bílém od soudu.

  Vložil Pavel, 4. Květen 2019 - 21:50

  Horymíre,

  můžete zveřejnit judikát?

  Nechce se mi tomu věřit. Existuje totiž institut „členské žaloby“ podle § 584 ZOK.

  Navíc ještě existují § 159 NOZ a §§ 51 až 53 ZOK.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 19:30

  Chcete říci, že přestože představenstvo neplatí nájem ani fondy, nelze ty peníze z nich dostat?

  Vložil . (bez ověření), 4. Květen 2019 - 16:35

  Tak to máte nasměřované k pokutě od Fin. úřadu. Kdo je v představenstvu jste nám sdělil, kontrolní komise není a kdo jsou členové družstva? Jste na dobré cestě přijít o ty vaše domky, nebo co to tam máte.

  Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 17:52

  jj, domky. Proto se ptám, co se dá dělat. Je nás z 32 členů družstva teď už jen 12, ostatní odkoupili. Návrhy představenstva nepřehlasujeme, je to 5 proti 7. FO byl převeden v září 2016 na spořící účet, my platíme dál FO a rezervní fond a z toho se evidentně platí za neplatiče. Nemůžeme ani snížit plat účetní – plat měla 5.000 Kč měsíčně, když nás bylo ještě 16 a snížení vedení odmítá, prý je plat adekvátní. Podle toho, co jsem zjistila, není. Předseda a mistopředseda končí – odkupují, člen představenstva se stává předsedou a teprve nyní je zřízena kontrolní komise, což už bude na nic. Jak dlouho musí firma, provádějící účetnictví uchovávat doklady – pokud vůbec? Prý odevzdala nekompletní, takže za ty první tři roky – 13,14 nelze nic dohledat.

  Vložil corado cattani (bez ověření), 4. Květen 2019 - 18:31

  Zcela jste nás zde zahltil informacemi, ale v podstatě neuvedl jste nic na čem by se dala postavit fundovaná odpověď. Každé družstvo má své stanovy. A tam je uvedeno,k čemu slouží jednotlivé fondy družstva. Použít peníze z jednoho fondu na krytí výdajů, ke kterému nejsou tyto fondy určeny by mělo být pouze v souladu s rozhodnutím členské schůze. Ve stanovách , příp. jiných pravidlech by mělo být uvedena pravidla pro odkup těchto domků. Fond oprav by měl být nějak zlikvidován. Chápu situaci , kdy v domě vznikne SVJ a nalezne se řešení jak převézt peníze z FO družstva na dlouhodobou zálohu SVJ. Ale na koho se převedou peníze z vašeho družstva ? Jinak to , že vznikla kontrolní komise až teď není " na nic ". To, že členové představenstva přestanou být členy představenstva a družstva neznamená , že jejich skutky jsou promlčeny.

  Vložil espinoza, 4. Květen 2019 - 19:29

  Ano, podle stanov FO slouží na opravy. FO byl zřízen na žádost banky, u které jsme měli úvěr. Družstvo s ním nesmělo disponovat bez souhlasu banky. Po refinancování byl fond uvolněn a peníze převedeny na spořící účet a doufáme, že tam jsou, ovšem v rozpisu nájmu a služeb ho platíme dál stejně jako rezervní fond, ale peníze nejdou do FO a rezervního, nýbrž se využívají na neplatiče. To jsme až do minulé schůze nevěděli, protože představenstvo nebude pochopitelně žalovat na sebe, že neplatí. Z nějakého důvodu předseda neplatiče uvedl – on sám platí, neplatí pouze místopředseda a člen družstva( + další členové družstva).Účetní družstva odmítala a odmítá podat informace – na dotaz, kolik je peněz ve FO odpověděla, že může říci, jen kolik tam má dotyčná osoba, která informaci požaduje, celkovou částku říci prý ale nesmí. Odkup domků je ve stanovách definován, ale u nás nevznikne SVJ – domky budou v osobním vlastnictví. Peníze z FO jsou údajně těmto lidem vraceny nebo jsou započteny do ceny domku, která se tím poníží. Činy představenstva promlčeny nebudou, ovšem nevíme, jak jednat dál – díky tomu, že dokumentace účetní společnosti byla údajně předána nekompletní, nelze dohledat dluhy za rok 13–14 a částečně 15.A tam právě vznikla ztráta 900.000 Kč.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".