Dotaz k problematice úhrady náklaů za výáměnu části oken

Vložil Miroslav Vrána (bez ověření), 21. Březen 2018 - 14:20 ::

Před privatizaci domu nechal majitel provést výměnu části oken (směrem do ulice). Tato skutečnost se podle tehdejších pravidel privatizace promítla do ceny privatizovaného bytu. Nyní nechal výbor SVJ provést výměnu oken do dvora s tím, že se na nákladech musí podílet všichni, tzn. i ti, kdo si již nové okna zaplatili při privatizaci, což bylo schválenou většinou členské schůze SVJ. Mám dvě otázky:

 1. Jsem povinen přispívat na zvýšení bytového komfortu sousedů, t.j. výsledek výměny oken? Pokud ano, dle jaké právní normy?
 2. Kdo je v tomto případě vlastníkem oken (a povinen zajišťovat jejich údržbu a na čí náklady) financovaných všemi majiteli bytů v domě = pro část nájemníků se jedná o cizí, tedy privátní majetek sousedů?

Jsem toho názoru, že rozhodnutí schůze SVJ musí být opřeno o dikci platného zákona. Opravdu máme v ČR tokový zákon, že se musím podílet na komfortu bydlení sousedů i když s tím nesouhlasím? Předem děkuji za odpověď S pozdravem a přáním úspěšného dne M. Vrána 210318

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 22. Březen 2018 - 19:42

  Popis p.Miroslava k výměně oken nemá podstatné údaje, na př. privatizace domu.. jak byla stanovena cena na 1 bj /před výměnou oken a po jejich výměně původním majitelem/? Dále se uvádí, že výbor nechal provést výměnu oken na 2. straně domu. Podle jakých rozhodnutí SVJ výbor konal? Jestliže výbor nejprve okna nechal vyměnit a po akci chce po vlastnicích úhradu, tak má smůlu. Nic neuhrazujte,dokud to nebude prošetřeno.. na př. i soudně. Navíc okna jsou součástí obvodového pláště, tedy společnou částí domu, tak se na tom musí podílet vlastníci podle jejich podílu na SČD.Nutno zde ovšem vzít v úvahu závaznost rozhodnutí výboru k této výměně (měl na to potřebný souhlas většiny)?

  Vložil tep (bez ověření), 22. Březen 2018 - 8:53

  Okna patřící k bytu včetně oken bytu deklarovaných jako společná část domu dle § 1180 má financovat vlastník bytu coby výlučný uživatel společné části domu. Okna od společných prostor – např. chodeb – jsou společnou částí domu, kterou jsou povinni hradit všichni vlastníci bytů bez ohledu na to, kterým směrem mají okna bytu.

  Vložil JaVa, 22. Březen 2018 - 9:23

  "Okna patřící k bytu včetně oken bytu deklarovaných jako společná část domu dle § 1180 má financovat vlastník bytu coby výlučný uživatel společné části domu.

  Můžete nám, prosím, objasnit.jak bude v případě pojistné události v domě,dotýkající se i poškození(dle prohlášení vlastníka)spo­lečných částí domu(oken),která jsou dle Vás ve výlučném užívání majitele jednotky,postupovat pojišťovna.Budou tyto okna vyloučeny z plnění právnické osobě SVJ a nebo bude plnění za poškození „společných částí“(oken ve výlučném užívání) hrazeno přímo dotčeným majitelům bytů?Budou tyto společné části domu ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků opraveny ze společných peněz(pojistného plnění),nebo si budou muset opravy hradit jejich výluční uživatelé ze svého?

  Neměli by si vlastníci jednotek sjednat připojištění na společné části domu,které mají ve svém výlučném užívání?

  Děkuji předem za objasnění.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 22. Březen 2018 - 13:14

  Pojistnou událost jsme neměli, podívejte se do pojistné smlouvy, co a jak máte pojištěno. To se liší dům od domu a každá pojišťovna to může mít jinak. Pokud pojišťovna okna zaplatí, tak obnova se realizuje z pojistného. Pokud to nezaplatí pojišťovna úplně, tak nedoplatek padne na výlučného uživatele společné části, kdo jiný by to měl platit? Bylo by užitečné, kdyby se zde ozval někdo, kdo má zkušenosti s nějakou pojistnou událostí. U nás v prohlášení vlastníka, kterému dům už léta nepatří, je, že vnější okna jsou společnou částí domu a vnitřní okna, která už mnoho let nemáme, patřila k bytu.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Březen 2018 - 9:20

  Toť otázka, zda to „výlučné užívání“ je konstatování situace, nebo to musí být právní stav zapsaný v Prohlášení.

  Vložil JaVa, 22. Březen 2018 - 9:42

  Dle mého a nejen mého soudu,by měl být tento právní stav zapsán nejen v PV,ale také i ve stanovách SVJ,včetně % navýšení(snížení) příspěvků,na konkrétní společné části domu ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek.

  „Stanovy jsou jakýmsi kodexem fungování společenství vlastníků, ve kterém na jednom místě nalezneme vše podstatné pro fungování společenství vlastníků (§ 1200 odst. 2). V určitých případech mají stanovy formu veřejné listiny (§ 1200 odst. 3), kterou je notářský zápis (§ 3026 odst. 2). Proto si nemyslím, že lze měnit stanovy fakticky a nepřímo usneseními shromážděními, aniž je výslovně a přímo měněno určité ustanovení stanov. Takové usnesení shromáždění by existovalo samostatně vedle stanov a bylo by s nimi v rozporu.“

  konec citace.

  JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 22. Březen 2018 - 13:22

  Četl jsem někde názor, že stanovy by měly být přehledné. Je zbytečné do nich opisovat paragrafové znění z NOZ, protože pokud se NOZ bude měnit, tak to, co si tam nakopírujete, může se dostat do rozporu s NOZ a tudíž bude neplatné.

  Flexibilnější je mít pro řešení složitých věcí usnesení shromáždění, které je flexibilnější ke změnám, než stanovy.

  Vložil JaVa, 22. Březen 2018 - 16:24

  „Flexibilnější je mít pro řešení složitých věcí usnesení shromáždění, které je flexibilnější ke změnám, než stanovy.“

  Jakékoliv „sebefleflexi­bilnější“ usnesení shromáždění vlastníků,ros­porující příslušné znění, v aktuálně platných, zákonům neodporujících stanovách SVJ,je pro členy SVJ právně nezávazné a nevymahatelné!

  To,že stanovy neobsahují zbytečné § znění z příslušných zákonů,ještě neznamená,že se jimi právnická osoba SVJ a její členové, nemusí řídit.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Pavel II (bez ověření), 21. Březen 2018 - 15:18

  Byla tato oprava projednána a schválena shromážděním? Pokud ano jak jste hlasoval? Má výbor podle Vašich stanov volnou ruku z hlediska takových výdajů? Rozhodnutí výboru se neopírá o zákon, ale o Vaše stanovy. Pokud jste si schválili stanovy tak hloupě, že se musíte podílet na komfortu sousedů pak nežehrejte na zákony, ale nekompetentnost všech vlastníků, kteří si je schválili.

  Vložil P_V (bez ověření), 21. Březen 2018 - 15:05

  "Kdo je v tomto případě vlastníkem oken"
  To je zapsáno v dokumentu zvaném Prohlášení vlastníka. Pokud to tam zapsáno není, tak podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. jsou to společné části domu.
  "Jsem povinen přispívat"
  Když je to společná část domu nikoli ve výlučném užívání, tak ano. Až se bude opravovat střecha, budou přispívat na komfort sousedů pod střechou i ti v nižších podlažích. Až se bude opravovat výtah, budou přispívat na komfort sousedů i ti co bydlí v přízemí. Atd.

  Vložil Anony (bez ověření), 21. Březen 2018 - 21:08

  A kdyz si ty spolecna okna, v PV neuvedena, vymenim a mam na nova okna fakturu? Tak tezko pujde o spolecnou cast, kdyz jsem okna poridil (na natlak SVJ – povinna vymena) na svuj naklad.

  Vložil P_V (bez ověření), 21. Březen 2018 - 22:23

  Když to je společná část před výměnou, tak to bude společná část i po výměně. Leda že byste si vyboural nové okno kde předtím nebylo :-) Ale jestli se tak stalo ještě před platností NOZ, tak to nedokážu posoudit, čí tehdy ta okna formálně byla.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".