dotaz

Vložil důchodce - starobní (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 11:04 ::

Jak postupovat v případě že nový znalecký posudek ( v roce 2014) ,prokázal že se u mne nejedná o nemoc z povolání , pro kterou se mnou byl rozvázán pracovní poměr . Jedná se tedy o prokazatelnou škodu na výdělku + ostatní ) a pokračující škodu na starobním důchodu (cca 5 mil Kč ), Soudy postupovali , včetně ministerstva – zřejmě nesprávně a zamítli všechny skutečnosti , včetně nereagování na nový znalecký posudek z pracovního lékařství

  • směřujte dotaz na MPSV

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil pp (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 1:37

A co podudek prokazal konkretneji?

Vložil Horká (bez ověření), 14. Prosinec 2017 - 22:22

Podat žalobu na určení, že pracovní poměr trvá, a současně žalobu na vyplacení náhrady výdělku. U žaloby na plnění požádat o přerušení řízení do doby rozhodnutí v určovací věci.

Vložil Rudy (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 11:54

Neplatné rozvázání pracovního poměru můžete zpochybnit u soudu pouze v případě,že jste v zákonom stanovené lhůtě sdělila zaměstnavateli, že trváte na trvání pracovního poměru z důvodů neplatného rozvázání pracovního poměru. V opačném případě rozvázání pracovního poměru už zpochybnit nemůžete.

Vložil Rudy (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 16:15

§ 69 Zákoníku práce

(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".