doplnění programu

Vložil Čermák (bez ověření), 2. Březen 2019 - 9:25 ::

Prosím, není mi cela jasný postup výboru případě zájmu řady vlastníků o rozšíření programu na shromáždění. S vědomím,že se nikdy na schůzi nedostaví 100% vlastníků,výbor úmyslně požadované body nezařadí.V diskuzi odmítá naše ohlášené záležitosti projednávat. Tak ani nezapíše náš požadavek,tyto věci dát do zápisu ze schůze. Dle názoru je zde problém zařadit naše požadavky do programu,když an nikdo z nás neví,kdy se schůze bude konat, aby tak včas mohl předložit výboru naše návrhy. V současné době se bude konat schůze, ke které byl předložen na nástěnce program,když jsme výboru poslali doporučeně náš návrh na rozšíření. Nikdo z výboru nereaguje. Proto chceme náš návrh vyvěsit na nástěnku s upozorněním, že byl dříve zaslán doporučeně výboru,který nereaguje.Prosím, jak by kdo zde reagoval? Z našeho názoru vše vyplývá od předsedy SVJ, který věci nechce v jeho zájmu řešit.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Občan ČR (bez ověření), 3. Březen 2019 - 19:26

  Existují i normální výbory:

  https://www.sousedikova.cz/…-13–11–2018/

  https://www.sousedikova.cz/…rh-programu/

  Citace ze dvou různých zápisů ze schůze shromáždění zveřejněných na internetu:

  „Dále předseda výboru SVJ vyzval přítomné k podání návrhů na doplnění programu shromáždění – nebyly podány žádné návrhy k jeho doplnění či změnám.“

  „Předseda přednesl návrh programu, který byl uveden v pozvánkách a protože z řad přítomných vlastníkůjednotek nabyly vzneseny připomínky a ani návrh na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky“

  (ani na jednom shromáždění nebylo 100%)

  Doplňuji příspěvek: http://www.portalsvj.cz/…eni-programu#…

  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  http://www.portalsvj.cz/…gramu-schuze

  https://www.svjaktualne.cz/…pLpGVMy1prA/?…

  a odstavec Společné prvky http://www.portalobydleni.cz/…ytovem-dome/

  Tazatel chce řešit situaci na shromáždění. T.j. se všemi vlastníky. U řady z nich má navíc podporu. A to je špatné? (štítek kverulant). A jaký štítek by potom dostal výbor: http://www.portalsvj.cz/…sechny-klice#…

  Příspěvek, ve kterém byl tazatel jmenovitě označen za blba je žalovatelný. (VPN a Proxy logují nejvíce). Ale kdo by se zabýval někým, kdo nepochopí text na který reaguje a po vysvětlení se ohání „zákonnými principy“ které sám poruší.

  Vložil Radim. (bez ověření), 2. Březen 2019 - 18:43

  V případě, že je řada vlastníků, jak píšete, co by chtěli projednat nějaké záležitosti, a přes výbor to nejde, máte možnost postupovat podle § 1207

  „…Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.“

  Můžete požádat výbor o svolání shromáždění (můžete uvést i odkaz na § 1207), ve kterém uvedete program se záležitostmi, které chcete projednat.

  Vložil ... (bez ověření), 2. Březen 2019 - 10:26

  Výbor nemůže, nesmí rozšiřovat ohlášený program schůze. Mohl by tak učinit pouze v případě, když bude mít souhlas 100% vlastníků. Na místě člena výboru bych já požadoval ten souhlas pouze písemně a to proto, abych měl pojistku před vlastníky bytů, kteří se dožadují něčeno, na co nemají právo. Členové společenství mají dostatečně dlouhý časový prostor na to, aby včas doručil výboru požadavek, jaký problém se má na dalším shromáždění projednat. Měl byste si nejdříve nastudovat zákon. Své problémy můžete přednést na schůzi v diskusi. To můžete. Můžete diskutovat, ale nemůžete očekávat žádný závěr žádné hlasovaní ani nic podobného. Poplkat si můžete, v tom vám nikdo bránit nebude.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 4. Březen 2019 - 11:52

  Výbor nemůže, nesmí rozšiřovat ohlášený program schůze. Mohl by tak učinit pouze v případě, když bude mít souhlas 100% vlastníků.
  Ale může a děje se tak. Když jsou vlastníci neznalí (chápejte že jsou …), nevadí jim to. I kdyby věděli, kolik je ochotno se soudit (při našich soudech) a nepodpoře ostatních vlastníků, nezájmu?

  Vložil Oldfox (bez ověření), 3. Březen 2019 - 8:28

  Ono to jde, kddyž máte ve stanovach per rolam. I v diskuzi může většina přítomných uložit výboru provést následně o navrženém hlasování. Jen to opravdu nelze udělat hned.

  Vložil Anonymousxyz (bez ověření), 2. Březen 2019 - 23:52

  Z reakcí na dotaz je patrné Jaká je představa členů statutárních orgánů o tom jak zvládnout vlastníkům je to bohužel patrné iz návrhu nového zákona. Vlastník obvykle vůbec netuší Kdy se bude konat shromáždění často je to možná záměrné. V předchozím zákoně o vlastnictví bytu byla dána možnost aby vlastník podával výboru náměty a připomínky. Je to celkem logické neboť společenství spravuje jeho majetek a hospodaří s financemi, které vlastník společenství ke správě svého majetku poskytuje. novela zákona umožňuje podat Návrh usnesení k projednání shromážděním jedné čtvrtině vlastníků s tím že bude podáno znění usnesení. Všimněte si je v zákoně není žádná povinnost SVJ sdělit vlastníkům dostatečně s předstihem kdy se bude shromáždění konat A do kdy tedy mohou svoje návrhy podávat a hlavně podmínka že si sežene další vlastníky aby mohl návrh podat to je prostě omezování práv vlastníků úplně neskutečným způsobem. Samozřejmě v momentě kdy je rozeslána pozvánka s programem by neměl být program měněn. Ovšem neznám shromáždění které by ne projednávalo záležitosti které nebyly na programu, nebo aby se neměnily znění usnesení zásadním způsobem ačkoli byla přesně předložena na programu shromáždění. Sv se stává neomezeným pánem v bytových domech

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 8:11

  Díky za tento příspěvek!!!!! Přesně i já tahle uvažuji a zpochybňuji zákon!!!! Právě o tom je ten problém,že nikdy nikdo neví,kdy se bude konat Shr.,aby tak mohl kdokoli reagovat!!! Tady platí,že jste „trefil hřebíček na hlavičku“… Jen dodám jednu věc. Ve Stanovách,které si vytvořil pan předseda a nechal si je zdejšími jeho ovcemi schválit, má uvedeno,že program schůze bude oznámen na nástěnce! Nic víc, nic míň…Skutečnost? Byl oznámen 19 dnů před termínem Shr.!!!15 dnů před termínem byl doručen doporučenou poštou návrh k doplnění programu. Předseda nereagoval a proto byl program včera,tj.2.2. oz­námen na nástěnce pro informaci všem VJ… Uvažuji,že bude členy výboru odstraněn…Pověsíme nový… Že zde bude „důvodný odkaz“ na fakt,že návrh nebyl doručen před termínem. Otázkou je fakt,že i když by byl znám včas termín schůze,zda by vůbec návrh zařadil… Co Vy na to?

  Vložil člen svj (bez ověření), 3. Březen 2019 - 10:18

  Pane čermáku, vy jste anarchista. Program schůze svolané výborem byl nebo je na nástěnce. Vy nemůžete tento program sundávat a dávat tam nějaký svůj program. Vy máte od konání od poslední schůze dostatek prostru, aby dal výboru požadavek na zařazení toho, co si předstvujete, že by se mělo projednat. Pokud to neumíte využít, to je váš problém. Když bude váš program výborem odstraněný pověsíte nový. Vy jste blb neschpný pochopit, že to dělat nemůžete.

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 10:46

  Jánnebudu zde psát no někom že je blb.Já jen připomenu,že jsem program výboru nesundaval a jen jsem si dovolil pro VJ vložit n nástěnku (vedle!!!) program,který byl navržen VJ a zaslán doporučeně výboru SVJ. Čekali jsme dva dny,než se něco bude dít. Takže když nebyla žádná reakce,vložili jsme po dohodě náš návrh na nástěnku.Stačí pro vysvětlení? Jinak bych tě chtěl mít nyní po ruce…

  Vložil levape, 4. Březen 2019 - 7:23

  Pokud svolává shromáždění výbor SVJ jako statutární orgán, řídí se shromáždění jím předloženým programem.Pros­tudujte si Občanský zákoník část Bytové spoluvlastnictví.

  Vložil člen svj (bez ověření), 3. Březen 2019 - 12:56

  Váš prolbém je v tom, že nejste schopen pochopit zákonný pricip fungování svj.

  Vložil Benda (bez ověření), 5. Březen 2019 - 20:08

  Chtěl bych Vám zde uvést pár věcí.Když si zde pročítám novinky z uvedených názorů,setkávám se zde velmi často s nemístnýmí nekorektními lidmi.Jedním z nich jste i Vy,člene svj.Proč tato poznámka? Zcela jasně Vám zde sděluje jistý pan Čermák jeho starosti a strasti,když doufá a věří,že zde najde slušnou odpověď s radou jak konat.A on zde stačí nevhodně vystupovat někdo,kdo jej navíc dehonestuje, než aby zaujal pozici někoho,kdo zná a ví něco kvalitního z dané problematiky.Takže závěrem mám jednu radu.Již proto,že ani nevíte,kdo je na té druhé straně.. Buďte tak laskav a s tou slušností,která ve Vás určitě je,přistupujte k lidem,kteří neznají a tápají.Myslím si,že o to víc si Vás budou vážit,když jim podáte fundované odkazy. o vím,tak zde kdys vystupoval jistý pan Lake,bydlící v Praze na Smíchově.A že byl často ironický,prosím,ale v zásadě byl slušný a dokázal vždy odkázat na zákony a paragrafy,kterými dokladoval to,co zde uváděl! A o tom je ta zdejší poradna. Prosím,berte to s poctivým pohledem jednoho zájemce o informace na zdejším portálu.

  Vložil 421 (bez ověření), 3. Březen 2019 - 9:13

  Čermák zpochybňuje zákon!!! A co má být??? Máte svobodu zpochybňovat cokoliv, pouze se musíte zákony řídit!!! Ale to asi nepochopíte.

  Vložil Čermák (bez ověření), 2. Březen 2019 - 13:59

  Je škoda se zde na něco dotazovat… Je vidět,že zde někdo neumí číst… Je vidět,že se musím obrátit na opravdové kvalifikované lidi…Aspoň na ty, co umí číst…

  Vložil ... (bez ověření), 2. Březen 2019 - 17:38

  Vím pane Čeráku, že se vám to nelíbí. Vy byste totiž chtěl, aby vám někdo napsal, že program schůze můžete měnit a doplňovat dle libosti, třeba i přímo na schůzi. Ale to nejde, ať se vám to líbí nebo ne.

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 12:03

  Prosím, najde se zde někdo,kdo uvede zákon s paragrafem,kde je konkrétně uvedeno,že se program může doplnit jen se souhlasem všech vlastníků na Shromáždění, tedy 100%? Kde je uvedeno,kdy mohu (za sebe)navrhnout doplnění programu, když pominu přímé konání Shromáždění,kde jde podat návrh a čekat do příštího roku, na následné konání Shromáždění,když zde není ani jistota,že návrh bude akceptován? A tedy po celou dobu se budou nadále konat nezákonnosti v domě s vědomím, že program nebyl rozšířen… Není tohle anarchie od výboru v čele s předsedou?

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 10:49

  Já vám tohle neberu!! Tohle všechno znám.. Zcela vím o čem je řeč!Tady jde zcela o jinou záležitost,která je v rozporu se zákonem a to zde jak vidím,nikdo nechápe. Navíc se zde snaží dávat školení.

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 19:48

  Myslím že to jde, stačí, když bude 100% vlastníků přítomných na schůzi a současně 100% vlastníků odsouhlasí změnu nebo doplnění programu.

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 20:02

  Fakticky si ale zatím může SVJ udělat, co chce.

  Zapomeňte na to, že se U soudu dovoláte zrušení usnesení, to by musel být fatální fail.

  Příklad:

  Pokud jste na schůzi byl přítomen a přehlasován z důležitého důvodu, musíte bezpodmínečně žalovat do 3 měsíců … soud zamítl, když nešťastný vlastník 3m lhůtu počítal až od data doručení písemného zápisu ze schůze … prohrál.

  Pokud jste na schůzi byl, a odešel před hlasováním o důležitém důvodu, soud žalobu zamítl…

  Na oba popsané případy jsou odvolací rosudky nešťastníků domnívajících se, že existuje spravdlnost…

  Tak to ale nefunguje soudy rozhodují ve prospěch i svoje aby nebyla ochromena činnost SVJ a nezhroutilo se bytové spoluvlastnictví.

  Pokud chcete cokoliv v SVJ napadat, musíte si počínat velice obezřetně a na situace, na které neexistuje judikát, si dávejte velký pozor, je totiž vysoká pravděpodobnost, že prohrajete.

  Popravdě neznám žádný rozsudek, kde by vyhrál vlastník (přinejlepším to končí smírem nebo pro zmeškání).

  Vložil 25Malý (bez ověření), 2. Březen 2019 - 12:39

  Změna programu shromáždění se zde nedávno obsáhle probírala:

  http://www.portalsvj.cz/…gramu-ke-shr

  Praktická poznámka: Použijte funkci hledat, vpisovací pole vpravo nahoře.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".