Domovní telefony podruhé

Vložil Zahradníček Petr, 8. Květen 2013 - 19:43 ::

Dobrý večer, jaký by měl být prosím postup při rekonstrukci domácích telefonu, pouze v jednom vchodu v domě s více vchody. Měla by této akci předcházet schůze, seznámení, zápis…? Za případnou radu děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novák Michal 3a9c94 (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 17:16

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil lake, 8. Květen 2013 - 20:48

  Jste si stoprocentně jistý, že jde o rekonstrukci a nikoliv o opravu? Má skutečně dojít ke změně účelu a/nebo ke změně technických parametrů domácích telefonů?

  Přečtěte si zákon o vlastnictví bytů.
  Přečtěte si vaše stanovy ohledně rozsahu oprávnění výboru.
  Přečtěte si vaše Prohlášení vlastníka budovy ohledně vlastnictví telefonů.
  Přečtěte si přijatá usnesení shromáždění ohledně oprav, případně ohledně technického zhodnocení majetku (rekonstrukce) a ohledně rozsahu oprávnění výboru v těchto věcech.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 9. Květen 2013 - 21:19

  Dobrý večer, děkuji za odpověď a pokusím se na jednotlivé body reagovat.

  1. Nejsem si vůbec ničím jistý. Ta akce již proběhla, viz můj první dotaz. Byly vyměněny telefony, tabla, rozvody prostě komplet všechno ve 12 bytech za cca 70 000,– Kč.
  2. Zákon o vlastnictví jsem prostudoval. V §13 se uvádí, že při modernizaci, rekonstrukci atd. postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků jednotek. V našem domě( 8 vchodů) se dělal pouze jeden vchod. Mám tomu rozumět tak,že i když se dělá jen jeden vchod musí o tom rozhodovat všichni vlastníci, nebo jenom dotčeného vchodu. Finance vchodů jsou oddělené. V § 15 se uvádí, že pokud dohoda neurčuje jinak, náklady se hradí dle spoluvlastnického podílu. Vztahuje se to i na tento případ? U nás byly náklady pro majitele bytu s podílem 0,9% a 1,5% naprosto stejné. Je to v pořádku?
  3. Ve stanovách jsem na tento problém odpověď nenašel.
  4. V Prohlášení vlastníka budovy ohledně vlastnictví telefonů není žádná zmínka.
  5. Poslední schůze vlastníků se konala v r.2009 a rozsah oprávnění výboru se tam neřešil.

  Závěrem jenom zopakuji, že žádná schůze se k této akci nekonala. Pouze jsme byli vyzváni každý zvlášť jednotlivě, ať si vybereme telefon a stvrdíme to podpisem. Když jsem po předsedovi výboru SVJ chtěl onen doklad k nahlédnutí odvětil, že jej nemá a neví kde vůbec je. Za každou případnou radu děkuji.

  Vložil Krobot (bez ověření), 9. Květen 2013 - 22:43

  a stvrdil svým podpisem tento výběr a tak přímo nebo nepřímo souhlasil s výměnou je pozdě něco ex post řešit. Je třeba se obrátit ihned na odpor, ihned něco řešit, takže poučení pro příště.

  Vložil Zahradníček Petr, 9. Květen 2013 - 23:30

  Vážený pane, byl jsem postaven před hotovou věc. Budou se měnit telefony, vyber si audio nebo video. Cena cca 800,–Kč. Ještě jsem v tom bytě ani nebydlel. Domníval jsem se, že vše bylo řádně projednáno a při vyúčtování jsem se nedivil sám.

  Vložil lake, 9. Květen 2013 - 22:46

  Bohužel neumím Vám poradit. Vaše SVJ zřejmě patří k těm, které musí mít za každou cenu všechno extra a jinak než podle zákona. Výslekem je naprostá džungle a právní chaos. Není to Vaše chyba, ale stav je zvenku nerozluštitelný.

  • Pokud nejsou domácí telefony uvedeny v Prohlášení, pak se neví komu patří, ani jak se na ně přispívá. To musíte vědět Vy. Pokud vyjdu z toho, že telefony nejsou společnými částmi domu, pak je vyloučeno použít § 13 či § 15 zákona.
  • Protože jste se na nic předem neptal a podepsal, pak správné je to zaúčtování, které proběhlo. To znamená – každý kdo chtěl si zřejmě zaplatil svůj telefon ze své kapsy a je spokojen. Buďte spokojen i Vy.
  • Tvrzení „finance vchodů jsou oddělené“ mi signalizuje, že máte nějakou naprosto nestandardní dohodu. Jen vy víte jakou, jen vy víte zda je písemná, jen vy víte jaký je její obsah. Zákon nic takového nezná, takže opět platí – motanice, ve které neumím nic poradit.

  Připomíná mi to černobylskou jadernou elektrárnu. Soudruzi v noční směně vypojili automatickou ochranu reaktoru, vysunuli řídící tyče, chlazení reaktoru připojili na elektrická čerpadla, napájená energií z turbogeberátorů, kterým ale zavřeli přívod páry z reaktoru. Nebylo divu, že to všechno vybouchlo.

  Vaše SVJ mi připomíná takový Černobyl. Všechno máte přeházené, základní dokumenty jsou neúplné, nic nefunguje podle zákona, všechno je jinak než jak má být.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 9. Květen 2013 - 23:18

  Dobrý večer. Vlastníci jednotlivých vchodů rozhodují samostatně a nezávisle na vlastnících druhého vchodu o záležitostech týkajicích se pouze jejich vchodu. O záležitostech týkajicích se celého domu rozhodují vlastníci obou vchodů. Opravy a náklady týkající se pouze jednoho vchodu jsou hrazeny pouze z fondu tohoto vchodu. Tolik tedy naše stanovy k problematice odděleného financování. Domnívám se, že domácí telefony(zvonky, el. vrátný) i když nejsou uvedeny v Prohlášení jsou společnými částmi. Jinak ten telefon,který nám byl nabídnut má hodnotu cca 8oo,–Kč, ale nás stál každého cca 5000,–Kč proto, že se musela provést kompletní rekonstruce z důvodu těch tří vlastníků, kteří chtěli videotelefony a zbývajicích 9 sousedů využili jako sponzory. Chápete ten problém? Byl to obyčejný podraz, nikomu se neřeklo kolik ta akce bude stát. Uvedla se pouze cena telefonu! Skutečnou cenu jsme se dozvěděli až po půl roce díky vyučtování. A protože náš vchod neměl peníze ve fondu oprav byly na zaplacení použity peníze z FO celého domu a my jsme šli do „mínusu“. Předseda výboru SVJ je z jiného vchodu , fakturu podepsal a spadla klec.

  Vložil lake, 10. Květen 2013 - 6:47

  Pane Zahradníčku, napsal jste: „Domnívám se, že domácí telefony(zvonky, el. vrátný) i když nejsou uvedeny v Prohlášení jsou společnými částmi.“

  To se tedy domníváte špatně. Jestliže něco není uvedeno mezi společnými částmi domu, pak to NENÍ společná část domu. Nikoho nedonutíte, aby Vám přispíval na věc, která není společná a je nejspíš pouze Vaše.

  Pokud se domníváte, že domácí telefon je společný, prostě přesvědčte ostatní, že Váš telefon se má zahrnout do společných částí domu a ostatní Vám jej mají uhradit. Zároveň opravte vadu Prohlášení.

  Pokud se domníváte, že byla překročena sjednaná částka za Vámi objednané práce, doložte dohodnutou cenu (pomocí potvrzené objednávky nebo smlouvy). Pak se obraťte na soud z důvodu neschváleného překročení rozpočtu.

  To je právě ten Černobyl. Operátoři v elektrárně se také vzájemně ubezpečovali, že všechno dělají správně podle předpisů a příruček (které byly neúplné), že jaderná reakce vypadá stabilně a že neporušují žádná pravidla. Tvrdili to i později v nemocnici vyšetřovatelům. Zemřeli na nemoc z ozáření do třiceti dnů.

  Vaše SVJ je takový malý nestabilní Černobyl. Stálo Vás to jen pár tisíc korun. Radujte se: zůstal jste naživu.

  lake

  Vložil Viktor_SVJ, 10. Květen 2013 - 10:02

  Jestliže něco není uvedeno mezi společnými částmi domu, pak to NENÍ společná část domu

  Neni to nahodou obracene? Pokud neni neco uvedeno jako soucast jednotky, je to automaticky spolecna cast domu?

  Nebo to neni „spolecna cast domu“, ale je to majetek v spoluvlastnictvi vsech vlastniku? Jak se o takovem majektu da/ma rozhodovat?

  Vložil lake, 10. Květen 2013 - 10:53

  Pane Viktore,
  jestliže jako vlastník jednotky nemám v Prohlášení uvedenu speciální kabeláž pro videotelefony ani samotné videotelefony jako společnou část domu, pak prostě toto není společnou částí domu. Viz § 4 odst. 1 ZoVB. Já nejsem povinen na cizí majetek v domě nikomu přispívat. Co je na tom pro Vás nesrozumitelného?

  Tazatel si cosi objednal sám za sebe. Nepíše nic o tom, že by o této věci platně rozhodlo shromáždění podle § 11 odst. 5 ZoVB. Takže o celé akci se nerozhodovalo na shromáždění a nebyl dodržen zákonný postup pro schválení opravy či technického zhodnocení domu. Jak by tedy výsledek mohl být označen za společný?

  Pane Viktore, ukažte mi usnesení shromáždění o videotelefonech, přijaté zákonnou většinou. Pak teprve se můžeme začít bavit o tom, zda jsou společné.

  Pokud se Vám nelíbí obsah Prohlášení vlastníka, obraťte se na spoluvlastníky, abyste to změnili. Nedojde-li k dohodě, obraťe se na soud. Teprve až bude rozhodnutím soudu postaveno najisto co je v domě společné, budete moci prohlásit, zda videotelefony a jejich strukturovaná kabeláž jsou či nejsou společným technickým zařízením domu. Do té doby platí, že nejsou.

  Nebudu se pouštět do fantazií o společných částech nezapsaných v Prohlášení. To jsou jen další nesmysly v rozporu s právem, bludy a obludy černobylského způsobu „řešení“ problémů.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 10. Květen 2013 - 12:58

  Reaguji na odpověď panu Viktorovi. Pane lake, z čeho usuzujete, že jsem si cosi objednal pro sebe? Nepíšu nic o tom, že by o této věci platně rozhodlo shromáždění podle § 11 odst. 5 ZoVB, protože žádná schůze od r.2009 nebyla. Snad jsem to popsal dost jasně. Ve stručnosti zopakuji: měl jsem funkční audiotelefon a po nikom nic nechtěl. Přišel soused se seznamem vlastníků našeho vchodu a oznámil mi, že se budou měnit telefony a ať si vyberu jestli audio nebo video. Toť vše. Nepotřebuji, aby mi kdokoli přispíval na něco, co je v mém osobním vlastnictví, ale odmítám dotovat majitelé videotelefonů. Vždyť celá ta akce se dělala jenom pro ty tři majitele videa. Zbývajících devět majitelů je na tom stejně jak před rekonstrukcí. Jenom místo hnědého telefonu mají bílý, ale za cca 5000,–Kč. No nekupte to. Zeptám se tedy ještě jednou.V případě jakýchkoli nákladů spojených s opravou telefonů, zvonků, el.vrátných nejsem povinen tyto náklady platit? A ještě jeden dotaz. Je v pořádků, že pokud tyto telefony nejsou ve spol. vlastnictví byla mně stržena částka cca 5000,–Kč z FO?

  Vložil lake, 10. Květen 2013 - 14:23

  Pan Zahradníček napsal: „Zeptám se tedy ještě jednou.“
  A já Vám mohu odpovědět ještě jednou: dejte si do pořádku Prohlášení vlastníka a činnost SVJ. Žádný „FO“ nemáte, takže z něj nemohlo být nic strženo. Samý zmatek, samé extra výjimky, samý Černobyl …

  Je zjevné a prokazatelné, že vy všichni z jednoho vchodu jste si společně objednali a pořídili konkrétní hračku – nové technické zařízení. SVJ s tím nemá společného zřejmě nic, jen věc přeúčtovalo. Takže ostatní spoluvlastníci tohoto zázraku mohou na Vás chtít také úhradu nákladů na opravy a údržbu.

  Nebo jste schopen prokázat opak, tedy že celá instalace proběhla proti Vaší vůli a bez Vašeho svolení? Nepodepsal jste snad dobrovolně žádost o instalaci? Nebo byla práce provedena za podstatně jinou cenu než bylo závazně dohodnuto? V tom případě se obraťte na soud, jak jsem Vám radil, a prokažte jak zněla dohoda o ceně. Jste odpovědný za vlastní činy a vlastní opomenutí.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 10. Květen 2013 - 17:50

  Můžete mi prosím odpovědět postupně na následující dotazy?

  1. Pokud SVJ s tím nemá nic společného, tak jak je možné, že předseda výboru dal pokyn správci, aby tato zakázka byla zaplacena ze záloh na správu domu?
  2. Opravdu si myslíte, že tím, že jsem stvrdil podpisem výběr telefonu v hodnotě 800,–Kč jsem zjevně a prokazatelně učinil objednávku za 70 000,–Kč.
  3. Jak jsem se měl vlastně zachovat při návštěvě souseda s již většinou podepsaných vlastníků. Mohl jsem jej odmítnout? Vaše telefony mě nezajímají, mně všechno funguje…
  4. Zvonky,el.vrátný atd. občas potřebují opravu. Kdo má opravy dle Vás platit, když tvrdíte, že v našem případě nejsou ve společném vlastnictví.
  Vložil lake, 10. Květen 2013 - 19:01

  Odpovídám postupně na Vaše dotazy.

  1. Nevím jak je to možné. Vy to taky zřejmě nevíte – jak to mám tedy tušit já? U vás si dělá kdo chce co chce. Vaše SVJ je bohužel neřízený reaktor černobylského typu. V normálních SVJ se sestaví dlouhodobý plán oprav a finanční plán (Reserve Study). Ten se odhlasuje na shromáždění. Všichni vědí rámcově co se bude pořizovat, kdy, a kolik bude každá zakázka přibližně stát.
  2. Výborně. Taže jste podepsal objednávku za 800 Kč, můžete to prokázat a obrátíte se na soud. Tu radu jsem Vám dal už dvakrát. Netuším ovšem co na kom vysoudíte: náklad už byl prokazatelně vynaložen, členové statutárního orgánu neodpovídají za vzniklou škodu, i kdyby nějaká nastala.
  3. Nevím jak jste se měl zachovat. V normáním SVJ to probíhá tak, že se vybere dodavatel, udělá se kalkulace, shromáždění se usnese a pak se věc realizuje. V Černobylu na to ovšem mají vlastní postupy. Vy nevíte co je v domě společné a co ne, shromáždění neprobíhají od r. 2009, nemáte dlouhodobý plán údržby a oprav, jsou nějak podivně rozdělené platby na „vchody“ v rozporu se zákonem. Takže nevíte ani tu základní věc, zda nové technické zařízení je společné všem, nebo společné jen některým, nebo to vůbec není společná část domu.
  4. Nepochybuji, že zvonky a celý dům potřebují občas opravy. Jenže Vy nevíte komu co patří a čí jsou nově pořizované věci. Jsou snad společnými částmi domu? Asi ne, protože je přece neplatili všichni, ale jen jeden „vchod“ nějakým extra speciálním způsobem, viďte? V normálním SVJ si vlastníci změní Prohlášení a v něm rozdělí společné části a technická zařízení na tři skupiny: a) společné všem, b) společné pro vchod vlevo, c) společné pro vchod vpravo. Ale u vás to v Prohlášení není, ani v něm není všechno. Nikomu to nevadí. To je ten Černobyl, všechno to vyzařuje, na co sáhnete je kontaminované, dlouhodobě se v tom nedá žít.

  Já Vám bohužel neumím pomoci. V té jaderné elektrárně celý čtvrtý reaktor pohřbili do betonového sarkofágu a nechali to zářit, protože s ním nemohli nic jiného udělat. Vy ale máte možnost – přečtěte si zákon č. 72/1994, svolejte konečně po letech shromáždění a kandidujte na předsedu.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 10. Květen 2013 - 20:44

  Možná jsem otázky nevhodně formuloval, zkusím to znova.

  1. Je v pravomoci předsedy výboru SVJ dát pokyn správci k proplacení zakázky, pokud se nejedná o společnou část domu?
  2. Mohou být peníze ze záloh na správu domu použity na úhradu vybavení bytu?

  Určitě nevěříte tomu, že v domě s osmi vchody se dá něco změnit. Proto pro dnešek dotaz poslední.

  3. Dá se v tomto případě nějak osamostatnit? Myslím tím jenom jeden vchod. Může tedy být v jednom domě více SVJ?

  Vložil lake, 11. Květen 2013 - 6:25

  A já zkusím znovu odpovědět.

  1. Je to v pravomoci SVJ, které jedná svým výborem. Pokud jste si od SVJ něco objednal (např výměnu vodoměrů, které jsou Vaším vlastnictvím, nebo revizi plynových spotřebičů v bytě, nebo instalaci videotelefonů patřících k bytu), pak předseda nechá dodávku zrealizovat, proplatit, a peníze pak vymáhá na těch, kdo si práci objednali (například tak, že částka se strhne z účtu Vašich záloh na správu a Vy budete požádán o doplnění výše záloh).
  2. Záloha na správu domu je určena pouze na zákonný účel – na krytí nákladů, které bude nutné vynaložit v příštích měsících a následujících letech na správu společných částí domu včetně oprav a údržby. Je ovšem nejasné, zda videotelefon je společnou částí domu, společnou některým vlastníkům jednotek, nebo je snad společný všem, nebo patří k bytu jako jeho technické příslušenství. To je problém vadného Prohlášení vlastníka a problém, že se v domě neuskutečňují shromáždění.
  3. Osamostatnění jednotlivé sekce viz § 2 ZoVB. Součástí tohoto procesu bude zánik SVJ a zrušení rozdělení domu na jednotky. Nutný je souhlas všech vlastníků jednotek v domě. Hodně štěstí.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 12. Květen 2013 - 17:02

  Dobrý večer, děkuji za Váš čas věnovaný tomuto problému a zeptám se ještě jednou – minule jste se k této otázce nevyjádřil. V §13 se uvádí, že při modernizaci, rekonstrukci atd. postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků jednotek. V našem domě( 8 vchodů) se dělal pouze jeden vchod. Mám tomu rozumět tak, že i když se dělá jen jeden vchod, musí o tom rozhodovat všichni vlastníci, nebo jenom vlastníci dotčeného vchodu? Berme jako fakt, že to byla modernizace nebo rekonstrukce, v podstatě na tom nezáleží.

  Vložil lake, 12. Květen 2013 - 20:15

  Co popisujete je uvedeno v § 11 ZoVB.

  U částí domu a technických zařízení společných všem je třeba získat tříčtvrtinovou většinu všech. U částí domu, společných jen některým vlastníkům jednotek, je samozřejmě třeba získat tříčtvrtinovou většinu ze skupiny těch, pro které je daná část společná.

  Které společné části domu jsou společné pro koho najdete pouze v Prohlášení vlastníka budovy. Nebo byste to tam měl najít, pokud Prohlášení není vadné a neurčité.

  lake

  Vložil Zahradníček Petr, 12. Květen 2013 - 21:28

  Ano, tak je to podle zákona.

  Vlastníci jednotlivých vchodů rozhodují samostatně a nezávisle na vlastnících druhého vchodu o záležitostech, týkajících se pouze jejich vchodu. O záležitostech týkajících se celého domu rozhodují vlastníci obou vchodů.

  Tolik citace z našich stanov. Celý dům má přitom 8 vchodů. Zřejmě to odněkud jen tak okopírovali. Domnívám se, že tento bod našich stanov je v rozporu s § 11 ZoVB. Jaký je Váš názor?

  Vložil Viktor_SVJ, 10. Květen 2013 - 11:45

  jestliže jako vlastník jednotky nemám v Prohlášení uvedenu speciální kabeláž pro videotelefony ani samotné videotelefony jako společnou část domu, pak prostě toto není společnou částí domu. 

  Pane Viktore, ukažte mi usnesení shromáždění o videotelefonech, přijaté zákonnou většinou. Pak teprve se můžeme začít bavit o tom, zda jsou společné.

  Tak co z toho plati? Je to spolecne tehdy, kdyz je to zapsane v PV jako spolecne? Nebo je to spolecne tehdy, kdyz shromazdeni rozhodlo, ze to poridi? A co kdyz nerozhodlo shromazdeni, ale predchozi vlastnik, ktery o tom treba nema zadnou dokumentaci?

  A kdyz je vadne uz puvodni PV, jak se ma prakticky nakladat s majetkem, ktery neni vyslovne uveden v PV ani jako soucast jednotky, ani jako spolecna cast domu? Musime ho nechat hnit do okamziku, nez presvedcime VSECHNY vlastniky, aby podepsali nove PV? Nebo se o nej muzeme dobrovolne starat? A jak to smime/muzeme/ne­muzeme financovat? A muzu se obratit na soud i v pripade, ze jeden z vlastniku proste jen nereaguje na maily / nevyzvedava postu, tj. v pripade, ze nedojde z jeho strany k aktivnimu odmitnuti zmeny PV?

  Vložil Zahradníček Petr, 10. Květen 2013 - 9:48

  Dobrý den, tak jestli tomu dobře rozumím, tak jsem měl možnost se této akce nezúčastnit? Samotný přístroj je součástí bytu, ale venkovní tabla a vnitřní rozvody, které tvořily 80% nákladů jsou čí? Když vznikne jakýkoli problém(vanda­lismus – venkovní tabla přímo lákají sprejery, opravy z důvodu poruch atd.), tak mě se to netýká? A platit opravy tedy bude kdo?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".