Daňově neuznatelné náklady u SVJ

Vložil Pavel, 26. Listopad 2016 - 21:18 ::

Dnes tu bylo několik příspěvků k daňové neuznatelnosti nákladů u SVJ:

1)První příspěvek

"Nechápete

Vložil Otto (bez ověření), 26. Listopad 2016 – 15:01

Nechápete, že musíte u FÚ obhájit, co si může SVJ zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Náklady na PC, telefon, skener, tiskárnu vám FÚ uzná, pokud budou ve vlastnictví SVJ. Pokud budou ve vlastnictví člena výboru, tak náklady na ně vám FÚ neuzná.

odpovědět | hodnocení –6"

2)Druhý příspěvek

Nechtějí to pochopit

Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 – 15:48

Velmi správně pane Otto.Jedná se náklady na vlastní správní činnost dle § 17 z.č.366/2013 Sb.,JaVa

odpovědět | hodnocení –1"

3)Třetí příspěvek

" Nechápající Otto

Vložil FÚ (bez ověření), 26. Listopad 2016 – 15:22

Otto zjevně netušíte, co píšete. Nepište o daních, když jim nerozumíte. Příspěvky na správu nejsou předmětem daně, takže „nedaňové“ náklady nevadí.

odpovědět | hodnocení +4"

Již podle ± lze odhadnout, že pravdu má nick FÚ.

Stačí si najít nějaký formulář daňového přiznání a pokusit se ho vyplnit.

Mějme příspěvky ve výši 100 a nedaňové náklady ve výši 100.

Potom na řádku č. 10 DP bude 100–100=0

Na řádku č. 40 DP bude 100

Na řádku č. 100 DP bude 100

Na řádku č. 200 DP bude 0.

Takže platí výrok FÚ: „Příspěvky na správu nejsou předmětem daně, takže „nedaňové“ náklady nevadí.“

Hezký den!

  • vlastní správní činnost

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Otto (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 20:59

Pavle,

v uvedené diskusi jste zapomněl na můj příspěvek, ve kterém vysvětluji, že do příspěvků na správu (tj. příjmy, které nejsou předmětem daně) nelze zahrnout příspěvky na jiné účely, než na správu SVJ. Tzn., že jestli se část příspěvků nepoužila na náklady na správu, ale na nějaké nedaňové náklady, pak tuto část příspěvků nemůžete považovat za příspěvky na správu a tedy nemají co dělat v ř. 100, kam jste je mylně zařadil. Přece ZDP stanoví, že předmětem daně nejsou v SVJ příspěvky na správu, není tam uvedeno jakékoli příspěvky.

Vložil krcma, 28. Listopad 2016 - 19:46

Ano, rozlišovat v režimu SVJ daňové a nedaňové náklady ve smyslu zákona o daních z příjmů (ZDP) je dost nesmyslné. Tyto jsou v ZDP vymezeny jednak pozitivně (tj. co lze uznat za daňové náklady), jednak negativně (tj. co uznat nelze).

Pozitivní vymezení je v par. 24 ZDP definováno jako "Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů". Což si už samo o sobě moc u SVJ nedovedu představit co by to bylo.

Negativní vymezení je v par. 25 ZDP, pro SVJ bude důležitý odst. 1, písm. i, kde stojí, že za výdaje nelze uznat zejména "výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně". Což jsou zase prakticky všechny výdaje, které u SVJ připadají do úvahy.

Takže abych to shrnul, dle mého názoru jsou u SVJ všechny náklady daňově neuznatelné (ve smyslu ZDP)

Vložil Oldřa (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:24

Vedou se zde debaty o případech, kdy telefon, tiskárna apod. používané volenými orgány vč. statutářů pro konání pro potřeby SVJ jsou jejich soukromým majetkem.

A co případ, zajisté dost častý, kdy výše zmínění využívají tyto předměty, které byly zakoupeny těmito osobami jako podnikali (ať OSVČ nebo s.r.o. aj.) – a byl u nich uplatněn odpočet DPH při nákupu, a je uplatňován pravidelně měsíčně při platbě faktur?

Jak se toto má k daňovému úniku?

Vložil Otto (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 21:44

Dobře pane Krčma, a co příjmy? Podle ZDP patří mezi příjmy, které nejsou předmětem daně, příspěvky na správu. A co pak, když se část příspěvků nepoužije na správu, nýbrž se použije k jinénu účelu než je správa domu a pozemku? Pak by neměly být zahrnuty do příspěvků na správu a měly by být předmětem daně.

Vložil krcma, 28. Listopad 2016 - 22:49

Pane Otto, asi Vám moc nerozumím. Nevím co myslíte tím, že se část příspěvků (na správu) použije na něco jiného než na správu. Když to jsou příspěvky na správu, tak přeci nemohou být použity na něco jiného než na správu, to je trochu protimluv.

To, že existují i jiné příjmy, které jsou předmětem daně, to píši v jiném příspěvku. Např. úroky od členů SVJ či pojistné plnění. Ale tady píši o nákladech. Jaký náklad je, podle Vás, u SVJ daňově uznatelný (ve smyslu ZDP)? Tzn. že o něj nebude zvýšen základ daně v podaném DPPO?

Vložil Otto (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 10:47

Pane Krčma,

když SVJ použije příspěvky na správu na jiné účely, než na správu, tak mu je FÚ prostě za příspěvky na správu neuzná. Nevím, čemu na tom nerozumíte. V našem případě byla řeč o použití příspěvků na náklady počítač, telefonu nebo tiskárny v soukromém vlastnictví člena výboru. Chtěl bych vás vidět, jak v takovém případě obhajujete u FÚ použití příspěvků na uvedená zařízení také k účelu soukromého využití členy výboru. Jste velmi naivní, jestli se domníváte, že byste uspěl s vysvětelením, že stačí, když vy tyto příspěvky označite příspěvky na správu, a pak si je můžete klidně využívat nikoli pouze na správu, nýbrž i k soukromým účelům vlastníků jednotek. FÚ vám je prostě z příspěvků na správu vyhodí a bude je považovat za příspěvky, které budou na rozdíl od příspěvků na správu předmětem daně.

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:08

Nejdříve jste tvrdil, že FÚ neuzná něco do nákladů, nyní blouzníte o tom, že FÚ něco neuzná mimo předmět daně. Bylo by vhodné si ujasnit, co vlastně tvrdíte. U daní netvrďte nic, nerozumíte jim.

Vložil Otto (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:39

Už jsem to vysvětlit dost podrobně. To jste tak natvrdlý, že se skutečně domníváte, že FÚ vám uzná část příspěvků použitých na soukromé výdaje členů výboru za příspěvky, které nejsou předmětem daně?

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:56

Nevěřím tomu, že by v normálním SVJ členové odsouhlasili proplacení soukromých výdajů členů výboru. Odsouhlasí jim nákup věcí, které jsou nutné k činnosti výboru. Náplň do tiskárny, papír, kupón do mobilu. Nejdříve jste tupě psal o tom, že jsou to nedaňové náklady. Když vám bylo vysvětleno, že to nevadí, tak tupě píšete, že se jedná o daňové příspěvky. Nejedná. Jen nerozumíte problematice daní, to je celé.

Vložil TN (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 22:59

Tady se asi projeví nejasnosti okolo definice pojmu „správa“, která je v zákoně poměrně široká. Je např, koupě jednotky SVJčkem náklad správy? Pokud se kupuje za účelem správy, pak asi ano, a lze kupní cenu zaplatit z příspěvků. Ale co když SVJ není schopno přesně určit, že jednotku kupuje za účelem správy? (např, kupuje víc jednotek), bude kupní cena nákladem správy?

Vložil P.V., 29. Listopad 2016 - 7:28

Kdyby SVJ kupovalo jednotku za jiným účelem než je správa domu a pozemku, jak by se to slučovalo s § 1195 odst. 1 o.z.?

P.V.

Vložil TN (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 8:48

Samozřejmě, že by to bylo v rozporu se zákonem. Katastr ale takový převod zapíše, vím o SVJ, které koupilo letos 4 jednotky od BD (ex-vlastníka budovy a pověřeného vlastníka). Jedna jednotka už mezitím byla prodána třetí osobě, prodej nebyl schválen shromážděním. Zde se bavíme o faktickém stavu.

Vložil krcma, 29. Listopad 2016 - 10:43

Ano, pokud by SVJ porušovalo zákon (kormě Vámi uváděného příkladu třeba kdyby provozovalo podnikatelskou činnost), mohlo by mít daňové náklady (ve smyslu ZDP).
Nicméně ve své naivitě jsem příspěvek psal pro SVJ, které má vše právně a účetně v pořádku :)

Vložil Otto (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:00

No a teď jste pane Krčma uhodil hřebík na hlavičku. O tom byla řeč přece i v případě nedaňových nákladů v případě použití příspěvků na správu také k účelům soukromých potřeb členů výboru v případě pokrytí náhrad nákladů na jejich soukromý počítač, tiskárnu nebo telefon. O tom se vedl spor. Takové použití příspěvků je také přece v rozporu se zákonem, když příspěvky na správu by byly použity také na jiné účely než na správu. Právě proto jsem takovou náhradu zpochybňoval. A pokud zvolíte takový způsob, že má být společenstvím hrazeny náklady na zařízení v soukromém vlastnictví členů výboru, tak je jasné, že tyto zařízení nejsou využita pouze na správu, ale také k soukromým účelům.

Vložil krcma, 29. Listopad 2016 - 11:10

Ano, to zpochybňujete správně. Je to určitě v rozporu se zákonem a pravidly SVJ, ale nemůžete říci, že to jsou nedaňové náklady. To sice na jednu stranu máte pravdu, ale taková argumentace postrádá smysl, protože nedaňové náklady jsou i všechny ostatní. Tj. i ty, které nejsou proti zákonu a pravidlům.

Vložil Otto (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:29

Dobře, ale od zdůvodnění nedaňovými náklady jsem už ustoupil a zdůvodňuji příjmy, které nemohou být považování za příjmy, které nejsou předmětem daně, protože se jedná nikoli o příspěvky na správu, nýbrž příspěvky na soukromé využití členů výboru a jako takové budou předmětem daně.

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 11:51

Otto, daně nejsou jednoduchá věc, to mi věřte. Nepředpokládám, že by shromáždění schválilo, aby si statutár něco kupoval pro „soukromé využití“. Statutár něco navrhne a shromáždění to ne/schválí. Shromáždění rozhoduje o zdaněných penězích členů SVJ. Jedná se o stokorunové položky vynaložené v souladu s vůlí členů SVJ a podle zákonů. Věřte tomu, že po tomto FÚ nepůjde. To by veškerá práce s kontrolou, dokazováním atd. přišla v niveč. Ale pokud máte potřebu zatěžovat toto vlákno teoretickými bláboly, budiž vám to umožněno. Čtenáři mají možnost vás ocenit mínusy.

Vložil Otto (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 12:02

Napsal jste: „Nepředpokládám, že by shromáždění schválilo, aby si statutár něco kupoval pro „soukromé využití““

Kdybyste si přečetl celou diskusi, tak byste věděl, že spor se vedl právě o jeden uvedený příspěvek, ve kterém se psalo, že člen výboru má nárok na náhradu nákladů na soukromý počítač, tiskárnu a telefon. Takovou prkotinu shromáždění řešit nebude, to je na účetním a výboru, aby našli způsob, který by umožnil vyúčtovat oprávněné náklady členů výboru v souladu s právními předpisy.

Vložil Vlastiks, 29. Listopad 2016 - 12:30

… ale to je to co si náš Výbor právě dovolil, že uhradil nákup tiskové náplně pro tiskárnu svého člena, a to přesto že používání výpočetní techniky „odmítá“.

Čekám jak si s tím poradí (po mojí námitce).

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 12:13

V tomto vláknu jsem to nečetl, možná jsem to přehlédl. Ale to nemění nic na tom, že se tu diskutuje o tom, zda je možné koupit náplň do tiskárny, papír a kupón do telefonu tak, aby se neplatily daně. Já tvrdím, že ano. Vy tu blouzníte nejdříve o tom, že je to nedaňový náklad, potom, že se zdaní příspěvky a poslední trumf podle vás je, že to neschválí shromáždění, ale výbor. Jinak vám přeji v čase adventním mnoho zdraví, potřebujete to.

Vložil Vostrý (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 13:18

FÚ už tu přestaň otravovat, vymýšlíš si vtákoviny a překručuješ fakta. Máš v hlavě nasrané.

Vložil ... (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 12:18

Pánové, o čem tady pořád diskutuje? Uniká mi smysl.

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 12:45

…, je to prosté. Nick Otto v jiném vláknu uvedl nesmysl uvedený v úvodním příspěvku:

„Nechápete, že musíte u FÚ obhájit, co si může SVJ zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Náklady na PC, telefon, skener, tiskárnu vám FÚ uzná, pokud budou ve vlastnictví SVJ. Pokud budou ve vlastnictví člena výboru, tak náklady na ně vám FÚ neuzná.“

Když mu bylo vysvětleno, že to není pravda, tak obrátil a nyní blouzní, že když ne nedaňové náklady, tak že FÚ doměří daňové výnosy. Zase nesmysl. Pokud se prokáže, že se v přiměřeném množství kupuje spotřební materiál pro práci členů výboru, tak to FÚ nebude doměřovat. Na FÚ jsou lidé kteří jsou inteligentní na rozdíl od nicku Otto.

Vložil Vostrý (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 13:26

FÚ, zase perlíš, jedna hovadina větší než druhá. SVJ nemůže hradit náklady na zařízení, které nevlastní. Přestaň už konečně zaplevelovat diskusi hloupýmy žvásty.

Vložil FÚ (bez ověření), 29. Listopad 2016 - 13:46

Vostrý, předpokládám, že znáte nějaký §, který tvrdí to, co uvádíte. Rád se poučím. Nebo jste si potřeboval pouze plivnout?

Vložil Vlastiks, 28. Listopad 2016 - 8:27

Problém danění je problém následný.

Mne spíše zajímá jak doložíte nákup „čehosi“, když neexistuje faktura, či doklad o nákupu !

Proplácení finančních částek členu Výboru, Výborem samým, na základě rozhodnutí Výboru ?

To zavání zneužitím funkce, jde střet zájmů !!!

Vložil účetní (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 23:32

Spamery typu Otto, Vlastiks a Java by chtělo mazat.

Vložil Vlastiks, 28. Listopad 2016 - 8:20

… i Vy statutáre jeden.

To by se Vám hodilo !

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".