Co jsme za SVJ

Vložil moned, 7. Červenec 2018 - 18:12 ::

Dům rozdělen na jednotky prohlášením vlastníka v roce 1998.
SVJ založeno v roce 2015 dle §24 z.č.311/2013 Sb, protože podíl SBD na společných částech domu a pozemku klesl pod jednu polovinu.
SVJ vzniklo začátkem roku 2016 a máme tyto stanovy.

1) Co jsme za SVJ? SVJ(2000) nebo SVJ(2012) či jiné?
2) Mám prohlášení vlastníka a stanovy. Čím se řídíme? Jaká je právní síla prohlášení vlastníka vs. stanovy. Co když údaje v prohlášení vlastníka a ve stanovách jsou v rozporu, co platí, to co je v prohlášení nebo ve stanovách?
3) Čím se řídíme, ZoVB nebo NOZ?

Můžete mne nějak navést, abych se v tom zorientoval?

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kyril (bez ověření), 8. Červenec 2018 - 9:40

„Čím se řídíme, ZoVB nebo NOZ?“

Je tu na místě odpovědět podrobně: Za doby jeho účinnosti se řídíte ZoVB a za doby jeho účinnosti se řídíte OZ.

Vložil Hrubý (bez ověření), 8. Červenec 2018 - 9:22

Rozhodování o předmětu vlastnictví a spoluvlastnictví a jeho změnách by mělo být řešeno změnou prohlášení. Zmatky při posuzování tohoto pravidla ale přinesla ustanovení § 11 odst. 4 ZoVB a § 1208 NOZ, která do kompetence shromáždění svěřila rozhodování o předmětu vlastnictví a spoluvlastnictví a jeho změnách.

Tento nedostatek má být řešen novelou části bytového spoluvlastnictví NOZ, ve které se tyto kompetence navrhují z rozhodování společenství vlastníků vypustit a ponechat je k rozhodování v rámci změny prohlášení, neboť se týkají změn předmětu vlastnictví a spoluvlastnictví. Více se o všech navrhovaných změnách můžete dozvědět z důvodové zprávy navrhované novely https://apps.odok.cz/…KORNAY8FTLP3

Vložil JaVa, 8. Červenec 2018 - 10:01

Naprosto s Vámi souhlasím v tom,že by „snad“mohla vše změnit novela NOZ,ale v tom případě nevidím smysl v § 3028 odst. 3)

(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Pavel, 8. Červenec 2018 - 8:36

0)patrně se na Vás vztahuje § 3063 NOZ

1)většinový právní názor je, že žádné SVJ(2000) neexistuje. Všechna SVJ se řídí NOZ, žádné SVJ se neřídí ZoVB. I ten § 3063 NOZ se vztahuje na jednotku a nikoliv na SVJ.

2)neuvádíte, jaké jsou rozdíly mezi těmito dokumenty a tak se nedá odpovědět

3)ad 0) jinak se ze ZoVB nic nepoužije. Snad jsou v běhu nějaké žaloby, že by se stará SVJ měly řídit ZoVB, ale neznám žádný judikát, který by to potvrzoval.

Hezký den!

Pavel

Vložil x (bez ověření), 7. Červenec 2018 - 20:32

Svj nemohlo být založeno v roce 2015 a vzniknout v roce 2016. Něco vám tam neštymuje. Prohlášení vlastníka platí až do doby, dokud se ze zákonných důvodů nezmění. Pokud jste prohlášení od roku 1998 neměnili, tak platí. Pak máte blbé stanovy, nebo musíte aktuálně změnit Prohlášení vlastníka. Sice nevím v čem by se mělo změnit, to neuvádíte.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".