Čištička odpadních vod

Vložil evas, 15. Květen 2019 - 13:52 ::

Dobrý den, jsme bytovka na vesnici – SVJ 6 bytů. Uvažujeme o výstavbě domácí čističky odpadních vod. Něco jsem načetla na internetu ale stále nevím, kde začít, co všechno k tomu budeme potřebovat. Prosím hledám informace. Nebudovali jste jí někde? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák 884aec Tomáš (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:24

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Květen 2019 - 15:56

  a soused klasickou ČOV. Pro oba případy je třeba mít projekt a na základě toho stavební povolení od vodoprávního úřadu. Pokud je investorem více subjetů jako u Vás pak smlouvu o výstavbě, kde bude řešeno i financování, resp. podíl každého spoluúčastníka stavby. Pokud Vás do stavby nic závažného nenutí informujte se na odboru život. prostředí o podmínkách provozování. My si např. musíme 4× ročně nechat za nemalé peníze zkontrolovat vzorek odpadních vod. Ti co to lejou přímo do dešťovky nebo vypouští do potoka nemusí vůbec nic.

  Vložil Petr87, 15. Květen 2019 - 21:01

  Dobrý den,

  nejdříve si ujasněte, jestli máte možnost zbavit se vyčištěné vody. To znamená jednu z níže uvedených možností (dle mých zkušeností seřazeny od nejreálnější po nejméně reálnou):

  1. vodoteč v přímém dosahu
  2. dostatečně velký pozemek pro rozstřik
  3. dešťová kanalizace (zde je nutný souhlas vlastníka s připojením, který může být problematický)
  4. možnost vsakování do podloží (což prý vodoprávní úřad povolí pouze někde na samotě)

  Pokud neexistuje reálná možnost rozumně naložit s vyčištěnou vodou, je zbytečné se o stavbu DČOV pokoušet.

  Jsem členem výboru SVJ na vesnici a u nás není bohužel reálná ani jedna z možností.

  Vložil evas, 15. Květen 2019 - 21:13

  Děkuji, sestavení bodů je pro nás přínosné. Jsme také na vesnici. Obec má v plánu ČOV, ale tak za cca 3–4 roky. Pro nás je reálná jen deštová kanalizace. A to máte pravdu, to bude problém. I z hlediska toho, že by obci do budoucna ubyli plátci stočného. Měla jsem o ČOV idealistické představy. S radostí, jsem jí prosazovala s ideou,že bude pomoženo přírodě od našich splašků. Omyl – všechno je o penězích. Děkuji. Eva S.

  Vložil Petr87, 16. Květen 2019 - 18:28

  Pokud vaše obec plánuje v horizontu let splaškovou kanalizaci, pak zajásejte a nedělejte si starosti se zařizováním DČOV.

  Jednání s úřady je, jak jsem zjistil, v tomto směru dost problematické. Například jsem zjistil, že vyčištěná voda z DČOV je dle názoru odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností škodlivější, než splašky, které většina našich sousedů pouští z historických důvodů do dešťové kanalizace bez jakékoliv úpravy. Prý totiž není zaručeno, že bychom DČOV provozovali správně, a místní dešťová kanalizace z betonových trubek není nepropustná, takže může teoreticky dojít ke kontaminaci. Jen připomínám, že historicky připojené nemovitosti mohou stále pouštět do kanalizace splašky bez jakékoliv úpravy.

  Vlastně z toho plyne, že prosakovat víceméně čistá voda do okolí kanalizace nesmí, ale neupravené splašky do potoka téct mohou.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".