Chceme založit SVJ ale chybí nám jeden souhlas

Vložil Mojžíšek, 6. Prosinec 2018 - 18:46 ::

V našem domě který má 7. bytových jednotek v současné době 5 v osobním vlastnictví , chceme založit SVJ , Majitelem jedné jednotky jsou manželé kteři mají byt ve společném mění manželů . Paní souhlasí se založením SVJ ale manžel ( s kterým je v rozvodovém řízení) odjel na Ukrajinu a není s ním v kontaktu déle než rok. Dá se založit SVJ bez jeho podpisu? Případně jak postupovat?

  • vznik svj

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 7. Prosinec 2018 - 16:18

Pane Mojžíšku,

  1. Vaše SVJ vzniklo podle § 9/3 ZoVB již v roce 2011 a platí pro něho vzorové stanovy podle nařízení vlády 371/2004 Sb. v platném znění. Doporučuji oboje přečíst.
  2. Nyní musíte splnit povinnosti původního vlastníka budovy podle § 9/8 ZoVB tj. svolat první schůzi za účasti notáře a zvolit orgány. Doporučuji schválit jiné stanovy než podle nařízení vlády.
  3. Problémem je, že od roku 2011 nevedete (podvojné) účetnictví a od roku 2014 neukládáte účetní závěrky do veřejného rejstříku. Za nevedení účetnictví a neukládání účetních závěrek se ukládají sankce.
  4. Spolu s ostatními se přimlouvám za používání platné terminologie. Např. osobní vlastnictví skutečně neexistuje.

Hezký den!

Pavel

Vložil Mojžíšek, 12. Prosinec 2018 - 12:16

Děkuji Vám za info. Napsal jste to velmi pěkně ,přehledně a hlavně srozumitelně.Měl bych ale ještě jeden dotaz a to je za předpokladu že svoláme první schůzi za účasti notáře , zvolíme orgány a schválíme stanovy. Bude teda dostačující pro notáře souhlas a podpis pouze té paní z Ukrajiny bez jejího nezvěstného manžela s kterým má ten byt ve společném jmění manželů ??

Vložil Pavel, 12. Prosinec 2018 - 14:35

Pane Mojžíšku,

za jednotku jednají její spoluvlastníci. Pokud paní z Ukrajiny má jednotku v SJM a není k dispozici její manžel, tak se její hlas nebude počítat (§ 1185/2 NOZ).

Takže budete mít 4 byty ve vlastnictví fyzických osob a 2 byty ve vlastnictví BD.

V SVJ se rozhoduje podle podílu na společných částech domu, nikoliv podle počtu jednotek. Takže možná 4 jednotky ze 7 nebudou tvořit většinu. Nedoporučuji obcházet družstvo, má moc hlasů.

Doporučuji mít před shromážděním s notářem vyjasněny jak stanovy, tak orgány a shromáždění s notářem pojmout jen jako společenskou událost, kde nic sporného nebudete řešit.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2018 - 6:52

Pan Pavel napsal panu Mojžíškovi: „za jednotku jednají její spoluvlastníci. Pokud paní z Ukrajiny má jednotku v SJM a není k dispozici její manžel, tak se její hlas nebude počítat (§ 1185/2 NOZ).“

Domnívám se, že tento názor není správný.

Naopak platí, že určí-li paní z Ukrajiny před zahájením shromáždění společného zástupce (sama sebe), a dá najevo, že jedná i za manžela, pak se samozřejmě zúčastní shromáždění jako zástupce manželů a její hlas se bude počítat.

Podrobněji jsem o tom napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…upce-manzelu

Justitianus

Vložil člen svj (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 7:20

Přesně tak, jak napsal Pavel se chovají, troufnu si napsat,tisíce výborů, správců, kteří vedou shromáždění a dokonce znemožnují manželům (i agresívně) zůčastnit se shromáždění, protože si uvedený paragraf vykládají po svém. Neumožní jim ani vstup na shromáždění. Co s tím, jak se bránit?

Vložil Pavel, 13. Prosinec 2018 - 9:25

Člene SVJ,

za současného stavu a výkladu práva souhlasím s názorem „Jak rozhodnou neználci v talárech – to netuším. Jednodušší řešení tedy bude dodat SVJ plnou moc podepsanou oběma manželi.“

Takto to u nás praktikujeme. Samozřejmě manžel bez plné moci se může účastnit shromáždění, je vlastník, pouze s ohledem na speciální ustanovení § 1185/2 nemůže hlasovat.

Jsem praktik. Něco jiného je vést teoretické polemiky vzdálené realitě na webu a něco jiného je prakticky fungovat jako člen výboru, který má snahu minimalizovat možné dopady z nejasného práva.

Bránit se můžete teoreticky u soudu. Ale je zřejmé, jak dopadnete. Dejte vědět.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2018 - 10:12

Pane Pavle,

vysvětlil jsem panu Mojžíškovi a snad i Vám, že pouhá nedosažitelnost manžela paní z Ukrajiny není na překážku. Vy jste mu tvrdil opak a tím jste jej mohl uvést v omyl.

Jakmile ta paní podle § 696 zmocní (za sebe i za manžela) určitou osobu jako společného zástupce – od té chvíle je SVJ povinno jednat s touto zmocněnou osobou jako se společným zástupcem manželů s umožnit jí jak účast na sromáždění, tak i hlasování .

SVJ není oprávněno svévolně zpochybňovat plnou moc, udělenou podle § 696 zákona. Je proto poviností SVJ udělenou plnou moc převzít, archivovat ji a řídit se podle ní. Pokud byla udělena pouze pro průběh jednoho konkrétního shromáždění, může být uložena jako příloha zápisu z tohoto shromáždění, zároveň s pozvánkou, prezenční listinou a hlasovacími listinami.

Pokud by se přítomný manžel dožadoval hlasovacích či jiných práv vůči SVJ bez existence udělené plné moci pro něj jako společného zástupce, pak by Váš restriktivní postup byl plně na místě.

Justitianus

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2018 - 8:31

Pane člene SVJ,

SVJ není oprávněno ignorovat zákon. Není oprávněno určovat pro právní jednání manželů nějaká svá vlastní pravidla, odlišná od ustanovení § 696 zákona. Bohužel zákony vykládají neználci, kteří dokola opisují stejné nesmysly. K těmto neználkům řadím i soudce soudů všech stupňů.

Jestliže členové výboru brání společnému zástupci manželů ve výkonu práv, jde o závažné porušení práv spojených s vlastnictvím jednotky a s členstvím v právnické osobě. Jde jednoznačně o protiprávní zásah do práv chráněných čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Pokud se vlastník jednotky nemůže svého práva domoci u nejvyššího orgánu (shromáždění), nezbude mu než se obrátit na soud:
  • ve „spolkových“ záležitostech viz § 258 až § 261 NOZ;
  • o majetkových záležitostech viz § 1209 NOZ

Jak rozhodnou neználci v talárech – to netuším. Jednodušší řešení tedy bude dodat SVJ plnou moc podepsanou oběma manželi.

Uplatňování práva v České republice se spíše podobá loterii. Nerad to říkám, ale i Hitlerovo Německo mělo v zákonech i v judikatuře větší pořádek s předvídatelnost.

Justitianus

Vložil JaVa, 12. Prosinec 2018 - 17:41

Notář, je na ustavujícím shromáždění pouze jako tzv." úřední záznamník".To znamená,že sepíše a stvrdí svým „kulatým“ razítkem", průběh úseku shromáždění,který zákon pro založení SVJ vyžaduje.Nemá jakékoliv jiná zákonem daná práva, do průběhu shromáždění zasahovat nebo ho dokonce řídit.V praxi to znamená,že mu je úplně jedno,kdo ten podpis do kolonky zapíše.Vše záleží na svolavateli a předsedajícím shromáždění.Pochy­buji,že bude požadovat po spoluvlastnících (SJM) jednotky, úředně ověřené plné moci.Pokud ano, pak platí to,co zde výše uvádí pan"Pavel".Hlas/po­díl v % za tuto jednotku nelze započítat.

Pokud svolavatelé/pop­ř.již zvolení statutáři, nejsou schopni jednání řídit,tak by si měli najmout právní službu,která bude za průběh shromáždění,včetně správného provedení zápisu zodpovídat.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil JaVa, 7. Prosinec 2018 - 15:50

Doporučuji Vám zadat do kolonky „hledat“, vznik SVJ ze zákona a pročíst si vše, co je zde k tomu napsáno.Na základě získaných informací, pak můžete doplnit svůj úvodní neúplný dotaz a teprve pak, se Vám dá poradit, jak máte pokračovat.

Nejprve, by jste si měl sám zjistit, zda prohlášení vlastníka budovy, bylo vloženo do sbírky listin katastrálního úřadu, po dni 1.7.2000, takže nepřichází v úvahu odložený vznik SVJ.

např.:http://www.portalsvj.cz/…dmen-stanovy

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil VN (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 8:33

ohledně toho,kdy vznikla ve vašem domě konstalace , že v něm byly minimálně 3 různí vlastníci jednotek. Pokud toto bylo před účinností NOZ , vzniklo ve vašem domě SVJ automaticky ze zákona. Je pouze třeba , abyste tento proces dotáhli do konce, tj. svolali shromáždění, zvolili výbor a nechali vaše SVJ zapsat do OR.. Kvorum v tomto případu není 100%. Takže nedostupnost ukrajinského manžela nevadí. Pokud 3 různí vlastníci vznikli ve vašem domě až po účinnosti NOZ, myslím , že máte smůlu. SVJ musíte sami založit a potřebujete k tomu kvorum 100%.

Vložil Mojžíšek, 7. Prosinec 2018 - 9:16

Děkuji za odpověd .Pokud tomu rozumím dobře a NOZ vešlo v platnost 1.1.2014 tak před tímto datem byly dvě jednotky už převedeny do osobního vlastnictví a třetí vlastník bylo družstvo ,tak by tedy nemusel byt žaden problém .

Vložil EKEL (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 6:14

To bude tím, že osobní je vlak a ne vlastnictví.

Vložil Mojžíšek, 7. Prosinec 2018 - 8:24

Nepochopil jsem Váš komentář ???

Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2018 - 9:35

Pan EKEL Vás chtěl upozornit, že Váš popis v úvodním příspěvku je nesprávný. Je-li v domě 7 jednotek, pak nepochybně každá z nich (tedy všech 7) je ve vlastnictví konkrétní osoby/osob.

Při tom je nesmyslem označovat vlastnictví jednotky jako „osobní“, „nákladní“ či „rychlíkové“. Takové typy vlastnictví české právo nezná.

Ve Vašem domě nejspíše nastal stav, kdy Katastrální úřad odmítl zapsat změnu vlastníka, dokud se neprokáže vznik SVJ. Paní, která má jednotku ve společném jmění manželů, se může domáhat toho, aby soud nahradil projev vůle nekontaktního manžela svým rozhodnutím. Stejně může postupovat kterýkoliv z vlastníků jednotek vůči oběma manželům, kteří nedokáží projevit společnou vůli. Takováto soudní cesta nebude bohužel ani jednoduchá, ani rychlá.

Vyjděte z toho, co napsal pan VN – možná, že SVJ již vzniklo ze zákona. Tento stav nastal, jestliže Katastrální úřad obdržel žádost o vklad vlastnictví ve prospěch třetího různého vlastníka před datem účinnosti NOZ. Dnem vzniku SVJ(2000) je v tom případě den, kdy rozhodnutí o vkladu bylo doručeno třetímu vlastníkovi. Potvrzení o datu vzniku SVJ(2000) vydá Katastrální úřad na základě žádosti kteréhokoliv vlastníka jednotky v domě.

Podle zákona o vlastnictví bytů ovšem nedošlo ke vzniku SVJ tímto způsobem, dokud podíl bytového družstva nepoklesl pod zákonem stanovenou hranici (tzv. odložený vznik SVJ).

Justitianus

Vložil Mojžíšek, 7. Prosinec 2018 - 9:36

Děkuji i Vám za odpověd. Popisek z mé strany byl nepřesný. Bytový dům má 7.bytových jednotek a z toho je 5. v osobním vlastnictví a zbylé dvě jednotky jsou ve vlastnictví bytového družstva. V roce 2011 v domě byli už dvě jednotky převedené do OV a třetím vlastníkem bylo tedy bytové družstvo. Pokud to je tedy tak jak zde uvádíte , neměl by být problém vše dotáhnout do konce , bez ohledu na nic nedělajícího pana z Ukrajiny.

Vložil Anonymousss (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 11:36

Mojžīšek to ale nedokáže dotáhnout do konce, protože stále nechápe, že osobní vlastnictví NEEXISTUJE.

Vložil Mojžíšek, 7. Prosinec 2018 - 11:54

Děkuji za podporu . Vaše rada mi opravdu velice pomohla. Myslim ze s pěti jednotkami ve vlastnictví to dokážu .

Vložil tazatell (bez ověření), 6. Prosinec 2018 - 23:04

5 byt. jednotek máte ve vlastnictví. A ty dvě patří komu? Ty nevlastní nikdo?

Vložil Mojžíšek, 7. Prosinec 2018 - 8:23

pět bytu je už převedeno do osobního vlastnictví a zbyle dva jsou stále ve vlastnictví bytového družstva .

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".