celoročně nevytápěné jednotky

Vložil seeker (bez ověření), 18. Říjen 2017 - 13:51 ::

Dobrý den, prosím o informaci, pokud někdo víte jak postupovat:

V domě s SVJ je několik jednotek, které jsou celoročně neobývané a také zcela nevytápěné. V topném období to významně zvedá náklady na vytápění v sousedních jednotkách. Jakým postupem lze dosáhnout nápravy, která případná právní úprava je ve věci oporou?

Děkuji za kvalifikovanou informaci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ing. Otakar Černý, 4. Listopad 2017 - 12:39

  Právně nelze dost dobře nikoho donutit, aby vytápěl svůj byt tak, že nebude odčerpávat teplo od sousedů, a vlastně to ani není potřebné.

  Já totiž tento problém řeším k plné spokojenosti obou stran a v souladu s vyhláškou jinak:

  1. Nedostatečně vytápěný byt musí zaplatit 80 % průměrných nákladů v každém případě.
  2. Dotčené sousední byty jsou automaticky odškodněny.

  Provádím rozúčtování nákladů na vytápění v domě takovým způsobem, že spotřební složka nákladů je korigována (snížena) o náhradu nákladů, které musí být vynaloženy na nezbytné vytápění přilehlých nevytápěných bytů. Ve vyúčtovacím dokladu jsou pak tyto náhrady přesně specifikovány.

  Vložil Veselý (bez ověření), 4. Listopad 2017 - 14:37

  Píšete, že „spotřební složka nákladů je korigována (snížena) o náhradu nákladů, které musí být vynaloženy na nezbytné vytápění přilehlých nevytápěných by­tů.“

  Postup rozúčtování je ve vyhlášce přesně uveden. Za nevytápěné byty zaplatí jejich vlastníci 80% průměrných nákladů na vytápění a o tyto částky je korigována (snížena) úhrada všech ostatních vlastníků s limitními náměry poměrným způsobem podle náměrů. Nelze ignorovat tento přesně dáný postup rozúčtování vyhláškou a aplikovat svůj vlastní upravený postup rozúčtování, který je v rozporu s výhláškou. Postup rozúčtování dle vyhlášky nerozlišuje způsob rozúčtování pro přilehlé byty nevytápěných bytů (či méně vytápěných bytů) a byty ostatní.

  Vložil Ing. Otakar Černý, 4. Listopad 2017 - 22:19

  Podle Metodického pokynu MMR: Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřidel, vychází tedy z míry indikované spotřeby tepla s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou.

  Na můj speciální dopis ohledně daného výpočtového programu jsem z MMR obdržel odpověď, že postačuje dodržet základní cíle vyhlášky, zbytek je na poskytovateli služeb. MMR nijak nebrání rozmanitosti rozúčtovacích me­tod.

  Odbor ochrany ovzduší na Ministerstvu životního prostředí můj program vysloveně vítají, jsou názoru, že povede k objektivnějšímu rozúčtování nákladů na vytápění, a doporučují oslovit subjekty, které se rozúčtováním nákladů zabývají, případně bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která si rozúčtování provádějí sama.

  Takže buďte v pohodě.

  Vložil Drobný (bez ověření), 5. Listopad 2017 - 11:41

  Názor odboru ochrany ovzduší MŽP je irelevantní, vyhláška nepatří do jeho gesce.

  Proč nezveřejníte celou odpověď MMR, ať ji můžeme sami posoudit?

  Vložil Ing. Otakar Černý, 5. Listopad 2017 - 21:47

  Takové věci nesděluji anonymům, kteří se navíc vydávají za mluvčí celé společnosti.

  Vložil Topil (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 10:01

  Právní úprava je v § 7 odst. § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

  Vložil Beáta (bez ověření), 25. Říjen 2017 - 3:50

  § 7 odst. § 4 písm. d)

  Vložil Veselý (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 9:55

  §7 odst. 7 zák. č. 406/2000 zní:

  „(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.“

  Vložil Vladimir B., 18. Říjen 2017 - 22:11

  Základní informaci k tomu podal autor příspěvku „jan77“. To je jen základní část opatření. Další a to je ta horší, je záležitost vzniku plísní v nevytápěných bytech, která napadá nejvíce ochlazované stěny, mezi něž patří obvodový plášt objektu a ten patří do společných částí objektu. Zde je právě ta možnost upozornit vlastníky b.j. na poškozování společných částí, při jejich ignoranci pak podat trestní oznámení. Možno by se našlo několik dalších míst, kde nevytápěním dochází k poškozování jiných vlastníků – např. zhoršení hygienických podmínek /ze vzniklých plísní/.

  Vložil ... (bez ověření), 18. Říjen 2017 - 21:14

  Vlastník, který vůbec netopí sice zaplatí základní složku, ovšem sousedovi, kterému to zvedá náklady na vytápění to nijak nepomůže. Vlastníka, který netopí a nevyřeší to žádná rozumná domluva, nijak nedonutíte aby topil, když topit nechce.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 18. Říjen 2017 - 19:05

  Vyhláška č. 265/2015 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269

  Pokud máte dům se společným (ústředním) vytápěním, pak každý vlastník platí i tzv. základní složku nákladů na vytápění. Tato je dána plochou bytu a nezávisí na tom, zda radiátory v bytě fakticky topí či jsou uzavřeny. Zároveň je zavedena při rozúčtování hranice, kdy náklady na vytápění bytu vztažené na m2 plochy nemohou poklesnout pod 80% průměru.

  Tím je zavedena solidarita mezi málo a více topícími vlastníky.

  Pro žádnou další „nápravu“ nevidím prostor ani prakticky, ani dle práva.

  Vložil Rosný bod (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:59

  Pane Jane77,

  placení základní složky plesnivění společných částí domu nezabrání.

  Nastudovat: plíseň, rosný bod.

  Vložil seeker (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:26

  V domě si každý vlastník vytápí svou jednotku sám, tj. není tam společné vytápění… Je to v tomto případě jinak? Děkuji za informaci!

  Vložil Nový (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:42

  V případě, že si každý vytápí svoji jednotku sám na své náklady, se žádné rozúčtování podle vyhlášky nekoná. Ale povinnost vytápět platí, jak jsem uvedl níže.

  Vložil Vyhlásil (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:51

  „Nový (bez ověření), 19. Říjen 2017 – 14:42 … povinnost vytápět platí,“

  Pane Nový,

  nastudujete, pro koho povinnost vytápět podle vyhlášky platí. Zapomněl jste to uvést.

  Vložil Nový (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 9:16

  Píšete: „Pro žádnou další „nápravu“ nevidím prostor ani prakticky, ani dle práva.“

  Není to pravda. Povinností vytápění stanovuje vyhláška č.194/2007 Sb. Podle ní musí být dodržena teplota místností tak, aby nepoklesla pod teplotu tepelné stabilty objektu.

  Vložil ... (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 12:10

  K čemu vám je taková vyhláška? V normálním, udržovaném domě teplota nevytápění místnosti nikdy nepoklesně pod teplotu stabily objektu, protože je vyhřívaná všemi kolem.

  Vložil Vyhlásil (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 12:47

  Z vyhlášky zde okopíruji část její přílohy:

  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb. Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí Výpočtová vnitřní teplota v otopném období θi1) °C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi2) % 1 Obytné budovy 1.1 Trvale užívané Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) 20 50 Kuchyně 20 50 Koupelny 24 φi3) Klozety 20 50 Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 50 Vytápěná schodiště 10 50

  Vložil Vyhlásil (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 12:52

  Z vyhlášky zde okopíruji část její přílohy:

  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb. Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech
  Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí
  Výpočtová vnitřní teplota v otopném období θi1) °C
  Relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi2) %
  1 Obytné budovy
  1.1 Trvale užívané
  Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) 20 50
  Kuchyně 20 50
  Koupelny 24 φi3)
  Klozety 20 50
  Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 50
  Vytápěná schodiště 10 50

  Je třeba trvat na dodržování vyhlášky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".